Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test rozumowania abstrakcyjnego przed zatrudnieniem jest testem zdolności niewerbalnych stosowany do pomiaru abstrakcyjnego rozumowania i inteligencji płynnej. Kandydaci mają pytania w postaci matrycy z brakującym elementem, który muszą ustalić. Jest to całkowicie niejęzyczny test, więc jest sprawiedliwy w różnych kulturach, co czyni go popularnym wyborem dla rekruterów.

Covered skills:

 • Rozpoznawanie wzorców
 • Percepcja wizualna
 • Krytyczne myślenie
 • Logiczne rozumowanie
 • Rozwiązywanie problemów

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Streszczenie testu rozumowania is the most accurate way to shortlist Analityk danychsReason #1

Tests for on-the-job skills

The Streszczenie testu rozumowania helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Rozpoznawanie wzorców
 • Logiczne rozumowanie
 • Percepcja wizualna
 • Rozwiązywanie problemów
 • Krytyczne myślenie
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Streszczenie testu rozumowania będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Missing element
Solve
Which of the following figures do you think would complete the pattern shown below?
 image
 image

Easy

Missing element
Solve
Which of the following figures do you think would complete the pattern shown below?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Missing element

2 mins

Abstract Reasoning
Solve

Easy

Missing element

2 mins

Abstract Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Missing element
Abstract Reasoning
Medium2 mins
Solve
Missing element
Abstract Reasoning
Easy2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Streszczenie testu rozumowania in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Streszczenie testu rozumowania from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Streszczenie testu rozumowania

Why you should use Streszczenie testu rozumowania?

The Streszczenie testu rozumowania makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Rozpoznawanie wzorów za pomocą wskazówek wizualnych
 • Logiczne rozumowanie poprzez odliczenie
 • Percepcja i interpretacja wizualna
 • Rozwiązywanie problemów za pomocą abstrakcyjnych koncepcji
 • Krytyczne myślenie w celu analizy złożonych wzorców
 • Analiza i identyfikacja sekwencji logicznych
 • Rozpoznanie i stosowanie abstrakcyjnych symboli
 • Wyciąganie wniosków i nawiązywanie połączeń
 • Identyfikacja wzorców w złożonych zestawach danych
 • Formułowanie hipotez w celu rozwiązania problemów

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Streszczenie testu rozumowania?

 • Rozpoznawanie wzorców

  Rozpoznawanie wzorców odnosi się do możliwości identyfikacji i analizy wzorców w danych lub informacji. Obejmuje proces poznawczy rozpoznawania powtarzających się wzorców i wykorzystywania ich do przewidywania lub rozwiązywania problemów. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny zdolności jednostki do szybkiego identyfikacji i zrozumienia wzorców, co jest ważne w szerokim zakresie pól, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych i podejmowaniu decyzji.

 • logiczne Rozumowanie

  Logiczne rozumowanie obejmuje możliwość stosowania racjonalnego myślenia i systematycznych procesów do dojścia do wniosku lub rozwiązania problemu. Pociąga za sobą analizę i ocenę informacji, dokonywanie logicznych potrąceń i rozpoznawanie logicznych relacji między różnymi elementami. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny zdolności jednostki do krytycznego myślenia, oceny argumentów i podejmowania solidnych decyzji opartych na zasadach logicznych.

 • Percepcja wizualna

  Percepcja wizualna odnosi się do poznawczego proces interpretacji i zrozumienia bodźców wizualnych. Obejmuje to zdolność rozpoznawania i różnicowania kształtów, kolorów, wzorów i przedmiotów oraz zrozumienia relacji przestrzennych. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny ostrości wzroku jednostki, dbałości o szczegóły oraz zdolności do dokładnego zrozumienia i interpretacji informacji wizualnych.

 • Rozwiązywanie problemów

  Rozwiązywanie problemów jest procesem znalezienia rozwiązań złożonych lub niejednoznacznych problemów. Obejmuje to identyfikację problemu, generowanie i ocenę potencjalnych rozwiązań oraz wdrożenie najbardziej skutecznego. Umiejętność ta jest mierzona w teście w celu oceny zdolności jednostki do analizy problemów, kreatywnego myślenia i zastosowania logicznego rozumowania, aby osiągnąć optymalne rozwiązania, co jest kluczowe w różnych kontekstach, takich jak podejmowanie decyzji, innowacje i rozwiązywanie problemów.

 • Krytyczne myślenie

  Krytyczne myślenie obejmuje aktywnie i obiektywną analizę i ocenę informacji w celu ustanowienia świadomego wyroku lub decyzji. Wymaga to możliwości oceny argumentów, identyfikacji uprzedzeń i oddzielania faktu od opinii. Ta umiejętność jest mierzona w teście w celu oceny zdolności jednostki do niezależnego myślenia, analizy złożonych informacji i podejmowania solidnych, opartych na dowodach decyzji, które są niezbędne do rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i skutecznej komunikacji.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Streszczenie testu rozumowania to be based on.

  Seria numerów
  Analogie
  Abstrakcyjne wzorce
  Rozumowanie przestrzenne
  Logiczna dedukcja
  Problemy z matrycą
  Puzzle wizualne
  Sekwencjonowanie
  Rozumowanie indukcyjne
  Wzory kodowania
  Kształtować transformacje
  Interpretacja danych
  Analiza krytyczna
  Problemy z słowami
  Elastyczność poznawcza
  Myślenie analityczne
  Identyfikacja relacji
  Mapowanie koncepcyjne
  Logiczne łącze
  Identyfikacja niespójności
  Reprezentacja symboliczna
  Klasyfikacja
  Ocena argumentów
  Seria figuralna
  Znalezienie brakujących elementów
  Strategie formułowania
  Rozumowanie przez analogię
  Pamięć wizualna
  Rozumowanie słowne
  Identyfikacja wad
  Wizualizacja przestrzenna
  Operatorzy logiczni
  Ukończenie wzoru
  Analiza sprzeczności
  Przyczyna i skutek
  Zamawianie i ranking
  Układ
  Dyskryminacja wizualna
  Wzmocnienie argumentów
  Ocena krytyczna
  Przeformułowanie problemów
  Podejmowanie decyzji
  Rotacja kształtu
  Subtelne różnice
  Rozumowanie ilościowe
  Kreatywne myslenie
  Ocena wniosków
  Hierarchiczne wzorce
  Rozpoznawanie wzorców
  Logiczne wnioski
  Analiza wizualna
  Identyfikacja problemu
  Porównanie kształtów
  Identyfikacja wzorów
  Ocena wzorca
  Rozumowanie wizualne

What roles can I use the Streszczenie testu rozumowania for?

 • Analityk danych
 • Absolwenci
 • Odświeżacze
 • Menedżerowie
 • Administrator systemu
 • Role z przedsięwzięcia

How is the Streszczenie testu rozumowania customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Analiza i interpretacja wzorców wizualnych
 • Identyfikacja i przewidywanie trendów wzorów
 • Stosowanie koncepcji matematycznych do rozumowania
 • Syntetyzacja informacji z różnych źródeł
 • Ocena wielu możliwych rozwiązań
 • Rozpoznanie niespójności w wzorcach
 • Syntetyzacja odmiennych informacji
 • Identyfikacja potencjalnych wzorców w nowych sytuacjach
 • Analiza związków przyczynowych i skutkowych
 • Dostosowanie strategii rozwiązywania problemów dla złożonych scenariuszy
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Streszczenie testu rozumowania Często zadawane pytania

Jaki jest abstrakcyjny test rozumowania?

Abstrakcyjnym testem rozumowania jest test niewerbalny stosowany do pomiaru inteligencji płynnej. Pytania mają postać macierzy 3*3 z brakującym elementem, który muszą ustalić na podstawie danych opcji. Jest to niezawodny i ważny test pomiaru ogólnej inteligencji.

Do czego służy abstrakcyjny test rozumowania?

Rozumowanie abstrakcyjne jest niewerbalną miarą inteligencji płynnej. Inteligencja płynna jest rodzajem inteligencji, która pozwala nam rozwiązywać codzienne problemy. Głównymi powodami, dla których rekruterzy wolą test progresywnych macierzy Ravena dla kandydatów do przesiewowej, to sposób, w jaki test zawiera ważne informacje o zdolnościach poznawczych kandydata i jak jest to fair kultury, ponieważ jest on nie do werbalny.

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Streszczenie testu rozumowania?
Ready to use the Adaface Streszczenie testu rozumowania?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️