Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test testowy A/B ocenia wiedzę kandydata na temat metodologii testowania A/B oraz ich zdolność do analizy i interpretacji danych w celu podejmowania decyzji opartych na danych. Ocenia ich zrozumienie pojęć statystycznych, projektu eksperymentalnego, testowania hipotez i technik analizy danych.

Covered skills:

 • Projektowanie testów A/B
 • Integracje testowe A/B
 • Konwersje testowe A/B
 • Analiza danych
 • A/B Testowanie aplikacji internetowych

9 reasons why
9 reasons why

Adaface A/B Test is the most accurate way to shortlist Analityk danychsReason #1

Tests for on-the-job skills

The A/B Testing Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Projektowanie i wdrażanie testów A/B
 • Analiza danych w celu narysowania znaczących spostrzeżeń
 • Integracja testów A/B z różnymi systemami
 • Testowanie aplikacji internetowych za pomocą metod A/B
 • Optymalizacja konwersji za pomocą testów A/B
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test testowy A/B będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Hiring Developer
Skewed Data
Graph
Solve
Two companies A and B hired developers from the year 2001 to 2005. The given bar graph shows the hiring details. 
 image
 image
Now select the statements that are true based on the given details.

A: The data given for Company A is skewed to the left.
B: The data given for Company B is skewed to the right.
C: The data given for Company A is skewed to the right.
D: For Company B, mean and mode are equal.
E: For Company B, mean is equal to median but less than mode.
F: For Company A, median is less than mode but greater than mean.

Medium

Negative correlation
Solve
Saffi, one of the popular schools in San Francisco did a school wide study of the students in middle school. The study found that there is a negative correlation between the time spent on Facebook per day by students and their academic achievement. How can we understand the results of this study?
A: An increase in time spent on Facebook per day causes a drop in the academic achievement of students at the middle school level.

B: There is an association between an increase in time spent on Facebook per day and the drop in the academic achievement of students at Saffi. 

C: An increase in the time spent on Facebook per day causes a drop in the academic achievement of students at Saffi. 

D: There is an association between an increase in time spent on Facebook per day and the drop in the academic achievement of students at the middle school level.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Hiring Developer
Skewed Data
Graph

3 mins

Data Analysis
Solve

Medium

Negative correlation

2 mins

Data Analysis
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Hiring Developer
Skewed Data
Graph
Data Analysis
Medium3 mins
Solve
Negative correlation
Data Analysis
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test testowy A/B in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test testowy A/B from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the A/B Assessment Test

Why you should use Pre-employment A/B Testing Test?

The Test testowy A/B makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Projektowanie skutecznych testów A/B
 • Analiza danych w celu narysowania spostrzeżeń
 • Integracja testów A/B z aplikacjami
 • Testowanie aplikacji internetowych pod kątem wydajności
 • Optymalizacja konwersji poprzez testy A/B
 • Zrozumienie istotności statystycznej w testowaniu A/B
 • Identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów testowych
 • Analiza zachowania użytkownika w testowaniu A/B
 • Wdrożenie ram testowych A/B
 • Opracowanie hipotez opartych na danych

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the A/B Testing Test?

 • Projektowanie testów A/B

  Projektowanie testów A/B obejmuje tworzenie eksperymentów z dwoma lub więcej wariantami w celu porównania ich wydajności i podejmowania decyzji opartych na danych. Ta umiejętność ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji projektowania witryny, doświadczenia użytkownika i kampanii marketingowych.

 • Analiza danych

  Analiza danych to proces kontroli, czyszczenia, przekształcania i modelowania danych do danych Odkryj przydatne spostrzeżenia i wzorce. W kontekście testowania A/B analiza danych jest niezbędna do interpretacji wyników eksperymentalnych, sprawdzania hipotezy i określenia statystycznie istotnych różnic między wariantami.

 • A/B Integracje testowania

  a/ B Integracje testowe odnoszą się do możliwości integracji narzędzi testowych A/B z innymi systemami lub platformami, takimi jak narzędzia analityki internetowej, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub platformy automatyzacji marketingu. Ta umiejętność zapewnia płynny przepływ danych, dokładne śledzenie i zapewnia zaawansowane celowanie i personalizację.

 • A/B Testowanie aplikacji internetowych

  Testowanie aplikacji internetowych obejmuje implementację i wykonywanie a /B Testy specjalnie dla aplikacji internetowych lub stron internetowych. Ta umiejętność obejmuje wiedzę na temat rozwoju front-end, HTML, CSS, JavaScript i znajomość analizy internetowej i narzędzi śledzenia.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test testowy A/B to be based on.

  Projekt testu
  Obliczenie wielkości próbki
  Testowanie hipotez
  Grupy kontrolne i leczenia
  Randomizacja
  Zbieranie danych
  Analiza statystyczna
  Przedziały ufności
  Metryki testowe A/B
  Wizualizacja danych
  Segmentacja
  Znaczenie statystyczne
  Hipotezy zerowe i alternatywne
  Analiza mocy
  Testy wielowymiarowe
  Eksperymentalne uprzedzenia
  Interpretacja danych
  Optymalizacja szybkości konwersji
  Optymalizacja wrażeń użytkownika
  Eksperymentalny projekt
  Względy etyczne
  Oczyszczanie danych
  Platformy testowe A/B
  Raportowanie testów A/B
  Ograniczenia testowania A/B
  Próbkowanie statystyczne
  Podejmowanie decyzji opartych na danych
  Analiza regresji
  Analiza korelacji
  Analiza czynników
  Analiza szeregów czasowych
  Segmentacja danych
  Wnioskowanie statystyczne
  Manipulacja danymi
  Modele statystyczne
  Spostrzeżenia oparte na danych
  Projekt ankiety
  Narzędzia do gromadzenia danych
  Hipoteza statystyczna
  Techniki analizy danych
  Walidacji danych
  Narzędzia do wizualizacji danych
  Analiza współczynnika konwersji
  Testowanie istotności statystycznej
  Podejmowanie decyzji opartych na danych
  Kontrola eksperymentalna
  Testy statystyczne
  Analiza kohortowa
  Analiza zachowania użytkownika
  Narzędzia analityczne
  Data Analytics Workflow
  Statystyczne narzędzia programowe
  Implementacja testowania A/B
  Marketing oparty na danych
  Optymalizacja oparta na danych
  Testowanie A/B Najlepsze praktyki
  Umiejętności analizy danych

What roles can I use the A/B Testing Test for?

 • Analityk danych
 • Analityk marketingowy
 • Menedżer produktu
 • Analityk Biznesowy
 • Naukowiec danych

How is the A/B Testing Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Projektowanie eksperymentów dla różnych segmentów użytkowników
 • Korzystanie z metod statystycznych w analizie danych
 • Przeprowadzanie testów A/B na dużych zestawach danych
 • Wdrożenie najlepszych praktyk testowych A/B
 • Ocena doświadczenia użytkownika w testowaniu A/B
 • Dokładna interpretacja wyników testu A/B
 • Tworzenie skutecznych wariantów testowych
 • Optymalizacja czasu trwania testu i wielkości próbki
 • Monitorowanie testów A/B w czasie rzeczywistym
 • Dostarczanie uzasadnionych zaleceń
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

A/B Online Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test testowy A/B?
Ready to use the Adaface Test testowy A/B?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️