Warehouse Manager Jobbbeskrivelse Mal/Brief

Vi leter etter en erfaren lagerleder for å føre tilsyn med effektiv kvittering, lagring og utsendelse av et bredt spekter av varer. Lageransvarlig vil være ansvarlig for å sikre at produktivitetsmål oppnås og at alle lagerprosesser kjører jevnt og omgående. Denne rollen krever sterke lederegenskaper og evnen til å håndtere mennesker, prosesser og teknologi i et fartsfylt og dynamisk miljø.

Warehouse Manager Jobbprofil

En lagerleder spiller en kritisk rolle i logistikkjeden, og administrerer driften av et lager. De er ansvarlige for å føre tilsyn med effektiv kvittering, lagring og utsendelse av varer og for å styre ansatte, kjøretøyer og andre ressurser.

Rapporterer til

Lageransvarlig rapporterer vanligvis til sjefen for logistikk eller forsyningskjedesjef.

Lageransvarlig ansvar

 • Overvåke mottak, lager, distribusjon og vedlikeholdsoperasjoner.
 • Oppsett oppsett og sikre effektiv romutnyttelse.
 • Start, koordinere og håndheve optimale operasjonelle retningslinjer og prosedyrer.
 • Følg alle krav til lager, håndtering og fraktlovgivning.
 • Administrer aksjekontroll og forsone med datalagringssystemet.
 • Forbered årlig budsjett, planleggingsutgifter, analysere avvik og sette i gang korrigerende tiltak.
 • Kontakt klienter, leverandører og transportselskaper.
 • Rekruttere, velge, orientere, coache og motivere ansatte.
 • Produser rapporter og statistikk regelmessig (inn/ut statusrapport, Dead Stock Report, etc.).
 • Forsikre deg om at helse- og sikkerhetsstandarder er oppfylt.

Varehouse Manager Krav og ferdigheter

 • Påvist arbeidserfaring som lagerleder.
 • Ekspertise innen lagerstyringsprosedyrer og beste praksis.
 • Påvist evne til å implementere prosessforbedringsinitiativer.
 • Sterk kunnskap om lagringsindikatorer (KPI).
 • Hands-on erfaring med lageradministrasjonsprogramvare og databaser.
 • Lederskaper og evne til å styre personalet.
 • Sterke beslutningsprosesser og problemløsningsevner.
 • Utmerkede kommunikasjonsevner.
 • Bachelorgrad i logistikk, forsyningskjedestyring eller forretningsadministrasjon.