Systemsikkerhetsingeniør Jobbbeskrivelse Mal/Brief

Vi søker en erfaren systemsikkerhetsingeniør for å hjelpe oss med å sikre riktig grad av sikkerhet i selskapets digitale systemer og nettverk. Ditt ansvar vil innebære å forsvare systemgrenser, herde datasystemer og nettverksenheter mot trusler og ivareta sensitive data.

Du bør ha gode og brede sikkerhetsferdigheter og en historie innen sikkerhets- eller systemteknikk.

System Security Engineer Jobbprofil

System Security Engineer er ansvarlig for en organisasjons datasystemer og nettverkssikkerhet. Ingeniøren, også kjent som en informasjonssikkerhetsanalytiker, installerer sikkerhetsløsninger som med hell beskytter kritiske data i tilfelle et cyberangrep. Stillingen er veldig samarbeidende, og krever hyppig samhandling med medlemmer av IT -teamet. Øvre ledelse forventes å få direkte rapporter fra systemsikkerhetsingeniøren

Systemsikkerhetsingeniøren skal samarbeide med informasjonssikkerhetsteamet for å hjelpe til med sikkerhetsverktøy og teknologier som brannmurer, proxy -servere, ekstern tilgang, etc. Eksperten må dokumentere oppsett og nettverksdesign for å hjelpe til med implementeringen. Systemsikkerhetsingeniøren gjennomfører logganalyse og andre rettsmedisinske nettverk. De samarbeider med gode team når de driver med cyberundersøkelser.

Rapporterer til

 • Chief Technology Officer
 • Sikkerhetsansvarlig

Systemsikkerhetsingeniøransvar

 • Gjennomfør sikkerhetsrevisjoner og feilsøking regelmessig
 • gjenkjenne og løse problemer raskt
 • komme med forslag til forbedringer og sette dem ut i handling
 • Overvåk eksisterende prosedyrer og foreslå måter å forbedre dem
 • introdusere nye prosedyrer for å forbedre selskapets sikkerhetssystem
 • Hold deg oppdatert på de nyeste sikkerhetsteknologiene og trender
 • Delta på relevante konferanser og utdanningsaktiviteter for å forbli oppdatert
 • Samarbeid med utviklingsteamet
 • Gjennomfør hyppige revisjoner og gi rapporter
 • Hold oversikt over selskapets servertrafikk og billetter

Systemsikkerhetsingeniørkrav og ferdigheter

 • En bachelorgrad i informatikk eller en beslektet disiplin
 • Kunnskap om hvordan du kan lage og administrere sikkerhetssystemer
 • Omfattende teknisk forståelse av databasen og sikkerhetssystemets sikkerhet
 • Arbeidskunnskap om sikkerhetssystemer som brannmurer, inntrengingsdeteksjonssystemer, antivirusprogramvare, autentiseringssystemer, loggstyring, innholdsfiltrering og så videre
 • Arbeidskunnskap om nettverkssikkerhet og nettverksteknologier, samt system-, sikkerhets- og nettverksovervåkningsverktøy
 • Dybder kunnskap om de nyeste sikkerhetskonseptene, metodologiene og protokollene
 • Kunnskap om nettrelaterte teknologier (webapplikasjoner, webtjenester, serviceorienterte arkitekturer) samt nettverks-/nettrelaterte protokoller
 • Problemløsningsevner og evnen til å fungere under tyngde