Dataanalytiker Jobbbeskrivelse Mal/Brief

Vi leter etter en dataanalytiker for å hjelpe oss med å utvikle høyytelses, responsive webapplikasjoner.

Som dataanalytiker vil du fungere som en portvokter for organisasjonens data, og sikre at interessenter forstår dem og bruker dem til å ta viktige forretningsvalg.

Evnen til å ta hensyn til detaljer, kommunisere godt og være sterkt organisert påkrevde talenter. Du vil ikke bare hjelpe oss med å forstå dataene, men du vil også bidra med innsikt og analyse gjennom god visuell, skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Dataanalytiker Jobbprofil

Dataanalyse er prosessen med å trekke ut innsikt fra data for å hjelpe til med å ta bedre forretningsvalg. En dataanalytiker samler inn, renser og undersøker datasett for å løse problemer.

En dataanalytiker samler, renser og evaluerer datasett for å svare på spørsmål eller løse problemer. De kan jobbe på forskjellige felt som næringsliv, finans, strafferett, vitenskap, medisin og regjering.

Rapporterer til

 • Sjefsopperatør
 • Produktsjef
 • Prosjektleder
 • Markedsføringsteam

Dataanalytikeransvar

 • Opprett og administrer datasystemer og databaser
 • Feilsøking av kodingsfeil og andre datarelaterte problemer
 • Samle data fra primære og sekundære kilder
 • Opprett og distribuerer databaser og datainnsamlingssystemer
 • Tolk datasett ved hjelp av statistiske metoder
 • Lag rapporter for seniorledelse som effektivt formidler trender, mønstre og anslag basert på relevante data
 • Samarbeid tett med ledelsen for å etablere viktige beregninger og KPI -er, samt for å prioritere forretningsbehov
 • Arbeid med programmerere, ingeniører og organisasjonsledere for å finne muligheter for prosessforbedringer
 • Lag systemanbefalinger og opprette retningslinjer for datastyring
 • Lag passende dokumentasjon som hjelper interessenter til å forstå prosessene i dataanalyseprosessen
 • Gjenkjenne, evaluere og forstå trender og mønstre i store datasett.
 • Lag og vedlikehold dashbord
 • Dupliser eller gjenskaper dataanalysen om nødvendig

Dataanalytikerkrav og ferdigheter

 • Helst en grad eller vitnemål i forretningsinformasjonssystemer, informatikk, økonomi, informasjonsstyring, matematikk, statistikk eller et beslektet felt
 • Enestående numeriske og analytiske evner
 • Forståelse av verktøyarbeid for dataanalyse
 • Kunnskap om forskjellige relasjonsdatabaser (f.eks. MS -tilgang)
 • Forståelse av datamodellering, rengjøring og berikelsesmetoder
 • Dataanalyse av åpen kildekode med Hadoop
 • Eventitude for Google Analytics, SEO, søkeordanalyse og nettanalyse for markedsanalytikerposisjoner
 • Evne til å lage og dokumentere prosesser og arbeidsflyter
 • Forståelse av bekymringer for databeskyttelse og muligheten til å utføre datakvalitetskontroll, validering og kobling
 • Kunnskap og bevissthet om bransjespesifikke databaser og datasett
 • Kunnskap om statistiske metoder og dataanalyseteknikker
 • Evne til å lage presise grafiske representasjoner og datavisualiseringer