Hva er laterale overføringer?

Laterale overføringer på arbeidsplassen er et viktig aspekt ved forvaltning av menneskelige ressurser, og tilbyr både ansatte og organisasjoner muligheter for vekst og tilpasningsevne. Å forstå nyansene i sideveis overføringer kan hjelpe HR -fagfolk bedre å administrere karriereveier og organisasjonsstrukturer.

hvorfor sideveis overføringer?

 • ** Utvikling av ansatte: ** Laterale overføringer kan gi ansatte forskjellige erfaringer, og bidra til ferdighetsutvikling og karriereutvikling.
 • ** Organisatorisk fleksibilitet: ** De lar organisasjoner optimalisere tildeling av arbeidskraft basert på endrede behov og ansattes styrker.
 • ** Oppbevaringsstrategi: ** Å tilby sidetrekk kan hjelpe med å beholde ansatte som søker nye utfordringer uten å forlate selskapet.

Prosessen med lateral overføring

 1. ** Identifisering av behov: ** Prosessen begynner med å identifisere behovet for overføring, enten fra organisasjonens eller ansattes perspektiv.
 2. ** Kandidatvalg: ** HR vurderer potensielle kandidater basert på ferdigheter, ytelser og karriere ambisjoner.
 3. ** Diskusjon og avtale: ** Åpen kommunikasjon med den ansatte om overføringen, dens implikasjoner og å få deres samtykke er avgjørende.
 4. ** Overgangsplan: ** Utvikling av en plan for overføring, inkludert tidslinje, trening og justeringsperiode, sikrer en jevn overgang.

Utfordringer og løsninger

 • ** Motstand mot endring: ** Å overvinne ansattes bekymring gjennom klar kommunikasjon og støtte er nøkkelen.
 • ** Ferdighetsovervåkning: ** Å gi tilstrekkelig trening og ressurser for ferdighetsutvikling kan dempe dette.
 • ** Teamdynamikk: ** Proaktiv styring av teamforventninger og dynamikk er avgjørende under overganger.

Beste praksis rundt sideveis overføring

 • ** Tydelig policy: ** Etabler en gjennomsiktig politikk for sideveis overføringer, skisserer prosedyrer og kriterier.
 • ** Ansattes engasjement: ** Samarbeidet seg regelmessig med ansatte for å forstå karrieremålene og potensielle passformen for sidemuligheter.
 • ** Performance Management: ** Monitor og støtte ytelsen til ansatte etter overføring for å sikre fortsatt vekst og arbeidsglede.