Når du gir et jobbtilbud til en kandidat, må du være forberedt på å forhandle om lønnen sin. Avhengig av kandidatens legitimasjon, vanskeligheten med å fylle dette innlegget og budsjettet, kan du være villig til å forhandle om større lønn og en bedre fordelingspakke med toppkandidaten din.

Lønnsforhandlings-e-postmalen nedenfor viser deg hvordan du kan adressere kompensasjon og fordeler med potensielle rekrutter. Du kan endre denne malen for å legge til godtgjørelse, insentiver og fordeler du er forberedt på å gi.

Lønnsforhandling med kandidater e -postmal utvalg

** Emne: ** Diskusjon om lønnsrevisjon.

Hei [kandidatnavn],

Takk for at du tok deg tid til å vurdere vårt ansettelsestilbud for [stillingen] -stillingen. Vi har vurdert dine lønnsproblemer med sjefen for [Name Department] og finansteamet vårt, og vi har bestemt oss for å revidere vårt første tilbud om å inkludere:

  • En [x%] heve i årlig godtgjørelse.
  • En signeringsbonus på $ x.
  • Arbeid hjemmefra to dager per uke -alternativ eller pendel refusjon.
  • Etter en gjennomgang av tidlig ytelse er det potensialet for økt godtgjørelse og fordeler. [For eksempel seks måneder etter startdatoen].

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med meg på [sett inn kontaktinformasjon].

Beste hilsener,

[Avsendernavn og posisjon]