Som ansettelsesansvarlig er et viktig skritt i rekrutteringsprosessen å be om referanser for potensielle nye ansatte. Disse referansene fungerer som verdifull innsikt i kandidatens tidligere arbeidserfaringer og kan hjelpe deg med å ta en informert beslutning om deres egnethet for rollen. Her vil vi diskutere prosessen med å be om en referanse, inkludert tips om hvem du kan spørre og hvordan vi skal nærme deg forespørselen.

Det er flere viktige ting å ta hensyn til når du ber om en referanse for en ny ansatt:

  • Tidspunkt: Det er viktig å be om referanser til et passende tidspunkt i ansettelsesprosessen. Du vil ikke vente til siste øyeblikk og risikere at referansen ikke er tilgjengelig.
  • Hvem du skal spørre: Velg referanser som kan snakke med kandidatens relevante ferdigheter og erfaringer. Dette kan omfatte tidligere veiledere, kolleger eller klienter.
  • Hvordan tilnærme forespørselen: Husk å be om tillatelse før du kontakter en referanse. Du bør også gi noen kontekst om rollen og kandidatens kvalifikasjoner.
  • Konfidensialitet: Respekter konfidensialiteten til referansen og del ikke informasjonen med noen utenfor ansettelsesteamet.
  • Bruke informasjonen som er gitt: Bruk informasjonen fra referansen til supplement, men ikke erstatte din egen vurdering av kandidaten. Tenk på referansens perspektiv, men vurder også andre faktorer som kandidatens CV, følgebrev og intervjuytelse.

Referanseforespørsel E -postmal prøve 1

Emne: Forespørsel om referanse for [kandidatnavn]

Kjære [referansenavn],

Jeg håper denne e -posten finner deg godt. Jeg når ut for å be om en referanse for [kandidatnavn], som har søkt en stilling i vårt selskap. [Kandidatnavn] har listet deg som referanse, og vi vil sette stor pris på all innsikt du kan gi om arbeidsytelsen og kvalifikasjonene deres.

Som du kanskje er klar over, har [kandidatnavn] søkt om stillingen som [stilling] hos [Company]. Vi tror at [kandidatnavn] har ferdighetene og erfaringene som er nødvendig for denne rollen, men vi liker alltid å samle så mye informasjon som mulig om kandidatene våre før vi tar en endelig ansettelsesbeslutning.

Hvis du har noen minutter til overs, vil vi sette stor pris på det hvis du kan gi oss tankene dine om [kandidatnavnet] sin arbeidsmoral, evne til å jobbe i et team, kommunikasjonsevner og andre relevante erfaringer eller egenskaper du Følelse ville være nyttig for oss å vite.

På forhånd takk for din tid og hjelp. Vi setter pris på din hjelp i denne prosessen og håper å høre fra deg snart.

Vennlig hilsen, [Avsenders navn]

Ansatt kontraktsavslutning e -postmal prøve 2

Emne: Søker en referanse for [kandidatnavn]

Hei [referansenavn],

Jeg håper denne e -posten finner deg godt. Jeg skriver for å be om en referanse for [kandidatnavn], som har søkt en stilling i vårt selskap. [Kandidatnavn] har listet deg som referanse, og vi vil være takknemlige for enhver innsikt du kan gi om arbeidsytelsen og kvalifikasjonene deres.

Jeg ønsket å gi litt bakgrunn om rollen som [kandidatnavnet] har søkt om. Stillingen er for en [stilling] hos [Company] og vi tror at [kandidatnavn] har de nødvendige ferdighetene og erfaringene for å lykkes i denne rollen. Som du vet er det imidlertid alltid viktig å samle så mye informasjon som mulig før du tar en ansettelsesbeslutning.

Hvis du er i stand til det, vil vi sette stor pris på det hvis du kunne dele tankene dine om [kandidatnavnet] sin arbeidsmoral, evne til å jobbe i et team, kommunikasjonsevner og andre relevante opplevelser eller egenskaper som du føler ville være nyttig for oss å vite.

På forhånd takk for din tid og omtanke. Innspillene dine er sterkt verdsatt, og vi ser frem til å høre tilbake fra deg snart.

Vennlig hilsen, [Avsenders navn]