På en hvilken som helst arbeidsplass er det viktig for både arbeidsgiveren og arbeidstakeren å ha en klar forståelse av vilkårene for deres ansettelse og forholdene den kan avsluttes. I noen tilfeller kan det være nødvendig for en arbeidsgiver å si opp en ansattes kontrakt på grunn av resultatproblemer, brudd på selskapets retningslinjer eller andre årsaker. Selv om det kan være en vanskelig samtale å ha, er det viktig å håndtere avslutningen av en ansattes kontrakt med profesjonalitet og respekt. Her vil vi tilby en rekke e -postmaler for ansatteavtaler for å veilede samtalen og sikre at all nødvendig informasjon blir tydelig kommunisert.

Det er noen viktige ting å ta hensyn til når du skriver et ansattes termineringsbrev:

  • Hold det profesjonelt: Selv om oppsigelsen skyldes problemer med ytelse eller atferd, er det viktig å forbli profesjonell og respektfull i brevet.
  • Vær tydelig og kortfattet: Oppgi klart årsaken til oppsigelsen og unngå å bruke altfor teknisk eller juridisk språk.
  • Ta med nødvendige detaljer: Hvis den ansatte har rett til sluttvederlag eller andre fordeler, må du huske å ta med informasjon om hvordan du får tilgang til disse.
  • Gi den ansatte en mulighet til å stille spørsmål: Gi den ansatte en mulighet til å diskutere beslutningen eller stille spørsmål de måtte ha.
  • Bruk en formell tone: Bruk en formell tone i brevet, og adresserer den ansatte ved sin rette tittel og bruk en formell hilsen og lukking.

Oppbevar en kopi: Det er en god idé å føre en kopi av brevet for dine egne poster.

Ansatt kontraktsavslutning e -postmal prøve 1

Emne: Kontraktsavslutning

Kjære [ansatt],

Jeg skriver for å informere deg om at arbeidsavtalen din med [selskapet] vil bli avsluttet med virkning umiddelbart.

Denne avgjørelsen ble ikke tatt lett på, og den er basert på din gjentatte manglende oppfyllelse av resultatstandardene som er skissert i stillingsbeskrivelsen og selskapets retningslinjer. Til tross for flere advarsler og muligheter for å forbedre, har ytelsen din ikke oppfylt forventningene vi har til alle våre ansatte.

Vi forstår at dette kan komme som en overraskelse og kan være vanskelig for deg. Vi diskuterer gjerne spørsmål eller bekymringer du måtte ha om denne avgjørelsen. Vennligst planlegg et møte med HR for å diskutere eventuell sluttvederlag eller fordeler du kan ha rett til.

Vi ønsker deg lykke til i dine fremtidige bestrebelser.

Vennlig hilsen, [Avsenders navn]

Ansatt kontraktsavslutning e -postmal prøve 2

Emne: Oppsigelse av sysselsetting

Kjære [ansatt],

Jeg skriver for å informere deg om at din ansettelse med [selskapet] vil bli avsluttet med virkning umiddelbart.

Denne avgjørelsen ble tatt på grunn av ditt gjentatte brudd på selskapets retningslinjer, spesielt [liste spesifikke retningslinjer som er krenket]. Handlingene dine har forstyrret arbeidsmiljøet og har ikke oppfylt standardene for oppførsel som vi forventer av alle ansatte.

Vi forstår at dette kan komme som en overraskelse og kan være vanskelig for deg. Vennligst planlegg et møte med HR for å diskutere eventuell sluttvederlag eller fordeler du kan ha rett til.

Vi ønsker deg lykke til i dine fremtidige bestrebelser.

Vennlig hilsen, [Avsenders navn]