Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Den tekniske egnethetstesten bruker scenariobaserte flervalgsspørsmål for å evaluere en kandidats generelle tekniske egnethet og problemløsningsevner. Testen dekker emner som grunnleggende datakonsepter, programmering av grunnleggende, datastrukturer, tidskompleksitet, databasestyring, nettverk og sikkerhet, systemadministrasjon, nettutvikling og programvareteknikk. Kandidatene blir også evaluert på deres evne til å anvende kritisk tenking, logiske resonnementer og analytiske ferdigheter for å løse komplekse tekniske problemer.

Covered skills:

 • Programmering av grunnleggende
 • Grunnleggende om algoritme
 • Datastrukturer
 • Teknisk egnethet

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Teknisk egnethets Test is the most accurate way to shortlist DataprogrammerersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Teknisk egnethetstest helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Dyktig i programmering av grunnleggende
 • Evne til å analysere og implementere datastrukturer
 • Sterk forståelse av grunnleggende algoritme
 • I stand til å løse tekniske egnethetsproblemer
 • Erfaring med effektiv unntakshåndtering og feilstyring
 • Demonstrert kunnskap om ES6 i JavaScript
 • Kjennskap til IIFE (umiddelbart påberopt funksjonsuttrykk) i JavaScript
 • Forståelse av pilfunksjoner i JavaScript
 • Kompetanse i objektorientert programmering (oops)
 • Kompetanse i å bruke GIT for versjonskontroll
 • Forståelse av smidige programvareutviklingsmetodologier
 • Erfaring i effektiv tidskompleksitetsanalyse
 • Evne til å anvende rekursjons- og dynamiske programmeringskonsepter
 • Evne til å optimalisere koden for bedre ytelse
 • Forståelse av grunnleggende SQL for databaseinteraksjoner
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Teknisk egnethetstest vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Decryptor
Strings
Solve
What does the following pseudo code print?
 image

Hard

Fibonacci codes
Time Complexity
Pseudo Code
Solve
Here are three pseudocodes for calculating the Nth Fibonacci number. Which of the following statements about these codes are true?
 image
A: Time complexity/efficiency of CODE 1, CODE 2, CODE 3 is the same.
B: CODE 2 is more space-efficient than CODE 3.
C: CODE 3 is more space-efficient than CODE 2.
D: CODE 2 is more time-efficient than CODE 1.
E: CODE 3 is more time-efficient than CODE 1.

Hard

Palindrome Test cases
Strings
Solve
Go through the following faulty palindrome detection pseudocode and test cases. For which of the test cases would the code return true?
 image
Testcases
A: a
B: aba
C: aaa
D: aac

Medium

Rewards Activities Order
Database Connection
Solve
A new popular app tracks the activities performed by its users and grants them rewards based on each individual's total activities performed in a year. This data is maintained in a database table (activitesinfo), with the following columns: userid, totalactivities, reward. This year, due to fundraising activity, the company has decided to further reward its users by enhancing the reward as per the following formula: If reward < = 4000, increase it by 2%, If 4000 < reward <= 8000, increase it by 4%, If reward > 8000, increase it by 6%.
The tech team has written three different scripts to calculate increment for each slab, each script is to run as a separate transaction. Here are the three scripts:
Script 1:
For users with reward <= 4000, set reward = reward * 1.02

Script 2:
For users with reward > 4000 and reward <= 8000, set reward = reward * 1.04

Script 3:
For users with reward > 8000, set reward = reward * 1.06
Each script is to be executed separately. Which of the following options will update the rewards as expected:
A: Execute Script 1 followed by Script 2 followed by Script 3
B: Execute Script 2 followed by Script 3; Script 1 running concurrently throughout
C: Execute Script 3 followed by Script 2; Script 1 running concurrently throughout
D: Execute Script 3 followed by Script 2 followed by Script 1
E: Execute Script 2 followed by Script 3 followed by Script 1
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Decryptor
Strings

2 mins

Technical Aptitude
Solve

Hard

Fibonacci codes
Time Complexity
Pseudo Code

2 mins

Technical Aptitude
Solve

Hard

Palindrome Test cases
Strings

2 mins

Technical Aptitude
Solve

Medium

Rewards Activities Order
Database Connection

3 mins

Technical Aptitude
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Decryptor
Strings
Technical Aptitude
Medium2 mins
Solve
Fibonacci codes
Time Complexity
Pseudo Code
Technical Aptitude
Hard2 mins
Solve
Palindrome Test cases
Strings
Technical Aptitude
Hard2 mins
Solve
Rewards Activities Order
Database Connection
Technical Aptitude
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Teknisk egnethetstest in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Teknisk egnethetstest from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Teknisk egnethets Assessment Test

Why you should use Pre-employment Teknisk egnethetstest?

The Teknisk egnethetstest makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Programmering av grunnleggende faktorer inkludert variabler, datatyper og kontrollstrukturer
 • Forstå og implementere grunnleggende datastrukturer som matriser, koblede lister og stabler
 • Kunnskap om grunnleggende algoritme og deres tids- og romkompleksitetsanalyse
 • Evne til å skrive ren og effektiv kode med riktig feilhåndtering
 • Arbeide med databaser og SQL for datamanipulering
 • Forståelse av objektorienterte programmeringskonsepter og prinsipper
 • Kjennskap til versjonskontrollsystemer som Git
 • Kompetanse i minst ett programmeringsspråk som Java, Python eller C ++

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Teknisk egnethetstest?

 • Datastrukturer

  Datastrukturer er ordninger og organisasjoner av data i en datamaskin hukommelse. Det innebærer å forstå konsepter som matriser, koblede lister, stabler, køer, trær og grafer. Måling av denne ferdigheten i testen hjelper deg med å evaluere en kandidats evne til å lagre, manipulere og hente data effektivt.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Teknisk egnethetstest to be based on.

  Variabler og datatyper
  Operatører og uttrykk
  Kontrollstrøm og sløyfestrukturer
  Funksjoner og prosedyrer
  Matriser og koblede lister
  Stabler og køer
  Trær og grafer
  Sortering og søkende algoritmer
  Tids- og romkompleksitetsanalyse
  Rekursjon og backtracking
  Dynamisk programmering
  Bitmanipulasjon
  Rekursjon
  Minnehåndtering
  Avvikshåndtering
  Feilsøkingsteknikker
  Versjonskontroll med git
  Programvareutvikling Livssyklus
  Agile metodologier
  Objektorientert programmering
  Arv og polymorfisme
  Innkapsling og abstraksjon
  Grensesnitt og abstrakte klasser
  Singleton og fabrikkmønstre
  Funksjonelle programmeringskonsepter
  Dataserialisering og deserialisering
  Håndtering av JSON og XML -data
  SQL -grunnleggende og spørring
  Database Normalisering
  Bli med og underlag
  Indeksering og optimalisering
  Syreegenskaper i databaser
  Aggregering og gruppering
  Transaksjonsstyring
  Samtidig kontroll
  Avslappende API -er
  Beste praksis for websikkerhet
  Nettleserutviklerverktøy
  Dommanipulasjon
  Asynkron JavaScript
  Ajax og hente api
  Hendelseshåndtering
  Vanlig uttrykk
  Feilhåndtering og feilsøking i JavaScript
  Løfter og async/avventer
  Stenginger og leksikalsk omfang
  Prototyper og prototypisk arv
  Funksjoner og tilbakeringinger av høyere orden
  Json Web Tokens (JWT)
  Enhetstesting av rammer
  Kode Refactoring Techniques
  Kodeoptimalisering og ytelsesinnstilling
  Kontinuerlig integrasjon/levering
  Kodedokumentasjon og kommentar
  Programvare for programvarearkitektur

What roles can I use the Teknisk egnethetstest for?

 • Dataprogrammerer
 • Programvare ingeniør
 • Programvareutvikler
 • Juniorutvikler
 • Junior programvareingeniør
 • Software Engineer (Fresher)

How is the Teknisk egnethetstest customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Forståelse av vanlig sortering og søkende algoritmer
 • Evne til å analysere og optimalisere kode for forbedring av ytelser
 • Kunnskap om nettverksprotokoller og kommunikasjonsprinsipper
 • Erfaring med å jobbe med APIer og integrere tredjepartsbiblioteker
 • Forståelse av programvareutvikling Livssyklus og smidige metoder
 • Evne til å skrive effektive og optimaliserte SQL -spørsmål
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Teknisk egnethets Online Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Teknisk egnethetstest?
Ready to use the Adaface Teknisk egnethetstest?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️