Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Technical aptitude test uses scenario-based multiple-choice questions to evaluate a candidate's general technical aptitude and problem-solving skills. The test covers topics such as basic computer concepts, programming fundamentals, data structures, time complexity, database management, networking and security, system administration, web development, and software engineering. Candidates are also evaluated on their ability to apply critical thinking, logical reasoning, and analytical skills to solve complex technical problems.

Covered skills:

 • Computer fundamentals
 • Reasoning
 • Technical aptitude
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Teknisk egnethetstest is the most accurate way to shortlist Computer ProgrammersReason #1

Tests for on-the-job skills

Adaface Technical Aptitude Online -testen hjelper rekrutterere og ansettelsesledere med å identifisere kvalifiserte kandidater fra et basseng med CV, og hjelper til med å ta objektive ansettelsesbeslutninger. Det reduserer den administrative overhead ved å intervjue for mange kandidater og sparer tid ved å filtrere ut ukvalifiserte kandidater.

Innsikten som genereres fra denne vurderingen kan brukes av rekrutterere og ansettelsesledere for å identifisere de beste kandidatene for forskjellige tekniske roller. Anti-juksede funksjoner gjør at du kan være komfortabel med å gjennomføre vurderinger på nettet. Den tekniske egenskapen på nettet er ideell for å hjelpe rekrutterere med å identifisere hvilke kandidater som har ferdighetene til å gjøre det bra på jobben.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Technical Aptitude Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Decryptor
Strings
Solve
What does the following pseudo code print?
 image

Hard

Fibonacci codes
Time Complexity
Pseudo Code
Solve
Here are three pseudocodes for calculating the Nth Fibonacci number. Which of the following statements about these codes are true?
 image
A: Time complexity/efficiency of CODE 1, CODE 2, CODE 3 is the same.
B: CODE 2 is more space-efficient than CODE 3.
C: CODE 3 is more space-efficient than CODE 2.
D: CODE 2 is more time-efficient than CODE 1.
E: CODE 3 is more time-efficient than CODE 1.

Hard

Palindrome Test cases
Strings
Solve
Go through the following faulty palindrome detection pseudocode and test cases. For which of the test cases would the code return true?
 image
Testcases
A: a
B: aba
C: aaa
D: aac

Medium

Rewards Activities Order
Database Connection
Solve
A new popular app tracks the activities performed by its users and grants them rewards based on each individual's total activities performed in a year. This data is maintained in a database table (activitesinfo), with the following columns: userid, totalactivities, reward. This year, due to fundraising activity, the company has decided to further reward its users by enhancing the reward as per the following formula: If reward < = 4000, increase it by 2%, If 4000 < reward <= 8000, increase it by 4%, If reward > 8000, increase it by 6%.
The tech team has written three different scripts to calculate increment for each slab, each script is to run as a separate transaction. Here are the three scripts:
Script 1:
For users with reward <= 4000, set reward = reward * 1.02

Script 2:
For users with reward > 4000 and reward <= 8000, set reward = reward * 1.04

Script 3:
For users with reward > 8000, set reward = reward * 1.06
Each script is to be executed separately. Which of the following options will update the rewards as expected:
A: Execute Script 1 followed by Script 2 followed by Script 3
B: Execute Script 2 followed by Script 3; Script 1 running concurrently throughout
C: Execute Script 3 followed by Script 2; Script 1 running concurrently throughout
D: Execute Script 3 followed by Script 2 followed by Script 1
E: Execute Script 2 followed by Script 3 followed by Script 1
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Decryptor
Strings
2 mins
Technical Aptitude
Solve

Hard

Fibonacci codes
Time Complexity
Pseudo Code
2 mins
Technical Aptitude
Solve

Hard

Palindrome Test cases
Strings
2 mins
Technical Aptitude
Solve

Medium

Rewards Activities Order
Database Connection
3 mins
Technical Aptitude
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Decryptor
Strings
Technical Aptitude
Medium2 mins
Solve
Fibonacci codes
Time Complexity
Pseudo Code
Technical Aptitude
Hard2 mins
Solve
Palindrome Test cases
Strings
Technical Aptitude
Hard2 mins
Solve
Rewards Activities Order
Database Connection
Technical Aptitude
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Technical Aptitude Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Technical Aptitude Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om teknisk egnethetstest

Den tekniske egnethetstesten er ment å måle en kandidats forståelse av mekaniske prosesser, så vel som deres romlige bevissthet og matematiske resonneringsevner. Informasjonen som kreves for å demonstrere er spesialisert og sofistikert, derfor krever den tekniske egnethetstesten alvorlig forberedelse. De brukes ofte i screeninger før ansettelse for stillinger som mekanikk, maskinoperatører og teknikere.

Tekniske egnethetstester, i motsetning til mer generiske psykometriske eksamener, vektes mot yrker som trenger mekanisk eller teknisk forståelse. Undersøkelsene kan inneholde visse komponenter i verbal eller numerisk tenking, men spørsmålene vil være relevante for industrien og jobben.

Vanligvis vil den tekniske egnethetstesten inkludere følgende emner:

 • Mekanisk resonnement innebærer å forstå mekaniske prinsipper og utvise teoretisk kunnskap
 • Romlig bevissthet, induktiv resonnement og skjematisk tenking er alle eksempler på visuelt talent

What roles can I use the Technical Aptitude Test for?

 • Computer Programmer
 • Software Engineer
 • Software Developer
 • Junior Developer
 • Junior Software Engineer
 • Software Engineer (Fresher)

What topics are covered in the Teknisk egnethetstest?

Computer Fundamentals
Brevkoding
Nummerkoding
Erstatning
Koding avkodende gåter
Ikke-verbal resonnement
SQL -konsepter
Forretningsanalyse
Koding avkoding
Programmerings språk
Datamaskinarkitektur
Grunnleggende DBMS -konsepter
Solide prinsipper
Automatiseringssystemer
Beslutningstaking
Ikke-verbal resonnement
Problemløsningstilnærming
Datatolkning
Romlig resonnement
Induktiv resonnement
Diagrammatisk resonnement
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Technical Aptitude Test?
Ready to use the Adaface Technical Aptitude Test?
snakk med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️