Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

Teknisk egnethet og python test

The Technical Aptitude & Python Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.

Tilpasset basert på:

 • Erfaring/ vanskelighetsnivå
 • Flere ferdigheter i 1 vurdering
 • Jobbbeskrivelse/ rollekrav

Dekket emner:

Computer fundamentals
Technical aptitude
Reasoning
Python
Se full liste
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


Personalsjef

Singapore -regjeringen

85%
Reduksjon i screeningstid

Prøve adaface Technical Aptitude & Python Test #VALUE!

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Technical Aptitude & Python Test vil være ikke-googlable.

🧐 Spørsmål🔧 Ferdighet💪 Vanskelighet⌛ Tid
Dekrypter
Hva skriver følgende pseudokode?
 image
Strings
Teknisk egnethetMedium2 min
Fibonacci -koder
Her er tre pseudokoder for å beregne det første Fibonacci -nummeret. Hvilke av følgende utsagn om disse kodene er sanne?
 image
A: Tidskompleksitet/effektivitet av kode 1, kode 2, kode 3 er den samme. 
B: Kode 2 er mer romseffektiv enn kode 3.
C: Kode 3 er mer romseffektiv enn Kode 2.
D: Kode 2 er mer tidseffektiv enn kode 1.
E: Kode 3 er mer tidseffektiv enn kode 1.
Time Complexity Pseudo Code
Teknisk egnethetMedium2 min
Palindrome testtilfeller
Gå gjennom følgende defekte palindrome deteksjon pseudokode og testtilfeller. For hvilke av testtilfellene ville koden returnere?
 image
Testcases 
a: a
b: aba
c: aaa
d: aac
Strings
Teknisk egnethetMedium2 min
ZerodivisionError og Indexerror
Hva vil følgende Python -kodeutgang?
 image
Exceptions
PythonMedium2 min
Økt
 image
Funksjonen High_Sess skal beregne det høyeste antall hendelser per økt for hver bruker i databasen ved å lese en komma-separert verdiinndata for øktdata. Resultatet skal returneres fra funksjonen som en ordbok. Den første kolonnen i hver linje i inndatafilen forventes å inneholde brukerens navn representert som en streng. Den andre kolonnen forventes å inneholde et heltall som representerer hendelsene i en økt. Her er et eksempel på inndatafil:
Tony, 10 
Stark, 12
Svart, 25
Programmet ditt skal ignorere en ikke-konforme linje som denne.
Stark, 3
enke, 6
Enke, 14
Den resulterende returverdien for denne filen skal være følgende ordbok: {'Stark': 12, 'Black': 25, 'Tony': 10, 'Widow': 14}
Hva skal erstatte koden for å fylle linjen for å fullføre funksjonen?
 image
File Handling Dictionary
PythonHard2 min
Maks kode
Nedenfor er kodelinjer for å lage en Python -funksjon. Ignorerer innrykk, hvilke linjer som skal brukes og i hvilken rekkefølge for følgende funksjon skal være fullstendig:
 image
Arrays
PythonLett2 min
Belønningsaktiviteter bestiller
En ny populær app sporer aktivitetene som er utført av brukerne og gir dem belønninger basert på hver enkelt persons totale aktiviteter utført i løpet av et år. Disse dataene opprettholdes i en databasetabell (ActivitesInfo), med følgende kolonner: UserID, TotalActivities, Belønning. I år, på grunn av innsamlingsaktivitet, har selskapet bestemt seg for å belønne brukerne sine ytterligere ved å forbedre belønningen i henhold til følgende formel: Hvis belønning <= 4000, øker den med 2%, hvis 4000 8000, øker den med 6%. 
Teknologiske teamet har skrevet tre forskjellige skript for å beregne økning for hver plate, hvert skript skal kjøres som en egen transaksjon. Her er de tre skriptene:
Skript 1: 
For brukere med belønning <= 4000, sett belønning = belønning * 1.02

Script 2:
for brukere med belønning> 4000 og belønning <= 8000, sett belønning = belønning * 1.04

Script 3:
For brukere med belønning> 8000, sett belønning = belønning * 1.06
Hvert skript skal utføres separat. Hvilke av følgende alternativer vil oppdatere belønningen som forventet:
A: Utfør skript 1 etterfulgt av Script 2 etterfulgt av skript 3 
B: Utfør skript 2 etterfulgt av Script 3; Script 1 Kjører samtidig gjennom
C: Utfør skript 3 etterfulgt av skript 2; Script 1 Kjører samtidig gjennom
D: Utfør skript 3 Etterfulgt av Script 2 etterfulgt av skript 1
E: Utfør skript 2 etterfulgt av Script 3 etterfulgt av skript 1
Database Connection
Teknisk egnethetMedium3 min

Hvordan bruke adaface Technical Aptitude & Python Test

Begynn å screene kandidater i løpet av få minutter med klar-til-gå Technical Aptitude & Python Test

1. Velg den mest passende testen for din rolle

2. Begynn å invitere kandidater til å fullføre vurderingen

3. Motta varsler i sanntid og shortlist de beste kandidatene

ELLER Tilpass Adaface Technical Aptitude & Python Test I henhold til stillingsbeskrivelsen din

1. Få en tilpasset vurdering fra biblioteket vårt med 500+ ferdigheter innen 48 timer

2. Begynn å invitere kandidater til å fullføre assesment

3. Motta varsler i sanntid og shortlist de beste kandidatene

Adaface Technical Aptitude & Python Test er klarert av foretak over hele verden

amazon
PayPal
Morgan Stanley
Adidas
SG Government
Neilsen
UCLA
Ernst and Young
Microsoft
WeWork
Bosch
Optimum Solutions
SAP
Doubtnut
Deloitte
HCL
FusionCharts
United Nations
Sokrati
Love Bonito
ZiMetrics
MTM

Om adaface Technical Aptitude & Python Test

Evaluer dataprogrammerer egnethet, tekniske og kodingsferdigheter med adaface ferdighetsvurderingsplattform drevet av en intelligent chatbot

Emner:

Strenger og tall
Strengformatering
Lister, ordbøker, tuples og sett
Samlinger
Funksjoner og lambdas
Dekoratører
omfang
Args/kwargs og standardparameterverdier
Begrepet mutabilitet
Innebygde funksjoner
Feilsøking og feilhåndtering
Type hinting
Moduler og installere biblioteker
Objektorientert programmering
Funksjonell programmering
Lambdas
Dekoratører
Generatorer
Sammensetning og arv
Fil I/O
Databaseinteraksjoner
Enhetstesting
Regex (vanlige uttrykk)
Nettskraping
Algoritmer og datastrukturer
Asynkron programmering
Stenginger

Anbefalte roller:

Programvare ingeniør
Programvareutvikler
Junior Developer
Junior Software Engineer
Software Engineer (Fresher)
Python Developer
Core Python -programmerer

Distribusjon av testresultater

The actual score distribution will vary based on your candidate pipeline quality, but you should typically expect ~20% of the candidates to do well on Adaface assessments.

Poengdistribusjonen for vurderingene våre følger den normale kurven. Dette er en god signaliserte tester som SAT og GRE følger normalfordelingen (Bell Curve).

Status quo -vurderinger har vanligvis det motsatte av klokkekurven (for mange kandidater som kommer nær 0, for mange kandidater som kommer nær 100 og for få kandidater i midten). Dette er vanligvis fordi de fokuserer på teoretiske spørsmål eller lurer spørsmål, som er veldig binære i naturen- enten kjenner du trikset/ teorien eller ikke.

Hvordan adaface er annerledes

#VALUE! samtalevurderinger gjenspeiler ferdigheter på jobben og ser en fullføringsgrad på 86% sammenlignet med ~ 50% for tradisjonelle vurderingsplattformer.

#VALUE!

Tradisjonelle tester

Teoretiske spørsmål/ gåter

Føles som en test

Evurderinger av en størrelse som passer alle

😞
#VALUE!
Uker/måneder

NY MÅTE

Adaface -vurderinger

Spørsmål for ferdigheter på jobben

Muntlig

Tilpasset
vurderinger

😀️
#VALUE!
Dager

Vanlige spørsmål

Hva er en tilpasset vurdering?

Hver rolle er forskjellig og krever en tilpasset vurdering for å identifisere toppkandidater effektivt. Adaface emneeksperter forstår din stillingsbeskrivelse/ rollekrav og velger de mest relevante spørsmålene fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål for å lage en teknisk vurdering som hjelper deg å finne de kvalifiserte kandidatene i kandidatrørledningen raskt. Alle tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen, rollekrav, må-ha ferdigheter, erfaringsnivå og lønnsområde innen maksimalt 48 timer, og du vil få en e-postvarsling når den går i live.

Sjekk ut en eksempler på vurdering her (ingen kredittkort kreves).

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Hvordan er Adaface forskjellig fra andre vurderingsverktøy?

Vi tror at status quo tech -vurderingsplattformer ikke er en god måte for selskaper å evaluere ingeniører fordi de fokuserer på triksspørsmål/ gåter/ nisjealgoritmer. Vi startet Adaface for å hjelpe selskaper med å finne gode ingeniører ved å vurdere ferdigheter på jobben som kreves for en rolle. Les mer om hvorfor vi startet adaface.

Her er hva som er annerledes med Adaface:

-Ikke-googlable spørsmål av høy kvalitet som tester for ferdigheter på jobben i motsetning til teoretisk kunnskap.

 • En vennlig samtalevurdering med en chatbot, i stedet for å sende en "test" til en kandidat. Dette betyr en høyere fullføringsgrad. Adaface-vurderinger (86% kandidat fullføringsgrad), i motsetning til tradisjonelle tester (40-50% kandidatens fullføringsgrad)
 • Tilpassede vurderinger for 700+ ferdigheter på forskjellige opplevelsesnivåer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagairisme
 • Ikke-googlable spørsmål
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Plattformen er helt selvbetjent, så her er en måte å fortsette:

 • Du kan registrere deg gratis for å få en følelse av hvordan det fungerer.
 • Den gratis prøveversjonen inkluderer en prøvevurdering (Java/ JavaScript) som du finner i dashbordet når du registrerer deg. Du kan bruke den til å gjennomgå kvaliteten på spørsmål, og kandidatopplevelsen av en samtaleprøve på Adaface.
 • For å gjennomgå kvaliteten på spørsmål, kan du også gjennomgå offentlige spørsmål for 50+ ferdigheter her.
 • Når du er overbevist om at du vil prøve det med reelle vurderinger og kandidater, kan du velge en plan i henhold til dine krav.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

hashtag image heart icon Brandon
Join 1200+ companies in 75+ countries.
#VALUE!
Har spørsmål om adaface Technical Aptitude & Python Test?
Har spørsmål om adaface Technical Aptitude & Python Test?
snakk med oss ✨
#VALUE! #VALUE! Trust Guide