Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The SQL Server Online test uses scenario-based MCQs to evaluate candidates on their knowledge of SQL Server, including their proficiency in writing complex SQL queries, administering SQL Server instances, and managing data. Additionally, the test assesses a candidate's understanding of SQL Server security, performance optimization, and disaster recovery. The test aims to evaluate a candidate's ability to work with SQL Server effectively and efficiently in various real-world scenarios.

Covered skills:

 • Transactional and relational Database
 • Database & Database Objects
 • Configurations
 • Installation
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SQL Server Online Test is the most accurate way to shortlist SQL Server DBAsReason #1

Tests for on-the-job skills

Spørsmålene for seniorkandidater vurderer avanserte emner som:

 1. ** Spørringsoptimalisering **: Spørsmål Evaluer kandidatens evne til å optimalisere spørsmål ved hjelp av indeksering, partisjonering og andre teknikker. Denne ferdigheten er avgjørende for å forbedre databaseytelsen og skalerbarheten.
 2. ** Databasedesign **: Kandidater forventes å være dyktige i databasedesign, normalisering og skjemadesign. Denne kunnskapen er avgjørende for å utforme effektive og vedlikeholdbare databaser.
 3. ** Lagrede prosedyrer og funksjoner **: Spørsmål vurderer kandidatens evne til å skrive effektive og gjenbrukbare lagrede prosedyrer og funksjoner. Denne ferdigheten er viktig for å redusere mengden overflødig kode og forbedre databaseytelsen.
 4. ** Transaksjoner og låsing **: Kandidater blir evaluert på deres forståelse av transaksjoner, isolasjonsnivåer og låsemekanismer. Denne kunnskapen er avgjørende for å sikre dataintegritet og unngå samtidighetsproblemer.
 5. ** Performance Tuning **: Spørsmål Evaluer kandidatens evne til å diagnostisere og løse ytelsesproblemer i SQL Server. Denne ferdigheten er viktig for å sikre at databaser kan håndtere store volum av data og høy brukertrafikk.
 6. ** Høy tilgjengelighet og katastrofegjenoppretting **: Kandidater forventes å være dyktige i å konfigurere høy tilgjengelighet og katastrofegjenopprettingsløsninger som klynging, replikering og sikkerhetskopiering/gjenoppretting. Denne kunnskapen er avgjørende for å sikre at kritiske databaser alltid er tilgjengelige og beskyttet mot tap av data.
 7. ** Sikkerhet og etterlevelse **: Spørsmål vurderer kandidatens forståelse av SQL Server Security -funksjoner og overholdelsesforskrifter som GDPR og HIPAA. Denne kunnskapen er viktig for å sikre at databaser er sikre og i samsvar med juridiske og myndighetskrav.
 8. ** Business Intelligence **: Kandidater blir evaluert på deres evne til å designe og utvikle forretningsintelligensløsninger ved hjelp av SQL Server -verktøy som analysetjenester, integrasjonstjenester og rapporteringstjenester. Denne kunnskapen er viktig for å gi innsikt og datadrevet beslutningstaking.
 9. ** ETL -prosesser **: Spørsmål Evaluer kandidatens evne til å designe og implementere Extract, Transform, Load (ETL) -prosesser ved hjelp av SQL Server Integration Services. Denne ferdigheten er viktig for å integrere data fra forskjellige kilder og transformere den til brukbar informasjon.
 10. ** Datavarehus **: Kandidater forventes å være dyktige i å designe og implementere datavarehusløsninger ved hjelp av SQL Server -verktøy som analysetjenester og integrasjonstjenester. Denne kunnskapen er viktig for å tilby et sentralt depot for store datamengder og muliggjøre dataanalyse og rapportering.
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Microsoft SQL Server Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Merge data sources
Solve
Teylor Swift is a developer at your company and is setting up a data flow transformation to merge 2 data sources. 1 source contains item data and the other source contains data regarding the company which made the item.

The 2 data sources use SQL Server and have a 3-character CompanyCode column. Both data sources contain an ORDER BY clause to sort the data by CompanyCode in ascending order. 

Teylor wants to make sure that the Merge Join transformation works without additional transformations. What would you recommend?
A: Change the ORDER BY clause on the item source to order by ItemName.
B: Set the appropriate SortKeyPosition properties on the data sources.
C: Set the IsSorted property on both data sources.
D: Change the Merge Join transformation to a Merge transformation.

Medium

Multi Select
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many rows does the following SQL query return?
 image

Easy

Select & IN
Solve
Consider the following SQL table:
 image
Which of the following SQL queries would return the year when neither a football or cricket winner was chosen?
 image

Medium

With, AVG & SUM
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many tuples does the following query return?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Merge data sources
2 mins
SQL Server
Solve

Medium

Multi Select
2 mins
SQL
Solve

Easy

Select & IN
3 mins
SQL
Solve

Medium

With, AVG & SUM
2 mins
SQL
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Merge data sources
SQL Server
Medium2 mins
Solve
Multi Select
SQL
Medium2 mins
Solve
Select & IN
SQL
Easy3 mins
Solve
With, AVG & SUM
SQL
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Microsoft SQL Server Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Microsoft SQL Server Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


What roles can I use the Microsoft SQL Server Test for?

 • SQL Server DBA
 • MS SQL Server Database Admin

What topics are covered in the SQL Server Online Test?

Windows -modus, blandet modus

To autentiseringsmodus
SQL Profiler
Rekursiv lagret prosedyre
Lokale og globale midlertidige tabeller
Sjekk begrensning
Sub Query
SQL Server Agent
Planlagte oppgaver
Samles
Gulvfunksjon
Låser
Tegnfunksjon

Brukes til å utføre en gruppe SQL -kode når du setter inn eller oppdaterer eller sletter kommandoer utføres mot en tabell

Avtrekker
Identitetskolonne
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

Bulkcopy
Dynamisk SQL
Union alle
Sett No./Offerklæring
Magiske bord

SQL Server lager magiske tabeller for å holde verdiene under DML -operasjonene

Substr
Charindex
For klausul
Varchar og nvarchar -typer
GetDate og SysDateTime
Tablesamp

Brukes til å trekke ut utvalg av rader tilfeldig som alle er nødvendige for applikasjonen

XML Datatype

Brukes til å lagre XML -dokumenter i SQL Server -databasen

CDC
SQL -injeksjon
Filtrert indeks
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Vanlige spørsmål

Hva er SQL Server Online -testen?

SQL Server Online -testen er en ferdighetsvurdering som evaluerer en kandidats kunnskap og ferdigheter relatert til Microsoft SQL Server, som er et relasjonelt databasestyringssystem som brukes til lagring og henting av data. Testen inneholder vanligvis spørsmål om SQL Server -funksjoner, databasedesign, SQL -spørsmål osv.

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Microsoft SQL Server Test?
Ready to use the Adaface Microsoft SQL Server Test?
snakk med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️