Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

Spring Online Test

The Spring test will assess candidates' ability to develop RESTful web services with Spring Boot and Sprint MVC, aspect-oriented programming with Spring AOP, data access with Spring JPA data modelling and authentication with Spring Security. The test will also have MCQ questions to evaluate Java fundamentals and coding questions to evaluate hands-on Java programming knowledge.

Tilpasset basert på:

 • Erfaring/ vanskelighetsnivå
 • Flere ferdigheter i 1 vurdering
 • Jobbbeskrivelse/ rollekrav

Dekket emner:

Basics of Spring framework
Spring bean lifecycle
Spring annotations
Building a Spring Boot web app CRUD operations
Developing Spring REST API
Using MySQL with Spring Boot
JPA Data Modeling with Spring
Aspect-Oriented-Programming AOP
Troubleshooting Spring
Securing web applications with Spring Security
Se full liste
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


Personalsjef

Singapore -regjeringen

85%
Reduksjon i screeningstid

Sample Spring Online Test Questions

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Spring Online Test vil være ikke-googlable.

🧐 Spørsmål🔧 Ferdighet💪 Vanskelighet⌛ Tid
Tilpasset unntak
Hva gjør følgende kodeutgang?
 image
Exceptions
JavaLett2 min
Holder referanser
Hva er følgende Java -kodeutgang?
 image
JavaMedium2 min
Abstrakt grensesnitt
Gitt følgende grensesnitt:
 image
Hvilke av disse er riktige klasser?
 image
OOPs Interfaces
JavaMedium2 min
Søppelsamling
Etter hvilken linje er "BS" -objekt, opprettet på linje 4, kvalifisert for søppelinnsamling?
 image
Garbage Collection
JavaMedium2 min
JMX Bean
Gjennomgå følgende konfigurasjon. Hvilket av følgende er sanne mens du bruker JMX?
 image
A: The Bean "Exporter" kan initialiseres lat. 
B: The Bean "Exporter" vil eksportere en bønne til JMX MBeanServer.
C: "Testbean" bønne blir utsatt som en MBean under objektnavnet Bean: Navn = Testbean1.
D: Som standard blir alle offentlige egenskaper til bønnen utsatt som attributter og alle offentlige metoder blir utsatt som operasjoner.
VårMedium2 min
Statisk init -blokker
Hva gjør følgende kodeutgang?
 image
1) g a b e d h 
2) g b a d e h
3) g b a d e h c f
4) c f g a b e d h
5) c f g b a d e h
6) g c f a b e d h
7) g c f b a d e h h h F a b e d h
7)
OOPs
JavaMedium2 min
Transaksjonell merknad
Brad skrev denne koden for en FinTech -oppstart. Hva forventer du at Brads kode skal gjøre når Payamt -metoden kalles via en Spring AOP -proxy (du kan anta at Brad allerede har aktivert @transaksjonell merknadsstøtte).
 image
A: Å ringe ADD () -metoden kaster et unntak. 
B: Add () -metode Utfører kode i en ny transaksjon.
C: Add () Metode bruker transaksjonen til Payamt () -metoden. < Br/> D: Ingen av disse
VårMedium2 min

How to use the Adaface Spring Online Test

Begynn å screene kandidater i løpet av få minutter med klar-til-gå Spring Online Test

1. Velg den mest passende testen for din rolle

2. Begynn å invitere kandidater til å fullføre vurderingen

3. Motta varsler i sanntid og shortlist de beste kandidatene

Tilpass Adaface Spring Online Test I henhold til stillingsbeskrivelsen din

1. Få en tilpasset vurdering fra biblioteket vårt med 500+ ferdigheter innen 48 timer

2. Begynn å invitere kandidater til å fullføre assesment

3. Motta varsler i sanntid og shortlist de beste kandidatene

Adaface Spring Online Test er klarert av foretak over hele verden

amazon
PayPal
Morgan Stanley
Adidas
SG Government
Neilsen
UCLA
Ernst and Young
Microsoft
WeWork
Bosch
Optimum Solutions
SAP
Doubtnut
Deloitte
HCL
FusionCharts
United Nations
Sokrati
Love Bonito
ZiMetrics
MTM

About the Adaface Spring Assessment Test

Evaluer vårferdigheter med adaface ferdighetsvurderingsplattform drevet av en intelligent chatbot

Emner:

Spring Boot
Spring Core - IOC
Spring MVC
Spring Aop
Vårdata JPA
Vår hvile
Vårsikkerhet
Avhengighetsinjeksjon
Autowiring
Omfang av en bønne
Prototype
Singleton
Livssyklus av en bønne
Merknader
@PostConstruct
@Predestroy
@Komponent
@Service
@Oppbevaringssted
@Controller
Spring Boot Auto Configuration
Spring Boot Developer Tools
Vårmiljøegenskaper
Spring Boot -applikasjonsegenskaper
Utfør databaseoperasjoner ved hjelp av Spring JDBC
Spring Boot
Spring Core - IoC
Spring MVC
Spring AOP
Spring Data JPA
Spring REST
Spring Security
Dependency Injection
Autowiring
Scope of a Bean
Prototype
Singleton
Lifecycle of a Bean
Annotations
@PostConstruct
@PreDestroy
@Component
@Service
@Repository
@Controller
Spring Boot Auto Configuration
Spring Boot Developer Tools
Spring Environment Properties
Spring Boot Application Properties
Perform database operations using Spring JDBC

Anbefalte roller:

Junior Spring developer
Junior spring boot developer
Senior Spring developer
Senior spring boot developer
Java Spring Hibernate Developer
Java Spring Hibernate Application Developer
Junior Java Spring Hibernate Developer
Software Developer 1 (Java/ Spring/ Hibernate)

Hvorfor du bør bruke denne våren online vurderingstest

Spring Online Assessment Test er designet og validert av bransjeeksperter for å hjelpe teknologiske rekrutterere og ansette ledere til å vurdere kandidatens vår/ Java -programmeringsevne. Topp teknologiselskaper bruker vårprogrammeringstesten for å redusere screeningtiden for kandidat med 85%.

Testen sikrer at kandidatene har følgende egenskaper som ansettelsesledere ser etter:

 • Grunnleggende om vårramme - Avhengighetsinjeksjon, IOC -beholder, applikasjonskontekst og bønnefabrikk
 • Trådbønner sammen om vårbeholderen ved hjelp av inversjon av kontroll
 • Bygge webapplikasjoner ved hjelp av Spring MVC - DispatchServlet, Model, Controllers og ViewResolver
 • Spring Annotations - @autowired, @component, @service, @repository, @configuration osv
 • Bruke aspektorientert programmering AOP for å tverrgående bekymringer
 • Reaktiv programmering med vårramme 5
 • Bruk Spring Boot og Spring Data JPA for å utføre CRUD -operasjoner
 • Sikre webapplikasjoner med vårsikkerhet
 • Testing og feilsøking av vårapplikasjoner

I tillegg vil testen evaluere kandidater til Java -programmeringsferdigheter. Du kan sjekke Java Online Test for mer informasjon om hvilke spørsmål som vil bli inkludert for å evaluere Java-ferdigheter.

Hvordan tilpasser du testen for senior vårutviklere?

Våren MCQ -spørsmål for seniorutviklere vil involvere avanserte emner og vil ha høyere vanskelighetsnivå. Her er få temaer spørsmålene vil være basert på for mellomliggende og erfarne vårkandidater:

 • Eksterne egenskaper med vårramme
 • Spring MVC innholdsforhandling
 • Bruke swagger med Spring Boot
 • Komplekse scenarier med omfang av en vårbønne - blanding av prototype og singleton
 • Definere vårapplikasjonskontekst ved hjelp av XML
 • Blanding av XML -kontekst med komponentskanning for bønner definert med merknader
 • IOC Container vs Application Context vs Bean Factory
 • Bruk vårprofiler
 • Utfør auto-skanning av vårbønner for å minimere konfigurasjonen
 • Utnytt AOP -merknader: @Before, @after, @afterterreturning, @afterthrowing, @around
 • Legg til støttestøtte ved hjelp av standardfunksjoner i Spring Security
 • Utnytt Spring Security Support for Cross Site Request Feory (CSRF)
 • Utnytt respons for finkornet kontroll av vårstøtte HTTP-respons
 • Legg til DevOps -funksjonalitet med endepunkter for Spring Boot Actuator

Distribusjon av testresultater

The actual score distribution will vary based on your candidate pipeline quality, but you should typically expect ~20% of the candidates to do well on Adaface assessments.

Poengdistribusjonen for vurderingene våre følger den normale kurven. Dette er en god signaliserte tester som SAT og GRE følger normalfordelingen (Bell Curve).

Status quo -vurderinger har vanligvis det motsatte av klokkekurven (for mange kandidater som kommer nær 0, for mange kandidater som kommer nær 100 og for få kandidater i midten). Dette er vanligvis fordi de fokuserer på teoretiske spørsmål eller lurer spørsmål, som er veldig binære i naturen- enten kjenner du trikset/ teorien eller ikke.

Hvordan adaface er annerledes

Adaface samtalevurderinger gjenspeiler ferdigheter på jobben og ser en fullføringsgrad på 86% sammenlignet med ~ 50% for tradisjonelle vurderingsplattformer.

Gammel måte

Tradisjonelle tester

Teoretiske spørsmål/ gåter

Føles som en test

One-size-fits-all assessments

😞
Ansett i
Uker/måneder

NY MÅTE

Adaface -vurderinger

Questions for on-the-job skills

Muntlig

Tilpasset
vurderinger

😀️
Ansett i
Dager

Spring Online Test FAQs

Kan jeg evaluere bare Spring Boot og ikke Spring MVC?

Ja. Vi støtter alle følgende vårmoduler:

 • Spring Boot
 • Spring Core - IOC
 • Spring MVC
 • Spring AOP
 • Vårdata JPA
 • Vår hvile
 • Vårens sikkerhet

Vi designer tilpassede vurderinger som passer din stillingsbeskrivelse og evaluerer må-ha-ferdighetene for din rolle. Hvis vårutviklerrollen krever at kandidater bare vet vårstøvle, vil vi lage en vurdering med disse spørsmålene.

Kan jeg evaluere relaterte ferdigheter som Java & Hibernate?

Ja. Du kan evaluere flere ferdigheter i en enkelt vurdering. Du kan sjekke vår standard java og [Hibernate](https://www.adaface.com/assessment-test/hibernate- test) vurdering for å få en følelse av hvordan vi evaluerer disse ferdighetene.

Hva er en tilpasset vurdering?

Hver rolle er forskjellig og krever en tilpasset vurdering for å identifisere toppkandidater effektivt. Adaface emneeksperter forstår din stillingsbeskrivelse/ rollekrav og velger de mest relevante spørsmålene fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål for å lage en teknisk vurdering som hjelper deg å finne de kvalifiserte kandidatene i kandidatrørledningen raskt. Alle tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen, rollekrav, må-ha ferdigheter, erfaringsnivå og lønnsområde innen maksimalt 48 timer, og du vil få en e-postvarsling når den går i live.

Sjekk ut en eksempler på vurdering her (ingen kredittkort kreves).

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Hvordan er Adaface forskjellig fra andre vurderingsverktøy?

Vi tror at status quo tech -vurderingsplattformer ikke er en god måte for selskaper å evaluere ingeniører fordi de fokuserer på triksspørsmål/ gåter/ nisjealgoritmer. Vi startet Adaface for å hjelpe selskaper med å finne gode ingeniører ved å vurdere ferdigheter på jobben som kreves for en rolle. Les mer om hvorfor vi startet adaface.

Her er hva som er annerledes med Adaface:

-Ikke-googlable spørsmål av høy kvalitet som tester for ferdigheter på jobben i motsetning til teoretisk kunnskap.

 • En vennlig samtalevurdering med en chatbot, i stedet for å sende en "test" til en kandidat. Dette betyr en høyere fullføringsgrad. Adaface-vurderinger (86% kandidat fullføringsgrad), i motsetning til tradisjonelle tester (40-50% kandidatens fullføringsgrad)
 • Tilpassede vurderinger for 700+ ferdigheter på forskjellige opplevelsesnivåer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagairisme
 • Ikke-googlable spørsmål
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Plattformen er helt selvbetjent, så her er en måte å fortsette:

 • Du kan registrere deg gratis for å få en følelse av hvordan det fungerer.
 • Den gratis prøveversjonen inkluderer en prøvevurdering (Java/ JavaScript) som du finner i dashbordet når du registrerer deg. Du kan bruke den til å gjennomgå kvaliteten på spørsmål, og kandidatopplevelsen av en samtaleprøve på Adaface.
 • For å gjennomgå kvaliteten på spørsmål, kan du også gjennomgå offentlige spørsmål for 50+ ferdigheter her.
 • Når du er overbevist om at du vil prøve det med reelle vurderinger og kandidater, kan du velge en plan i henhold til dine krav.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

hashtag image heart icon Brandon
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
Har spørsmål om adaface Spring Online Test?
Har spørsmål om adaface Spring Online Test?
snakk med oss ✨
Vilkår Personvern Trust Guide