Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Spring test will assess candidates' ability to develop RESTful web services with Spring Boot and Sprint MVC, aspect-oriented programming with Spring AOP, data access with Spring JPA data modelling and authentication with Spring Security. The test will also have MCQ questions to evaluate Java fundamentals and coding questions to evaluate hands-on Java programming knowledge.

Covered skills:

 • Basics of Spring framework
 • Spring annotations
 • Spring bean lifecycle
 • Building a Spring Boot web app CRUD operations
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Spring Online Test is the most accurate way to shortlist Junior Spring developersReason #1

Tests for on-the-job skills

Spring Online Assessment Test er designet og validert av bransjeeksperter for å hjelpe teknologiske rekrutterere og ansette ledere til å vurdere kandidatens vår/ Java -programmeringsevne. Topp teknologiselskaper bruker vårprogrammeringstesten for å redusere screeningtiden for kandidat med 85%.

Testen sikrer at kandidatene har følgende egenskaper som ansettelsesledere ser etter:

 • Grunnleggende om vårramme - Avhengighetsinjeksjon, IOC -beholder, applikasjonskontekst og bønnefabrikk
 • Trådbønner sammen om vårbeholderen ved hjelp av inversjon av kontroll
 • Bygge webapplikasjoner ved hjelp av Spring MVC - DispatchServlet, Model, Controllers og ViewResolver
 • Spring Annotations - @autowired, @component, @service, @repository, @configuration osv
 • Bruke aspektorientert programmering AOP for å tverrgående bekymringer
 • Reaktiv programmering med vårramme 5
 • Bruk Spring Boot og Spring Data JPA for å utføre CRUD -operasjoner
 • Sikre webapplikasjoner med vårsikkerhet
 • Testing og feilsøking av vårapplikasjoner

I tillegg vil testen evaluere kandidater til Java -programmeringsferdigheter. Du kan sjekke Java Online Test for mer informasjon om hvilke spørsmål som vil bli inkludert for å evaluere Java-ferdigheter.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Spring Online Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Easy

Custom Exception
Exceptions
Solve
            Hva gjør følgende kodeutgang?
            
 image

Medium

Holding References
Solve
            Hva er følgende Java -kodeutgang?
            
 image

Medium

Abstract Interface
OOPs
Interfaces
Solve
            Gitt følgende grensesnitt:
            
 image
            Hvilke av disse er riktige klasser?
            
 image

Medium

Garbage Collection
Garbage Collection
Solve
            Etter hvilken linje er "BS" -objekt, opprettet på linje 4, kvalifisert for søppelinnsamling?
            
 image

Medium

Static Init Blocks
OOPs
Solve
            Hva gjør følgende kodeutgang?
            
 image
            1) g a b e d h 
2) g b a d e h
3) g b a d e h c f
4) c f g a b e d h
5) c f g b a d e h
6) g c f a b e d h
7) g c f b a d e h h h F a b e d h
7)

Medium

JMX bean
Solve
            Gjennomgå følgende konfigurasjon. Hvilket av følgende er sanne mens du bruker JMX?
            
 image
            A: The Bean "Exporter" kan initialiseres lat. 
B: The Bean "Exporter" vil eksportere en bønne til JMX MBeanServer.
C: "Testbean" bønne blir utsatt som en MBean under objektnavnet Bean: Navn = Testbean1.
D: Som standard blir alle offentlige egenskaper til bønnen utsatt som attributter og alle offentlige metoder blir utsatt som operasjoner.

Medium

Transactional annotation
Solve
            Brad skrev denne koden for en FinTech -oppstart. Hva forventer du at Brads kode skal gjøre når Payamt -metoden kalles via en Spring AOP -proxy (du kan anta at Brad allerede har aktivert @transaksjonell merknadsstøtte).
            
 image
            A: Å ringe Add () -metoden kaster et unntak. 
B: Add () -metode Utfører kode i en ny transaksjon.
C: Add () Metode bruker transaksjonen til Payamt () -metoden. < Br/> D: Ingen av disse

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
Solve
            A startup company E-Motors is building driverless automated cars. The car contains a sensor that checks the road quality for the next N meters to decide the optimal speed at which the cars should move. We are given recorded data by the sensor in the form of an array, where each element of the array is the rating given to 1 meter of the road in sequence. 

The rating given by the sensor is from 1 to 100, where 100 represents the road with the best condition, and any rating above 60 is optimal. Find the longest stretch of road in meters that is categorized as optimal by the sensor.

The input is an array of "strings" which needs to be converted from string to integer/number inside the function.
🧐 Question🔧 Skill

Easy

Custom Exception
Exceptions
2 mins
Java
Solve

Medium

Holding References
2 mins
Java
Solve

Medium

Abstract Interface
OOPs
Interfaces
2 mins
Java
Solve

Medium

Garbage Collection
Garbage Collection
2 mins
Java
Solve

Medium

Static Init Blocks
OOPs
2 mins
Java
Solve

Medium

JMX bean
2 mins
Spring
Solve

Medium

Transactional annotation
2 mins
Spring
Solve

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
25 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Custom Exception
Exceptions
Java
Easy2 mins
Solve
Holding References
Java
Medium2 mins
Solve
Abstract Interface
OOPs
Interfaces
Java
Medium2 mins
Solve
Garbage Collection
Garbage Collection
Java
Medium2 mins
Solve
Static Init Blocks
OOPs
Java
Medium2 mins
Solve
JMX bean
Spring
Medium2 mins
Solve
Transactional annotation
Spring
Medium2 mins
Solve
Longest Road
logic
hashmaps
Coding
Medium25 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Spring Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #6

Detailed scorecards & comparative results

Reason #7

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Spring Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


Hvordan tilpasser du testen for senior vårutviklere?

Våren MCQ -spørsmål for seniorutviklere vil involvere avanserte emner og vil ha høyere vanskelighetsnivå. Her er få temaer spørsmålene vil være basert på for mellomliggende og erfarne vårkandidater:

 • Eksterne egenskaper med vårramme
 • Spring MVC innholdsforhandling
 • Bruke swagger med Spring Boot
 • Komplekse scenarier med omfang av en vårbønne - blanding av prototype og singleton
 • Definere vårapplikasjonskontekst ved hjelp av XML
 • Blanding av XML -kontekst med komponentskanning for bønner definert med merknader
 • IOC Container vs Application Context vs Bean Factory
 • Bruk vårprofiler
 • Utfør auto-skanning av vårbønner for å minimere konfigurasjonen
 • Utnytt AOP -merknader: @Before, @after, @afterterreturning, @afterthrowing, @around
 • Legg til støttestøtte ved hjelp av standardfunksjoner i Spring Security
 • Utnytt Spring Security Support for Cross Site Request Feory (CSRF)
 • Utnytt respons for finkornet kontroll av vårstøtte HTTP-respons
 • Legg til DevOps -funksjonalitet med endepunkter for Spring Boot Actuator

What roles can I use the Spring Online Test for?

 • Junior Spring developer
 • Junior spring boot developer
 • Senior Spring developer
 • Senior spring boot developer
 • Java Spring Hibernate Developer
 • Java Spring Hibernate Application Developer
 • Junior Java Spring Hibernate Developer
 • Software Developer 1 (Java/ Spring/ Hibernate)

What topics are covered in the Spring Online Test?

Spring Boot
Spring Core - IOC
Spring MVC
Spring Aop
Vårdata JPA
Vår hvile
Vårsikkerhet
Avhengighetsinjeksjon
Autowiring
Omfang av en bønne
Prototype
Singleton
Livssyklus av en bønne
Merknader
@PostConstruct
@Predestroy
@Komponent
@Service
@Oppbevaringssted
@Controller
Spring Boot Auto Configuration
Spring Boot Developer Tools
Vårmiljøegenskaper
Spring Boot -applikasjonsegenskaper
Utfør databaseoperasjoner ved hjelp av Spring JDBC
Spring Boot
Spring Core - IoC
Spring MVC
Spring AOP
Spring Data JPA
Spring REST
Spring Security
Dependency Injection
Autowiring
Scope of a Bean
Prototype
Singleton
Lifecycle of a Bean
Annotations
@PostConstruct
@PreDestroy
@Component
@Service
@Repository
@Controller
Spring Boot Auto Configuration
Spring Boot Developer Tools
Spring Environment Properties
Spring Boot Application Properties
Perform database operations using Spring JDBC
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Spring Online Test FAQs

Kan jeg evaluere bare Spring Boot og ikke Spring MVC?

Ja. Vi støtter alle følgende vårmoduler:

 • Spring Boot
 • Spring Core - IOC
 • Spring MVC
 • Spring AOP
 • Vårdata JPA
 • Vår hvile
 • Vårens sikkerhet

Vi designer tilpassede vurderinger som passer din stillingsbeskrivelse og evaluerer må-ha-ferdighetene for din rolle. Hvis vårutviklerrollen krever at kandidater bare vet vårstøvle, vil vi lage en vurdering med disse spørsmålene.

Kan jeg evaluere relaterte ferdigheter som Java & Hibernate?

Ja. Du kan evaluere flere ferdigheter i en enkelt vurdering. Du kan sjekke vår standard java og [Hibernate](https://www.adaface.com/assessment-test/hibernate- test) vurdering for å få en følelse av hvordan vi evaluerer disse ferdighetene.

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
Ready to use the Adaface Spring Online Test?
Ready to use the Adaface Spring Online Test?
snakk med oss
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️