Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The situational judgement test uses scenario based questions to assess a candidate's ability to handle challenges that might come up in the workplace professionally. This pre-employment test is used by recruiters to evaluate emotional intelligence, relationship building, awareness, teamwork and communication skills.

Covered skills:

 • Most and least effective options
 • Ranked responses
 • Rating responses
 • Most effective and least effective responses
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Situasjons skjønnstest is the most accurate way to shortlist Data AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

hvorfor er situasjonsdommen så viktig

Under en situasjonell skjønnstest får testtakere en rekke scenarier relatert til det daglige ansvaret og utfordringene til den aktuelle jobben. Hver situasjon inneholder en rekke svar, og kandidaten blir bedt om å vurdere effektiviteten av hvert svar. Scenariene kan presenteres via en rekke medier eller standardtekst.

Situasjons skjønnstester vurderer kandidatenes svar på å måle hvor egnet de er for en viss jobbrolle. SJT-er er en type egnethetstest som vil teste deres problemløsningsevne i sammenheng med arbeidsplassen. Det er lite sannsynlig at man vil møte et spørsmål i en SJT som ikke gjenspeiler mulige situasjoner som man kan komme over på arbeidsplassen deres.

Mens de fleste psykologiske tester er generiske, bygges situasjonelle skjønnstester fra grunnen av for å innlemme kravene til spesifikke posisjoner. Som sådan har de en tendens til å bli foretrukket av kandidater da de får en følelse av jobben, og ansettelse av ledere kan få en dypere innsikt i egnetheten til kandidatene som søker om rollen.

Situasjons skjønnstester, forkortet som SJT-er og også kjent som spørreskjemaer om situasjonsdommer, er en type psykometrisk test som rekrutterere ofte bruker for å vurdere jobbsøkere basert på deres tilnærminger til arbeidsrelaterte situasjoner.

SJTS består av en serie hypotetiske scenarier på arbeidsplassen som kandidaten kan møte i rollen de søker. Det er ingen riktige eller gale svar i SJT -er. Svarene for SJT-er reflekterer hver kandidats tenkeevne og beslutningsevner.

Testen er designet for å filtrere ut kandidater for jobbroller som:

 • Administratorer
 • Selgere
 • Kundeservicerepresentanter
 • Representanter for kundesenter
Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Situational Judgement Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Easy

Email on Friday evening
Solve
Emily spent the entire week at a client's site as part of the accounting team. Emily is just about to leave for the weekend, when she notices that there is an email from another small, but growing client that they have been working closely for the past 3 months. Emily has a good professional relationship with Rebecca, who sent the email. Rebecca has a question, which she needs an urgent response to. Answering the question in detail will require Emily to access a number of files in her own office. What should Emily do first?
A: Reply immediately that she needs more information before she can respond in detail, and that she will do it first thing on Monday morning.

B: Rebecca will have gotten an out of office (OOO) response, so she can leave it for now and respond first thing on Monday morning.

C: Call Rebecca to find out by when they need the information. If they need it right away, Emily can go to office, give the required details and provide a more detailed response on Monday.

D: Reply to the email immediately, based on the information Emily has already and assure Rebecca that she will double check and send over a more detailed response first thing on Monday.
🧐 Question🔧 Skill

Easy

Email on Friday evening
2 mins
Situational Judgement
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Email on Friday evening
Situational Judgement
Easy2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Situational Judgement Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Situational Judgement Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


Hvorfor du bør bruke denne situasjonsdomstesten

Situasjons skjønnstesten hjelper rekrutterere og ansettelsesledere med å identifisere kvalifiserte kandidater fra et basseng med CV, og hjelper til med å ta objektive ansettelsesbeslutninger. Det reduserer den administrative overhead ved å intervjue for mange kandidater og sparer tid ved å filtrere ut ukvalifiserte kandidater.

Adaface Situational Judgment Test (SJT) brukes av rekrutterere til å screene kandidater basert på de nedenfor-børsnoterte kompetansene:

1. Inngangsnivå og kompetanse på graden

Inngangskompetanse reflekterer den typen ferdigheter og evner som ansatte på høyere nivå kan vise frem i en organisasjon. Dette inkluderer:

 • ** Påvirkning og forhandlinger på arbeidsplassen: ** Forhandling og passende valg av ord
 • ** People Skills: ** Evnen til å bygge effektive arbeidsforhold og empati overfor andre
 • ** Resultatorientert: ** Svært selvmotivert for å levere resultater i tide
 • ** Ledelsesferdigheter: ** Kapasiteten til å nærme seg oppgaver på en systematisk og organisert måte og god tidsstyring
 • ** Analytiske ferdigheter: ** Rettidig analyse av informasjon, fakta og situasjoner
 • ** Beslutningsevner: ** Evnen til å gjøre en god skjønn basert på informasjon for hånden
 • ** Kommunisere med teamet: ** Overbevisning og selvsikkerhet

2. kompetanse på ledelsesnivå

Kompetanse på ledelsesnivå er påkrevd for utøvende og lederroller der kandidater forventes å ha strategiske tenknings- og lederegenskaper, som ikke er nødvendige for ansatte på høyere nivå. Dette inkluderer:

-** Analytiske og beslutningsferdigheter: ** Evnen til å tenke strategisk og langsiktig -** Resultatdrevet: ** Svært selvmotivert for å levere resultater i tide

 • ** Oppgavehåndtering: ** Evne til å planlegge og organisere oppgaver og mål
 • ** Ledelsesferdigheter: ** Evnen til å lede team og motivere jevnaldrende
 • ** Forholdsferdigheter: ** Evnen til å håndtere vanskelige mellommenneskelige situasjoner og bygge tillit på arbeidsplassen
 • ** Bygge organisasjonens omdømme: ** Evnen til å påvirke kolleger og eksterne kontakter

3. Individuelle kompetanser

Basert på hvilken type rolle som fylles ut, for eksempel en HR -sjef eller en kundeserviceassistent, kan situasjonsdomstester (SJTS) utformes for å screene søkere for en åpen stilling i organisasjonen. Bortsett fra det som er oppsummert i ovennevnte kompetanse, for slike roller, kan kompetanse omfatte:

 • ** Arbeidsmoral: ** Å være veldig drevet for å gi utmerket service til kunder og kolleger. Holde en høyere standard for den typen arbeid de gjør
 • ** Arbeide under press: ** Å ha sterk emosjonell konsistens og spenst til å jobbe under press
 • ** Teamarbeid: ** Evnen til å forstå og jobbe mot teamets mål. Også villig til å støtte andre og dele ressurser
 • ** Empathising med kunder: ** villig til å lytte og innlevelse med kundene

Innsikten som genereres fra denne vurderingen kan brukes av rekrutterere og ansettelsesledere for å identifisere de beste kandidatene for rollen. Anti-juksede funksjoner gjør at du kan være komfortabel med å gjennomføre vurderinger på nettet. Situasjons skjønnstesten er ideell for å hjelpe rekrutterere med å identifisere hvilke kandidater som har de myke ferdighetene til å gjøre det bra på jobben.

What roles can I use the Situational Judgement Test for?

 • Data Analyst
 • Graduates
 • Freshers
 • Managers
 • System Admin
 • Front-office roles

What topics are covered in the Situasjons skjønnstest?

Prosessen med å kommunisere, tolke og oppdage betydelige mønstre i data

Analyse

Prosessen med å komme til en god beslutning basert på fakta og informasjon

Beslutningstaking

Evne til å oversette og videreføre tankene og informasjonen din

Kommunikasjon
Kundeservice
Oppgavestyring

Evne til å velge mellom et gitt sett med alternativer og å si som mest eller minst effektivt

De fleste og minst effektive alternativer

Refererer til en forretningsfilosofi som prioriterer kundens behov for virksomhetens behov

Kundeorientering
Problemløsning

Evne til å navigere effektivt mellom oppgaver og mennesker i arbeidsmiljøet ditt

Team og arbeidsledelse

Prosess med å tenke og forberede seg på oppgaver fokusert på mål

Planlegging og organisering
Holdning
Stressmestring

Refererer til taktikken og atferden en person viser å samhandle med andre effektivt

Mellommenneskelige ferdigheter
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

FAQs

Hva er situasjonsvurdering?

Situasjonsdomstester (SJT) er populære i Vest-Europa og USA for å vurdere beslutningsevner. Deltakerne blir presentert for arbeidsspesifikke scenarier og blir bedt om å bedømme hvordan de vil svare på et slikt potensielt arbeidsdilemma.

Hvilke ferdigheter kreves for en situasjonsdomsrolle?

Avhengig av rollen og industrien, kan en situasjonsbehandlingsekspert kreve følgende ferdigheter:

 • Kundeorientering
 • Problemløsning
 • Team og arbeidsledelse
 • Å ta beslutninger med utilstrekkelig informasjon

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
Ready to use the Adaface Situational Judgement Test?
Ready to use the Adaface Situational Judgement Test?
snakk med oss
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️