Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Selenium Online Test evaluates candidates' ability to perform automation testing using the Selenium web driver. The test uses scenario-based MCQ questions to assess automation testing fundamentals and knowledge of the Selenium framework. With the test, you can identify candidates who have used the Selenium framework to find issues on live sites, conduct cross-browser tests, develop QA frameworks and generate insightful reports.

Covered skills:

 • Architecture and features of Selenium Webdriver
 • Cross-browser testing with Selenium Grid
 • Interacting with live websites and components
 • API testing (manual and automation)
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Selenium online test is the most accurate way to shortlist Test EngineersReason #1

Tests for on-the-job skills

Selenium-testen bruker 12 ikke-googlable scenariobaserte MCQ-spørsmål for å evaluere Selenium-ferdighetene på jobben. Våre Selenium -eksperter designer hvert spørsmål for å vurdere kjerneferdighetene som kreves for å lykkes i automatiseringstesting.

Rekrutterere kan bruke testen for å finne kandidater med tidligere selenkunnskap. Hver kandidat er benchmarked mot bransjens gjennomsnitt, og rekrutterere mottar en detaljert rapport om kandidatens resultater med emneanalyse.

Testen evaluerer etter å følge kjerneferdigheter som ansettelse av ledere forventer at gode seleningeniører skal vite:

 • Selenium WebDriver Fundamentals
 • Interaksjon med nettelement på statiske og dynamiske nettsteder (interaksjoner mellom mus og tastatur, implisitte og eksplisitte venter)
 • Utforming av testtilfeller og automatisering av tester
 • Opprette store rammer fra bunnen av (datadrevet, nøkkelorddrevet, hybrid, sideobjektmodell, sidefabrikker)
 • Bruke databaser i Selenium Test Cases
 • Parallell utførelse med selennett
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Selenium Online Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

AJAX Request Completion Handling
Handling AJAX Requests
Solve
Suppose you are testing a web application with Selenium, where a button click (id="sendRequest") sends an AJAX request to fetch user data. The data, once retrieved, is displayed in a div with id="userData". This div is already present in the HTML with empty text. You need to ensure that the AJAX request is completed and the data is loaded before proceeding. (You can assume that the AJAX request will always succeed.

Consider the following pseudo JavaScript code which is used in the web application:
 image
Given the above code, which of the following Python Selenium code snippets should be used to correctly wait for the AJAX request to complete and the userData to be loaded?
 image

Medium

Handling Dynamic Elements
Multiple Iframes
Dynamic Element Handling
Solve
You are automating a test for a webpage that contains multiple iframes. One of these iframes contains a button with a dynamic ID that always contains the substring "btn". Upon clicking this button, a text box appears within the same iframe, having a dynamic ID containing the substring "txtBox". You have to input text into this text box. The correct iframe does not have any unique identifiable attribute.

Below is the simplified pseudo code to illustrate your initial setup:
 image
How should you modify your code to perform these operations efficiently, ensuring reliable element location and interaction among multiple iframes?
 image

Medium

Handling Mouse Actions
Keyboard and Mouse Actions
Solve
You are automating a test case where a user has to hover over an image, causing a tooltip to appear. After the tooltip appears, the user has to right-click on the tooltip to see a context menu. You have to validate that the context menu appears correctly. The tooltip has an ID of tooltip and the context menu has an ID of contextMenu.

Given the below pseudo code for the page:
 image
Which of the following Selenium Python code snippets should be used to perform the above-described actions and validations?
 image

Easy

Handling Multiple Windows
Window Handles
Switching Windows
Solve
You are working with Selenium to automate a test case where clicking a button on a webpage (http://example.com) opens a new window. You have to perform operations in the new window and then return to the original window. Below is a simplified version of your initial code:
 image
After clicking the button, a new window opens, and you need to input text into a text box in the new window with id="textBox". Afterwards, you need to close this new window and click another button in the original window with id="originalWindowButton".

How should you modify your code to handle the multiple windows and perform the necessary operations?
 image

Medium

Page Object Class
Solve
Our frontend developer for bananas.com created this HTML login form. Which function should they use to implement a method of a Page Object Class for the login form?
 image
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

AJAX Request Completion Handling
Handling AJAX Requests
3 mins
Selenium
Solve

Medium

Handling Dynamic Elements
Multiple Iframes
Dynamic Element Handling
2 mins
Selenium
Solve

Medium

Handling Mouse Actions
Keyboard and Mouse Actions
3 mins
Selenium
Solve

Easy

Handling Multiple Windows
Window Handles
Switching Windows
3 mins
Selenium
Solve

Medium

Page Object Class
3 mins
Selenium
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
AJAX Request Completion Handling
Handling AJAX Requests
Selenium
Medium3 mins
Solve
Handling Dynamic Elements
Multiple Iframes
Dynamic Element Handling
Selenium
Medium2 mins
Solve
Handling Mouse Actions
Keyboard and Mouse Actions
Selenium
Medium3 mins
Solve
Handling Multiple Windows
Window Handles
Switching Windows
Selenium
Easy3 mins
Solve
Page Object Class
Selenium
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Selenium Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Selenium Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Hvordan tilpasses testen for senior Selenium Automation Engineers?

Spørsmålene som brukes til å evaluere senior Selenium -utviklere vil ha høyere vanskeligheter og er basert på avanserte emner. For å løse disse spørsmålene, vil kandidatene kreve få års praktisk erfaring med å automatisere med Selenium. Her er få avanserte emner Spørsmålene er basert på:

 • Forstå utvalgere/locators i detalj
 • Avansert xpath
 • Parametrisering, globale variabler og viktigheten av en baseside
 • God skalerbar designpraksis for bruk av sideobjektmodell
 • Parallell utførelse ved bruk av tråd lokal
 • Automatisk vindu/rammebryter ved hjelp av aspektorientert programmering (AOP)
 • Utløser tester automatisk basert på datoen/klokkeslettet
 • generere avanserte og detaljerte profesjonelle rapporter
 • Teknikker for å automatisere Ajax -samtaler og iframes
 • Feilsøking av forskjellige Selenium -testfeil og unntak
 • Avanserte nettemner som Chrome -alternativer, SSL -sertifikathåndtering, informasjonskapsler og mer
 • Kunnskap om bruk av OOP -konsepter i rammer [arv, grensesnitt, innkapsling, polymorfisme]
 • Identifisere og bruke designmønstre for forskjellige scenarier

What roles can I use the Selenium Online Test for?

 • Test Engineer
 • QA Automation Software Engineer
 • SDET (Software Development Engineer in Test)
 • Java Automation with Selenium
 • Senior Test Engineer - Selenium
 • Automation Tester - Selenium
 • QA Automation Tester

What topics are covered in the Selenium online test?

Selen webdriver
XPATH og elementlokatorer
Interaksjoner mellom mus og tastatur
Implisitt og eksplisitt venter
Python eller Java
Designe rammer
Sideobjektmodell
Datadrevne rammer
Hybridrammer
Koble til databaser
Frontend og backend automatisering
Automatiseringstester
Designe testtilfeller
Parallell utførelse (ved hjelp av tråd lokal)
Selen rutenett
Omfang rapporter
Parallellisering
Strategimønster
Kommandomønster
Malmetodemønster
Proxy mønster
Utfør rundt metodemønster
Dekoratørmønster
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Selenium Online Test FAQs

Hvordan tilpasses testen for Python Selenium -roller?

Vår standard Selenium -test evaluerer Selenium -ferdigheter uten å fokusere på noe spesielt programmeringsspråk. Vi kan tilpasse testen for å inkludere spørsmål som evaluerer Python-grunnleggende forhold ved å bruke MCQs og praktisk Python-erfaring ved å bruke kodingsspørsmål. Du kan sjekke vår standard Python Test for å gjennomgå eksemplet Python-spørsmål.

Hvordan tilpasses testen for Java Selenium -roller?

Vår standard Selenium -test evaluerer Selenium -ferdigheter uten å fokusere på noe spesielt programmeringsspråk. Vi kan tilpasse testen for å inkludere spørsmål som evaluerer Java Fundamentals ved å bruke MCQs og Hands-On Java-opplevelse ved å bruke kodingsspørsmål. Du kan sjekke vår standard Java Test for å gjennomgå eksempler på Java-spørsmål.

Kan Selenium WebDriver Assessment Test evaluere for manuelle testferdigheter?

Testen fokuserer på automatiseringstesting med selen. Vi kan imidlertid legge til manuell testing av MCQ -er på testen og tilpasse den til din rolle. Du kan sjekke vår standard manuell testing online test for å gjennomgå prøvespørsmål.

Er det en Selenium online test for erfarne ansettelser?

Selenium -testen kan tilpasses i henhold til ansiennitetsnivå og rollekrav for din åpne rolle.

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Selenium Online Test?
Ready to use the Adaface Selenium Online Test?
snakk med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️