Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP SRM Online -testen evaluerer en kandidats kunnskap og ferdighet i forskjellige aspekter ved SAP Leverandør Relationship Management (SRM). Den vurderer ferdigheter som SRM -grunnleggende, leverandørsamarbeid, kontraktstyring, katalogstyring, fakturaadministrasjon og arbeidsflytkonfigurasjon.

Covered skills:

 • SRM -grunnleggende
 • SRM kontraktstyring
 • SRM handlekurv
 • SRM fakturaadministrasjon
 • SRM -rapportering
 • SRM Master Data Management
 • SRM -leverandørsamarbeid
 • SRM katalogstyring
 • SRM Innkjøpsordre
 • SRM leverandørevaluering
 • SRM -integrasjon
 • SRM arbeidsflytkonfigurasjon

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP SRM Test is the most accurate way to shortlist SRM funksjonell konsulentsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP SRM Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Forstå de grunnleggende konseptene og prinsippene til SAP SRM
 • Effektivt administrere leverandørsamarbeid og kommunikasjon i SRM
 • Effektivt å administrere kontrakter og avtaler i SRM
 • Nøyaktig vedlikeholde og administrere kataloger i SRM
 • Dyktig lage og administrere handlekurver i SRM
 • Kunnskap om innkjøpsordningsprosessen i SRM
 • Evne til å håndtere fakturaadministrasjon i SRM
 • Ferdighet i å evaluere leverandører og deres ytelse i SRM
 • Kompetanse i å generere rapporter og dataanalyse i SRM
 • Forstå integrering av SRM med andre systemer
 • Kompetanse i å håndtere mesterdata i SRM
 • Konfigurere og tilpasse arbeidsflyter i SRM
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med opp mot 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP SRM (leverandørforholdsstyring) in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP SRM (leverandørforholdsstyring) from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP SRM Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP SRM Online Test?

The SAP SRM (leverandørforholdsstyring) makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Forstå det grunnleggende i SAP SRM
 • Implementering av SRM leverandørsamarbeidsfunksjonalitet
 • Administrere kontrakter i SAP SRM
 • Konfigurere og vedlikeholde SRM -kataloger
 • Opprette og administrere SRM -handlekurver
 • Behandler SRM -innkjøpsordrer
 • Administrere fakturaer i SAP SRM
 • Evaluere og administrere leverandører i SRM
 • Generere rapporter ved hjelp av SRM -rapporteringsfunksjonalitet
 • Integrering av SRM med andre systemer

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP SRM Online Test?

 • SRM kontraktstyring

  SRM Kontraktsadministrasjon fokuserer på prosessene og verktøyene som brukes til å administrere kontrakter effektivt innen SRM -systemet. Det inkluderer aktiviteter som å opprette, vedlikeholde og overvåke kontrakter, samt sikre overholdelse, spore milepæler og administrere kontraktsfornyelser.

 • SRM -katalogstyring

  SRM -katalogstyring refererer til The styring og vedlikehold av kataloger i SRM -systemet. Det innebærer oppgaver som å konfigurere kataloger, oppdatere produktinformasjon, administrere priser og sikre katalognøyaktighet og tilgjengelighet for brukere.

 • SRM handlekurv

  SRM handlekurv dekker skapelsen, modifiseringen, og behandling av handlekurver i SRM -systemet. Dette inkluderer oppgaver som å legge til varer i en vogn, definere mengde og leveringsdetaljer, velge leverandører og få nødvendige godkjenninger for å fortsette med kjøpet.

 • SRM Innkjøpsordre

  SRM Innkjøpsordre Fokuserer på opprettelse, styring og sporing av innkjøpsordrer i SRM -systemet. Det inkluderer oppgaver som å generere innkjøpsordrer fra godkjente handlekurver, administrere ordrebekreftelser, spore leveranser og håndtere eventuelle endringer eller problemer som kan oppstå.

 • SRM fakturaadministrasjon

  SRM fakturaadministrasjon refererer til prosessene og funksjonalitetene for håndtering av fakturaer i SRM -systemet. Det innebærer oppgaver som å verifisere faktura nøyaktighet, samsvare fakturaer til innkjøpsordrer eller kontrakter, løse avvik og administrere betalingsprosesser for å sikre rettidig og nøyaktig leverandørbetalinger.

 • SRM leverandørvaluering

  SRM Leverandørevaluering innebærer å vurdere og evaluere leverandører basert på forhåndsdefinerte kriterier i SRM -systemet. Dette inkluderer aktiviteter som å måle leverandørytelse, gjennomføre revisjoner, samle tilbakemeldinger fra brukere og ta informerte beslutninger angående leverandørvalg, oppbevaring eller avslutning.

 • SRM -rapportering

  SRM -rapportering fokuserer på Å trekke ut og analysere data fra SRM -systemet for å generere meningsfulle rapporter og innsikt. Det omfatter oppgaver som å designe og kjøre rapporter, analysere anskaffelsestrender, overvåke viktige ytelsesindikatorer og identifisere områder for forbedring eller strategisk beslutningstaking.

 • SRM-integrasjon

  SRM-integrasjon innebærer forståelse og konfigurere integrasjonen av SRM -systemet med andre bedriftssystemer som ERP (Enterprise Resource Planning). Det inkluderer oppgaver som å kartlegge datafelt, etablere kommunikasjonsprotokoller, håndtere grensesnitt og sikre sømløs dataflyt mellom systemer for strømlinjeformede anskaffelsesprosesser.

 • SRM Master Data Management

  SRM Master Data Management refererer til prosessene og teknikkene for å opprettholde nøyaktige og oppdaterte masterdata i SRM-systemet. Dette inkluderer oppgaver som å lage og administrere leverandørposter, vedlikeholde produktkataloger, validere datakvalitet og sikre konsistens og pålitelighet av masterdata på tvers av SRM -plattformen.

 • SRM arbeidsflytkonfigurasjon

  SRM Arbeidsflytkonfigurasjon innebærer å sette opp og tilpasse arbeidsflyter i SRM -systemet for å automatisere og effektivisere anskaffelsesprosesser. Dette inkluderer å definere godkjenningsprosesser, konfigurere rutingsregler, tilordne roller og ansvar, og sikre at riktig opptrapping og varslingsmekanismer er på plass.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP SRM (leverandørforholdsstyring) to be based on.

  SRM -grunnleggende
  SRM -leverandørsamarbeid
  SRM kontraktstyring
  SRM katalogstyring
  SRM handlekurv
  SRM Innkjøpsordre
  SRM fakturaadministrasjon
  SRM leverandørevaluering
  SRM -rapportering
  SRM -integrasjon
  SRM Master Data Management
  SRM arbeidsflytkonfigurasjon
Try practice test

What roles can I use the SAP SRM Online Test for?

 • SRM funksjonell konsulent
 • SAP SRM funksjonell konsulent
 • SAP MM/SRM -konsulent
 • Pakkekonsulent: SAP SRM
 • Teknologi Associate Consultant- SAP SRM

How is the SAP SRM Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Konfigurere SRM Master Data Management
 • Tilpasse og administrere SRM -arbeidsflyter
 • Bruk av SRM for grunnleggende forbruksanalyse
 • Implementering av avanserte SRM -leverandørsamarbeidsfunksjoner
 • Administrere komplekse kontrakter med SRM -kontraktsadministrasjon
 • Forbedring av katalogstyring med avanserte SRM -funksjoner
 • Avansert SRM -handlekurvtilpasning og konfigurasjon
 • Automatisering av SRM -innkjøpsordrebehandling
 • Bruker SRM for kompleks fakturaadministrasjon
 • Utføre grundig leverandøranalyse ved hjelp av SRM-rapportering
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

SAP SRM Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP SRM (leverandørforholdsstyring)?
Ready to use the Adaface SAP SRM (leverandørforholdsstyring)?
ada
Ada
● Online
✖️