Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP SD Online -testen evaluerer en kandidats kunnskap og ferdigheter innen salgs- og distribusjon (SD) modul for SAP ERP -system. Testen vurderer forståelse av ordrestyring, priser og rabatter, frakt og transport, fakturering og fakturering, salgsdokumenttyper, materialbestemmelse, tilgjengelighetskontroll, kundemesterdata, salgsorganisasjon og distribusjonskanal.

Covered skills:

 • Salg og distribusjon
 • Priser og rabatter
 • Fakturering og fakturering
 • Materialbestemmelse
 • Kundemesterdata
 • Distribusjonskanal
 • Ordrebehandling
 • Frakt og transport
 • Salgsdokumenttyper
 • Tilgjengelighetskontroll
 • Salgsorganisasjon

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP SD Test is the most accurate way to shortlist SAP SD -konsulentsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP SD Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Evne til å håndtere unntak og feil effektivt
 • Sterk forståelse av ordensstyringsprosesser
 • Kunnskaper i priser og rabattberegninger
 • Kunnskap om frakt og transportlogistikk
 • Kompetanse i fakturerings- og faktureringsprosedyrer
 • Kjennskap til forskjellige salgsdokumenttyper
 • Forståelse av materialbestemmelsesmetoder
 • Kompetanse i tilgjengelighetskontrollprosesser
 • Mestring av kundemasterdatadministrasjon
 • Omfattende kunnskap om salgsorganisasjonsstruktur
 • Kompetanse i distribusjonskanalstyring
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med opp mot 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP SD (Sales & Distribution) Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP SD (Sales & Distribution) Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP SD Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP SD Online Test?

The SAP SD (Sales & Distribution) Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Opprette salgsordrer og behandle dem effektivt
 • Konfigurere prisforhold for forskjellige produkter
 • Administrere frakt- og transportprosesser
 • Generere nøyaktige fakturaer og faktureringsdokumenter
 • Forstå forskjellige salgsdokumenttyper og bruken av dem
 • Implementering av materialbestemmelse i salget
 • Utføre tilgjengelighetskontroller for produkttilgjengelighet
 • Opprettholde kundemesterdata nøyaktig
 • Sette opp og vedlikeholde salgsorganisasjoner
 • Administrere distribusjonskanaler effektivt

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP SD Online Test?

 • Salg og distribusjon

  Salg og distribusjon er en modul i SAP som administrerer hele salgs- og distribusjonsprosessen, inkludert ordrestyring, priser, frakt og fakturering. Denne ferdigheten er viktig å måle i testen for å evaluere en kandidats kunnskap og kompetanse i å håndtere salgs- og distribusjonsaktivitetene til et selskap ved å bruke SAP SD.

 • Order Management

  Orderstyring er den Prosess med å håndtere kundebestillinger, fra det øyeblikket de blir plassert til det øyeblikket de blir levert. Det innebærer oppgaver som ordreoppretting, ordrebekreftelse, lov om ordre og ordreovervåking. Måling av denne ferdigheten i testen hjelper rekrutterere å vurdere en kandidats evne til effektivt å administrere og effektivisere ordreoppfyllelsesprosessen ved å bruke SAP SD.

 • Priser og rabatter

  Priser og rabatter i SAP SD involverer innstilling Opp og opprettholde prisforhold for produkter og tjenester, samt administrere eventuelle rabatter eller rabatter som tilbys kunder. Denne ferdigheten er avgjørende for å måle i testen for å bestemme en kandidats ferdighet i å konfigurere og administrere komplekse prisregler og strategier ved hjelp av SAP SD.

 • frakt og transport

  frakt og transport i SAP SD Fokuserer på å håndtere den fysiske bevegelsen av varer fra lageret til kundens beliggenhet. Det inkluderer oppgaver som å lage leveringsdokumenter, velge passende transportmodus og spore forsendelser. Å evaluere denne ferdigheten i testen hjelper rekrutterere med å måle en kandidats kunnskap om SAP SD -funksjonaliteter relatert til frakt og transportlogistikk.

 • Fakturering og fakturering

  Fakturering og fakturering i SAP SD involverer generasjon av fakturer og Administrere faktureringsprosessen for solgte varer. Dette inkluderer oppgaver som fakturaopprettelse, betalingsbehandling og kredittstyring. Måling av denne ferdigheten i testen lar rekrutterere vurdere en kandidats ekspertise i å bruke SAP SD til nøyaktig og effektivt å håndtere fakturerings- og faktureringsprosedyrer.

 • Salgsdokumenttyper

  Salgsdokumenttyper i SAP SD Se de forskjellige typene salgsrelaterte dokumenter, for eksempel salgsordrer, sitater og kontrakter. Hver dokumenttype har sine unike egenskaper og formål. Testing av denne ferdigheten hjelper rekrutterere med å bestemme en kandidats kjennskap til de forskjellige salgsdokumenttypene og deres evne til å konfigurere og bruke dem effektivt i SAP SD.

 • Materiell bestemmelse

  Materiell bestemmelse i SAP SD Aktiver erstatning av ett materiale med et annet med et spesifikt salgsordre eller leveringsdokument. Dette er nyttig når et spesifikt materiale ikke er tilgjengelig, og et alternativ må foreslås. Å måle denne ferdigheten i testen hjelper rekrutterere å vurdere en kandidats forståelse av konfigurering og bruk av materialbestemmelsesfunksjonaliteter innen SAP SD.

 • Tilgjengelighetskontroll

  Tilgjengelighetskontroll i SAP SD sjekker tilgjengeligheten av produkter eller materialer på lager før du bekrefter en ordre. Det sikrer at varene som en kunde er etterspurt faktisk er tilgjengelige for levering. Evaluering av denne ferdigheten i testen gjør det mulig Data i SAP SD refererer til den sentraliserte databasen som lagrer all relevant informasjon om selskapets kunder. Det inkluderer detaljer som kontaktinformasjon, kredittgrenser, betalingsbetingelser og salgsdata. Denne ferdigheten er viktig å måle i testen for å bestemme en kandidats ferdighet i å administrere og konfigurere kundemesterdata innen SAP SD.

 • salgsorganisasjon

  Salgsorganisasjon i SAP SD representerer en spesifikk enhet eller avdeling som er ansvarlig for salgsaktiviteter i et selskap. Det inkluderer å definere salgsstrukturen, tilordne ansatte og administrere salgsrelaterte prosesser. Evaluering av denne ferdigheten i testen lar rekrutterere vurdere en kandidats forståelse av salgsorganisasjon som et selskaps produkter når kunder, for eksempel direkte salg, online salg eller distribusjon gjennom formidlere. Testing av denne ferdigheten hjelper rekrutterere med å bestemme en kandidats kunnskap om hvordan du konfigurerer og administrerer distribusjonskanaler effektivt ved å bruke SAP SD.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP SD (Sales & Distribution) Test to be based on.

  Salgsordrebehandling
  Leveringsbehandling
  Fakturering og fakturering
  Salgsdokumenttyper
  Salgspriser
  Salgsrabatt
  Transportplanlegging
  Fraktutførelse
  Tilgjengelighetskontroll
  Materialbestemmelse
  Vedlikehold av kundemesterdata
  Salgsorganisasjonsstruktur
  Distribusjonskanalstyring
  Salgsinformasjonssystem
  Salgsrapportering
  Salgsanalyse
  Salgsintegrasjon
  Salgsdokumentflyt
  Kredittstyring
  Fraktpunktbestemmelse
  Rutebestemmelse
  Salgsavkastning
  Salgskontrakter
  Salgsplanleggingsavtaler
  Salgssitater
  Salgsordre behandlingsmetoder
  Salgsordre varekategorier
  Salgspartnerbestemmelse
  Salgsordre prisprosedyre
  Salgsprisvilkår
  Bestemmelse av salgspriser
  Salgsavtaler
  Salgsrabattbehandling
  Salgsrabatt periodiseringer
  Transportplanleggingsmetoder
  Fraktpunktbestemmelsesstrategier
  Tilgjengelighetskontrollregler
  Materialbestemmelsesteknikker
  Customer Master Data Fields
  Salgsorganisasjonsstrukturoppsett
  Distribusjonskanaldesign
  Salgsinformasjonssystemrapporter
  Salgsrapporttilpasning
  Salgsanalyseverktøy
  Salgsintegrasjon med andre moduler
  Salgsdokumentflytanalyse
  Kredittgrenseberegning
  Innstillinger for kredittstyring
  Fraktpunktbestemmelseskonfigurasjon
  Rutebestemmelsesoppsett
  Salgsavkastningsprosess
  Salgskontraktstyper
  Salgsplanleggingsavtaleoppsett
  Salgstyper
  Salgsordre behandling av beste praksis
Try practice test

What roles can I use the SAP SD Online Test for?

 • SAP SD -konsulent
 • SAP SD -analytiker

How is the SAP SD Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Designe komplekse prisordninger og rabatter
 • Konfigurere ordreadministrasjonsprosesser
 • Håndtering av salgsavkastning og kredittnotater
 • Implementering av kredittstyring for kunder
 • Bruke salgsanalyse og rapportering
 • Implementering av leveringsplanlegging og ruteplanlegging
 • Konfigurere salgsprosesser mellom selskaper
 • Integrering av SAP SD med andre moduler
 • Implementering av delt analyse for leveranser
 • Konfigurere materialbestemmelsesregler
 • Håndtering av masseendringer i salgsdata
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

SAP SD Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP SD (Sales & Distribution) Test?
Ready to use the Adaface SAP SD (Sales & Distribution) Test?
ada
Ada
● Online
✖️