Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP QM Online-testen bruker scenariobaserte MCQ-er for å evaluere kandidater om deres kunnskap og ferdigheter på områder som kvalitetsplanlegging, inspeksjonsstyring, revisjonsstyring, ikke-konformansstyring, leverandørkvalitetsstyring og integrering med andre SAP-moduler. Denne testen tar sikte på å vurdere kandidatenes forståelse av grunnleggende begreper og deres evne til å anvende dem på den virkelige verdensscenariene, samt deres kjennskap til SAP-kvalitetsstyringsmodul og relaterte teknologier.

Covered skills:

 • Kvalitetsstyring
 • Prosessforbedring
 • ISO -standarder
 • Kvalitetskontroll
 • Defektstyring
 • Risikostyring
 • Testprinsipper
 • Statistisk prosesskontroll
 • Kvalitetsplanlegging
 • Kvalitetssikring
 • Kvalitetsdokumentasjon
 • Årsaksanalyse

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP Quality Management Assessment Test is the most accurate way to shortlist SAP QM ConsultantsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP Quality Management Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • I stand til å utføre kvalitetsstyringsaktiviteter i samsvar med organisatoriske mål
 • Dyktig til å teste prinsipper og metodologier
 • Dyktig i prosessforbedringsteknikker
 • Kunnskapsrik i Statistical Process Control (SPC)
 • Kjent med ISO -standarder og deres implementering
 • I stand til å utvikle og implementere kvalitetsplanleggingsstrategier
 • Erfaren i kvalitetskontrollpraksis
 • Flink til å sikre kvalitetssikring gjennom hele prosjektets livssyklus
 • Kompetent i defektstyring og oppløsning
 • Dyktig i å lage og opprettholde kvalitetsdokumentasjon
 • Dyktig i risikostyring og avbøtning
 • I stand til å utføre grunnårsaksanalyse for kvalitetsproblemer
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med opp mot 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP Quality Management Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP Quality Management Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP Quality Management Online Test

Why you should use Pre-employment SAP Quality Management Test?

The SAP Quality Management Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Forståelse og anvendelse av kvalitetsstyringsprinsipper
 • Kunnskap om testing av prinsipper og metodologier
 • Erfaring med prosessforbedringsteknikker
 • Kompetanse i statistisk prosesskontroll (SPC)
 • Kjennskap til ISO -standarder relatert til kvalitetsstyring
 • Kompetanse innen kvalitetsplanlegging og analyse
 • Evne til å utføre kvalitetskontrolloppgaver effektivt
 • Forståelse og implementering av kvalitetssikringstiltak
 • Dyktig i prosedyrer for defektstyring
 • Kunnskap om krav til kvalitetsdokumentasjon

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP Quality Management Test?

 • Kvalitetsstyring

  Kvalitetsstyring er den systematiske prosessen for å sikre at produkter eller tjenester oppfyller spesifiserte standarder og kundeforventninger. Denne ferdigheten bør måles i testen for å vurdere kandidatens evne til effektivt å håndtere kvalitet gjennom hele utviklingslivssyklusen og for å forbedre den generelle produktkvaliteten.

 • Testprinsipper

  Testingsprinsipper refererer til Grunnleggende konsepter og retningslinjer som styrer testprosessen. Å måle denne ferdigheten i testen er viktig, da den hjelper til med å evaluere kandidatens forståelse av testteknikker, beste praksis og deres evne til å anvende dem i den virkelige scenariene.

 • Prosessforbedring

  Prosessforbedring innebærer å analysere eksisterende prosesser og gjøre endringer for å forbedre effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten. Denne ferdigheten bør måles i testen for å vurdere kandidatens evne til å identifisere forbedringsområder, implementere effektive endringsstrategier og drive kontinuerlig forbedring i en organisasjon.

 • Statistisk prosesskontroll

  Statistisk Prosesskontroll (SPC) er en metode for å overvåke og kontrollere en prosess for å sikre at den fungerer innenfor forhåndsbestemte grenser. Å måle denne ferdigheten i testen er viktig, da den lar rekrutterere evaluere kandidatens kunnskap om SPC -teknikker og deres evne til å bruke statistiske verktøy for å overvåke og kontrollere prosessytelse.

 • ISO -standarder

  ISO -standarder er internasjonalt anerkjente standarder som angir kriteriene for styring av god kvalitet. Denne ferdigheten bør måles i testen for å vurdere kandidatens kjennskap til ISO -standarder, deres forståelse av kvalitetsstyringsprinsipper og deres evne til å implementere og overholde disse standardene.

 • Kvalitetsplanlegging </h4> <P > Kvalitetsplanlegging innebærer å definere kvalitetsmål, prosesser og ressurser som er nødvendige for å oppfylle kundens krav. Å måle denne ferdigheten i testen er viktig, da den lar rekrutterere evaluere kandidatens evne til å utvikle effektive kvalitetsplaner, etablere klare kvalitetsmål og samkjøre disse planene med overordnede forretningsmessige mål. </p> <h4> Kvalitetskontroll

  Kvalitetskontroll er prosessen med å overvåke og inspisere produkter eller tjenester for å sikre at de oppfyller spesifiserte kvalitetsstandarder. Å måle denne ferdigheten i testen hjelper til Involverer et sett med aktiviteter designet for å sikre at kvalitetskrav blir oppfylt i hele prosjektet eller produktets livssyklus. Å måle denne ferdigheten i testen er viktig, da den lar rekrutterere evaluere kandidatens forståelse av kvalitetssikringsprinsipper, deres evne til å implementere kvalitetssikringsprosesser og deres oppmerksomhet på detaljer for å sikre produkt- eller tjenestekvalitet.

 • Defekt Ledelse

  Defektstyring refererer til prosessen med å identifisere, dokumentere, spore og løse feil eller problemer i et produkt eller et system. Å måle denne ferdigheten i testen hjelper til og opprettholde dokumentasjon relatert til kvalitetsstyringsprosesser, prosedyrer og standarder. Å måle denne ferdigheten i testen er viktig, da den lar rekrutterere evaluere kandidatens oppmerksomhet på detaljer, evne til å dokumentere kvalitetsrelatert informasjon nøyaktig, og deres forståelse av viktigheten av å opprettholde omfattende kvalitetsdokumentasjon.

 • Risikostyring

  Risikostyring refererer til prosessen med å identifisere, analysere og avbøte potensielle risikoer som kan påvirke kvaliteten eller suksessen til et prosjekt eller et produkt. Å måle denne ferdigheten i testen hjelper til Analyse er en systematisk tilnærming for å identifisere de underliggende årsakene til problemer eller problemer. Å måle denne ferdigheten i testen er viktig, da den lar rekrutterere evaluere kandidatens evne til å analysere komplekse problemer, bestemme årsakene og foreslå effektive løsninger for å forhindre tilbakefall.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP Quality Management Test to be based on.

  Kvalitetsstyring
  Testprinsipper
  Prosessforbedring
  Statistisk prosesskontroll
  ISO -standarder
  Kvalitetsplanlegging
  Kvalitetskontroll
  Kvalitetssikring
  Defektstyring
  Kvalitetsdokumentasjon
  Risikostyring
  Årsaksanalyse
  Kvalitetsmålinger
  Prosessrevisjoner
  Ikke-samsvarsrapportering
  Six Sigma
  PDCA (plan-do-check-act) syklus
  Kontinuerlig forbedring
  Måle R & R -studier
  Kapasitetsanalyse
  Prosessfunksjonsindekser
  Kontrolldiagrammer
  ISO 9001
  ISO 14001
  ISO 27001
  ISO 45001
  Design av eksperimenter (DOE)
  FMEA (feilmodus og effekter analyse)
  Kontroll plan
  Forebyggende handling
  Korrigerende tiltak
  Leverandørstyring
  Verdien strømkartlegging
  Kaizen
  Poka-Yoke
  Standard driftsprosedyrer (SOPs)
  Målesystemanalyse
  Kvalitetskostnader (COQ)
  Referansemåling
  Kontinuerlig forbedringskultur
  Prosesskartlegging
  Prosessoptimalisering
  Defekt Pareto -analyse
  Inspeksjon og testingsteknikker
  Kvalitetsrevisjoner
  Kvalitetskontrollverktøy
  Kvalitetskostnadsanalyse
  Risikovurdering
  Risikoreduserende strategier
  Fiskebeinskjema
  5 Hvorfor analyse
  Feilanalyse
  Korrigerende og forebyggende handling (CAPA)
  Prosessfunksjon
  Prosessvariasjon
  Kvalitetsmål
  Kvalitetspolitikk
  Kvalitetsforbedringsprosjekter
  Kvalitetsstyringssystem
  Kvalitetsstandarder etterlevelse
  Måling og analyse
  Kvalitetsytelsesindikatorer
  Ledelse av kvalitetsteam
Try practice test

What roles can I use the SAP Quality Management Test for?

 • SAP QM Consultant
 • SAP QM Kvalitetssikring
 • SAP QM Senior Consultant
 • SAP QM -spesialist
 • SAP QM funksjonell konsulent
 • SAP Quality Management Application Developer
 • SAP Quality Management (QM) programleder
 • SAP QM prosjektleder
 • SAP QM Application Lead

How is the SAP Quality Management Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Erfaring i risikostyringspraksis
 • Kompetanse i årsaken til grunnårsak
 • Evne til å utvikle og implementere kvalitetsforbedringsinitiativer
 • Ferdigheter i dataanalyse og tolkning
 • Kunnskap om seks Sigma -prinsipper og metoder
 • Kjennskap til magre produksjonskonsepter
 • Erfaring med leverandørkvalitetsstyring
 • Dyktig i kontinuerlig forbedringspraksis
 • Forståelse og utnyttelse av kvalitetsmålinger
 • Evne til å lede kvalitetsrevisjoner og inspeksjoner
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

SAP Quality Management Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP Quality Management Test?
Ready to use the Adaface SAP Quality Management Test?
ada
Ada
● Online
✖️