Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP Litmos Online-testen bruker scenariobaserte MCQ-er for å evaluere kandidater til sin kunnskap om SAP Litmos, inkludert deres dyktighet i å jobbe med Learning Management System (LMS) administrasjon, kursforfatter og elevhåndtering. Testen evaluerer også en kandidats fortrolighet med SAP Litmos -rapportering og analysefunksjoner og deres evne til å integrere SAP Litmos med andre systemer. Testen tar sikte på å evaluere en kandidats evne til å jobbe med SAP Litmos effektivt og designe og utvikle e-læringskurs som oppfyller læringsmål og overholder bransjestandarder.

Covered skills:

 • C4C -administrator
 • C4C planlagt vedlikehold
 • SAP -systemytelse
 • SAP C4C -leietakere
 • Business Task Management (BTM)
 • Sporings -ID
 • SAP -tjenesteleverandør
 • SAP Cloud for salg
 • SAP C4C UI Framework

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP Litmos Assessment Test is the most accurate way to shortlist SAP -konsulentsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP Litmos Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Effektivt administrere C4C -administrasjonsoppgaver
 • Håndteringsspor -ID i SAP Litmos
 • Forstå og utføre C4C planlagt vedlikehold
 • Arbeider med SAP -tjenesteleverandøren i SAP Litmos
 • Analysere og optimalisere SAP -systemytelsen
 • Bruke SAP Cloud for salgsfunksjonaliteter
 • Administrere SAP C4C -leietakere effektivt
 • Utvikle applikasjoner ved hjelp av SAP C4C UI -rammeverk
 • Mastering Business Task Management (BTM) i SAP Litmos
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med opp mot 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP Litmos Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP Litmos Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP Litmos Online Test

Why you should use Pre-employment SAP Litmos Test?

The SAP Litmos Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Konfigurere og administrere C4C -administratorinnstillinger
 • Arbeide med sporings -ID for brukeradministrasjonsadministrasjon
 • Sikre effektive C4C -planlagte vedlikeholdsprosesser
 • Implementering av SAP -tjenesteleverandørfunksjoner
 • Optimalisering av SAP -systemytelse for C4C
 • Bruke SAP Cloud for salgsfunksjoner
 • Administrere SAP C4C -leietakere effektivt
 • Utvikle applikasjoner ved hjelp av SAP C4C UI -rammeverket
 • Effektivisering av forretningsoppgavehåndtering i C4C
 • Feilsøking og løse C4C -relaterte problemer

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP Litmos Test?

 • C4C -administrator

  C4C -administratorferdigheten refererer til muligheten til å administrere og konfigurere SAP Cloud for Customer (C4C) -systemet. Dette inkluderer å sette opp brukerkontoer, opprettholde systemsikkerhet og administrere systemtilpasning og integrasjoner. Denne ferdigheten måles i testen for å evaluere kandidatens dyktighet i å håndtere administrative oppgaver innen C4C -miljøet.

 • sporings -ID

  Sporings -ID -ferdigheten er relatert til sporing og identifisering av forskjellige Enheter innen SAP Cloud for Customer (C4C) -systemet. Det innebærer å forstå og bruke sporings -ID -funksjonen for å overvåke og spore kundeinteraksjoner, salgsaktiviteter og støttebilletter. Denne ferdigheten er inkludert i testen for å vurdere kandidatens kjennskap til sporingsfunksjonalitet i C4C.

 • C4C planlagt vedlikehold

  C4C planlagt vedlikeholdsferdighet refererer til kunnskapen og evnen til å planlegge og utføre Vanlige vedlikeholdsaktiviteter i SAP Cloud for Customer (C4C) -systemet. Dette inkluderer driftsstans i planleggingssystemet, bruk av oppdateringer og oppdateringer og utføre sikkerhetskopiering av data. Måling av denne ferdigheten i testen hjelper til Software-as-a-Service (SaaS) -funksjonene levert av SAP. Det innebærer å håndtere og levere skybaserte tjenester til kunder, sikre høye servicenivåer og ta opp problemer eller opptrappinger. Inkludert denne ferdigheten i testen lar rekrutterere vurdere kandidatens kunnskap og ferdighet i å levere SAP -tjenester effektivt.

 • SAP -systemytelse

  SAP -systemets ytelsesferdighet omfatter evnen til å overvåke, analysere , og optimalisere ytelsen til SAP -systemer. Dette inkluderer diagnostisering av flaskehalser, innstillingssystemkonfigurasjoner og implementering av beste praksis for å forbedre systemets respons og gjennomstrømning. Evaluering av denne ferdigheten i testen hjelper til med å bestemme kandidatens kompetanse for å sikre optimal systemytelse for kritiske forretningsprosesser.

 • SAP Cloud for salg

  SAP Cloud for salgsferdighet gjelder kunnskapen og kunnskapen og Bruk av salgsfunksjonaliteten levert av SAP Cloud for Customer (C4C) -systemet. Det innebærer å håndtere salgsledninger, muligheter, sitater og bestillinger, samt analysere salgsytelse og prognoser. Å vurdere denne ferdigheten i testen hjelper rekrutterere med å måle kandidatens dyktighet i å utnytte C4C for effektiv salgsstyring.

 • SAP C4C -leietakere

  SAP C4C leietakere ferdighet refererer til forståelse og styring av separat Miljøer eller forekomster i SAP Cloud for Customer (C4C) -systemet, kjent som leietakere. Det innebærer å levere, konfigurere og vedlikeholde flere leietakere for å støtte forskjellige forretningsenheter, avdelinger eller datterselskaper. Inkludert denne ferdigheten i testen lar rekrutterere vurdere kandidatens evne til å håndtere leietakerspesifikke krav og sikre riktig segregering av data og tilpasning.

 • SAP C4C UI-ramme

  SAP C4C UI Framework -ferdighet knytter seg til kunnskap og utnyttelse av brukergrensesnittet (UI) rammeverket levert av SAP Cloud for Customer (C4C) -systemet. Det innebærer å tilpasse og konfigurere UI -komponenter, oppsett og navigasjonsmenyer for å skreddersy brukeropplevelsen basert på forretningskrav. Måling av denne ferdigheten i testen hjelper deg med Evnen til å designe, konfigurere og administrere forretningsprosesser og arbeidsflyter i SAP Cloud for Customer (C4C) -systemet. Det innebærer å definere og kartlegge forskjellige oppgaver, godkjenninger, opptrappinger og varsler for å effektivisere og automatisere forretningsdrift. Å inkludere denne ferdigheten i testen lar rekrutterere vurdere kandidatens kompetanse i å optimalisere og effektivisere forretningsprosesser i C4C.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP Litmos Test to be based on.

  C4C -administrasjon
  Sporings -ID
  C4C planlagt vedlikehold
  SAP -tjenesteleverandør
  SAP -systemytelse
  SAP Cloud for salg
  SAP C4C -leietakere
  SAP C4C UI Framework
  Business Task Management (BTM)
  Integrasjon med andre SAP -moduler
  Rapportgenerering og analyse
  Data migrasjon og integrasjon
  Administrere brukerroller og tillatelser
  Tilpasning av C4C -skjermer og oppsett
  Arbeidsflyt- og godkjenningsprosesser
  Datasikkerhet og personvern i C4C
  Feilsøking og løse systemproblemer
  Master Data Management i C4C
  Administrere salgs- og serviceprosesser
  Kunnskapshåndtering og innholdsoppretting
  Integrasjon med eksterne systemer
  Analyse og rapportering i C4C
  Konfigurere og administrere markedsføringskampanjer
  Kundesegmentering og målretting
  Mobil applikasjonsutvikling i C4C
  Salgsprognoser og rørledningsstyring
  Bly- og mulighetsadministrasjon
  Kundeservice og støtte
  Bestillingsstyring og oppfyllelse
  E -post og kommunikasjonsintegrasjon
  Data -sikkerhetskopiering og gjenoppretting
  Data Arkivering og oppbevaring
  Datarensing og deduplisering
  Konfigurere og administrere e -postmaler
  Konfigurere varsler og varsler
  Konfigurere og administrere dokumentmaler
  Importere og eksportere data
  Konfigurere og administrere godkjenningsarbeidsflyter
  Konfigurere og administrere prisregler
  Konfigurere og administrere partnerforhold
  Konfigurere og administrere salgsområder
  Konfigurere og administrere produktkatalog
  Konfigurere og administrere regler for rabatt og promotering
  Konfigurere og administrere kundesegmentering
  Konfigurere og administrere kundeundersøkelser
  Konfigurere og administrere salgskvoter
  Konfigurere og administrere servicekontrakter
  Konfigurere og administrere kundelojalitetsprogrammer
  Konfigurere og administrere ledningsscoring
  Konfigurere og administrere tilbakemeldinger fra kunder
  Konfigurere og administrere avtaler om servicenivå
  Konfigurere og administrere datavalideringer
  Konfigurere og administrere forretningsroller
  Konfigurere og administrere organisasjonsstruktur
  Konfigurere og administrere arbeidsfordeling
  Konfigurere og administrere arbeidssentre
  Konfigurere og administrere tilgangskontroller
  Opprette og administrere tilpassede felt
  Opprette og administrere tilpassede objekter
  Opprette og administrere tilpassede rapporter
  Opprette og administrere tilpassede arbeidsflyter
Try practice test

What roles can I use the SAP Litmos Test for?

 • SAP -konsulent
 • LMS -konsulent
 • LMS -administrator

How is the SAP Litmos Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Konfigurere avanserte C4C -administratorinnstillinger
 • Designe og implementere komplekse sporstrukturer
 • Utføre avanserte C4C planlagte vedlikeholdsoppgaver
 • Integrering av SAP -tjenesteleverandøren med eksterne systemer
 • Overvåking og innstilling av SAP -systemytelse for optimale resultater
 • Tilpasse og utvide SAP Cloud for salgsmuligheter
 • Utføre leietakereadministrasjonsoppgaver for flere SAP C4C -forekomster
 • Opprette tilpassede UI -komponenter og forbedre UX i SAP C4C
 • Implementering av avanserte arbeidsflyt for forretningsoppgaver
 • Analysere og diagnostisere komplekse C4C -systemproblemer
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

SAP Litmos Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP Litmos Test?
Ready to use the Adaface SAP Litmos Test?
ada
Ada
● Online
✖️