Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP Hybris Online-testen bruker scenariobaserte MCQ-er for å evaluere kandidater om deres kunnskap og ferdigheter på områder som e-handel, produktinnholdsstyring, ordrestyring, priser og kampanjer, kundeservice og integrering med andre SAP-moduler. Denne testen tar sikte på å vurdere kandidatenes forståelse av grunnleggende begreper og deres evne til å anvende dem på den virkelige scenariene, samt deres kjennskap til SAP Hybris Commerce-plattform og relaterte teknologier.

Covered skills:

 • Dataoverføringsobjekt (DTO)
 • Modellvisningskontrollermønster
 • Fleksibelt søk
 • Widget -applikasjon
 • Hybris -akselerator
 • Byggerdesignmønster
 • Hybris v5

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP Hybris Test is the most accurate way to shortlist SAP Hybris DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP Hybris Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Forstå og implementere dataoverføringsobjekt (DTO) -konsepter
 • Bruke hybrisakselerator for effektiv utvikling
 • Implementering av Model View Controller (MVC) mønster i hybris
 • Bruke byggherrens designmønster i hybrisutvikling
 • Opprette og utføre fleksible søkespørsmål i hybris
 • Arbeider med Hybris V5 -funksjoner og funksjonaliteter
 • Utvikle widget -applikasjoner i hybris
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med opp mot 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP Hybris Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP Hybris Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP Hybris Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP Hybris Online Test?

The SAP Hybris Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Implementering av dataoverføringsobjekter (DTOs) for å sikre effektiv overføring av data mellom lag
 • Bruke hybrisakseleratoren for å fremskynde utviklingsprosessen
 • Bruke Model View Controller (MVC) mønster for å skille bekymringer og forbedre kodeoppholdbarheten
 • Implementering av byggherredesignmønsteret for å lage komplekse objekter med tilpassbare attributter
 • Skrive og utføre fleksibelt søk for å hente data fra databasen
 • Arbeide med Hybris versjon 5 og forstå dens spesifikke funksjoner og funksjonaliteter
 • Forstå og jobbe med cronjob -konseptet i hybris for planlagte oppgaver

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP Hybris Online Test?

 • Dataoverføringsobjekt (DTO)

  Et dataoverføringsobjekt (DTO) er et designmønster som brukes i programvareteknikk for å overføre data mellom programvarekomponenter. Det er en enkel containerklasse som inneholder data og bare inkluderer getter og setter -metoder for å få tilgang til og endre dataene. DTOS hjelper til med å redusere nettverkskostnader, forbedre ytelsen og gi en klar skille mellom forretningslogikken og dataoverføringsprosessen.

 • Hybris-akselerator

  Hybris-akselerator er en forhåndspakket løsning gitt av SAP Hybris for å fremskynde utviklingsprosessen. Det inkluderer klare komponenter, maler og funksjonaliteter som enkelt kan tilpasses og integreres i en e-handelsapplikasjon utviklet ved hjelp av SAP-hybris. Vurdering av kunnskap om hybris-akselerator sikrer at kandidaten er kjent med å bruke forhåndsbygde komponenter og effektivt kan tilpasse og utvide eksisterende funksjonalitet.

 • Modellvisningskontrollermønster

  Model View Controller (MVC ) Mønster er et programvarearkitektonisk designmønster som brukes til å organisere kode i en applikasjon ved å skille forskjellige aspekter av brukergrensesnittet. Modellen representerer dataene og forretningslogikken, visningen er ansvarlig for presentasjonen og gjengivelsen av brukergrensesnittet, og kontrolleren håndterer kommunikasjon og koordinering mellom modellen og visningen. Evaluering av kunnskap om MVC -mønsteret sikrer at kandidaten forstår hvordan man strukturerer kode og opprettholder en klar separasjon av bekymringer i en applikasjon.

 • Byggerdesignmønster

  Byggerdesignmønsteret er en kreasjonell Designmønster som brukes til å lage komplekse objekter trinn for trinn. Det gir en måte å lage forskjellige varianter av en klasse uten å utsette konstruksjonslogikken for klientkoden. Måling av kunnskap om byggherrerdesignmønsteret i denne testen hjelper til Et kraftig spørringsspråk levert av SAP Hybris for å hente data fra databasen. Det gjør det mulig for utviklere å skrive dynamiske og komplekse spørsmål som kan hente data basert på forskjellige kriterier og forhold. Testing av kunnskapen om fleksible søkespørsmål i denne vurderingen hjelper til med å bestemme kandidatens evne til å hente og manipulere data effektivt fra databasen ved å bruke den fleksible søkemekanismen.

 • Hybris v5

  Hybris v5 refererer til Versjon 5 av SAP Hybris, som er en e-handelsplattform som brukes til å bygge og administrere nettbutikker. Å vurdere kunnskap om Hybris V5 sikrer at kandidaten er kjent med funksjonene og funksjonalitetene til den nyeste versjonen av SAP Hybris og effektivt kan jobbe med plattformen. Denne ferdigheten måles for å sikre at kandidaten er oppdatert med de nyeste teknologiene og praksisene innen utvikling av e-handel.

 • widget-applikasjon

  En widget-applikasjon er er En type brukergrensesnittkomponent som gir spesifikke funksjoner eller informasjon i en større applikasjon eller på et nettsted. Det kan være en liten frittstående applikasjon eller en del av en større applikasjon. Å vurdere kunnskap om widget -applikasjonsutvikling hjelper til med å evaluere kandidatens evne til å designe og implementere modulære og gjenbrukbare komponenter i et applikasjon eller nettsted.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP Hybris Test to be based on.

  Dataoverføringsobjekt
  Hybris -akselerator
  MVC -mønster
  Byggerdesignmønster
  Fleksibelt søk
  Hybris v5
  Widget -applikasjon
  Hybris cockpits
  Hybris -utvidelser
  Hybris Impex
  Hybris WCMS
  Hybris Cron Jobs
  Hybris cron uttrykk
  Hybris backoffice
  Hybris -kampanjer
  Hybris Internationalization (I18N)
  Hybris Product Data Management (PDM)
  Hybris -kataloger
  Hybris typer system
  Hybris Addons
  Hybris backoffice -tilpasning
  Hybris datamodellering
  Hybris personalisering
  Hybris Order Management
  Hybris betalingsintegrasjon
  Hybris import og eksport
  Hybris Web Services
  Hybris brukerrettigheter og begrensninger
  Hybris distribusjon og distribusjon
  Hybris lokalisering
  Hybris segmentering
  Hybris Content Management
  Hybris sikkerhet og autentisering
  Hybris RESTful API
  Hybris Datahub
  Hybris søk og navigasjon
  Hybris ytelsesoptimalisering
  Hybris -priser
  Hybris Produkt cockpit
  Hybris Customer Cockpit
  Hybris assistert servicemodul
  Hybris ordreoppfyllelse
  Hybris backoffice widgets
  Hybris arbeidsflyt
  Hybris kundeservice
  Hybris Test Framework
  Hybris Rapporter
  Hybris -vogn og kasse
  Hybris Accelerator CMS
  Hybris integrasjon
  Hybris Cart beregning
  Hybris Solr
  Hybris importerer cockpit
  Hybris impex scripting
  Hybris brukergrensesnitt (UI) tilpasning
  Hybris Datahub -kanaler
  Hybris Promotion Engine
  Hybris Flexiblesearch Language
  Hybris Cockpit Framework
  Hybris WCMS -komponenter
  Hybris backoffice-tilpasning ved hjelp av cockpit-rammeverk
  Hybris vårintegrasjon
  Hybris tilgangsrettigheter
  Hybris Cron Jobs planlegging
  Hybris kundesegmentering

What roles can I use the SAP Hybris Online Test for?

 • SAP Hybris Developer
 • E-handelsutvikler
 • Java -utvikler
 • SAP Hubris Solution Architect
 • Sr. SAP Hybris Developer

How is the SAP Hybris Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Implementering og konfigurering av SOLR -søkemotoren i hybris for effektivt produktsøk
 • Bruke IMPEX -skript for dataimport og eksport i SAP Hybris
 • Implementering av personaliserte kampanjer og kuponger i hybris for å forbedre kundens engasjement
 • Tilpasse hybris cockpit for back-end administrasjon og styring
 • Implementering av hendelsesmekanismen i hybris for håndtering av asynkrone operasjoner
 • Arbeide med Hybris Commerce API for å integrere eksterne systemer og tjenester
 • Implementering av konseptet med hybrisutvidelser for modulær og tilpassbar utvikling
 • Utfører junit -tester for pålitelig og automatisert testing av hybris -komponenter
 • Bruke Hybris backoffice-rammeverk for å tilpasse back-end administrasjonsgrensesnittet
 • Implementering av internasjonalisering og lokalisering i hybris for flerspråklig og multiregionstøtte
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

SAP Hybris Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP Hybris Test?
Ready to use the Adaface SAP Hybris Test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️