Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP FI (Financial Accounting) Online Test bruker scenariobaserte flervalgsspørsmål for å evaluere kandidater om deres tekniske kunnskap og praktiske ferdigheter relatert til hovedbokregnskap, betalbar kontoer, kundefordringer, regnskapsregnskap, regnskap og kontroll. Testen tar sikte på å bestemme kandidatenes evne til å konfigurere og tilpasse SAP FI for å oppfylle forretningskrav, samt deres kjennskap til SAP FI beste praksis, designmønstre og teknikker.

Covered skills:

 • General Ledger Accounting
 • OPPOSIKANT MOTOR
 • Asset Under Construction (AUC)
 • Copa Records
 • Kostnads- og gevinstsentre
 • Regnskapsversjoner (FSVS)
 • Migo og Mito -transaksjoner
 • MTO -prosess

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) is the most accurate way to shortlist FinansspesialistsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Evne til å utføre generelle hovedboks regnskapsoppgaver effektivt
 • Kompetanse i å håndtere kostnads- og gevinstsentre
 • Forståelse av periodiseringsmotoren og dens funksjonalitet
 • Evne til å opprette og administrere finansregnskapsversjoner (FSVS)
 • Kunnskap om Asset Under Construction (AUC) Management
 • Kjennskap til Migo- og Mito -transaksjoner
 • Kompetanse i håndtering av COPA -poster
 • Forståelse av Make-to-Order (MTO) -prosessen i SAP FICO
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP FICO (Financial Accounting & Controlling) Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP FICO (Financial Accounting & Controlling) Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling)

Why you should use SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling)?

The SAP FICO (Financial Accounting & Controlling) Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Utføre generelle hovedboks regnskapsoppgaver
 • Administrere kostnads- og gevinstsentre
 • Bruke periodiseringsfunksjonaliteten
 • Opprette og vedlikeholde finansregnskapsversjoner (FSVS)
 • Håndtering av Asset Under Construction (AUC) regnskap
 • Utføre Migo- og Mito -transaksjoner
 • Administrere COPA -poster
 • Implementering av Make-to-Order (MTO) prosess
 • Analysere regnskap og rapporter
 • Konfigurere og vedlikeholde SAP FI -moduler

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling)?

 • Generell hovedboksregnskap

  Denne ferdigheten innebærer å registrere og håndtere økonomiske transaksjoner i hovedboken, som er det sentrale depotet for alle økonomiske data. Det inkluderer oppgaver som forberedelse av journalpost, avstemming av kontoer og forberedelse av regnskaper. Denne ferdigheten måles i testen for å vurdere kandidatens dyktighet i grunnleggende regnskapsprosesser og deres evne til nøyaktig å opprettholde økonomiske poster.

 • Kostnads- og gevinstsentre

  Denne ferdigheten gjelder styring av styring av Kostnads- og gevinstsentre i en organisasjon. Det innebærer å spore utgifter, tildele kostnader og analysere lønnsomhet for forskjellige forretningsenheter eller segmenter. Å måle denne ferdigheten i testen hjelper deg med Funksjonalitet i SAP FICO som automatiserer beregningen og utgjøringen av periodiseringer, som er justeringer for å anerkjenne utgifter og inntekter som har skjedd, men som ennå ikke er registrert i regnskapsbøkene. Denne ferdigheten måles i testen for å vurdere kandidatens ferdigheter i å konfigurere og bruke periodiseringsmotoren for å sikre nøyaktig økonomisk rapportering og overholdelse av regnskapsstandarder.

 • finansregnskapsversjoner (FSVS)

  FSV -er i SAP FICO er tilpassbare maler som brukes til å definere strukturen og utformingen av regnskap. De lar bedrifter presentere økonomisk informasjon i et format som oppfyller spesifikke rapporteringskrav. Måling av denne ferdigheten i testen hjelper deg med refererer til en kategori av eiendeler som for øyeblikket er konstruert eller utviklet og er ennå ikke klare til bruk. SAP FICO gir funksjonalitet for å forvalte disse eiendelene, inkludert sporingskostnader, kapitalisering og avskrivninger. Måling av denne ferdigheten i testen hjelper til med å vurdere kandidatens forståelse av AUC -regnskapsprosesser og deres evne til å nøyaktig registrere og administrere eiendeler under bygging.

 • migo og mito transaksjoner

  migo og mito er transaksjon Koder i SAP FICO som brukes til henholdsvis varemottak og varer. Disse transaksjonene spiller en avgjørende rolle i lagerstyring og aksjeverdi. Måling av denne ferdigheten i testen hjelper deg med å evaluere kandidatens ferdigheter i å utføre Migo- og MITO -transaksjoner og deres forståelse av virkningen på økonomisk regnskap og kontrollering.

 • COPA -poster

  COPA står for lønnsomhetsanalyse og innebærer å analysere lønnsomheten til produkter, kunder og markeder i en organisasjon. Å måle denne ferdigheten i testen hjelper til med å vurdere kandidatens kunnskap om COPA-funksjonalitet i SAP FICO og deres evne til å generere nøyaktige lønnsomhetsrapporter for beslutningsformål.

 • MTO-prosess

  MTO står for Gjør bestilling og refererer til en produksjonsprosess der produkter produseres basert på kundebestillinger. SAP FICO dekker ulike aspekter av MTO -prosessen, inkludert salgsordrehåndtering, kostnadsestimering og inntektsgjenkjenning. Å måle denne ferdigheten i testen hjelper til med å evaluere kandidatens forståelse av MTO-prosessen og deres evne til å håndtere økonomisk regnskap og kontrollere aktiviteter relatert til å lage ordre-scenarier.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP FICO (Financial Accounting & Controlling) Test to be based on.

  General Ledger Accounting
  Kontooversikt
  Kontobestemmelse
  Kontogrupper
  Dokumenttyper
  Dokumentoppslag
  Innleggsperioder
  Reverserende oppføringer
  Kostnads- og gevinstsentre
  Kostnadssenterhierarki
  Kostnadssenterplanlegging
  Vurdering og distribusjon
  Interne ordrer
  Intern ordreplanlegging
  Internt ordreoppgjør
  Lønnsomhetsanalyse
  COPA -datastrukturer
  Karakteristikker avledning
  Verdifelt
  OPPOSIKANT MOTOR
  Periodiseringsløp
  Manuelle periodiseringer
  Regnskapsversjoner (FSVS)
  Rapport overskrift
  Rader og kolonner
  Vis varianter
  Rapporter trær
  Asset Under Construction (AUC)
  AUC -skapelse
  Kapitalisering av eiendeler
  AUC -oppgjør
  Migo -transaksjoner
  Varemottak
  Varer
  Retur levering
  MITO -transaksjoner
  Overføringsinnlegg
  Lageroverføring
  Lageroverføringsordre
  Copa Records
  Inntektselementer
  Kostnadselementer
  Karakteristiske verdier
  MTO -prosess
  Salgsordrebehandling
  Salgsordre kostnader
  Faktureringsdokumentoppretting
  Leveringskostnader

What roles can I use the SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) for?

 • Finansspesialist
 • SAP FICO -konsulent
 • SAP FICO -analytiker
 • SAP FI -analytiker

How is the SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Bruke kunnskap om SAP CO -moduler
 • Bruke SAP FICO -integrasjon med andre moduler
 • Bruke kunnskap om skatte- og myndighetskrav i regnskap
 • Bruker SAP FICO for budsjettering og planlegging
 • Bruke prinsipper for kostnadsregnskap
 • Analysere lønnsomhet og kostnadsfordeling
 • Utføre interne og eksterne revisjoner
 • Bruke SAP FICO for kontantstrømstyring
 • Opprettholde dataintegritet og utføre forsoninger
 • Feilsøking og løse SAP FICO -problemer
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP FICO (Financial Accounting & Controlling) Test?
Ready to use the Adaface SAP FICO (Financial Accounting & Controlling) Test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️