Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP BI (Business Intelligence) Online Test bruker scenariobaserte flervalgsspørsmål for å evaluere kandidater om deres tekniske kunnskap og praktiske ferdigheter i forskjellige aspekter av SAP BI, inkludert emner som datamodellering, datavarehus, ETL (Extract, Transform, Load ) prosesser, rapportering, dataanalyse og dashbord. Testen tar sikte på å bestemme kandidatenes evne til å designe og utvikle effektive og effektive SAP BI-løsninger som muliggjør datadrevet beslutningstaking for organisasjoner.

Covered skills:

 • Web Intelligence Processing Server
 • Forretningsobjektsspørsmål
 • Informasjonsdesignverktøy (IDT)
 • Krystallrapporter
 • ODS (Operational Data Store)
 • Server intelligensagent
 • SAP Design Studio
 • BI -klientverktøy
 • SAP Bo Webi -rapport

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP BI Assessment Test is the most accurate way to shortlist SAP Business Intelligence ConsultantsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP BI Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Evne til effektivt å bruke webintelligensbehandlingsserveren for datautvinning og analyse
 • Kompetanse i å administrere og konfigurere serverinformasjonsagenten for optimal ytelse
 • I stand til å opprette og optimalisere spørsmål om forretningsobjekter for effektiv datainnhenting
 • Erfaring med SAP Design Studio for å lage interaktive dashbord og visualiseringer
 • Kjennskap til informasjonsdesignverktøy (IDT) for utforming og administrasjon av datamodeller
 • Kunnskap om BI -klientverktøy for tilgang til og analyserer data fra forskjellige kilder
 • Evne til å lage og tilpasse krystallrapporter for å generere interaktive rapporter
 • Kompetanse i å lage og analysere SAP BO Webi -rapporter for dataanalyse og visualisering
 • Forståelse av operativ datalager (ODS) og dens rolle i dataintegrasjon og lagring
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP BI -test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP BI -test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP BI Online Test

Why you should use Pre-employment SAP BI Test?

The SAP BI -test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Web Intelligence Processing Server -konfigurasjon og administrasjon
 • Serverintelligensagentkonfigurasjon og administrasjon
 • Business Object Query Development and Optimization
 • SAP Design Studio Application Development
 • Informasjonsdesignverktøy (IDT) Universe Design
 • BI -klientverktøybruk og tilpasning
 • Crystal rapporterer utvikling og tilpasning
 • SAP BO Webi Rapportoppretting og formatering
 • Operational Data Store (ODS) Design and Management
 • Feilsøking av nettintelligensbehandlingsserver

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP BI Test?

 • Web Intelligence Processing Server:

  Web Intelligence Processing Server er ansvarlig for behandling og generering av nettinformasjonsrapporter. Den håndterer brukerspørsmål, utfører de nødvendige SQL -spørsmålene mot databasen, og genererer resultatsettet som vises i rapporten. Denne ferdigheten bør måles i testen for å vurdere en kandidats evne til effektivt å bruke denne serverkomponenten til å hente og behandle data for rapporteringsformål.

 • Server intelligensagent:

  Server Intelligence Agent er en komponent i SAP BI -systemet som administrerer og kontrollerer forskjellige tjenester og prosesser. Det er ansvarlig for å overvåke og administrere serverressurser, planlegge jobber og sikre jevn drift av det samlede systemet. Å måle denne ferdigheten i testen hjelper deg med å evaluere en kandidats kunnskap om serveradministrasjon og jobbplanlegging for å sikre effektiv funksjon av BI -systemet.

 • Business Object Query:

  Business Object Query er et verktøy er et verktøy Innenfor SAP BI -systemet som lar brukere lage og utføre spørsmål mot de underliggende datakildene. Det gir et brukervennlig grensesnitt for tilgang til og henter data, og støtter forskjellige spørringsalternativer og filtre. Å vurdere denne ferdigheten i testen hjelper til Utviklingsverktøy som lar brukere lage interaktive dashbord, rapporter og avanserte datavisualiseringer. Det tilbyr et bredt spekter av design- og formateringsalternativer, og muliggjør integrering av data fra forskjellige kilder. Evaluering av denne ferdigheten i testen hjelper deg med å vurdere en kandidats evne til å utvikle visuelt tiltalende og brukervennlige BI-applikasjoner ved hjelp av dette verktøyet.

 • Informasjonsdesignverktøy (IDT):

  Informasjonsdesignverktøyet (IDT) er en komponent i SAP BI -systemet som lar brukere opprette og administrere semantiske lag, som fungerer som et logisk syn på de underliggende datakildene. Det gir et grafisk grensesnitt for utforming og vedlikehold av disse semantiske lagene, og støtter funksjoner som datamodellering, universets skapelse og datakildeforbindelser. Å måle denne ferdigheten i testen hjelper deg med å evaluere en kandidats ferdighet i å designe og administrere semantiske lag for å sikre effektiv datatilgang og rapportering.

 • BI -klientverktøy:

  BI -klientverktøy er et sett med med et sett med med et sett med et sett med BI -klientverktøy: </h4> <p> BI -klientverktøy er et sett med et sett med BI -klientverktøy: </h4> <p> BI -klientverktøy er et sett med et sett med klientverktøy: </h4> <p> BI -klientverktøy er et sett med et sett med klientverktøy: </h4> <p> BI -klientverktøy er et sett med et sett med klientverktøy: </h4> <p> BI -klientverktøy er et sett med et sett med klientverktøy: </H4> <p> BI -klientverktøy. Programmer og verktøy som lar brukere få tilgang til og samhandle med SAP BI -systemet. Disse verktøyene inkluderer rapportering, analyse og visualiseringsverktøy, som gjør det mulig for brukere å opprette, se og analysere rapporter og datavisualiseringer. Å vurdere denne ferdigheten i testen hjelper deg med > Crystal Reports er et mye brukt rapporteringsverktøy som gjør det mulig for brukere å designe og generere svært formaterte rapporter fra forskjellige datakilder. Det tilbyr et bredt spekter av funksjoner og funksjonaliteter, for eksempel tilpasning av rapportoppsett, datakildeforbindelse og parameterisering. Måling av denne ferdigheten i testen hjelper til med å evaluere en kandidats evne til å designe og utvikle profesjonelle rapporter ved bruk av krystallrapporter.

 • SAP BO Webi-rapport:

  SAP Bo Webi-rapport er en web- Basert rapporteringsverktøy som lar brukere lage og distribuere interaktive rapporter og dashboards. Det gir et brukervennlig grensesnitt for datautforskning, ad-hoc-rapportering og datavisualisering. Å vurdere denne ferdigheten i testen hjelper deg med å evaluere en kandidats ferdighet i utforming og utvikle interaktive rapporter ved å bruke funksjonene og funksjonalitetene som tilbys av SAP Bo Webi -rapport.

 • ODS (Operational Data Store):

  En operativ datalager (ODS) er et sentralisert depot som lagrer detaljerte og integrerte data fra forskjellige operasjonelle kilder. Det fungerer som et iscenesettelsesområde for data før det lastes inn i et datavarehus eller brukes til rapporteringsformål. Å måle denne ferdigheten i testen hjelper til med å vurdere en kandidats forståelse av ODS -konsepter og deres evne til å jobbe med ODS -strukturer, datamodellering og dataintegrasjonsprosesser.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP BI -test to be based on.

  Web Intelligence Processing Server
  Server intelligensagent
  Forretningsobjektsspørsmål
  SAP Design Studio
  Informasjonsdesignverktøy (IDT)
  BI -klientverktøy
  Krystallrapporter
  SAP Bo Webi -rapport
  ODS (Operational Data Store)
  Datautvinning
  Dataanalyse
  Datainnhenting
  Interaktive dashboards
  Visualiseringer
  Datamodeller
  Datatilgang
  Dataanalyse
  Krystallrapporttilpasning
  Interaktive rapporter
  Datavisualisering
  Dataintegrasjon
  Datalagring

What roles can I use the SAP BI Test for?

 • SAP Business Intelligence Consultant
 • Business Intelligence Business Analyst
 • SAP BO / BI Developer
 • SAP BI/BW HANA Consultant
 • SAP BI/BW Teknisk arkitekt
 • SAP BI/BW Teknisk bly
 • SAP BI -utvikler

How is the SAP BI Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • SERVER INTERITIVE AGENT -overvåking og ytelsesinnstilling
 • Forretningsobjektforbedring og feilsøking
 • SAP Design Studio Dashboard Customization
 • Informasjonsdesignverktøy (IDT) Universet vedlikehold
 • BI -klientverktøy integrasjon og datavisualisering
 • Crystal rapporterer datakildekonfigurasjon
 • SAP Bo Webi Report Ad Hoc Querying
 • Operational Data Store (ODS) Data Extract
 • Web Intelligence Processing Server Security Configuration
 • Server intelligens agent belastningsbalansering og skalerbarhet
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

SAP BI Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP BI -test?
Ready to use the Adaface SAP BI -test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️