Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Penetrasjonstestingstesten evaluerer en kandidats kunnskap og ferdigheter innen penetrasjonstesting, nettverkssikkerhet, sårbarhetsvurdering, etisk hacking og sikkerhetssikkerhet. Den vurderer evnen til å identifisere sårbarheter, utnytte dem etisk og gi anbefalinger for å forbedre sikkerhetsstillingen til systemer og applikasjoner.

Covered skills:

 • Penetrasjonstesting
 • Sårbarhetsvurdering
 • Nettverksikkerhet
 • Web Application Security

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Penetration Test is the most accurate way to shortlist PenetrasjonstestersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Penetration Testing Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Gjennomføre grundige penetrasjonstester for å identifisere sårbarheter
 • Bruke omfattende kunnskap om nettverkssikkerhetsprinsipper
 • Utføre sårbarhetsvurderinger for å identifisere svakheter
 • Implementering av effektive sikkerhetstiltak for webapplikasjoner
 • Bruke bransjestandard penetrasjonstestingsverktøy
 • Analysere og tolke testresultater for å gi handlingsrike anbefalinger
 • Demonstrere ferdigheter i å undersøke og utnytte sikkerhetsfeil
 • Forstå og anvende forskjellige angrepsvektorer og teknikker
 • Identifisere og avbøte sikkerhetsrisikoer i nettverksinfrastruktur
 • Kunnskap om vanlige sikkerhetsproblemer og mottiltak
 • Sterk forståelse av krypteringsalgoritmer og protokoller
 • Erfaring med sosialtekniske teknikker
 • Kunnskap om sikker kodingspraksis
 • Evne til effektivt å kommunisere tekniske funn til ikke-tekniske interessenter
 • Sterke problemløsende og kritiske tenkeevner
 • Kontinuerlig entusiasme for å lære og holde seg oppdatert med de siste sikkerhetstruslene og trender
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med oppover 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Penetrasjonstestingstest in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Penetrasjonstestingstest from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Penetration Assessment Test

Why you should use Pre-employment Penetration Testing Test?

The Penetrasjonstestingstest makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Utføre penetrasjonstesting på systemer
 • Identifisere og utnytte nettverkssårbarheter
 • Gjennomføre sårbarhetsvurderinger
 • Testing av webapplikasjoner for sikkerhetssvakheter
 • Analysere sikkerhetsrisikoer og anbefale løsninger
 • Implementering av sikker kodingspraksis
 • Evaluering av nettverkssikkerhetskonfigurasjoner
 • Utvikle og utføre sikkerhetstestingsplaner
 • Konfigurere og administrere brannmurer
 • Utføre rettsmedisinske analyser på kompromitterte systemer

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Penetration Testing Test?

 • Penetrasjonstesting

  Penetrasjonstesting er en metode for å vurdere sikkerheten til datasystemer eller nettverk ved å simulere en angripers teknikker aktivt og identifisere sårbarheter. Denne ferdigheten bør måles i denne testen for å sikre at kandidater har evnen til å identifisere og utnytte svakheter i et systems forsvar, slik at organisasjoner proaktivt kan adressere sikkerhetsrisikoer.

 • Nettverkssikkerhet

  Nettverkssikkerhet refererer til tiltak som er iverksatt for å beskytte et datanettverk mot uautorisert tilgang, misbruk eller forstyrrelse. Måling av denne ferdigheten i testen sikrer at kandidatene har en sterk forståelse av nettverkssikkerhetsprotokoller, brannmurer, inntrengingsdeteksjonssystemer og forskjellige krypteringsmetoder.

 • Sårbarhetsvurdering

  Sårbarhetsvurdering innebærer å identifisere, kvantifisere , og prioritere potensielle svakheter i et system eller et nettverk. Å måle denne ferdigheten i testen lar rekrutterere evaluere en kandidats evne til å proaktivt skanne og vurdere systemer for sårbarheter, slik at organisasjoner kan dempe potensielle risikoer før de kan utnyttes.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Penetrasjonstestingstest to be based on.

  Ekstern kodeutførelse
  SQL -injeksjon
  Cross-site scripting (XSS)
  Autentisering av omgang
  Økt kapring
  Bufferoverløp
  Trådløst nettverkssikkerhet
  Brannmurompass
  Malware -analyse
  Sikre filoverføringsprotokoller
  MAN-IN-THE-Middle-angrep
  Hashing og salting
  Nettprogrambrannmurer
  Digital rettsmedisin
  Sikker skall (SSH)
  Sosialteknikk
  Sikker programvareutviklings livssyklus
  Inntrengingsdeteksjon og forebyggingssystemer
  Webserver herding
  API -sikkerhet
  Nettverkskartlegging
  Brute Force -angrep
  Phishing angrep
  Open Web Application Security Project (OWASP)
  Kryptografi
  Fysisk sikkerhet
  Gjennomtrengningstestingsmetodologier
  Sårbarhetsskanning
  Testing av trådløs penetrasjon
  Sikre kodingspraksis
  Mobil applikasjonssikkerhet
  Sårbarheter i nettapplikasjoner
  Nettverkstrafikkanalyse
  Rootkit deteksjon
  Nektelse av tjeneste (DOS) angrep
  Operativsystem herding
  Sosialteknisk taktikk
  Nettverksprotokollanalyse
  Omvendt prosjektering
  Nettverksinntrengningstesting
  Sikre nettverksdesignprinsipper
  Hendelsesrespons
  Nettapplikasjonsutnyttelsesteknikker
  Risikovurdering og styring
  Fuzz -testing
  Nettverkssniffing
  Datakryptering
  Virtuelle private nettverk (VPNS)
  Sikkerhetsinformasjon og hendelsesstyring (SIEM)
  Honeypots
  Cross-Site Request Forfalskning (CSRF)
  Nettverkstrafikkovervåking
  Sikkerhetsstandarder og rammer
  Usikre direkte objektreferanser
  Sikkerhetsbevissthetstrening
  Programvaresårbarhetsanalyse
  Endepunktsikkerhet
  Sikkerhetshendelsesrespons
  Sikkerhetsrisikovurdering
  Sikkerhetsrevisjon
Try practice test

What roles can I use the Penetration Testing Test for?

 • Penetrasjonstester
 • Sikkerhetsanalytiker
 • Nettverksingeniør
 • Det revisor
 • Sikkerhetskonsulent

How is the Penetration Testing Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Designe og implementere sikre nettverksarkitekturer
 • Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner og vurderinger
 • Omvendt ingeniørfaglig programvare og utnyttelser
 • Utvikling og distribusjon av inntrengningsdeteksjonssystemer
 • Opprette og opprettholde planer for hendelsesrespons
 • Evaluering og sanering av skysikkerhetsrisiko
 • Gjennomføre kildekodevurderinger
 • Administrere tilgangskontroller og tillatelser
 • Utføre nettverkstrafikkanalyse
 • Implementering av sikre webapplikasjonsarkitekturer
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Penetration Online Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Penetrasjonstestingstest?
Ready to use the Adaface Penetrasjonstestingstest?
ada
Ada
● Online
✖️