Search test library by skills or roles
⌘ K

Oracle DBA Online Test

About the test:

The Oracle DBA Online Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.

Covered skills:

 • Oracle Basics
 • Oracle replication
 • Oracle Administration
 • Data Recovery Advisor
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Oracle DBA Online Test is the most accurate way to shortlist Oracle DBAsReason #1

Tests for on-the-job skills

Oracle DBA Online -testen hjelper rekrutterere og ansettelsesledere med å identifisere kvalifiserte kandidater fra et basseng med CV, og hjelper til med å ta objektive ansettelsesbeslutninger. Det reduserer den administrative overhead ved å intervjue for mange kandidater og sparer tid ved å filtrere ut ukvalifiserte kandidater.

The Adaface Oracle DBA Online Test Screens Kandidater for de typiske ferdighetene rekrutterere ser etter Oracle DBA -roller:

 • Påvist databaseadministrasjonsopplevelse
 • Kunnskap om Oracle -databasearkitektur, kode og dokumentasjon
 • Forståelse av sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsmetoder for database, samt SQL
 • forståelse av programmeringsspråk og API
 • Sterke kommunikasjons- og problemløsningsevner
 • Evnen til å observere og analysere algoritmiske strukturer

Innsikten som genereres fra denne vurderingen kan brukes av rekrutterere og ansettelsesledere for å identifisere de beste kandidatene til Oracle DBA -roller. Anti-juksede funksjoner gjør at du kan være komfortabel med å gjennomføre vurderinger på nettet. Oracle DBA Online -testen er ideell for å hjelpe rekrutterere med å identifisere hvilke kandidater som har ferdighetene til å gjøre det bra på jobben.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

These are just a small sample from our library of 10,000+ questions. The actual questions on this Oracle DBA Online Test will be non-googleable.

🧐 Question

Medium

Sales Table
Solve
Here's a proposal for SALES table in Oracle SQL:
 image
Of the following statements about creating SALES table and storing data, which are true?
A: The CUST_STATUS column would store exactly one character
B: The SALE_VALIDITY column would have a maximum size of one character
C: The CUST_CREDIT column would be able to store decimal values
D: The SALE_VALIDITY column would give an error

Medium

Users Table
Solve
Of the following CREATE ORACLE SQL queries, which all would create "users" table with columns user_id and login_id as unique and not null?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Sales Table
3 mins
Oracle SQL
Solve

Medium

Users Table
3 mins
Oracle SQL
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Sales Table
Oracle SQL
Medium3 mins
Solve
Users Table
Oracle SQL
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Oracle DBA Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Oracle DBA Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


Om Oracle DBA -roller

Oracle er den vanligste virksomheten IT-databasestyringsløsningen for små til mellomstore organisasjoner. Oracle Database Administrators (DBAs) Opprett, implementerer og administrerer en organisasjons Oracle -database.

Oracle DBAs er ansvarlige for å utvikle strukturerte regler og prosesser for å sikre databasens integritet og sikkerhet.

Typisk Oracle DBA -ansvar inkluderer:

 • Sett opp og administrer Oracle Database -programvaren
 • Design lagringsdatabasearkitekturer med avanserte sikkerhetsfunksjoner
 • Endre lagringsstrukturer for å matche selskapets endrede krav
 • Opprett brukerkontoer for database
 • Lær brukere om hvordan du bruker databasens informasjon
 • Finn og feilsøke applikasjoner som kompromitterer databaseintegriteten
 • Produser autonome sikkerhetskopier av databasen
 • Vedlikeholde databasesikkerhetstiltak regelmessig

What roles can I use the Oracle DBA Online Test for?

 • Oracle DBA
 • Oracle DB Admin

What topics are covered in the Oracle DBA Online Test?

Oracle Index
Datafiler
Kontrollfiler
Gjenta filer på nytt
Passordfiler
Parameterfiler
Bord
Utsikt
Indekser
Synonymer
Sekvenser
Tabellområder
Synonym
Kald sikkerhetskopi
Varm sikkerhetskopi
Import - Eksporter sikkerhetskopi
RMAN Backup
Passordfil

Datafilene har alle databasedataene

Datafiles

Datadefinisjonsspråk, datamanipulasjonsspråk, transaksjonskontroll, øktkontroll, systemkontroll

SQL -uttalelser

Prosessen med å ordne data i en database

Data Normalisering
Kontrollfil

Hovedformålet er å følge med på alle dataendringer

Røde logo -filer
Gjenopprettingskatalog
SYSTEM TABLESPACE

En sekvens produserer en serieliste med unike tall

Sekvens

Et tabellområde er en logisk lagringsenhet som grupperer lignende logiske strukturer

Tabellområde
Materialisert visning
Ordbms
Klynge
Oracle Grid
Databaseforfatter
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

FAQs

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
Ready to use the Adaface Oracle DBA Online Test?
Ready to use the Adaface Oracle DBA Online Test?
Chat with us
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️