Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The pre-employment numerical reasoning test assesses a candidate's ability to work with numbers. The scenario based questions in this test require them to understand numerical data in the form of numbers, tables or graphs, interpret the numbers and underlying relationships and make calculations to solve problems.

Covered skills:

 • Ratios
 • Tables & Graphs
 • Number Series
 • Currency & Units
See all covered skills

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Numerisk resonnementstest is the most accurate way to shortlist Data AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

Den numeriske evne -testen hjelper rekrutterere og ansettelsesledere med å identifisere kvalifiserte kandidater fra et basseng med CV, og hjelper til med å ta objektive ansettelsesbeslutninger. Det reduserer den administrative overhead ved å intervjue for mange kandidater og sparer tid ved å filtrere ut ukvalifiserte kandidater som ikke har en evne til tall.

Innsikten som genereres fra denne vurderingen kan brukes av rekrutterere og ansettelsesledere for å identifisere de beste kandidatene for rollen. Anti-juksede funksjoner gjør at du kan være komfortabel med å gjennomføre vurderinger på nettet. Den numeriske resonnementstesten er ideell for å hjelpe rekrutterere med å identifisere hvilke kandidater som har ferdighetene til å gjøre det bra på jobben.

Testen er designet for å filtrere ut kandidater for roller som:

 • Data analytiker
 • Forretningsanalytiker
 • Produktsjef
 • Produktanalytiker
 • Programleder
 • Finansanalytiker
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Numerical Reasoning Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Increasing monthly gross profit
Solve
The CEO of Snipr. Inc wants to grow monthly gross profit by 4%. If costs stay the same, what does the sales turnover need to be in February to achieve this goal?
 image

Hard

Magic bag
Algebra
Solve
Alex’s uncle is a magician who gave them a magic bag in which coins get doubled each time you put those coins into it. Initially, Alex had few coins with them. So, Alex put all the coins, and the coins got doubled. Alex took out all the coins and gave a few to their friend and then again put the remaining coins back in the bag. The coins doubled again; Alex took out all the coins again and gave a few coins to their second friend. Alex then put the remaining coins in the bag and the coins doubled again. Alex took out all the coins and gave a few coins to their third friend. 
There were no coins left with Alex when Alex gave coins to the third friend and Alex gave an equal number of coins to each friend. What is the minimum number of coins Alex had initially and how much did Alex give to each friend?
A: Started with 3 coins
B: Started with 5 coins
C: Started with 6 coins
D: Started with 7 coins
E: Started with 9 coins
F: Gave 3 coins in every turn
G: Gave 4 coins in every turn
H: Gave 5 coins in every turn
I: Gave 7 coins in every turn
J: Gave 8 coins in every turn
K: Gave 9 coins in every turn

Medium

Three Clocks
Time
Solve
In my house, there are three clocks of different shapes – a round clock, a square clock, and a rhombus clock. The rhombus clock is always accurate whereas the round clock gains 2 minutes every day and the square clock loses 2 minutes every day. I checked the clocks on July 22nd, 2007 at 10 PM, and they were showing different times.
Two hours later, when I checked, the clocks were showing the same time, then on which date will all three clocks show the same time again?
A: 17 July 2008 
B: 23 Sep 2007
C: 25 July 2009
D: 19 Aug 2008
E: 26 July 2008
F: 28 Nov 2007
G: 11 June 2008
H: 15 Aug 2007
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Increasing monthly gross profit
2 mins
Numerical Reasoning
Solve

Hard

Magic bag
Algebra
3 mins
Numerical Reasoning
Solve

Medium

Three Clocks
Time
3 mins
Numerical Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Increasing monthly gross profit
Numerical Reasoning
Medium2 mins
Solve
Magic bag
Algebra
Numerical Reasoning
Hard3 mins
Solve
Three Clocks
Time
Numerical Reasoning
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Numerical Reasoning Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Numerical Reasoning Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


What type of questions are included in the numerical reasoning test?

The numerical reasoning test will have ~ 15 MCQs which will take around 30 minutes to complete. The candidates are presented with scenario-based questions of the following types:

 • Analyze graphs & charts to find answers
 • Compute numbers (addition, subtraction, multiplication, division)
 • Calculate fractions & percentages
 • Determine sales & profit margins
 • Calculate probabilities

What roles can I use the Numerical Reasoning Test for?

 • Data Analyst
 • Graduates
 • Freshers
 • Managers
 • System Admin
 • Front-office roles

What topics are covered in the Numerisk resonnementstest?

Forholdstall

Antall serier spørsmål i numeriske resonnementvurderinger består av en gruppe av tall som deler en logisk regel basert på elementær aritmetikk.

Nummerserie
Tabeller og grafer
Valuta og enheter konvertering
Prosenter
Sammensatt interesse

Spørsmål om grafetolkning involverer både numeriske/matematiske ferdigheter samt resonnementferdigheter.

Datavisualisering
Profitt tap

Konseptet med tid og arbeid er likt det på tvers av alle aritmetiske temaer, dvs. begrepet proporsjonalitet.

Arbeidstid
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Vanlige spørsmål

Hva er en numerisk resonnementstest?

En numerisk resonnementstest måler en kandidats evne til å forstå, analysere og trekke konklusjoner fra data presentert i form av tekst, diagrammer, tabeller eller grafer.

For hvilken type roller bør du bruke en numerisk resonnementstest?

Det er fornuftig å bruke en numerisk resonnementstest for roller som krever høy egnethet for tall. For roller som krever arbeid med økonomi (budsjetter, anslag), forretningsanalyse, salg og arbeid med regneark, kan bruk av en numerisk resonnementstest være kritisk for å unngå en dårlig leie.

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Numerical Reasoning Test?
Ready to use the Adaface Numerical Reasoning Test?
snakk med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
✖️