Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

NoSQL Online-testen bruker scenariobaserte MCQ-er for å evaluere kandidater til sin kunnskap om NoSQL-databaser, inkludert deres forståelse av datamodellering, databasedesign, indeksering, spørring og datakonsistens i NoSQL-databaser. Testen tar sikte på å evaluere en kandidats evne til å designe og utvikle applikasjoner som bruker NoSQL -databaser effektivt og effektivt.

Covered skills:

 • Kolonnebutikksystem
 • Nøkkelverdiløsninger
 • Document Store IT -løsninger
 • Løsninger for nøkkelverdi
 • Document-Store ID Store System
 • Kolonnebutikkløsninger
 • Grafbaserte løsninger

9 reasons why
9 reasons why

Adaface NoSQL Test is the most accurate way to shortlist NoSQL Database EngineersReason #1

Tests for on-the-job skills

The NoSQL Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Evne til å designe og implementere kolonnebutikksystemer
 • Erfaring med å utvikle Document Store ID Store Systems
 • Forståelse av nøkkelverdiløsninger og deres implementering
 • Kompetanse i kolonnebutikkløsninger for effektiv datalagring
 • Kunnskap i dokument lagrer IT -løsninger for sømløs dokumenthåndtering
 • Kjennskap til grafbaserte løsninger for effektiv datarrepresentasjon
 • Ekspertise innen nøkkelverdistolbutikker for hurtigdatainnhenting
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment NoSQL vurderingstest in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the NoSQL vurderingstest from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the NoSQL Assessment Test

Why you should use Pre-employment NoSQL Online Test?

The NoSQL vurderingstest makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Designe og implementere kolonnebutikksystem
 • Dokument-butikk ID-butikksystemimplementering
 • Lage nøkkelverdiløsninger
 • Optimalisering av kolonnebutikkløsninger
 • Utvikle dokumentbutikk IT -løsninger
 • Implementering av grafbaserte løsninger
 • Bygge nøkkelverdistikkløsninger
 • Administrere data i kolonnebutikksystem
 • Implementering av Document Store ID Store System
 • Feilsøking av nøkkelverdiløsninger

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the NoSQL Online Test?

 • ID-butikksystem for dokumentbutikker

  Et Document-Store ID-butikksystem er et databasestyringssystem som lagrer og henter data i et dokumentorientert format, der hvert dokument er identifisert av et unikt dokumentidentifikator (ID). Dette gir mulighet for fleksibel og skalerbar datalagring, ettersom data lagres på en skjemapløst måte, og imøtekommer forskjellige datastrukturer og typer i hvert dokument.

 • Key-Value Solutions

  Key- Verdiløsninger er datalagring og gjenvinningssystemer som bruker en enkel nøkkelverdi-parstruktur, der hvert stykke data er assosiert med en unik nøkkel. Denne tilnærmingen muliggjør rask datatilgang og gjenfinning, noe som gjør den ideell for hurtigbufring, øktstyring og andre scenarier der det kreves raske oppslagsoperasjoner.

 • Grafbaserte løsninger

  Graf- Baserte løsninger er databasestyringssystemer som bruker grafstrukturer for å representere og lagre data. Grafer består av noder (som representerer enheter eller objekter) og kanter (som representerer forhold mellom noder). Denne tilnærmingen muliggjør effektiv spørring og analyse av komplekse forhold og sammenkoblede data, noe Databaseadministrasjonssystemer som lagrer data i et kolonneformat, i stedet for det tradisjonelle radformatet. Denne organisasjonen gir mulighet for høyere kompresjonshastigheter og forbedret spørsmål om spørring, da bare de nødvendige kolonnene leses under utførelsen av spørringen. Kolonnebutikkløsninger er spesielt gunstige for dataanalyse og rapportering, der aggregerte spørsmål over store datasett er vanlige.

 • Document Store IT-løsninger

  Dokumentbutikk IT-løsninger er databasestyringssystemer som fokuserer Ved lagring og henting av data i et fleksibelt og selvbeskrivende format, for eksempel JSON eller XML. Dette muliggjør lagring av semistrukturerte og strukturerte data, og letter dynamisk skjemautvikling og støtter rask utviklings- og iterasjonssykluser.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for NoSQL vurderingstest to be based on.

  Kolonnebutikkdesign
  Indeksering i kolonnebutikker
  Spørringsoptimalisering i kolonnebutikker
  Dokument-butikk ID-henting
  Dokument-butikk datamodellering
  Nøkkelverdi lagringsarkitektur
  Nøkkelverdi-datainnhentingsmetoder
  Skrive effektiv kode med kolonnebutikker
  Designe skjema for dokumentbutikker
  Grafbasert datastruktur
  Graftraversale algoritmer
  Grafdatabaseintegrasjon
  Bruke nøkkelverdibutikker for hurtigbufring
  Dokumentorienterte databasesystemer
  Søyle lagringskomprimeringsteknikker
  Dokument-butikkindekseringsmetoder
  Konsistensmodeller for nøkkelverdi Store
  Spørring i grafbaserte løsninger
  Normalisering i dokumentbutikker
  Partisjonering i kolonnebutikker
  Aggregering i kolonnebutikker
  Sharding i nøkkelverdibutikker
  Samtidig operasjoner i dokumentbutikker
  Lastbalansering i grafbaserte løsninger
  Distribuerte nøkkelverdibutikker
  Data replikering i kolonnebutikker
  Tilgangskontroll i dokumentbutikker
  Sikkerhetskopiering og gjenoppretting i nøkkelverdibutikker
  Skjemautvikling i grafbaserte løsninger
  Data migrasjon i dokumentbutikker
  Datakonsistens i kolonnebutikker
  Eventuell konsistens i nøkkelverdien butikker
  Skalerbarhet av grafbaserte løsninger
  Databaselåsing i dokumentbutikker
  Optimistisk samtidighetskontroll i nøkkelverdibutikker
  Transaksjonsstyring i kolonnebutikker
  Innebygde dokumentmodeller i dokumentbutikker
  Cap Theorem and Column Stores
  Horisontal partisjonering i nøkkelverdibutikker
  Traversal-algoritmer i grafbaserte løsninger
  Kapasitetsplanlegging for dokumentbutikker
  Denormalisering i kolonnebutikker
  Nøkkelverdi Store holdbarhet og feiltoleranse
  Grafbaserte spørsmål optimalisering
  Databaselåsing i grafbaserte løsninger
  Sekundære indekser i dokumentbutikker
  Datadistribusjon i nøkkelverdibutikker
  Sikkerhetskopierings- og replikeringsstrategier i kolonnebutikker
  Samtidig kontroll i grafbaserte løsninger
  Datamodellering i dokumentbutikker
  Resultatoptimalisering i nøkkelverdibutikker
  Datakonsistens i grafbaserte løsninger
  Spørringsplanlegging og utførelse i dokumentbutikker
  Column-Store komprimeringsalgoritmer
  Benchmarks for nøkkelverdi
  Grafvisualisering og analyse
  Dokument-butikk spørringsspråk
  Data migrasjon i nøkkelverdibutikker
  Grafdatabase spørringsspråk
  Kolonnebutikkpartisjoneringsstrategier
  Distribuerte dokumentbutikker
  Konsistensmodeller for nøkkelverdi Store
  Feiltoleranse i grafbaserte løsninger
  Skjemadesign i dokumentbutikker
  Konsistensmodeller i kolonnebutikker
  Distribuert replikering av nøkkelverdien Store Store
  Sikkerhet i grafbaserte løsninger
  Sharding Strategies for Nøkkelverdibutikker
  Data replikering i dokumentbutikker
  Aggregeringsfunksjoner i kolonnebutikker
  Samtidig kontroll i nøkkelverdien butikker

What roles can I use the NoSQL Online Test for?

 • NoSQL Database Engineer
 • Hadoop og NoSQL Operations Engineer
 • NoSQL -databaseadministrator
 • NoSQL plattformingeniør

How is the NoSQL Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Optimalisering av ytelse av kolonnebutikkløsninger
 • Utvikling av skalerbare og effektive dokumentbutikker IT -løsninger
 • Design og modellering av grafbaserte løsninger
 • Implementering av distribuerte nøkkelverdistikkløsninger
 • Analysere og optimalisere data i kolonnebutikksystem
 • Implementering av replikering for Document Store ID Store System
 • Bruke indekseringsstrategier for nøkkelverdiløsninger
 • Designe og implementere distribuerte kolonnebutikkløsninger
 • Bygge sikre dokumentbutikk IT -løsninger
 • Implementering av traversalalgoritmer for grafbaserte løsninger
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

NoSQL Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface NoSQL vurderingstest?
Ready to use the Adaface NoSQL vurderingstest?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️