Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The NodeJS Online Test uses scenario-based MCQ questions to evaluate a candidate's ability to use Express.js as web application framework, handle REST API in Node, structure the Node application in modules, use NPM packages, connect to SQL/ Mongo databases and deploy node apps to production. The test uses code-tracing MCQ questions and coding questions to evaluate hands-on JavaScript programming skills.

Covered skills:

 • Node.js Module System
 • Debugging Node.js
 • File System and Command Line Args
 • Asynchronous Node.js and promises
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Node.js online test is the most accurate way to shortlist Node JS DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

NodeJS/ JavaScript Online Test er designet og validert av bransjeeksperter for å hjelpe teknologiske rekrutterere og ansettelsesledere med å vurdere NodeJs og JavaScript -programmeringsevnen til kandidaten. Testskjermkandidatene for følgende vanlige Node JS -ferdigheter som ansetter ledere ser etter:

 • JavaScript Fundamentals (ES6 og Oops)
 • asynkron programmering og løfter
 • Forespørsel-respons Livssyklus og statuskoder
 • Bygge webservere og API -servere ved hjelp av Express JS
 • JSON analyser og serverer
 • Struktur en nodeapplikasjon i moduler
 • Forståelse av node Event Loop and Event Emitter
 • forståelse av buffere, bekker og rør
 • Administrere nodepakker
 • Koble til SQL- eller Mongo -databasen i Node
 • Arbeide med filer og serverer statiske filer
 • Tilpassede ruter
 • Effektiv bruk av vanlige midtrewares
 • Kunnskap om malmotorer som styrer
 • Å bygge, teste og gi ut node -apper
 • Feil og unntakshåndtering
 • Dybde forståelse av node hendelsessløyfe

Testen har også kodesporende MCQ-spørsmål og kodingsspørsmål for å evaluere praktiske JavaScript-programmeringsferdigheter.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Node.js Online Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Res methods
Solve
            Hvis ingen av metodene (res.download, res.end, res.json, res.jsonp, res.redirect, res.render, res.send, res.sendfile, res.sendstatus) kalles fra en rutebehandler for å avslutte Be om svarsyklus, hva skjer med klientforespørselen?
            
            
a) vil bli hengende på ubestemt tid

b) vil få en intern serverfeil - 500

c) vil få en tjeneste utilgjengelig feil - 503

D) vil bli hengende en stund og deretter be om timeoutfeil - 408

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
Solve
            A startup company E-Motors is building driverless automated cars. The car contains a sensor that checks the road quality for the next N meters to decide the optimal speed at which the cars should move. We are given recorded data by the sensor in the form of an array, where each element of the array is the rating given to 1 meter of the road in sequence. 

The rating given by the sensor is from 1 to 100, where 100 represents the road with the best condition, and any rating above 60 is optimal. Find the longest stretch of road in meters that is categorized as optimal by the sensor.

The input is an array of "strings" which needs to be converted from string to integer/number inside the function.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Res methods
3 mins
NodeJS
Solve

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
25 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Res methods
NodeJS
Medium3 mins
Solve
Longest Road
logic
hashmaps
Coding
Medium25 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Node.js Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #6

Detailed scorecards & comparative results

Reason #7

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Node.js Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


Hvordan tilpasses testen for seniornodeutviklere?

Spørsmålene til seniornodeutviklere vil ha et høyere vanskelighetsnivå og er basert på avanserte emner som:

 • Session and Cookie Management
 • Bruke WebPack
 • Forskjeller mellom utvikling og produksjonsmiljø
 • Effektiv datahåndtering i minnet
 • Websockets i node
 • Designe et sikkert autentiseringssystem i noden
 • Skrive tilpassede mellomvare
 • Tilpasset feilhåndtering
 • Skaleringsnodeprosess (gafler)
 • Forbedre serverytelsen med arbeidstakers tråder og klynging
 • Caching -spørsmål om å forbedre hastigheten
 • Enhets- og integrasjonstester
 • Håndtering av nodeservere bak proxy -applikasjoner
 • Semantisk versjon og avhengighetsstyring
 • Tilpassede NPM -skript
 • API Security (NoSQL -injeksjon, XSS -beskyttelse, hastighetsbegrensning)
 • API -dokumentasjon og distribusjon
 • Distribusjon med PM2, Nginx, SSL
 • Bruke Nginx som en omvendt proxy og belastningsbalanse
 • Håndtering av CORS

I tillegg vil MCQS og kodingsspørsmål for å evaluere JavaScript -ferdigheter være av høyere vanskeligheter.

What roles can I use the Node.js Online Test for?

 • Node JS Developer
 • Senior Node JS Developer
 • Backend Node Developer
 • Senior Backend Node.JS Developer
 • Express.js Developer

What topics are covered in the Node.js online test?

JavaScript Fundamentals
Nodejs under-hetten
ExpressJS Fundamentals
Be om svar
Routing & Controller Methods
Håndter HTTP -forespørsler
Middlewares
Npm
ES6
Event Emitter
Buffere
Bekker
Rør
Crons
Uttrykke
Serverer statiske filer
JSON og XML
Cors
Websockets
Templateringsmotorer (styrer)
Session Management
Cache i minnet
Koble til databaser (SQL, Mongoose)
Asynkron programmering (async/ avventer)
Løfter
Singletons
Autorisasjon og autentisering
Arbeidertråder
Gruppering
API -sikkerhet
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Node.js Online Test FAQs

Kan jeg bruke dette til å evaluere TypeScript og NodeJS -ferdigheter?

Ja. Vi kan tilpasse vurderingen for TypeScript Node -utviklere. Du kan sjekke vår Standard TypeScript Test for å få en følelse av hvilke spørsmål som skal brukes til å evaluere TypeScript-ferdigheter. Den endelige vurderingen vil ha MCQ-spørsmål for å evaluere TypeScript, NodeJS og kodingsspørsmål for å evaluere praktiske JavaScript-programmeringsferdigheter.

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
Ready to use the Adaface Node.js Online Test?
Ready to use the Adaface Node.js Online Test?
snakk med oss
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️