Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

Node.js online test

The NodeJS Online Test uses scenario-based MCQ questions to evaluate a candidate's ability to use Express.js as web application framework, handle REST API in Node, structure the Node application in modules, use NPM packages, connect to SQL/ Mongo databases and deploy node apps to production. The test uses code-tracing MCQ questions and coding questions to evaluate hands-on JavaScript programming skills.

Tilpasset basert på:

 • Erfaring/ vanskelighetsnivå
 • Flere ferdigheter i 1 vurdering
 • Jobbbeskrivelse/ rollekrav

Dekket emner:

Node.js Module System
File System and Command Line Args
Debugging Node.js
Asynchronous Node.js and promises
REST APIs and web servers
API Authentication and Security
Testing and releasing Node.js
NPM package system
Node Middlewares
Event Loop and Timers
In-depth express js framework
Se full liste
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


Personalsjef

Singapore -regjeringen

85%
Reduksjon i screeningstid

Sample Node.js Online Test Questions

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Node.js Online Test vil være ikke-googlable.

🧐 Spørsmål🔧 Ferdighet💪 Vanskelighet⌛ Tid
Async venter på løfter
Hva vil følgende kodeutgang?
 image
A: 24 Etter 5 sekunder og etter ytterligere 5 sekunder, ytterligere 24 
B: 24 etterfulgt av ytterligere 24 umiddelbart
C: 24 umiddelbart og ytterligere 24 etter 5 sekunder
D: Etter 5 sekunder, 24 og 24
E: Udefinert
F: Nan
G: Ingen av disse
Promises Async-Await
JavaScriptMedium2 min
Prototyper og omfang
Hva vil følgende kodeutgang?
 image
Prototypes
JavaScriptMedium2 min
RES -metoder
Hvis ingen av metodene (res.download, res.end, res.json, res.jsonp, res.redirect, res.render, res.send, res.sendfile, res.sendstatus) kalles fra en rutebehandler for å avslutte Be om svarsyklus, hva skjer med klientforespørselen?

a) vil bli hengende på ubestemt tid

b) vil få en intern serverfeil - 500

c) vil få en tjeneste utilgjengelig feil - 503

D) vil bli hengende en stund og deretter be om timeoutfeil - 408
NodejsMedium3 min
Promise Resolve
Hva gjør følgende kodeutgang?
 image
Promises Async-Await
JavaScriptLett2 min
Kast, prøv, async
Hva gjør følgende JS -kodeutgang?
 image
Promises Async-Await
JavaScriptLett2 min

How to use the Adaface Node.js Online Test

Begynn å screene kandidater i løpet av få minutter med klar-til-gå Node.js Online Test

1. Velg den mest passende testen for din rolle

2. Begynn å invitere kandidater til å fullføre vurderingen

3. Motta varsler i sanntid og shortlist de beste kandidatene

Tilpass Adaface Node.js Online Test I henhold til stillingsbeskrivelsen din

1. Få en tilpasset vurdering fra biblioteket vårt med 500+ ferdigheter innen 48 timer

2. Begynn å invitere kandidater til å fullføre assesment

3. Motta varsler i sanntid og shortlist de beste kandidatene

Adaface Node.js Online Test er klarert av foretak over hele verden

amazon
PayPal
Morgan Stanley
Adidas
SG Government
Neilsen
UCLA
Ernst and Young
Microsoft
WeWork
Bosch
Optimum Solutions
SAP
Doubtnut
Deloitte
HCL
FusionCharts
United Nations
Sokrati
Love Bonito
ZiMetrics
MTM

About the Adaface Node.js Assessment Test

Evaluer NodeJS tekniske og kodingsferdigheter med adaface ferdighetsvurderingsplattform drevet av en intelligent chatbot

Emner:

JavaScript Fundamentals
Nodejs under-hetten
ExpressJS Fundamentals
Be om svar
Routing & Controller Methods
Håndter HTTP -forespørsler
Middlewares
Npm
ES6
Event Emitter
Buffere
Bekker
Rør
Crons
Uttrykke
Serverer statiske filer
JSON og XML
Cors
Websockets
Templateringsmotorer (styrer)
Session Management
Cache i minnet
Koble til databaser (SQL, Mongoose)
Asynkron programmering (async/ avventer)
Løfter
Singletons
Autorisasjon og autentisering
Arbeidertråder
Gruppering
API -sikkerhet

Anbefalte roller:

Node JS Developer
Senior Node JS Developer
Backend Node Developer
Senior Backend Node.JS Developer
Express.js Developer

Hvorfor bør du bruke denne Node Online -testen?

NodeJS/ JavaScript Online Test er designet og validert av bransjeeksperter for å hjelpe teknologiske rekrutterere og ansettelsesledere med å vurdere NodeJs og JavaScript -programmeringsevnen til kandidaten. Testskjermkandidatene for følgende vanlige Node JS -ferdigheter som ansetter ledere ser etter:

 • JavaScript Fundamentals (ES6 og Oops)
 • asynkron programmering og løfter
 • Forespørsel-respons Livssyklus og statuskoder
 • Bygge webservere og API -servere ved hjelp av Express JS
 • JSON analyser og serverer
 • Struktur en nodeapplikasjon i moduler
 • Forståelse av node Event Loop and Event Emitter
 • forståelse av buffere, bekker og rør
 • Administrere nodepakker
 • Koble til SQL- eller Mongo -databasen i Node
 • Arbeide med filer og serverer statiske filer
 • Tilpassede ruter
 • Effektiv bruk av vanlige midtrewares
 • Kunnskap om malmotorer som styrer
 • Å bygge, teste og gi ut node -apper
 • Feil og unntakshåndtering
 • Dybde forståelse av node hendelsessløyfe

Testen har også kodesporende MCQ-spørsmål og kodingsspørsmål for å evaluere praktiske JavaScript-programmeringsferdigheter.

Hvordan tilpasses testen for seniornodeutviklere?

Spørsmålene til seniornodeutviklere vil ha et høyere vanskelighetsnivå og er basert på avanserte emner som:

 • Session and Cookie Management
 • Bruke WebPack
 • Forskjeller mellom utvikling og produksjonsmiljø
 • Effektiv datahåndtering i minnet
 • Websockets i node
 • Designe et sikkert autentiseringssystem i noden
 • Skrive tilpassede mellomvare
 • Tilpasset feilhåndtering
 • Skaleringsnodeprosess (gafler)
 • Forbedre serverytelsen med arbeidstakers tråder og klynging
 • Caching -spørsmål om å forbedre hastigheten
 • Enhets- og integrasjonstester
 • Håndtering av nodeservere bak proxy -applikasjoner
 • Semantisk versjon og avhengighetsstyring
 • Tilpassede NPM -skript
 • API Security (NoSQL -injeksjon, XSS -beskyttelse, hastighetsbegrensning)
 • API -dokumentasjon og distribusjon
 • Distribusjon med PM2, Nginx, SSL
 • Bruke Nginx som en omvendt proxy og belastningsbalanse
 • Håndtering av CORS

I tillegg vil MCQS og kodingsspørsmål for å evaluere JavaScript -ferdigheter være av høyere vanskeligheter.

Distribusjon av testresultater

The actual score distribution will vary based on your candidate pipeline quality, but you should typically expect ~20% of the candidates to do well on Adaface assessments.

Poengdistribusjonen for vurderingene våre følger den normale kurven. Dette er en god signaliserte tester som SAT og GRE følger normalfordelingen (Bell Curve).

Status quo -vurderinger har vanligvis det motsatte av klokkekurven (for mange kandidater som kommer nær 0, for mange kandidater som kommer nær 100 og for få kandidater i midten). Dette er vanligvis fordi de fokuserer på teoretiske spørsmål eller lurer spørsmål, som er veldig binære i naturen- enten kjenner du trikset/ teorien eller ikke.

Hvordan adaface er annerledes

Adaface samtalevurderinger gjenspeiler ferdigheter på jobben og ser en fullføringsgrad på 86% sammenlignet med ~ 50% for tradisjonelle vurderingsplattformer.

Gammel måte

Tradisjonelle tester

Teoretiske spørsmål/ gåter

Føles som en test

One-size-fits-all assessments

😞
Ansett i
Uker/måneder

NY MÅTE

Adaface -vurderinger

Questions for on-the-job skills

Muntlig

Tilpasset
vurderinger

😀️
Ansett i
Dager

Node.js Online Test FAQs

Kan jeg bruke dette til å evaluere TypeScript og NodeJS -ferdigheter?

Ja. Vi kan tilpasse vurderingen for TypeScript Node -utviklere. Du kan sjekke vår Standard TypeScript Test for å få en følelse av hvilke spørsmål som skal brukes til å evaluere TypeScript-ferdigheter. Den endelige vurderingen vil ha MCQ-spørsmål for å evaluere TypeScript, NodeJS og kodingsspørsmål for å evaluere praktiske JavaScript-programmeringsferdigheter.

Hva er en tilpasset vurdering?

Hver rolle er forskjellig og krever en tilpasset vurdering for å identifisere toppkandidater effektivt. Adaface emneeksperter forstår din stillingsbeskrivelse/ rollekrav og velger de mest relevante spørsmålene fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål for å lage en teknisk vurdering som hjelper deg å finne de kvalifiserte kandidatene i kandidatrørledningen raskt. Alle tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen, rollekrav, må-ha ferdigheter, erfaringsnivå og lønnsområde innen maksimalt 48 timer, og du vil få en e-postvarsling når den går i live.

Sjekk ut en eksempler på vurdering her (ingen kredittkort kreves).

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Hvordan er Adaface forskjellig fra andre vurderingsverktøy?

Vi tror at status quo tech -vurderingsplattformer ikke er en god måte for selskaper å evaluere ingeniører fordi de fokuserer på triksspørsmål/ gåter/ nisjealgoritmer. Vi startet Adaface for å hjelpe selskaper med å finne gode ingeniører ved å vurdere ferdigheter på jobben som kreves for en rolle. Les mer om hvorfor vi startet adaface.

Her er hva som er annerledes med Adaface:

-Ikke-googlable spørsmål av høy kvalitet som tester for ferdigheter på jobben i motsetning til teoretisk kunnskap.

 • En vennlig samtalevurdering med en chatbot, i stedet for å sende en "test" til en kandidat. Dette betyr en høyere fullføringsgrad. Adaface-vurderinger (86% kandidat fullføringsgrad), i motsetning til tradisjonelle tester (40-50% kandidatens fullføringsgrad)
 • Tilpassede vurderinger for 700+ ferdigheter på forskjellige opplevelsesnivåer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagairisme
 • Ikke-googlable spørsmål
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Plattformen er helt selvbetjent, så her er en måte å fortsette:

 • Du kan registrere deg gratis for å få en følelse av hvordan det fungerer.
 • Den gratis prøveversjonen inkluderer en prøvevurdering (Java/ JavaScript) som du finner i dashbordet når du registrerer deg. Du kan bruke den til å gjennomgå kvaliteten på spørsmål, og kandidatopplevelsen av en samtaleprøve på Adaface.
 • For å gjennomgå kvaliteten på spørsmål, kan du også gjennomgå offentlige spørsmål for 50+ ferdigheter her.
 • Når du er overbevist om at du vil prøve det med reelle vurderinger og kandidater, kan du velge en plan i henhold til dine krav.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

hashtag image heart icon Brandon
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
Har spørsmål om adaface Node.js Online Test?
Har spørsmål om adaface Node.js Online Test?
snakk med oss ✨
Vilkår Personvern Trust Guide