Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The logical reasoning test evaluates a candidate's logical reasoning, critical thinking, and aptitude skills using scenario-based, verbal, image-based, puzzle, and sequence questions.

Covered skills:

 • Inductive reasoning
 • Abstract reasoning
 • Diagrammatic reasoning
 • Deductive reasoning
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Logisk resonnementstest is the most accurate way to shortlist Data AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

Den logiske resonnementstesten er utviklet av vårt team av fageksperter som følger strenge retningslinjer for å sikre nøyaktighet, rettferdighet og pålitelighet for å levere vurderinger av høy kvalitet. Vi utnytter tiår med forskning og banebrytende prediktiv analyse for å lage logiske resonnementsspørsmål som samsvarer med selskapets rollekrav. Innsikten som genereres fra denne vurderingen kan brukes av rekrutterere og ansettelsesledere for å identifisere de beste kandidatene for rollen. Anti-juksede funksjoner gjør at du kan være komfortabel med å gjennomføre vurderinger på nettet. Den logiske resonnementstesten er ideell for å hjelpe rekrutterere med å identifisere hvilke kandidater som har evnen til å gjøre det bra på jobben.

Testen inneholder spørsmål om figurer, definisjoner og forhold mellom ideer. Kandidatene blir evaluert på hvordan de kom til en konklusjon og hvorfor avgjørelsen er riktig. Disse testene kan skille mellom kandidater som har de logiske resonnementferdighetene til å gjøre det bra på jobben kontra de som ikke gjør det.

Logiske resonnementstester brukes til jobber innen forskjellige felt som IT, ingeniørfag, medisin, jus, finans, regnskap, markedsføring, salg osv. Organisasjoner som vurderer kandidatenes logiske tenkeevner kan få overtaket over andre virksomheter fordi disse ferdighetene er avgjørende for jobber innen ethvert felt og kan bidra til å forutsi kandidatens langsiktige ytelse.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Logical Reasoning Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Tennis Players
Solve
A tennis coach was trying to put together a team of 4 players for a tennis championship out of 7 players. R, S, T are the male players, and W, X, Y, Z are the female players. Note that all players have equal ability, and the team needs to have atleast 2 male players. While selecting the team we need to keep in mind that all 4 players should be able to play with each other. 
 image
We also need to keep the following restrictions in mind:
- R cannot play with Y
- S cannot play with W
- T cannot play with Z
Which of the following are true:

A: S and Z cannot be in the team together.
B: T and Y cannot be in the team together.
C: T and X cannot be in the team together.

Medium

CID Agent
Coding Decoding
Solve
A code ("EIG AUC REO RAI COG") was sent to the criminal office by a CID agent named Batra. However, four of the five words are fake, with only one containing the information. They also included a clue in the form of a sentence: "If I tell you any character of the code word, you will be able to tell how many vowels there are in the code word." Are you able to figure out what the code word is?
A: RAI 
B: EIG
C: AUC
D: REO
E: COG
F: None

Medium

Positive correlation
Solve
Myra is working on her thesis for which she created a scatter plot of the number of teachers and the number of college graduates for cities in Australia. She noticed a positive correlation. Which of these do you think is the probable explanation for this correlation?
A: Teachers encourage people to go to college, so an increase in the number of teachers leads to an increase in the number of college graduates. 

B: Some college graduates choose teaching as a profession after graduating, so an increase in the number of college graduates also leads to an increase in the number of teachers.

C: There are more college graduates and teachers in higher income cities, so income is a confounding variable here, make it difficult to prove causation between number of teachers and number of college graduates. 

D: Cities with a higher population have more teachers and more college graduates, so the correlation is due to a third variable (population of city).

E: The provided data is insufficient, so it is extremely difficult to establish the reason for the correlation.

F: Most college students choose non-teaching professions after graduating, which explains the correlation. 

G: In Australia, college students are encouraged by their teachers to choose teaching as a profession after graduating.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Tennis Players
3 mins
Logical Reasoning
Solve

Medium

CID Agent
Coding Decoding
3 mins
Logical Reasoning
Solve

Medium

Positive correlation
2 mins
Logical Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Tennis Players
Logical Reasoning
Medium3 mins
Solve
CID Agent
Coding Decoding
Logical Reasoning
Medium3 mins
Solve
Positive correlation
Logical Reasoning
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Logical Reasoning Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Logical Reasoning Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Hva er formatet på den logiske resonnementstesten?

Standard logiske resonnementstest vil ha 10-15 MCQ-spørsmål og tar 20-30 minutter. Spørsmålene og testen kan tilpasses i henhold til dine krav, for å teste flere ferdigheter (som romlig resonnement, verbal resonnement, numerisk resonnement osv.) I samme test.

Hvorfor skal du bruke logiske resonnementstester?

Logiske resonnement online tester er med på å identifisere kandidater som utmerker seg i visse områder, for eksempel problemløsing, beslutningstaking og kritisk tenking. Disse testene brukes ofte til å evaluere kandidater til jobber der logikk spiller en avgjørende rolle.

Rekrutterere bruker logiske resonnementstester for å samle inn kvantitative data om kandidatene og sammenligne resultatene med andre. En godt designet logisk resonnementtest skal hjelpe arbeidsgivere til å filtrere ut kandidater som ikke oppfyller minimumskrav og de som kan mangle ferdighetene til å utføre spesifikke oppgaver effektivt.

Typer logiske resonnementstester og hvilke kompetanser gjør det logiske resonnementstestmålet?

Det er fem typer logiske resonnementstester:

 • ** Induktive resonnementtester **: I disse testene kan kandidater bli bedt om å identifisere mønsteret i en serie diagrammer, eller kandidater kan bli bedt om å forutsi hva som kan skje hvis noe skulle oppstå.
 • ** Diagrammatiske resonnementstester **: For denne typen logiske resonnementer viser tester ofte en sekvens av diagrammer, diagrammer og grafer, sammen med en inngang og en forventet utgang.
 • ** Abstrakte resonnementstester **: Disse testene er designet for å vurdere om kandidater kan tenke seg sideveis. Ideen bak dem er enkel: Hvis kandidater kan se forholdet mellom to ting, bør de kunne bruke den samme logikken på en annen situasjon eller finne bevis som støtter et argument.
 • ** Deduktive resonnementtester **: Disse testene vurderer en kandidats evne til å anvende regler for nye situasjoner.
 • ** Kritiske tenkingstester **: Disse testene evaluerer kandidatenes resonnementferdigheter ved å se hvor godt de kan analysere argumenter, gjøre slutninger og evaluere konklusjoner.

What roles can I use the Logical Reasoning Test for?

 • Data Analyst
 • Graduates
 • Freshers
 • Managers
 • System Admin
 • Front-office roles

What topics are covered in the Logisk resonnementstest?

Abstrakt resonnement
Kritisk tenking
Diagrammatisk resonnement
Deduktiv resonnering
Induktiv resonnement
Problemløsning
Mønstermatching
Sitteplasser
Formkonstruksjon
Uttalelse og forutsetninger
Uttalelse og konklusjoner
Syllogisme
Klokker
Koding avkoding
Kritisk bane
Terninger og kuboider
Alphanumeric Series
Resonnere analogier
Kunstig språk
Blodforhold
Kalendere
Årsak og virkning
Dataforsyning
Bildeserier og sekvenser
Papirfolding
Gåter
Mønsterserier og sekvenser
Bestill og rangering
Beslutningstaking
Deduktiv resonnement/uttalelsesanalyse
Terninger
Veibeskrivelse
Innebygde bilder
Figur Matrise
Input-output
Speil og vannbilder
Merkelig en ut
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Logical Reasoning Test FAQs

Hva er en logisk resonnementstest?

Den logiske resonnementstesten vurderer kandidatenes evne til å tenke logisk, analysere og utarbeide problemer uten å bli forvirret eller stresset - testen måler en kandidats evne til å løse et problem og forstå hvorfor og hvordan løsningen fungerer.

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Logical Reasoning Test?
Ready to use the Adaface Logical Reasoning Test?
snakk med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️