Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Liferay Online-testen evaluerer en kandidats kunnskap og ferdigheter i å jobbe med Liferay, en åpen kildekode digital opplevelsesplattform. Testen dekker emner som Liferay -arkitektur, portletutvikling, servicebygger, temautvikling, arbeidsflyt, API -er, tilpasning og ytelsesoptimalisering.

Covered skills:

 • Liferay Architecture
 • Liferay Service Builder
 • Liferay arbeidsflyt
 • Liferay Security
 • Liferay ytelsesoptimalisering
 • Liferay beste praksis
 • Liferay Portlets
 • Liferay temautvikling
 • Liferay APIer
 • Liferay -tilpasning
 • Liferay -integrasjon

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Liferay Test is the most accurate way to shortlist Liferay DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Liferay Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Forstå de grunnleggende konseptene og komponentene i Liferay
 • Designe og utvikle Liferay Portlets
 • Opprette og tilpasse Liferay -temaer
 • Implementering av Liferay Service Builder
 • Konfigurere og bruke Liferay APIer
 • Implementering av Liferay Security
 • Optimalisering av Liferay -ytelse
 • Integrering av Liferay med andre systemer
 • Forstå Liferay Workflow
 • Bruke Liferay beste praksis
 • Tilpasse Liferay -funksjonalitet
 • Å ha kunnskap om Liferay -arkitektur
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Liferay Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Liferay Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Liferay Assessment Test

Why you should use Pre-employment Liferay Online Test?

The Liferay Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Forstå de grunnleggende konseptene og funksjonene i Liferay
 • Analysere og forklare arkitekturen til Liferay
 • Utvikle og konfigurere Liferay Portlets
 • Opprette og administrere Liferay Service Builder
 • Designe og tilpasse Liferay -temaer
 • Implementering og konfigurering av Liferay Workflow
 • Bruke Liferay APIer for applikasjonsutvikling
 • Implementering av sikkerhetstiltak i Liferay
 • Tilpasse og utvide funksjonaliteter i Liferay
 • Optimalisering av ytelsen til Liferay -applikasjoner

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Liferay Online Test?

 • Liferay Portlets

  Portlets er byggesteinene for Liferay-applikasjoner. Evaluering av en kandidats ferdighet i å utvikle, konfigurere og administrere portlets i Liferay sikrer deres evne til å lage dynamisk nettinnhold som sømløst kan integreres i plattformens portalsider.

 • Liferay Service Builder

  Liferay Service Builder gjør det mulig for utviklere å opprette og administrere databasetabeller, enheter og servicelagskode med letthet. Det er viktig å vurdere en kandidats kunnskap og ekspertise i å bruke dette kraftige verktøyet for å bygge og manipulere datadrevne applikasjoner på Liferay.

 • Liferay Theme Development

  Tilpasse det visuelle utseendet og utformingen av Liferay -portaler krever en dyp forståelse av Liferays temaramme. Måling av en kandidats ferdighet i Liferay -temautvikling vurderer deres evne til å skape visuelt tiltalende og konsistente brukergrensesnitt som samsvarer med merkevarebygging og designkrav i en organisasjon.

 • Liferay Workflow

  Liferay gir en en Kraftig arbeidsflytmotor som lar bedrifter automatisere og effektivisere prosessene sine på plattformen. Evaluering av en kandidats kunnskap om Liferays arbeidsflytfunksjoner sikrer deres evne til å designe og implementere effektive og fleksible forretningsprosesser i Liferay-baserte applikasjon Tilbyr utviklere fleksibiliteten og utvidbarheten som er nødvendig for å integrere med andre systemer, utvide kjernefunksjonalitet og lage tilpassede funksjoner. Å vurdere en kandidats fortrolighet og kompetanse i å jobbe med Liferay APIer er avgjørende for å bestemme deres evne til å utnytte og utnytte plattformens fulle potensiale.

 • Liferay Security

  Liferays innebygde sikkerhetsfunksjoner Og teknikker er avgjørende for å beskytte sensitive data og opprettholde integriteten til applikasjoner. Evaluering av en kandidats forståelse av Liferays sikkerhetsevner sikrer deres evne til å implementere sikker autentisering, autorisasjon, sesjonsstyring og databeskyttelsesmekanismer i Liferay-baserte systemer.

 • Liferay Customization

  Liferay gir omfattende Tilpasningsfunksjoner, slik at utviklere kan skreddersy plattformen for å oppfylle spesifikke forretnings- og brukerkrav. Måling av en kandidats ferdighet i Liferay -tilpasning vurderer deres evne til å utvide og endre kjernefunksjonalitet, lage tilpassede portlets, temaer, oppsett og maler, og integrere eksterne systemer og API -er effektivt.

 • Liferay Performance Optimization

  Effektiv utnyttelse av ressurser og optimalisering av ytelsen er kritisk for å levere responsive og skalerbare Liferay -applikasjoner. Å vurdere en kandidats kunnskap om ytelsesoptimaliseringsteknikker og beste praksis sikrer deres evne til å identifisere og adressere ytelsesflaskehalser, finjusteringssystemkonfigurasjoner og designe effektiv kode som maksimerer plattformens evner.

 • Liferay-integrasjon

  Liferays integrasjonsfunksjoner tillater sømløs interaksjon med andre systemer og applikasjoner, slik at organisasjoner kan skape omfattende og enhetlige digitale opplevelser. Evaluering av en kandidats forståelse av Liferays integrasjonsevne sikrer deres evne til å integrere tredjepartssystemer og tjenester, synkronisere data og gi sømløse opplevelser på tvers av plattformer.

 • Liferay Best Practices

  Følg best Praksis er avgjørende for å utvikle robuste, vedlikeholdbare og skalerbare Liferay -applikasjoner. Å vurdere en kandidats kunnskap om Liferays beste praksis sikrer deres evne til å følge bransjestandard kodingskonvensjoner, bruke anbefalte arkitektoniske mønstre, håndtere vanlige fallgruver og ta i bruk effektive utviklingsmetoder når du jobber med plattformen.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Liferay Test to be based on.

  Liferay Architecture
  Liferay Portlets
  Liferay Service Builder
  Liferay temautvikling
  Liferay arbeidsflyt
  Liferay APIer
  Liferay Security
  Liferay -tilpasning
  Liferay ytelsesoptimalisering
  Liferay -integrasjon
  Liferay beste praksis
  Liferay brukergrensesnitt
  Liferay -konfigurasjon
  Liferay Portal Administration
  Liferay -widgeter
  Liferay Asset Publisher
  Liferay Web Content Management
  Liferay Forms
  Liferay Asset Framework
  Liferay Document Management
  Liferay rollebaserte tillatelser
  Liferay Search
  Liferay JavaScript APIer
  Liferay Layout and Theme Development
  Liferay -godkjenning og autorisasjon
  Liferay Hooks og EXT -plugin
  Liferay språk og lokalisering
  Liferay -databaser og datakilder
  Liferay Web Services
  Liferay Single Sign-On
  Liferay Marketplace/App Store
  Liferay -integrasjon med CRM -systemer
  Liferay Social Collaboration
  Liferay Mobile Development
  Liferay Performance Tuning
  Liferay Cache Optimization
  Liferay System Monitoring
  Liferay multitenancy
  Liferay -plugins og tilpasninger
  Liferay Content Management Systems
  Liferay Internationalization and Localization
  Liferay arbeidsflyttilpasning
  Liferay Theme and Layout Development
  Liferay Data Migration
  Liferay søkekonfigurasjon
  Liferay Auto-Scaling
  Liferay Clustered Environment
  Liferay Security Management
  Liferay API -integrasjon
  Liferay Virtual Instance Management
  Liferay Personalization
  Liferay Performance Testing
  Liferay Page Management

What roles can I use the Liferay Online Test for?

 • Liferay Developer
 • Liferay Consultant
 • Liferay -administrator
 • Liferay Architect
 • Liferay prosjektleder
 • Java -utvikler

How is the Liferay Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Integrere Liferay med andre systemer og applikasjoner
 • Bruke beste praksis for livsutvikling
 • Implementering av brukerstyring og autentisering i Liferay
 • Konfigurere og administrere Liferay -tillatelser og roller
 • Bruke Liferays søke- og indekseringsfunksjoner
 • Implementering av internasjonalisering og lokalisering i Liferay
 • Implementering av hurtigbufringsmekanismer i Liferay
 • Feilsøking og feilsøking Liferay -applikasjoner
 • Opprette og administrere Liferay webinnhold
 • Implementering av Liferays dokument og mediehåndtering
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Liferay Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Liferay Test?
Ready to use the Adaface Liferay Test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️