Search test library by skills or roles
⌘ K

iOS (Swift) Online Test

About the test:

IOS Online-testen er foretrukket av rekrutterere til å vurdere kandidater på jobben før et intervju. Det reduserer teknisk screeningstid med 80% ved å gjøre det mulig for arbeidsgivere å identifisere kvalifiserte kandidater.

Covered skills:

 • Objective-C
 • Error handling and debugging
 • Swift
 • Views and controllers
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface iOS (Swift) Online Test is the most accurate way to shortlist iOS DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

iOS (SWIFT) online vurderingstest er designet og validert av bransjeeksperter for å hjelpe teknologiske rekrutterere og ansettelsesledere med å vurdere kandidatens programmeringsevner. Topp teknologiselskaper bruker vår iOS -programmeringstest for å redusere kandidat -screeningtiden med 85%.

Testen sikrer at kandidatene har følgende egenskaper:

 • Evne til å skrive gjenbrukbar iOS -kode
 • Evne til å designe og bygge avanserte applikasjoner for iOS -plattformen
 • Kompetanse i Swift/ Objekt C med god kunnskap om økosystemene
 • Erfaring med å jobbe med RESTful APIer for å koble til back-end-tjenester
 • Topp hakk UI designferdigheter
 • Opplev integrering av flere datakilder og databaser
Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette iOS Online Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

ViewController Buggy Code
Solve
Here's two different ways to write the same code in iOS (Swift):
 image
Which of the following statements are correct?
 image

Medium

Class Destructor
OOPs
Solve
What does the following Swift code output?
 image

Easy

Defer blocks
Solve
What does the following Swift code output?
 image

Easy

Lazy Variables
Solve
What does the following Swift code output?
 image

Medium

Overrides
OOPs
Solve
What does the following Swift code output?
 image
 image

Easy

Registration Queue
Logic
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
Solve
A startup company E-Motors is building driverless automated cars. The car contains a sensor that checks the road quality for the next N meters to decide the optimal speed at which the cars should move. We are given recorded data by the sensor in the form of an array, where each element of the array is the rating given to 1 meter of the road in sequence. 

The rating given by the sensor is from 1 to 100, where 100 represents the road with the best condition, and any rating above 60 is optimal. Find the longest stretch of road in meters that is categorized as optimal by the sensor.

The input is an array of "strings" which needs to be converted from string to integer/number inside the function.

Medium

Visitors Count
Strings
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

ViewController Buggy Code
3 mins
iOS
Solve

Medium

Class Destructor
OOPs
2 mins
Swift
Solve

Easy

Defer blocks
2 mins
Swift
Solve

Easy

Lazy Variables
2 mins
Swift
Solve

Medium

Overrides
OOPs
2 mins
Swift
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
30 mins
Coding
Solve

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
25 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
ViewController Buggy Code
iOS
Medium3 mins
Solve
Class Destructor
OOPs
Swift
Medium2 mins
Solve
Defer blocks
Swift
Easy2 mins
Solve
Lazy Variables
Swift
Easy2 mins
Solve
Overrides
OOPs
Swift
Medium2 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Coding
Easy30 minsSolve
Longest Road
logic
hashmaps
Coding
Medium25 minsSolve
Visitors Count
Strings
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment iOS Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the iOS Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


Om iOS (SWIFT) utviklerjobbroller

iOS er et mobil operativsystem opprettet og utviklet av Apple Inc. utelukkende for maskinvaren. Det er operativsystemet som for tiden driver mange av selskapets mobile enheter, inkludert iPhone og iPod Touch; Den drev også iPad før introduksjonen av iPados i 2019.

En iOS -utvikler bygger, tester og foredler applikasjoner for mobile enheter som bruker Apples iOS -operativsystem som er i samsvar med målene og standardene for deres selskap eller klient. iOS-utviklere programmerer oftest i Swift og Objekt-C. Swift er et generell sammensatt kodingsspråk utgitt av Apple i 2014. Det tilbyr bedre sikkerhet, sikkerhet og ytelse enn Objekt-C.

Typisk ansvar for en iOS -utvikler inkluderer:

 • Designe og bygge mobile applikasjoner for Apples iOS -plattform
 • Sikre kvalitet og ytelse for anvendelse til spesifikasjoner
 • Samarbeid med et team for å definere, designe og sende nye funksjoner
 • Oppdag, evaluere og implementere nye teknologier kontinuerlig for å maksimere utviklingseffektiviteten
 • Å fikse applikasjonsfeil før endelig utgivelse
 • Publiseringssøknad på App Store
 • Arbeid med feilfiksing og forbedring av applikasjonsytelsen

Testen er designet for å screene kandidater for roller som:

 • Junior iOS -utvikler - Swift
 • mellomliggende iOS -utvikler - Swift
 • Senior iOS -utvikler - Swift
 • Junior iOS -utvikler - Mål C
 • mellomliggende iOS -utvikler - Mål C
 • Senior iOS -utvikler - Mål C
 • Mobilutvikler
 • Swift Developer
 • Mål C -utvikler

What roles can I use the iOS Online Test for?

 • iOS Developer
 • Swift Developer
 • Objective C Developer
 • Mobile Developer

What topics are covered in the iOS (Swift) Online Test?

Fort
Feilhåndtering og feilsøking
Visninger og kontrollere
Filstruktur
Betingelser
For løkker
Objektorientert programmering
Variabler
Funksjoner
Alternativene
Strenger
Matriser, ordbøker og sett
Raske oppregninger
IOS Basics
Verdi og referansetyper
Samtidig
Filsystem
Raske strukturer
Plasseringsbevissthet
Protokoller, alternative, egenskaper, nøkkelveier
Minnehåndtering
Uttalelser og uttrykk
Nettverk
Raske parametere
Http
Grand Central Dispatch (GCD)
Stenginger
Grafikk
Raske klasser og gjenstander
Oppbevaring
Uikit
HVILE
Feilhåndtering og feilsøking
Retningslinjer for menneskelig grensesnitt
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

FAQs

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
Ready to use the Adaface iOS Online Test?
Ready to use the Adaface iOS Online Test?
snakk med oss
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️