Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

IBM WebSphere Online Test bruker scenariobaserte flervalgsspørsmål for å evaluere kandidater om deres tekniske kunnskap og praktiske ferdigheter relatert til applikasjonsserver, meldinger, sikkerhet, klynging og administrasjon. Testen tar sikte på å bestemme kandidatenes evne til å designe, utvikle og administrere effektive og effektive IBM WebSphere -løsninger som oppfyller forretningskrav, samt deres kjennskap til IBM WebSphere beste praksis, designmønstre og teknikker.

Covered skills:

 • SCA -moduler
 • WebSphere -adaptere
 • Integrerte løsningskonsoll
 • WebSphere -integrasjon
 • JCA

9 reasons why
9 reasons why

Adaface IBM WebSphere Test is the most accurate way to shortlist WebSphere DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

The IBM WebSphere Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Evne til å konfigurere og administrere SCA -moduler i IBM WebSphere
 • Kunnskap om WebSphere -integrasjonskomponenter og deres funksjonaliteter
 • Evne til å jobbe med WebSphere -adaptere og integrere dem i applikasjoner
 • Forståelse av JCA (Java Connector Architecture) og implementeringen av WebSphere
 • Kompetanse i å bruke Integrated Solutions Console for å administrere WebSphere -miljøer
 • Evne til å feilsøke og løse problemer relatert til SCA -moduler
 • Kunnskap om avanserte funksjoner og evner til integrasjon av WebSphere
 • Erfaring med å designe og implementere løsninger ved hjelp av WebSphere -adaptere
 • Kjennskap til å konfigurere JCA -ressursadaptere i WebSphere
 • Ferdighet i å bruke den integrerte løsningskonsollen for ytelsesinnstilling og optimalisering
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette IBM WebSphere Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Deployment and Resource Binding
Application Deployment
Resource Binding
JNDI
Solve
You are deploying a web application on IBM WebSphere Application Server, which uses a JDBC datasource and a JMS Queue. Below are snippets from the application's web.xml and ibm-web-bnd.xml files.

web.xml snippet:
 image
ibm-web-bnd.xml snippet:
 image
Assuming the JDBC datasource and JMS Queue are already correctly configured in the WebSphere Admin Console, which of the following is the required action to ensure the application deployment correctly references these resources?
A: Define JNDI names jdbc/myDataSource and jms/myQueue in the server's namespace.
B: Bind the application's JDBC datasource to jdbc/MyAppDataSource and JMS Queue to jms/MyAppQueue in the ibm-web-bnd.xml.
C: Update web.xml to reference the JNDI names jdbc/MyAppDataSource and jms/MyAppQueue.
D: Bind the resources in web.xml to the server's JDBC and JMS resources with matching names.
E: Modify the application code to reference jdbc/MyAppDataSource and jms/MyAppQueue directly.

Medium

Integrating JMS with WebSphere
Java Message Service
Application Integration
Message-Driven Beans (MDB)
Solve
You are configuring a message-driven bean (MDB) in IBM WebSphere Application Server to consume messages from a JMS queue. The MDB needs to process messages from a remote JMS provider, and you must ensure the configuration supports high availability and load balancing. Given the following pseudo code:
 image
Considering the requirements and the given code, which of the following configurations would be most appropriate?
A: Use the default connection factory and modify the MDB to use JNDI lookup for the remote JMS provider.
B: Configure an MDB activation specification with a custom resource adapter to connect to the remote JMS provider.
C: Deploy the MDB to a WebSphere cluster and configure a JMS queue connection factory with workload management (WLM) enabled.
D: Implement a custom message listener interface instead of using the javax.jms.MessageListener.
E: Use a local JMS provider and replicate messages to the remote provider for high availability.
F: Configure the MDB with a direct IP address to the remote JMS provider instead of using JNDI names.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Deployment and Resource Binding
Application Deployment
Resource Binding
JNDI

2 mins

IBM WebSphere
Solve

Medium

Integrating JMS with WebSphere
Java Message Service
Application Integration
Message-Driven Beans (MDB)

3 mins

IBM WebSphere
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Deployment and Resource Binding
Application Deployment
Resource Binding
JNDI
IBM WebSphere
Medium2 mins
Solve
Integrating JMS with WebSphere
Java Message Service
Application Integration
Message-Driven Beans (MDB)
IBM WebSphere
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med opp mot 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment IBM WebSphere Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the IBM WebSphere Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the IBM WebSphere Assessment Test

Why you should use Pre-employment IBM WebSphere Online Test?

The IBM WebSphere Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Utvikle SCA -moduler
 • Arbeide med WebSphere Integration
 • Implementering av WebSphere -adaptere
 • Forstå JCA
 • Ved hjelp av integrerte løsninger
 • Feilsøking av SCA -moduler
 • Designe WebSphere Integration Solutions
 • Konfigurere WebSphere -adaptere
 • Optimalisering av JCA -implementeringer
 • Administrere integrerte løsningskonsoll

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the IBM WebSphere Online Test?

 • SCA -moduler

  SCA (Service Component Architecture) -moduler er en nøkkelkomponent i IBM WebSphere, og gir en standardisert måte å utvikle og sette sammen programvarekomponenter til forretningsapplikasjoner. Disse modulene gjør det mulig for utviklere å lage gjenbrukbare, løst koblede komponenter, og forbedre modulariteten og fleksibiliteten i applikasjonsutvikling.

 • WebSphere Integration

  WebSphere Integration refererer til evnen til IBM WebSphere til sømløst å integrere forskjellige forskjellige Bruksområder, systemer og datakilder. Denne ferdigheten er avgjørende for å sikre jevn kommunikasjon og dataflyt mellom forskjellige komponenter, slik at organisasjoner kan oppnå effektive og effektive forretningsprosesser.

 • WebSphere -adaptere

  WebSphere -adaptere gir muligheten til å koble til og integrere IBM WebSphere med andre tredjepartssystemer, applikasjoner og protokoller. Disse adapterne spiller en avgjørende rolle i å muliggjøre interoperabilitet og datautveksling mellom WebSphere og eksterne systemer, og utvide funksjonene og rekkevidden til plattformen.

 • JCA

  JCA (Java Connector Architecture) er en en Spesifikasjon som gjør det mulig for Java -applikasjoner å samhandle med bedriftsinformasjonssystemer, for eksempel databaser og meldingskøer. JCA lar utviklere koble IBM WebSphere med forskjellige backend-systemer, noe som letter sømløs integrasjon og datatilgang.

 • Integrated Solutions Console

  Integrated Solutions Console er en nettbasert administrativ konsoll levert av IBM WebSphere, som tilbyr et sentralisert grensesnitt for å administrere og konfigurere WebSphere Application Server. Denne ferdigheten er viktig for å sikre effektiv administrasjon og overvåking av WebSphere -miljøet, slik at administratorer kan distribuere applikasjoner, overvåke ytelse og feilsøke problemer.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for IBM WebSphere Test to be based on.

  SCA -komponenter
  Meklingsstrøm
  Forretningsobjekter
  Servicekomponentarkitektur
  WebSphere MQ Adapter
  JMS -adapter
  HTTP -adapter
  Filadapter
  WebSphere Adapter Development Kit
  Inngående adaptere
  Utgående adaptere
  J2EE Connector Architecture
  Ressursadaptere
  Tilkoblingsfabrikker
  Aktiveringsspesifikasjoner
  Vanlige ressurser
  Datakilder
  Sikkerhetskonfigurasjoner
  Applikasjonsdistribusjoner
  Klyngekonfigurasjoner
  WebSphere Application Server
  Administrasjonsverktøy
  Overvåking og logging
  Feilsøkingsteknikker
  Feilhåndtering
  Ytelsesinnstilling
  Threadpool -konfigurasjoner
  Cache -konfigurasjoner
  Lastbalansering
  Høy tilgjengelighet
  Politiske sett
  SSL -konfigurasjoner
  Javaee Connector Architecture
  Service Component Architecture Annotations
  Advanced WebSphere Integration Concepts

What roles can I use the IBM WebSphere Online Test for?

 • WebSphere Developer
 • WebSphere ESB -utvikler
 • WebSphere Administrator

How is the IBM WebSphere Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Sikre SCA -moduler
 • Overvåking av WebSphere -integrasjon
 • Utvide WebSphere -adaptere
 • Skalere JCA -tilkoblinger
 • Tilpasse integrerte løsningskonsoll
 • Automatisering av distribusjon av SCA -moduler
 • Implementere høy tilgjengelighet med WebSphere Integration
 • Integrere gamle systemer med WebSphere -adaptere
 • Implementering av transaksjonsatferd ved bruk av JCA
 • Konfigurere sikkerhetsinnstillinger for integrerte løsningskonsoll
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

IBM WebSphere Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface IBM WebSphere Test?
Ready to use the Adaface IBM WebSphere Test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️