Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The IBM TRIRIGA Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.


9 reasons why
9 reasons why

Adaface IBM TRIRIGA Test is the most accurate way to shortlist Triiga ExpertsReason #1

Tests for on-the-job skills

The IBM TRIRIGA Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Evne til å konfigurere IBM Triiga -programvare
 • Forståelse av tiriga -applikasjonsmoduler og funksjonaliteter
 • Evne til å skape og administrere arbeidsflyter i Triiga
 • Kompetanse i Triiga Data Management
 • Kunnskap om tiriga -rapportering og analyse
 • Erfaring med tririga -integrasjon med andre systemer
 • Forståelse av tiriga sikkerhet og tilgangskontroll
 • Evne til å feilsøke og løse tririga -applikasjonsproblemer
 • Kunnskap om Tririga Database Management
 • Kompetanse i Triiga -bruker- og gruppeadministrasjon
 • Erfaring med Triiga Space og Move Management
 • Forståelse av Triiga Lease and Contract Administration
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med opp mot 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment IBM Triiga Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the IBM Triiga Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the IBM TRIRIGA Assessment Test

Why you should use Pre-employment IBM TRIRIGA Online Test?

The IBM Triiga Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Konfigurere og tilpasse IBM Triiga -moduler
 • Opprette og administrere arbeidsflyter i IBM Triiga
 • Utvikle og utføre SQL -spørsmål i IBM Triiga
 • Integrere IBM Triiga med andre systemer
 • Implementering av datamigrasjonsstrategier i IBM Triiga
 • Feilsøking og løse problemer i IBM Triiga
 • Designe og implementere sikkerhetsmodeller i IBM Triiga
 • Implementering av automatisering og skripting i IBM Triiga
 • Optimalisering av ytelse og skalerbarhet i IBM Triiga
 • Gir teknisk veiledning og støtte til IBM Triiga

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the IBM TRIRIGA Online Test?

 • Online test

  En online test refererer til en vurdering utført over Internett, vanligvis gjennom en nettbasert plattform. Ved å inkludere denne ferdigheten i testen, kan rekrutterere evaluere en kandidats evne til å bruke online vurderingsverktøy, følge instruksjonene og fullføre testen innen en gitt tidsramme. Denne ferdigheten er viktig, ettersom mange arbeidsgivere nå er avhengige av online vurderinger for effektiv og ekstern evaluering av kandidater.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for IBM Triiga Test to be based on.

  TRIRIGA -installasjon
  Triiga Application Designer
  Triiga Workflow Builder
  TRIRIGA -dataimport
  Triiga Report Designer
  Triiga Integration Framework
  Triiga Security Model
  Triiga Application Support
  Triiga Database Administration
  Triiga brukeradministrasjon
  Triiga Space Management
  Tririga Move Management
  Tririga Lease Administration
  Tririga Contract Administration
  TRIRIGA RECORD Tillatelser
  Tririga Record Auditing
  Triiga arbeidsflythandlinger
  TRIRIGA DATASPORTSATT
  Triiga Report Filters
  Triiga Integration Mapping
  TRIRIGA SIKKERHETSROLLER
  TRIRIGA -applikasjonsfeilsøking
  Triiga Database Performance Tuning
  TRIRIGA brukertilgangsnivåer
  Triiga Space Reservation
  TRIRIGA MOVE -forespørsler
  Triiga leiekontrakt
  TRIRIGA Kontraktsutløp

What roles can I use the IBM TRIRIGA Online Test for?

 • Triiga Expert
 • Triiga Functional Consultant

How is the IBM TRIRIGA Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Utvikling av rapporter og analyser i IBM Triiga
 • Konfigurere og administrere IBM Triiga brukergrensesnitt
 • Bruke beste praksis for IBM Triiga -implementering
 • Overholdelse av IBM Triiga Development Standards
 • Forstå og følge IBM Triiga -dokumentasjon
 • Samarbeid med tverrfunksjonelle team om IBM Triiga-prosjekter
 • Ledende og veiledende juniorutviklere i IBM Triiga
 • Gjennomgang og forbedring av IBM Triiga Codebase
 • Bidra til arkitektoniske beslutninger i IBM Triiga
 • Utføre kodeanmeldelser og sikre kodekvalitet i IBM Triiga
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

IBM TRIRIGA Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface IBM Triiga Test?
Ready to use the Adaface IBM Triiga Test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️