Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The IBM FOCUS Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.

Covered skills:

 • Database I/O
 • Variabler
 • Filhåndtering
 • Rapportering
 • Datakilder
 • Grunnleggende komponenter

9 reasons why
9 reasons why

Adaface IBM FOCUS Assessment Test is the most accurate way to shortlist FokusutviklersReason #1

Tests for on-the-job skills

The IBM FOCUS Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Utfør database I/O -operasjoner effektivt
 • Generere nøyaktige og informative rapporter
 • Bruk effektivt variabler i et program
 • Hente og manipulere data fra forskjellige datakilder
 • Håndtere filer effektivt i et program
 • Forstå og bruke grunnleggende komponenter i IBM -fokus
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med opp mot 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment IBM Focus Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the IBM Focus Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the IBM FOCUS Online Test

Why you should use Pre-employment IBM FOCUS Test?

The IBM Focus Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Implementering av database I/O -operasjoner
 • Generere rapporter ved bruk av IBM -fokus
 • Manipulering av variabler i IBM -fokus
 • Arbeide med forskjellige datakilder i IBM -fokus
 • Håndtering av filinngang/utgang i IBM Focus
 • Forstå de grunnleggende komponentene i IBM -fokuset
 • Analysere og optimalisere databaseytelsen
 • Designe effektive rapporteringsløsninger
 • Bruke avanserte variabel manipulasjonsteknikker
 • Integrere data fra flere kilder

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the IBM FOCUS Test?

 • Database I/O

  Database I/O refererer til inngangs- og utgangsoperasjoner utført i en database. Det innebærer oppgaver som å hente data fra databasen, oppdatere eller sette inn nye data og slette data. Denne ferdigheten måles i testen for å vurdere kandidatens evne til effektivt å samhandle med og administrere databaser, noe som er avgjørende i mange programvareutviklings- og dataanalyseroller.

 • Rapportering

  Rapportering involverer generering og presentere data i et strukturert format, ofte ved hjelp av diagrammer, grafer eller tabeller. Det inkluderer å samle relevante data, samle dem til meningsfull innsikt og lage rapporter som kommuniserer denne innsikten til interessenter. Å måle denne ferdigheten i testen hjelper deg med og manipulere data i et program. De kan inneholde forskjellige typer verdier, for eksempel tall, strenger eller boolske verdier, og brukes til å lagre og spore informasjon som er nødvendig for beregninger, sammenligninger eller annen operasjoner. Å vurdere kandidatens kunnskap om variabler i testen gjør det mulig å bestemme deres evne til å erklære, tilordne og bruke variabler i programlogikk og problemløsningsscenarier.

 • Datakilder

  Datakilder. Se de forskjellige opprinnelsene eller depotene til data som kan nås og brukes i en applikasjon eller system. Disse kan omfatte databaser, filer, eksterne API -er, webtjenester eller andre datalagringssystemer. Å måle kandidatens forståelse av datakilder i testen hjelper til med å vurdere deres kjennskap til forskjellige datainnhentingsmetoder og deres evne til effektivt å trekke ut, transformere og laste inn data fra flere kilder for bruk i programvareapplikasjoner.

 • Filhåndtering < /h4> <p> Filhåndtering involverer drift og manipulasjoner utført på filer, for eksempel å lese fra eller skrive til filer, opprette eller slette filer, eller endre filattributter. Denne ferdigheten er essensiell i forskjellige programmerings- og systemadministrasjonsoppgaver som innebærer å jobbe med filer, for eksempel å behandle data fra loggfiler, generere rapporter eller administrere fillagring. Måling av filhåndteringsevner i testen muliggjør evaluering av kandidatens kompetanse i fil I/O -operasjoner og deres forståelse av filhåndteringskonsepter. </p> <h4> Grunnleggende komponenter

  Grunnleggende komponenter omfatter de grunnleggende byggesteinene av et system, applikasjon eller programmeringsspråk. Disse komponentene kan inkludere brukergrensesnitt, datastrukturer, kontrollstrukturer, funksjoner eller biblioteker som ofte brukes i programvareutvikling. Å evaluere kandidatens forståelse av grunnleggende komponenter i testen hjelper til med å vurdere deres ferdigheter i å bruke disse essensielle elementene for å designe, utvikle og vedlikeholde effektive og robuste programvareløsninger.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for IBM Focus Test to be based on.

  Databaseforbindelse
  SQL -spørsmål
  Datainnhenting
  Spørringsoptimalisering
  Rapporter formatering
  Rapportgenerering
  Variabler erklæring
  Variable typer
  Variabelt omfang
  Datakildeintegrasjon
  Filmanipulering
  Filinngang/utgang
  FOKUSSKRAFTIGE Basics
  Fokuskodeutførelse
  Fokusfunksjoner
  Fokusprosedyrer
  Datamodellering
  Data -ordbøker
  Sortering og filtrering
  Dato og tidsmanipulering
  Datavalidering
  Feilhåndtering
  Brukergrensesnittdesign
  Tabelloppretting
  Tabellmodifisering
  Dataaggregering
  Kartlegging og grafing
  Kryss-tabulering
  Dataeksport
  Oppretting av dashbord
  Numeriske operasjoner
  Strengoperasjoner
  Betingede uttalelser
  Looping strukturer
  Inngang/utgangshåndtering
  Bruker autentisering
  Rapporter planlegging
  Data -sikkerhetskopiering og gjenoppretting
  Dataimport/eksport
  Datakonvertering
  Filtillatelser
  Datakryptering
  Automatiseringsskripting
  Feilsøkingsteknikker
  Versjonskontroll
  Feilsporing
  Dataintegritet
  Ytelsesoptimalisering
  API -integrasjon
  Testing og feilsøking
  Sikkerhetstiltak
  Dokumentasjonspraksis
  Kode refactoring
  Datavisualisering
  System integrasjon

What roles can I use the IBM FOCUS Test for?

 • Fokusutvikler
 • Forretningsanalytiker

How is the IBM FOCUS Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Administrere stor datasetthåndtering og optimalisering
 • Bruke avanserte metoder for filhåndtering
 • Implementering av komplekse komponenter i IBM Focus
 • Implementering av databasesikkerhets- og tilgangskontroller
 • Opprette avanserte rapporter med komplekse krav
 • Optimalisering av variabel bruk og hukommelsesutnyttelse
 • Integrering av IBM -fokus med eksterne systemer
 • Implementering av avansert filvalidering og feilhåndtering
 • Tilpasse og utvide IBM -fokusfunksjonalitet
 • Implementering av avansert datatransformasjon og rensing
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

IBM FOCUS Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface IBM Focus Test?
Ready to use the Adaface IBM Focus Test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️