Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

HTML/ CSS Online test

The HTML/ CSS test evaluates a candidate's ability to create web pages and style them using CSS. Using scenario-based MCQ questions, it evaluates knowledge of HTML (DOM, tags, forms, tables etc.) and critical CSS concepts (box model, positioning, styling, Flexbox, Grid etc.) and the ability to build responsive layouts. The test also includes simple coding questions to evaluate hands-on programming knowledge.

Tilpasset basert på:

 • Erfaring/ vanskelighetsnivå
 • Flere ferdigheter i 1 vurdering
 • Jobbbeskrivelse/ rollekrav

Dekket emner:

Core HTML tags
Handling HTML forms
Core CSS (box model; inheritance; specificity)
Styling HTML elements with CSS
Flexbox and Grids for modern layouts
Responsive websites using media queries
Working with images
Integrating custom fonts
CSS-based animations
Se full liste
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


Personalsjef

Singapore -regjeringen

85%
Reduksjon i screeningstid

Sample HTML/CSS Online Test Questions

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette HTML/CSS Online Test vil være ikke-googlable.

🧐 Spørsmål🔧 Ferdighet💪 Vanskelighet⌛ Tid
Kolonnebredder
CSS -nettoppsett eller CSS -rutenett er en CSS -teknikk som lar utviklere lage komplekse responsive webdesignoppsett enkelt og konsekvent i nettlesere. CSS -rutenettet introduserte en ny lengdeenhet (FR) for å lage fleksible rutenettspor. For skoleprosjektet hennes skrev NU følgende kode. Hva forventer du at kolonnebredden skal være?
 image
A: 1. kolonne vil være 50px bred, 2. kolonne vil være 150px bred og 3. kolonne vil være 300px bred. 
B: 1. kolonne vil være 50px bred, 2. kolonne vil være 50px bred og 3. kolonne vil være 100px bred.
C: 1. kolonne vil være 50px bred, 2. kolonne vil være 300px bred og 3. kolonne vil være 150px bred være 1000px bred.

Options:

 • A
 • B
 • C
 • D
HTML/CSSLett2 min
Lenker
I det følgende HTML, hva vil være fargen på koblingen med klasse "Mark"
 image

Options:

 • orange
 • black
 • blue
 • white
HTML/CSSMedium2 min
Bunntekstliste
Legg merke til bunntekstelementet på Adaface -nettstedet. Hva er den beste måten å skrive HTML -kode for dette?
 image
A) Bestilt liste 
b) uordnede liste inne i et navelement
c) bestilt liste inne i et navelement
d) uordnet liste

Options:

 • A
 • B
 • C
 • D
HTML/CSSLett2 min
Alternativer
Vi må lage en HTML-skjema for brukeren slik at de kan velge mellom "ikke-vegetarisk", "eggetarian" og "vegetarianer". Brukeren skal kunne velge bare ett av alternativene. Av følgende alternativer, som er den beste måten å kode dette på?
 image

Options:

 • A
 • B
 • C
 • D
HTML/CSSMedium2 min

How to use the Adaface HTML/CSS Online Test

Begynn å screene kandidater i løpet av få minutter med klar-til-gå HTML/CSS Online Test

1. Velg den mest passende testen for din rolle

2. Begynn å invitere kandidater til å fullføre vurderingen

3. Motta varsler i sanntid og shortlist de beste kandidatene

Tilpass Adaface HTML/CSS Online Test I henhold til stillingsbeskrivelsen din

1. Få en tilpasset vurdering fra biblioteket vårt med 500+ ferdigheter innen 48 timer

2. Begynn å invitere kandidater til å fullføre assesment

3. Motta varsler i sanntid og shortlist de beste kandidatene

Adaface HTML/CSS Online Test er klarert av foretak over hele verden

amazon
PayPal
Morgan Stanley
Adidas
SG Government
Neilsen
UCLA
Ernst and Young
Microsoft
WeWork
Bosch
Optimum Solutions
SAP
Doubtnut
Deloitte
HCL
FusionCharts
United Nations
Sokrati
Love Bonito
ZiMetrics
MTM

About the Adaface HTML/CSS Assessment Test

Evaluer HTML/ CSS tekniske og kodingsferdigheter med adaface ferdighetsvurderingsplattform drevet av en intelligent chatbot

Emner:

Core HTML -tagger
Strukturen til en HTML -side
Avstand
Tekstformatering og dekorasjon
Lister
Bord
Bilder og bakgrunnsbilder
Flexbox
Nett
Boksmodell
Posisjoneringsordninger
Arv
Media spørsmål
CSS -egenskaper
Pseudoklasser
Klasser, spenn, divisjoner
Tekstegenskaper, marginer og polstring
Grenser, bakgrunn og åpenhet
Posisjonering - relativ, absolutt, fast, float, klar
Z-indeks
Overganger
Animasjoner
Responsive oppsett
Innebygging av videoer
Forankringer/ lenker
Bord og nestede bord
Bygningsformer
Innebygde iframes
Svgs
Filhenvisning
Knapper
Inngangsområder
Velg menyer
Navigasjon
Skrifter
Skjemaer
Pre-prosessorer

Anbefalte roller:

Webutvikler
Frontend Software Developer
Senior HTML Web Developer
Front-end Developer
Software Engineer (HTML/ CSS)
Senior Frontend Developer
Webdesigner

Hvorfor du bør bruke denne HTML/ CSS Online Assessment Test

HTML/ CSS Online Assessment Test er designet og validert av bransjeeksperter for å hjelpe teknologiske rekrutterere og ansette ledere til å vurdere kandidatenes HTML/ CSS -programmeringsevner. Topp teknologiselskaper bruker vår HTML/ CSS -programmeringstest for å redusere screeningtiden for kandidat med 85%.

Testen sikrer at kandidatene har følgende egenskaper:

 • Kunnskap om kjerne HTML -tagger og CSS -egenskaper
 • Evne til å lage responsiv HTML med moderne oppsett- rutenett, Flexbox
 • Kunnskap om hvordan CSS fungerer bak kulissene
 • Styling HTML -elementer med CSS for å være nærmere design mockups
 • Håndtering av bilder, skrifter, videoer i HTML
 • Opprette lesbar og skalerbar HTML og CSS -kode
 • Forstå JS Dom -manipulasjon
 • Hands-on JavaScript-programmeringsspråk

Hvordan tilpasser du testen for senior frontend -utviklere?

Spørsmålene for seniorutviklere vil involvere avanserte emner og vil ha høyere vanskelighetsnivå. Her er få emner spørsmålene vil være basert på for mellomliggende og erfarne nettutviklere:

 • Dybder kunnskap om hvordan CSS fungerer bak kulissene: kaskaden, spesifisitet, arv, verdibehandling, den visuelle formateringsmodellen, boksmodellen, boksetyper, posisjonsordninger og stablingssammenhenger
 • Responsive bilder i HTML og CSS for raskere sidelaster: Oppløsningsbytte, tetthetsbytte, kunstretning;
 • DOM -manipulasjon ved hjelp av JS
 • Avanserte CSS-velgere, pseudoklasser og pseudo-elementer
 • Avanserte CSS -animasjoner med @keyframes, animasjon og overgang
 • JS-baserte animasjoner
 • SVG -bilder i HTML og CSS: Hvordan og hvorfor bruke SVG, generere SVG -sprites, endre SVG -farger i CSS og beste praksis;
 • Avansert responsiv design: Media-spørsmål, mobile første vs desktop-first, EM vs REM-enheter, fluidnett, layouttyper, fleksible bilder, ved hjelp av mediespørsmål for å teste for forskjellige skjermbredder, piksel tetthet og berøringsfunksjoner
 • Moderne CSS-teknikker for å lage fantastiske design: Clip-Path, Background-Clip, Mask-Image, Background-Blend-Mode, Shape-Outside, Filter, Backrop-Filter, Object-Fit, Transform, Colonne-Count, bindestrener, perspektiv , Calc () og tilpassede CSS -egenskaper;

I tillegg vil kodingsspørsmålene som brukes til å evaluere JavaScript -ferdigheter være av høyere vanskelighetsnivå.

Distribusjon av testresultater

The actual score distribution will vary based on your candidate pipeline quality, but you should typically expect ~20% of the candidates to do well on Adaface assessments.

Poengdistribusjonen for vurderingene våre følger den normale kurven. Dette er en god signaliserte tester som SAT og GRE følger normalfordelingen (Bell Curve).

Status quo -vurderinger har vanligvis det motsatte av klokkekurven (for mange kandidater som kommer nær 0, for mange kandidater som kommer nær 100 og for få kandidater i midten). Dette er vanligvis fordi de fokuserer på teoretiske spørsmål eller lurer spørsmål, som er veldig binære i naturen- enten kjenner du trikset/ teorien eller ikke.

Hvordan adaface er annerledes

Adaface samtalevurderinger gjenspeiler ferdigheter på jobben og ser en fullføringsgrad på 86% sammenlignet med ~ 50% for tradisjonelle vurderingsplattformer.

Gammel måte

Tradisjonelle tester

Teoretiske spørsmål/ gåter

Føles som en test

One-size-fits-all assessments

😞
Ansett i
Uker/måneder

NY MÅTE

Adaface -vurderinger

Spørsmål for ferdigheter på jobben

Muntlig

Tilpasset
vurderinger

😀️
Ansett i
Dager

HTML/CSS Online Test FAQs

Om HTML/ CSS jobbroller

HTML (Hypertext Markup Language) er den mest grunnleggende byggesteinen på nettet. Den definerer betydningen og strukturen for nettinnhold. Andre teknologier foruten HTML brukes vanligvis til å beskrive en websides utseende/presentasjon (CSS) eller funksjonalitet/atferd (JavaScript).

HTML-utviklere er ansvarlige for fullstendig ende-til-ende-koding av nettsteder. De gir teknisk support til brukere, direkte prosjekter, kodesider, utvikler nettbaserte applikasjoner og utfører testing på nettsteder. De jobber med andre kodere, designere og innholdsutviklere, noe som betyr at kommunikasjonsevner er viktige. HTML -utviklere må kunne oversette design til kode og skrive teknisk dokumentasjon.

CSS -utviklere er webpersoner som har hovedansvar å levere et polert og stylet produkt til brukerens nettleser. Nesten alle nettsteder bruker CSS. De fleste frontend- eller til og med full-stack-utviklere kunne skrive CSS-koden. Men ikke alle av dem kan fikse alle CSS -feil eller implementere design uten å omvikle HTML -kode eller stole på JavaScript unødvendig.

En HTML/ CSS -utviklers ansvar vil vanligvis omfatte:

-Oversettelse av designer mock-ups og wireframes til front-end kode -Front-end integrasjon med en back-end rammeverk

 • Optimaliser applikasjonen for maksimal hastighet og skalerbarhet
 • Forsikre deg om at alle brukerinnganger er validert før du sender til back-end
 • Bygg gjenbrukbar kode og biblioteker for fremtidig bruk
 • Integrer data fra forskjellige back-end-tjenester og databaser
 • Samarbeid med webdesignere for å matche intensjonen om visuell design

Kan jeg evaluere JavaScript sammen med HTML/ CSS?

Ja. Vi støtter evaluering av JavaScript og HTML/ CSS i samme vurdering. Du kan gjennomgå vår standard Ready-to-Go JavaScript, HTML/CSS test for å forstå hvordan vurderingen ville være designet. For tilpassede vurderinger designer vi spørsmålene i henhold til stillingsbeskrivelsen din, og den endelige testen vil evaluere JavaScript, HTML/ CSS og kodingsferdigheter sammen.

Kan jeg evaluere frontend -rammer sammen med HTML/ CSS som React/ Angular/ Vue?

Ja. Du kan evaluere flere ferdigheter i en enkelt vurdering. Du kan sjekke vår standard React, [angular](https://www.adaface.com/assessment-test/ Angularjs-test), Vue vurderinger for å få en følelse av hvilke spørsmål som vil bli stilt. Du kan få en tilpasset vurdering designet som har spørsmål for å evaluere alle må-ha-ferdighetene i stillingsbeskrivelsen din. Så for en standard React Developer -rolle, vil testen ha spørsmål for å evaluere React, JavaScript, HTML/ CSS og kodingsferdigheter.

Hva er en tilpasset vurdering?

Hver rolle er forskjellig og krever en tilpasset vurdering for å identifisere toppkandidater effektivt. Adaface emneeksperter forstår din stillingsbeskrivelse/ rollekrav og velger de mest relevante spørsmålene fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål for å lage en teknisk vurdering som hjelper deg å finne de kvalifiserte kandidatene i kandidatrørledningen raskt. Alle tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen, rollekrav, må-ha ferdigheter, erfaringsnivå og lønnsområde innen maksimalt 48 timer, og du vil få en e-postvarsling når den går i live.

Sjekk ut en eksempler på vurdering her (ingen kredittkort kreves).

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Hvordan er Adaface forskjellig fra andre vurderingsverktøy?

Vi tror at status quo tech -vurderingsplattformer ikke er en god måte for selskaper å evaluere ingeniører fordi de fokuserer på triksspørsmål/ gåter/ nisjealgoritmer. Vi startet Adaface for å hjelpe selskaper med å finne gode ingeniører ved å vurdere ferdigheter på jobben som kreves for en rolle. Les mer om hvorfor vi startet adaface.

Her er hva som er annerledes med Adaface:

-Ikke-googlable spørsmål av høy kvalitet som tester for ferdigheter på jobben i motsetning til teoretisk kunnskap.

 • En vennlig samtalevurdering med en chatbot, i stedet for å sende en "test" til en kandidat. Dette betyr en høyere fullføringsgrad. Adaface-vurderinger (86% kandidat fullføringsgrad), i motsetning til tradisjonelle tester (40-50% kandidatens fullføringsgrad)
 • Tilpassede vurderinger for 700+ ferdigheter på forskjellige opplevelsesnivåer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagairisme
 • Ikke-googlable spørsmål
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Plattformen er helt selvbetjent, så her er en måte å fortsette:

 • Du kan registrere deg gratis for å få en følelse av hvordan det fungerer.
 • Den gratis prøveversjonen inkluderer en prøvevurdering (Java/ JavaScript) som du finner i dashbordet når du registrerer deg. Du kan bruke den til å gjennomgå kvaliteten på spørsmål, og kandidatopplevelsen av en samtaleprøve på Adaface.
 • For å gjennomgå kvaliteten på spørsmål, kan du også gjennomgå offentlige spørsmål for 50+ ferdigheter her.
 • Når du er overbevist om at du vil prøve det med reelle vurderinger og kandidater, kan du velge en plan i henhold til dine krav.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

hashtag image heart icon Brandon
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
Har spørsmål om adaface HTML/CSS Online Test?
Har spørsmål om adaface HTML/CSS Online Test?
snakk med oss ✨
Vilkår Personvern Trust Guide