Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Golang Online test uses scenario-based MCQs to evaluate candidates on their knowledge of the Go programming language, including concurrency, channels, types, and memory management. The test also includes a coding question to evaluate hands-on Golang programming skills. The aim of this test is to evaluate a candidate's experience in developing and deploying scalable and efficient applications using Go.

Covered skills:

 • Error Handling
 • Goroutines
 • Interfaces
 • Arrays and Slices
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Go/Golang Online Test is the most accurate way to shortlist Golang DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

Go Online -testen hjelper rekrutterere og ansettelsesledere til å identifisere kvalifiserte kandidater fra et basseng med CV, og hjelper til med å ta objektive ansettelsesbeslutninger. Det reduserer den administrative overhead ved å intervjue for mange kandidater og sparer kostbar ingeniørtid ved å filtrere ut ukvalifiserte kandidater.

Go Online -testen hjelper deg med å screene kandidater. Intervju bare kandidater med bevist praktisk teknisk ekspertise innen GO-utvikling og programmering.

The Adaface Go online testskjermkandidater for de typiske ferdighetene som ansetter ledere ser etter i en Go -utvikler:

 • Dyp kunnskap om GO -språk
 • Erfaring med applikasjonsdesign ved bruk av designmønstre
 • Erfaring med å jobbe med JavaScript, SOAP, REST WebServices eller Microservices
 • Erfaring med skripting (Shell/Perl)
 • Erfaring med å bruke git
 • Forståelse av DevOps -praksis
 • Erfaring ved å bruke GOs templeringsspråk
 • Kunnskap om vanlige GO -rutinemessige og kanalmønstre

Innsikten som genereres fra denne vurderingen kan brukes av rekrutterere og ansettelsesledere for å identifisere de beste kandidatene for rollen. Anti-juksede funksjoner gjør at du kan være komfortabel med å gjennomføre vurderinger på nettet. Go Online Developer Test er ideell for å hjelpe rekrutterere med å identifisere hvilke kandidater som har de tekniske ferdighetene til å gjøre det bra på jobben.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Golang Online Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Defer, Panic, and Recover
Control Flow
Error Handling
Solve
Consider the following Go code snippet, where we're exploring the use of defer, panic, and recover:
 image
In this pseudo-code, badCall function is deliberately causing a panic. test function uses a deferred function to handle the panic and recover from it. What will the output of this code be when it is run?
 image

Medium

Go Maps
Maps
Solve
Which of the following statements are true regarding the order of output for following Go code:
 image
A. Output will be ordered by values
B. Output will be ordered by keys
C. Output will be ordered randomly
D. Output will be ordered by position in the code

Medium

File Handling and Defer
File Handling
Solve
Consider the following Go code. Where should we use *defer*?
 image

Easy

Go WaitGroup
Concurrency
Solve
What does the following Go code output?
 image

Medium

Mutex Locks
Mutex
Goroutines
Concurrency
Solve
Consider the following Go program:
 image
What is the expected output of the final counter when the program is run?

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Defer, Panic, and Recover
Control Flow
Error Handling
2 mins
Go
Solve

Medium

Go Maps
Maps
2 mins
Go
Solve

Medium

File Handling and Defer
File Handling
2 mins
Go
Solve

Easy

Go WaitGroup
Concurrency
2 mins
Go
Solve

Medium

Mutex Locks
Mutex
Goroutines
Concurrency
2 mins
Go
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
30 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Defer, Panic, and Recover
Control Flow
Error Handling
Go
Medium2 mins
Solve
Go Maps
Maps
Go
Medium2 mins
Solve
File Handling and Defer
File Handling
Go
Medium2 mins
Solve
Go WaitGroup
Concurrency
Go
Easy2 mins
Solve
Mutex Locks
Mutex
Goroutines
Concurrency
Go
Medium2 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Queues
Coding
Easy30 minsSolve
Visitors Count
Strings
Logic
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Golang Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Golang Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om GO -utviklerrollen

GO er et open source -programmeringsspråk som gjør det enkelt å bygge enkel, pålitelig og effektiv programvare. Det er statisk skrevet og produserer kompilerte maskinkodebinarier.

Golang -utviklere bruker GO -språket for å bygge webside og programvareprodukter. A Go -utviklerens ansvar inkluderer å jobbe med Go og bruke sin fulle pakke med verktøy og rammer.

Typisk ansvar for en GO -utvikler inkluderer:

 • Oversettelse av programvarekrav til stabil, fungerende programvare for høy ytelse
 • Utvikle, forbedre, omutvikle og vedlikeholde applikasjoner med Scala
 • Skrive skalerbar, robust, testbar, effektiv og lett vedlikeholdbar kode
 • Å spille en nøkkelrolle i arkitektoniske og designbeslutninger, bygge mot en effektiv mikrotjenester distribuert arkitektur

What roles can I use the Golang Online Test for?

 • Golang Developer
 • Systems Engineer
 • Microservices Developer
 • Blockchain Developer

What topics are covered in the Go/Golang Online Test?

Feilhåndtering
Grensesnitt
Goroutines
Matriser og skiver
Funksjoner
Pekere
Strukturer
Grensesnitt
Tidspakke
Synkronisering
src
Gopath
Container
Internett server
Komprimering
Peker
Uttrykk
Grensesnitt
Påstand
Lokal variabel
Runtime
Globale variabler
Modulær programmering
Type påstand
Kart
Goroot
struct ()
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Golang Online Test?
Ready to use the Adaface Golang Online Test?
snakk med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️