Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The fluid intelligence test evaluates a candidate's ability to take new information, identify rules, think abstractly, and problem solve in novel situations.

Covered skills:

 • Fluid Intelligence
 • Spatial Reasoning
 • Raven’s Progressive Matrices
 • Abstract Reasoning
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Fluid Intelligence Test is the most accurate way to shortlist Graduate TraineesReason #1

Tests for on-the-job skills

Adaface Fluid Intelligence Assessment Test hjelper rekrutterere og ansettelsesledere med å identifisere toppkandidater fra et basseng med CV, og hjelper til med å ta objektive ansettelsesbeslutninger. Det reduserer den administrative overhead ved å intervjue for mange kandidater og sparer tid ved å filtrere ut ukvalifiserte kandidater.

The Adaface Fluid Intelligence Test Screens Kandidater for:

 • Evne til å identifisere logiske regler, mønstre og trender for å løse forretningsproblemer
 • Evne til å bruke data for logisk å komme til beslutninger
 • Evne til å ta ny informasjon og ekstrapolere svar
 • Evne til å tenke utenfor boksen for å løse problemer

Fluid Intelligence-tester anses å være mer "kultur-fair" og fremme mangfoldig ansettelse siden de er ikke-verbale tester, hvis resultat er mindre påvirket av forskjeller i læringserfaring og test kjent.

Innsikten som genereres fra denne vurderingen kan brukes av rekrutterere og ansettelsesledere for å identifisere de beste kandidatene for rollen. Anti-juksede funksjoner gjør at du kan være komfortabel med å gjennomføre vurderinger på nettet. Fluid Intelligence -testen er ideell for å hjelpe rekrutterere med å identifisere hvilke kandidater som har den kognitive evnen og resonnementferdighetene til å gjøre det bra på jobben.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Fluid Intelligence Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Missing element
Solve
Which of the following figures do you think would complete the pattern shown below?
 image
 image

Hard

Missing element
Solve
Which of the following figures do you think would complete the pattern shown below?
 image

Hard

Assemble Triangle
Solve
Which of the following set of shapes can be assembled to create the shape displayed:
 image

Easy

Odd One Out
Solve
Shown below is a group of 4 objects, which might be rotated in different directions. One of the 4 objects is different from the other 3 in some way. Can you figure out which one?
 image

Medium

Four Blocks
Direction
Solve
The city has been divided into 4 blocks. Block 1 in the north and Block 4 in the east of the city.
 image
A postman, who delivers the letter in the city is standing at the intersection of the two lines. The postman travels the city in the following order:

1. North-West 20 steps
2. South-West 30 steps
3. South-East 40 steps
4. North-East 50 steps
5. North-West 15 steps 
Now, find the location where the postman is standing?
A: Block 3
B: Block 2
C: Block 4
D: Block 1
E: On the line intersecting Block 1 and Block 4
F: On the line intersecting Block 3 and Block 4

Medium

Reason the input II
Solve
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Missing element
2 mins
Ravens Progressive Matrices
Solve

Hard

Missing element
2 mins
Ravens Progressive Matrices
Solve

Hard

Assemble Triangle
2 mins
Spatial Reasoning
Solve

Easy

Odd One Out
2 mins
Spatial Reasoning
Solve

Medium

Four Blocks
Direction
2 mins
Spatial Reasoning
Solve

Medium

Reason the input II
2 mins
Diagrammatic Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Missing element
Ravens Progressive Matrices
Medium2 mins
Solve
Missing element
Ravens Progressive Matrices
Hard2 mins
Solve
Assemble Triangle
Spatial Reasoning
Hard2 mins
Solve
Odd One Out
Spatial Reasoning
Easy2 mins
Solve
Four Blocks
Direction
Spatial Reasoning
Medium2 mins
Solve
Reason the input II
Diagrammatic Reasoning
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Fluid Intelligence Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Fluid Intelligence Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


What roles can I use the Fluid Intelligence Test for?

 • Graduate Trainee
 • Freshers
 • Managers
 • Data Analyst
 • System Admin
 • Front-office roles

What topics are covered in the Fluid Intelligence Test?

Abstrakt resonnement
Kritisk tenking

Diagrammatisk resonnement handler om forståelse av begreper og informasjon som blir visualisert ved bruk av diagrammer.

Diagrammatisk resonnement
Deduktiv resonnering

Induktiv resonnement er en metode for logisk tenking som kombinerer observasjoner med erfaringsmessig informasjon for å komme til en konklusjon.

Induktiv resonnement
Problemløsning

Mønstermatching er handlingen med å sjekke en gitt sekvens av symboler for tilstedeværelsen av bestanddelene i et eller annet mønster.

Mønstermatching
Romlig resonnement
Torrance Test of Creative Thinking

Oppgaven er å bestemme det manglende elementet i et mønster som vanligvis presenteres i form av en matrise, derav navnet Ravens matriser.

Ravens progressive matriser
Guilfords test av divergent tenking
Kognitiv endring
Antagelser
Psykometrikk

Et tredimensjonalt objekt bygget fra terninger kan beskrives ved hjelp av sin side, side og topp.

Kubevisninger i 3-dimensjoner
Speilbilder
Beslutningstaking
Former matching

Lateral tenking er en måte å løse problemer ved å bruke en indirekte og kreativ tilnærming via resonnement som ikke umiddelbart er åpenbar.

Lateral tenkning
Nummerserie
Sekvens og serier
Alternativ bruker oppgave
Eksternt tilknyttede tester
Former rotasjon

Årsak og virkning er forholdet mellom to ting eller hendelser der en hendelse fikk en annen hendelse til å skje.

Årsak og virkning
Analytisk tenkning

Datatilsydighet betyr at du må sjekke om dataene som er gitt i de to utsagnene er tilstrekkelig til å svare på spørsmålet som stilles eller ikke.

Dataforsyning

Disse spørsmålene vurderer ens evne til å resonnere med forskjellige bilder, finne forhold, likheter og forskjeller mellom objekter og være i stand til å forstå og fortsette fremgangen.

Billedlig resonnement
Merkelig en ut
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Vanlige spørsmål

Hvilken type spørsmål vil den flytende intelligensen inkludere?

Fluid Intelligence-testen er en ikke-verbal test med spørsmål om Ravens progressive matriser og romlig resonnement for å identifisere kandidater som kan tenke abstrakt og løse problemer uavhengig av tidligere ervervet kunnskap.

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Fluid Intelligence Test?
Ready to use the Adaface Fluid Intelligence Test?
snakk med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️