Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Fluid Intelligence -testen evaluerer kandidatenes kognitive evner i områder som problemløsning, logisk resonnement, mønstergjenkjenning, matematisk egnethet og abstrakt tenking. Den vurderer deres evne til å løse komplekse problemer, tenke kritisk og knytte forbindelser mellom tilsynelatende ubeslektede konsepter.

Covered skills:

 • Problemløsning
 • Mønstergjenkjenning
 • Abstrakt tenking
 • Logisk resonnement
 • Matematisk evne

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Fluid Intelligence Assessment Test is the most accurate way to shortlist UtviklersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Fluid Intelligence Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Analysere komplekse mønstre og forhold
 • Å løse problemer ved bruk av logisk resonnement
 • Gjenkjenne og tolke abstrakte konsepter
 • Bruke matematiske prinsipper for å løse problemer
 • Tenker kritisk og tar lydbeslutninger
 • Identifisere og forstå mønstre i data
 • Bruke kreativ tenking for å finne innovative løsninger
 • Demonstrere problemløsingsevner i virkelighetsscenarier
 • Bruke logisk tenking for å løse komplekse gåter
 • Gjenkjenne og forstå årsak-og-virkning-forhold
 • Bruke deduktiv og induktiv resonnement
 • Identifisere og analysere skjulte mønstre og trender
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Fluid Intelligence Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Missing element
Solve
Which of the following figures do you think would complete the pattern shown below?
 image
 image

Easy

Missing element
Solve
Which of the following figures do you think would complete the pattern shown below?
 image

Easy

Assemble Triangle
Visual assembly
Geometric Reasoning
Solve
Which of the following set of shapes can be assembled to create the shape displayed:
 image

Easy

Odd One Out
Pattern recognition
Solve
Shown below is a group of 4 objects, which might be rotated in different directions. One of the 4 objects is different from the other 3 in some way. Can you figure out which one?
 image

Medium

Four Blocks
Direction sense
Logical movement
Solve
The city has been divided into 4 blocks. Block 1 in the north and Block 4 in the east of the city.
 image
A postman, who delivers the letter in the city is standing at the intersection of the two lines. The postman travels the city in the following order:

1. North-West 20 steps
2. South-West 30 steps
3. South-East 40 steps
4. North-East 50 steps
5. North-West 15 steps 
Now, find the location where the postman is standing?
A: Block 3
B: Block 2
C: Block 4
D: Block 1
E: On the line intersecting Block 1 and Block 4
F: On the line intersecting Block 3 and Block 4

Medium

Reason the input II
Solve
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Missing element

2 mins

Abstract Reasoning
Solve

Easy

Missing element

2 mins

Abstract Reasoning
Solve

Easy

Assemble Triangle
Visual assembly
Geometric Reasoning

2 mins

Spatial Reasoning
Solve

Easy

Odd One Out
Pattern recognition

2 mins

Spatial Reasoning
Solve

Medium

Four Blocks
Direction sense
Logical movement

2 mins

Spatial Reasoning
Solve

Medium

Reason the input II

2 mins

Diagrammatic Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Missing element
Abstract Reasoning
Medium2 mins
Solve
Missing element
Abstract Reasoning
Easy2 mins
Solve
Assemble Triangle
Visual assembly
Geometric Reasoning
Spatial Reasoning
Easy2 mins
Solve
Odd One Out
Pattern recognition
Spatial Reasoning
Easy2 mins
Solve
Four Blocks
Direction sense
Logical movement
Spatial Reasoning
Medium2 mins
Solve
Reason the input II
Diagrammatic Reasoning
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Fluid Intelligence Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Fluid Intelligence Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Fluid Intelligence Online Test

Why you should use Pre-employment Fluid Intelligence Test?

The Fluid Intelligence Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Evne til å løse komplekse problemer ved hjelp av logisk resonnement
 • Kompetanse i mønstergjenkjenning og analyse
 • Avansert matematisk evne til problemløsing
 • Evne til å tenke abstrakt og anvende abstrakte konsepter
 • Kompetanse i problemløsningsteknikker
 • Sterk logisk tenkning og fradragsferdigheter
 • Grundig forståelse av algoritmer og deres implementering
 • Kompetanse i datastrukturer
 • Evne til å analysere og løse logiske gåter
 • Kompetanse i statistisk analyse og tolkning av data

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Fluid Intelligence Test?

 • Problemløsning

  Problemløsning innebærer evnen til å analysere komplekse situasjoner, identifisere alternative løsninger og velge den mest effektive. Denne ferdigheten er avgjørende for å identifisere og løse problemer som oppstår i forskjellige domener, for eksempel virksomhet, teknologi og vitenskapelig forskning.

 • Logisk resonnement

  Logisk resonnement refererer til kapasiteten til å systematisk evaluere systematisk å evaluere systematisk Argumenter og trekker gyldige konklusjoner basert på bevis og logisk tenking. Det lar enkeltpersoner ta informerte beslutninger, identifisere mønstre og forstå komplekse systemer.

 • mønstergjenkjenning

  Mønstergjenkjenning innebærer å identifisere regelmessigheter eller trender i data, objekter eller hendelser. Denne ferdigheten er avgjørende for å forstå og forutsi fenomener, for eksempel å gjenkjenne mønstre i statistiske data, identifisere trender i finansmarkedene og oppdage anomalier i vitenskapelige eksperimenter.

 • Matematisk egnethet

  Matematiske evner et individs ferdigheter i å løse matematiske problemer. Denne ferdigheten omfatter forståelsen av matematiske begreper, resonnementsevne og bruk av kvantitative metoder. Det er avgjørende for felt som finans, ingeniørvitenskap, informatikk og dataanalyse.

 • abstrakt tenking

  Abstract Thinking refererer til evnen til å tenke konseptuelt, utover begrensningene i konkret virkelighet . Det innebærer å gjenkjenne og forstå komplekse ideer, formulere hypoteser og forstå komplekse teorier og modeller. Denne ferdigheten er verdifull for oppgaver som involverer kreativitet, strategisk planlegging og å se for seg innovative løsninger.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Fluid Intelligence Test to be based on.

  Nummersekvenser
  Analogier
  Visuelle mønstre
  Symbolsk resonnement
  Romlig visualisering
  Induktiv resonnement
  Deduktiv resonnering
  Logisk matrise
  Serie fullføring
  Abstrakt klassifisering
  Form rotasjoner
  Kvantitativ resonnement
  Mønstergjenkjenning
  Mental manipulasjon
  Logisk fradrag
  Logisk tolkning
  Visuell oppfatning
  Matematiske operasjoner
  Kritisk tenking
  Visuelt minne
  Resonnement ved analogi
  Konseptuell resonnement
  Figurale analogier
  Relasjonell tenking
  Muntlig resonnement
  Forhold og andel
  Ordproblemer
  Matematiske ligninger
  Flere trinnberegninger
  Logisk problemløsning
  Datatolkning
  Nummerserie
  Romlig orientering
  Romlig transformasjon
  Mønster fullføring
  Numeriske operasjoner
  Sekvenser og mønstre
  Logisk konsistens
  Abstrakt visualisering
  Konseptuell fleksibilitet
  Mønstergjenkjenning
  Form transformasjoner
  Romlig oppfatning
  Numerisk resonnement
  Logisk resonnement
  Analytisk tenkning
  Grafisk analyse
  Numeriske mønstre
  Induktiv resonnement
  Problem nedbrytning
  Visuell-romlig resonnement
  Analysere datasett
  Mønster fullføring
  Sammenlignende analyse
  Logisk inferens

What roles can I use the Fluid Intelligence Test for?

 • Utvikler
 • Uteksamineres
 • Friskere
 • Analytiker
 • Data analytiker
 • Systemanalytiker
 • Dataingeniør
 • Operasjonsanalytiker

How is the Fluid Intelligence Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Erfaring med logisk resonnement i den virkelige scenariene
 • Evne til å identifisere og gjenkjenne mønstre i data
 • Kompetanse i matematiske beregninger og beregninger
 • Evne til å evaluere og optimalisere algoritmer
 • Kompetanse i konseptuell tenkning og nedbrytning av problemet
 • Sterk evne til å oppdage og analysere trender
 • Grundig kunnskap om logiske problemløsningsteknikker
 • Erfaring med å løse komplekse matematiske ligninger
 • Evne til å bruke matematiske konsepter på problemer i den virkelige verden
 • Kompetanse i å analysere og tolke komplekse data
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Fluid Intelligence Hiring Test Vanlige spørsmål

Hvilken type spørsmål vil den flytende intelligensen inkludere?

Fluid Intelligence-testen er en ikke-verbal test med spørsmål om Ravens progressive matriser og romlig resonnement for å identifisere kandidater som kan tenke abstrakt og løse problemer uavhengig av tidligere ervervet kunnskap.

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Fluid Intelligence Test?
Ready to use the Adaface Fluid Intelligence Test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️