Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The F5 Networks Online test uses scenario-based MCQs to evaluate candidates on their knowledge of F5 products and solutions, including their proficiency in configuring, deploying, and managing BIG-IP systems, their understanding of load balancing, DNS, and SSL/TLS, and their ability to troubleshoot and solve network and application delivery problems.

Covered skills:

 • BIG-IP LTM
 • Layer 2 Switches - CISCO
 • iRule - BIG-IP LTM
 • IOS Device - CISCO
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface F5 Networks Online Test is the most accurate way to shortlist F5 Network ConsultantsReason #1

Tests for on-the-job skills

F5 Networks -testen hjelper rekrutterere og ansettelsesledere med å identifisere kvalifiserte kandidater fra et basseng med CV, og hjelper til med å ta objektive ansettelsesbeslutninger. Det reduserer den administrative overhead ved å intervjue for mange kandidater og sparer tid ved å filtrere ut ukvalifiserte kandidater.

The Adaface F5 Networks Online Test Screens Kandidater for de typiske ferdighetene Rekrutterere ser etter F5 Network Engineer Roles:

 • Demonstrert erfaring i en teknisk supportrolle, helst med relevant teknologi
 • Preferanse for erfaring med å jobbe med bedriftskunder på bedriftsnivå i produksjonsmiljøer
 • i stand til å jobbe med moderat tilsyn og i teaminnstilling
 • Praktisk erfaring og forståelse av LAN/WAN -operasjoner, protokoller og konsepter (TCP/IP, UDP, SSL, Encryption, DNS, SNMP, HTTP, og så videre), UNIX eller Linux -operativsystemer, nettverksutstyr og virtuelle miljøer
 • Evne til å feilsøke kompliserte problemer ved alle OSI -modelllag
 • Scripting Knowledge and Experience (Bash, Perl, Python)
 • Forståelse og kompetanse med cloud computing og sikkerhetsproblemer

Innsikten som genereres fra denne vurderingen kan brukes av rekrutterere og ansettelsesledere for å identifisere de beste kandidatene for F5 nettverksingeniørroller. Anti-juksede funksjoner gjør at du kan være komfortabel med å gjennomføre vurderinger på nettet. F5 Networks Online -testen er ideell for å hjelpe rekrutterere med å identifisere hvilke kandidater som har ferdighetene til å gjøre det bra på jobben.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment F5 Networks Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the F5 Networks Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om F5 nettverksingeniørroller

F5 Distribuerte skytjenester er SaaS-baserte sikkerhets-, nettverks- og applikasjonsadministrasjonstjenester som gjør det mulig kant.

En F5 -ingeniør er en nettverksingeniør eller konsulent som jobber med F5 Networks -produkter. F5-ingeniører er stakkspesialister som fører tilsyn med design og planlegging av F5-systemer i en organisasjon. F5 Networks 'primære vektlegging er Application Delivery Networking (ADN), som optimaliserer levering av nettverksbaserte applikasjoner. F5 er også opptatt av nettverkssikkerhet, serveroppetid og andre nettverksressurser.

Typisk F5 -nettverksingeniøransvar inkluderer:

 • Opprett og implementer F5 Load Balancers
 • Lag og implementer belastningsbalanseringsregler per bransje beste praksis
 • Utvikle overgangsstrategier og distribusjonsplaner for nye nettverksarkitekturdesign
 • Forklar nettverksarkitektoniske design til tekniske og ikke-tekniske beslutningstakere ganske enkelt og effektivt
 • Gjennomfør nettverkssikkerhetsherding
 • Opprett eller bidra til teknisk dokumentasjon som designdokumenter på lavt nivå, teknisk implementeringsdokumentasjon, distribusjon/byggeplaner og testplaner
 • Distribuer den utviklede løsningen i et testmiljø for å sikre at den oppfyller sikkerhets- og funksjonskriteriene
 • Integrering av F5 Traffic Path Switching (TPS) med applikasjonsbasert belastningsbalansering
 • Forslag om datainnsamling, analyse og konfigurasjonsendringer
 • Samle og analysere forbrukernettverksdata, samt pakkefangst

What roles can I use the F5 Networks Test for?

 • F5 Network Consultant
 • F5 Network Engineer

What topics are covered in the F5 Networks Online Test?

Programvareutvikling Livssyklus

SDLC
Systemdesignkonsepter
Polymorfisme
Konstruktører
Tildeling
DealLocation
Arv
Haugminne
Stack Memory
Pekere
Datastrukturer
Deadlock
Semaforer
Mutex
TCP/IP -modeller
OSI

Virtuelle lokale nettverk

Vlan
RFC
Ekstern
Statisk
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface F5 Networks Test?
Ready to use the Adaface F5 Networks Test?
snakk med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️