Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Error Checking Test evaluates a candidate's ability to focus and spot errors in different data sets. Recruiters prefer to use error checking tests for repetitive jobs that require high accuracy.

Covered skills:

  • Spotting errors
  • Verifying data
  • Identifying mistakes
  • Checking consistency
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Error Checking Test is the most accurate way to shortlist Customer Support ExecutivesReason #1

Tests for on-the-job skills

The Error Checking Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

Non-googleable questions & proctoring features enable you to be comfortable with conducting assessments online. The Error Checking Test is ideal for helping recruiters identify which candidates have the skills to do well on the job.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Error Checking Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Email Review
Communication
Proofreading
Solve
You are an executive assistant tasked with proofreading an email before it's sent to a potential client. Here's the draft:
 image
Which of the following corrections should be made to this email?
A: Change "apprecaite" to "appreciate"
B: Change "optimizes" to "optimize"
C: Change "hesistate" to "hesitate"
D: Changes A and B
E: Changes B and C
F: Changes C and A
G: Changes A, B and C
H: No changes necessary

Medium

Health Report Scrutiny
Data Analysis
Solve
You are a public health officer reviewing a report on a recent outbreak of a rare disease in a small town. The report includes the following data:

- The outbreak started on June 1, 2023.
- The peak of the outbreak occurred in mid-July, with over 100 new cases daily.
- The outbreak was controlled by early August 2023.
- A total of 1,250 cases were reported.

However, in the section on patient demographics, the report states, "Of the 1,350 patients affected, 65% were adults (18-64), 20% were seniors (65 and above), and 15% were children (below 18)."

What is the discrepancy in the report?
A: The timeline of the outbreak is inconsistent.
B: The peak of the outbreak is misstated.
C: The total number of reported cases doesn't match with the patient demographics data.
D: The age groups for the demographics are incorrect.
E: No discrepancy was found in the report.

Easy

Tech Report Reassessment
Data Analysis
Solve
You are a technology analyst reviewing a report on the performance of a new software update. The report includes the following details:

- The update was released in January 2023.
- It targeted to improve processing speed by 15%.
- User feedback surveys report an average satisfaction score of 4 out of 5.
- Out of the 1000 survey responses, 850 users rated their satisfaction with the update as 3 or below.

What is the discrepancy in the report?
A: The release date of the software update is incorrect.
B: The projected improvement in processing speed is overstated.
C: The average user satisfaction score contradicts the findings of the user feedback survey.
D: The number of survey responses is incorrectly stated.
E: No discrepancy was found in the report.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Email Review
Communication
Proofreading
2 mins
Error Checking
Solve

Medium

Health Report Scrutiny
Data Analysis
2 mins
Error Checking
Solve

Easy

Tech Report Reassessment
Data Analysis
2 mins
Error Checking
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Email Review
Communication
Proofreading
Error Checking
Medium2 mins
Solve
Health Report Scrutiny
Data Analysis
Error Checking
Medium2 mins
Solve
Tech Report Reassessment
Data Analysis
Error Checking
Easy2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Error Checking Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Error Checking Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


What topics are covered in the Error Checking Test?

Oppdage skrivefeil
Fokusstest
Verifisere data
Nøyaktig treff
Korrekturlesing
Identifisere feil
Kontrollere konsistensen av informasjon
Identifisere forskjeller
Filtreringsinformasjon
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Error Checking Test FAQs

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

  • Ikke-googlable spørsmål
  • IP Proctoring
  • Nettproctoring
  • Webcam Proctoring
  • Deteksjon av plagiering
  • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Error Checking Test?
Ready to use the Adaface Error Checking Test?
snakk med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️