Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The data interpretation test evaluates a candidate's ability to analyze complex data, extract meaningful insights and structure observations from multiple data sources like tables, charts and graphs.

Covered skills:

 • Reading data
 • Graphs
 • Drawing inferences
 • Charts
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Data Interpretation Assessment is the most accurate way to shortlist Data AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

Data -tolkningen online -testen hjelper rekrutterere og ansettelsesledere til å identifisere kvalifiserte kandidater fra et basseng med CV, og hjelper til med å ta objektive ansettelsesbeslutninger. Det reduserer den administrative overhead ved å intervjue for mange kandidater og sparer kostbar ingeniørtid ved å filtrere ut ukvalifiserte kandidater.

Adaface Data Interpretation Skills Test Screens Kandidater for de typiske DI -ferdighetene Rekrutterere ser etter i en kandidat:

 • Grunnleggende forståelse av databehandling og dataanalyse
 • Evne til å spore mønstre eller trender i et gitt datasett
 • Kompetanse med forskjellige typer kartdata og informasjonsutvinning

Innsikten som genereres fra denne vurderingen kan brukes av rekrutterere og ansettelsesledere for å identifisere de beste kandidatene for rollen. Anti-juksede funksjoner gjør at du kan være komfortabel med å gjennomføre vurderinger på nettet. Datatolkningen på nettet er ideell for å hjelpe rekrutterere med å identifisere hvilke kandidater som har de tekniske ferdighetene til å gjøre det bra på jobben.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

These are just a small sample from our library of 10,000+ questions. The actual questions on this Data Interpretation Assessment will be non-googleable.

🧐 Question

Medium

Dividends
Line Charts
Solve
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image

Medium

Laptop Brands
Missing data
Solve
Given below is the list of laptop brands and their details in which some data is missing. If the cost price of Dell is 3/5 of the cost price of Lenovo, then what will be the %profit of Dell?
 image

Medium

Median
Percentages
median
Solve
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Dividends
Line Charts
3 mins
Data Interpretation
Solve

Medium

Laptop Brands
Missing data
2 mins
Data Interpretation
Solve

Medium

Median
Percentages
median
3 mins
Data Interpretation
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Dividends
Line Charts
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Laptop Brands
Missing data
Data Interpretation
Medium2 mins
Solve
Median
Percentages
median
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

With Adaface, we were able to optimise our initial screening process by upwards of 75%, freeing up precious time for both hiring managers and our talent acquisition team alike!


Brandon Lee, Head of People, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Data Interpretation Assessment in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Data Interpretation Assessment from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om datatolkning

Datatolkning er prosessen med å trekke ut riktig å trekke ut, analysere meningsfull informasjon eller data fra de forskjellige datakildene som diagrammer, tabeller, grafer osv., Og komme til en relevant logisk konklusjon.

Hva er de forskjellige datatolkningsmetodene?

Ulike DI -metoder brukes av analytikere for å hjelpe mennesker med å gi mening om numeriske data som er samlet inn, analysert og presentert. Det er to hovedmåter som tolkning av data kan gjøres:

 • Kvantitative metoder
 • Kvalitative metoder

Kvantitative metoder:

Den kvantitative datatolkningsmetoden brukes til å analysere numeriske data. Denne datatypen inneholder tall og blir derfor analysert med bruk av tall og ikke tekster.

De statistiske metodene som brukes for å analysere kvantitative data er:

 • Mener
 • Standardavvik
 • Frekvensfordeling
 • Regresjonsanalyse
 • Kohortanalyse
 • Forutsigbar og reseptbelagt analyse

Kvalitative metoder:

Den kvalitative datatolkningsmetoden brukes til å analysere kategoriske data. Denne metoden bruker tekster, snarere enn tall eller mønstre for å beskrive data.

What roles can I use the Data Interpretation Assessment for?

 • Data Analyst
 • Research Analyst
 • Lead –Data Analyst
 • Associate data analyst
 • Data analyst specialist
 • Business Analyst
 • Financial Analyst
 • Sales Analyst
 • Investment Analyst
 • Research Managers

What topics are covered in the Data Interpretation Assessment?

Lese data
Tegne slutninger
Grafer
Diagrammer
Bord
Matte
Regresjonsanalyse
Databehandling
Forutsigbar analyse
Reseptbelagte analyser
Kohortanalyse
Prosentdel
Ratio-proporsjon
Profitt tap
Singapore government logo

The hiring managers felt that through the technical questions that they asked during the panel interviews, they were able to tell which candidates had better scores, and differentiated with those who did not score as well. They are highly satisfied with the quality of candidates shortlisted with the Adaface screening.


85%
Reduksjon i screeningstid

Data Interpretation Test FAQs

Hva er datatolkningstest?

Datatolkningstesten evaluerer kandidatenes evne til å tolke data presentert i form av tabeller, grafer og diagrammer. Denne vurderingen før ansettelse kan brukes av rekrutterere for å identifisere hvilke kandidater som har dataene og evnen til å gjøre det bra på jobben.

Hvilken type spørsmål inkluderer datatolkningstesten?

Datatolkningsprøven før ansettelse består av scenariobaserte spørsmål som krever at kandidatene skal:

 • Analyser numeriske data
 • Forstå den gitte informasjonen (fra tabeller, grafer og diagrammer)
 • Beregn verdier ved bruk av matematiske ferdigheter
 • Tegn slutninger fra data
 • Identifiser når angitt data ikke er tilstrekkelig til å trekke en bestemt konklusjon
 • Etablere korrelasjoner ved å undersøke sammenhenger mellom datapunkter

Kan jeg kombinere datatolkningstesten med en egnethetstest?

Ja, du kan få en tilpasset test som inkluderer datatolkningstesten og evnen testen (logisk resonnement, numerisk resonnement, abstrakt resonnement, romlig resonnement osv.).

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Data Interpretation Assessment?
Ready to use the Adaface Data Interpretation Assessment?
Chat with us
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️