Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

Datatolkningstest

The pre-employment data interpretation test evaluates a candidate's ability to analyze complex data, extract meaningful insights and structure observations from multiple data sources like tables, charts and graphs.

Tilpasset basert på:

 • Erfaring/ vanskelighetsnivå
 • Flere ferdigheter i 1 vurdering
 • Jobbbeskrivelse/ rollekrav

Dekket emner:

Reading data
Drawing inferences
Graphs
Charts
Tables
Maths
Se full liste
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


Personalsjef

Singapore -regjeringen

85%
Reduksjon i screeningstid

Sample Data Interpretation Test Questions

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Data Interpretation Test vil være ikke-googlable.

🧐 Spørsmål🔧 Ferdighet💪 Vanskelighet⌛ Tid
Dividends
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image

Options:

 • 3/8 (crores)
 • 5/8 (crores)
 • 2/8 (crores)
 • 6/8 (crores)
 • 7/8 (crores)
 • 1/8 (crores)
Line Charts
DatatolkningMedium3 min
Median
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image

Options:

 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • P and R
 • Q and T
 • S and T
 • P and S
Percentages median
DatatolkningMedium3 min

How to use the Adaface Data Interpretation Test

Begynn å screene kandidater i løpet av få minutter med klar-til-gå Data Interpretation Test

1. Velg den mest passende testen for din rolle

2. Begynn å invitere kandidater til å fullføre vurderingen

3. Motta varsler i sanntid og shortlist de beste kandidatene

Tilpass Adaface Data Interpretation Test I henhold til stillingsbeskrivelsen din

1. Få en tilpasset vurdering fra biblioteket vårt med 500+ ferdigheter innen 48 timer

2. Begynn å invitere kandidater til å fullføre assesment

3. Motta varsler i sanntid og shortlist de beste kandidatene

Adaface Data Interpretation Test er klarert av foretak over hele verden

amazon
PayPal
Morgan Stanley
Adidas
SG Government
Neilsen
UCLA
Ernst and Young
Microsoft
WeWork
Bosch
Optimum Solutions
SAP
Doubtnut
Deloitte
HCL
FusionCharts
United Nations
Sokrati
Love Bonito
ZiMetrics
MTM

About the Adaface Data Interpretation Assessment Test

Evaluer datatolkning og egnetheter med adaface ferdighetsvurderingsplattform drevet av en intelligent chatbot

Emner:

Lese data
Tegne slutninger
Grafer
Diagrammer
Bord
Matte
Regresjonsanalyse
Databehandling
Forutsigbar analyse
Reseptbelagte analyser
Kohortanalyse
Prosentdel
Ratio-proporsjon
Profitt tap

Anbefalte roller:

Dataforskere
Dataanalytikere
Forskningsanalytiker
Lead –Data Analyst
Assisterende dataanalytiker
Dataanalytikerspesialist
Forretningsanalytiker
Finansanalytiker
Salgsanalytiker
Investeringsanalytiker
Forskningsledere

Hvorfor du bør bruke denne datatolkningen online -test

Data -tolkningen online -testen hjelper rekrutterere og ansettelsesledere til å identifisere kvalifiserte kandidater fra et basseng med CV, og hjelper til med å ta objektive ansettelsesbeslutninger. Det reduserer den administrative overhead ved å intervjue for mange kandidater og sparer kostbar ingeniørtid ved å filtrere ut ukvalifiserte kandidater.

Adaface Data Interpretation Test skjermer kandidater for de typiske DI -ferdighetene rekrutterere ser etter i en kandidat:

 • Grunnleggende forståelse av databehandling og dataanalyse
 • Evne til å spore mønstre eller trender i et gitt datasett
 • Kompetanse med forskjellige typer kartdata og informasjonsutvinning

Innsikten som genereres fra denne vurderingen kan brukes av rekrutterere og ansettelsesledere for å identifisere de beste kandidatene for rollen. Anti-juksede funksjoner gjør at du kan være komfortabel med å gjennomføre vurderinger på nettet. Datatolkningen på nettet er ideell for å hjelpe rekrutterere med å identifisere hvilke kandidater som har de tekniske ferdighetene til å gjøre det bra på jobben.

Om datatolkning

Datatolkning er prosessen med å trekke ut riktig å trekke ut, analysere meningsfull informasjon eller data fra de forskjellige datakildene som diagrammer, tabeller, grafer osv., Og komme til en relevant logisk konklusjon.

Hva er de forskjellige datatolkningsmetodene?

Ulike DI -metoder brukes av analytikere for å hjelpe mennesker med å gi mening om numeriske data som er samlet inn, analysert og presentert. Det er to hovedmåter som tolkning av data kan gjøres:

 • Kvantitative metoder
 • Kvalitative metoder

Kvantitative metoder:

Den kvantitative datatolkningsmetoden brukes til å analysere numeriske data. Denne datatypen inneholder tall og blir derfor analysert med bruk av tall og ikke tekster.

De statistiske metodene som brukes for å analysere kvantitative data er:

 • Mener
 • Standardavvik
 • Frekvensfordeling
 • Regresjonsanalyse
 • Kohortanalyse
 • Forutsigbar og reseptbelagt analyse

Kvalitative metoder:

Den kvalitative datatolkningsmetoden brukes til å analysere kategoriske data. Denne metoden bruker tekster, snarere enn tall eller mønstre for å beskrive data.

Distribusjon av testresultater

The actual score distribution will vary based on your candidate pipeline quality, but you should typically expect ~20% of the candidates to do well on Adaface assessments.

Poengdistribusjonen for vurderingene våre følger den normale kurven. Dette er en god signaliserte tester som SAT og GRE følger normalfordelingen (Bell Curve).

Status quo -vurderinger har vanligvis det motsatte av klokkekurven (for mange kandidater som kommer nær 0, for mange kandidater som kommer nær 100 og for få kandidater i midten). Dette er vanligvis fordi de fokuserer på teoretiske spørsmål eller lurer spørsmål, som er veldig binære i naturen- enten kjenner du trikset/ teorien eller ikke.

Hvordan adaface er annerledes

Adaface samtalevurderinger gjenspeiler ferdigheter på jobben og ser en fullføringsgrad på 86% sammenlignet med ~ 50% for tradisjonelle vurderingsplattformer.

Gammel måte

Tradisjonelle tester

Teoretiske spørsmål/ gåter

Føles som en test

Evurderinger av en størrelse som passer alle

😞
Ansett i
Uker/måneder

NY MÅTE

Adaface -vurderinger

Spørsmål for ferdigheter på jobben

Muntlig

Tilpasset
vurderinger

😀️
Ansett i
Dager

Data Interpretation Test FAQs

Hvilken type spørsmål inkluderer datatolkningstesten?

Datatolkningsprøven før ansettelse består av scenariobaserte spørsmål som krever at kandidatene skal:

 • Analyser numeriske data
 • Forstå den gitte informasjonen (fra tabeller, grafer og diagrammer)
 • Beregn verdier ved bruk av matematiske ferdigheter
 • Tegn slutninger fra data
 • Identifiser når angitt data ikke er tilstrekkelig til å trekke en bestemt konklusjon
 • Etablere korrelasjoner ved å undersøke sammenhenger mellom datapunkter

Hva er en tilpasset vurdering?

Hver rolle er forskjellig og krever en tilpasset vurdering for å identifisere toppkandidater effektivt. Adaface emneeksperter forstår din stillingsbeskrivelse/ rollekrav og velger de mest relevante spørsmålene fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål for å lage en teknisk vurdering som hjelper deg å finne de kvalifiserte kandidatene i kandidatrørledningen raskt. Alle tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen, rollekrav, må-ha ferdigheter, erfaringsnivå og lønnsområde innen maksimalt 48 timer, og du vil få en e-postvarsling når den går i live.

Sjekk ut en eksempler på vurdering her (ingen kredittkort kreves).

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Hvordan er Adaface forskjellig fra andre vurderingsverktøy?

Vi tror at status quo tech -vurderingsplattformer ikke er en god måte for selskaper å evaluere ingeniører fordi de fokuserer på triksspørsmål/ gåter/ nisjealgoritmer. Vi startet Adaface for å hjelpe selskaper med å finne gode ingeniører ved å vurdere ferdigheter på jobben som kreves for en rolle. Les mer om hvorfor vi startet adaface.

Her er hva som er annerledes med Adaface:

-Ikke-googlable spørsmål av høy kvalitet som tester for ferdigheter på jobben i motsetning til teoretisk kunnskap.

 • En vennlig samtalevurdering med en chatbot, i stedet for å sende en "test" til en kandidat. Dette betyr en høyere fullføringsgrad. Adaface-vurderinger (86% kandidat fullføringsgrad), i motsetning til tradisjonelle tester (40-50% kandidatens fullføringsgrad)
 • Tilpassede vurderinger for 700+ ferdigheter på forskjellige opplevelsesnivåer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagairisme
 • Ikke-googlable spørsmål
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Plattformen er helt selvbetjent, så her er en måte å fortsette:

 • Du kan registrere deg gratis for å få en følelse av hvordan det fungerer.
 • Den gratis prøveversjonen inkluderer en prøvevurdering (Java/ JavaScript) som du finner i dashbordet når du registrerer deg. Du kan bruke den til å gjennomgå kvaliteten på spørsmål, og kandidatopplevelsen av en samtaleprøve på Adaface.
 • For å gjennomgå kvaliteten på spørsmål, kan du også gjennomgå offentlige spørsmål for 50+ ferdigheter her.
 • Når du er overbevist om at du vil prøve det med reelle vurderinger og kandidater, kan du velge en plan i henhold til dine krav.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

hashtag image heart icon Brandon
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
Har spørsmål om adaface Data Interpretation Test?
Har spørsmål om adaface Data Interpretation Test?
snakk med oss ✨
Vilkår Personvern Trust Guide