Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

C Online-testen er foretrukket av rekrutterere til å vurdere kandidater på jobben før et intervju. Det reduserer teknisk screeningstid med 80% ved å gjøre det mulig for arbeidsgivere å identifisere kvalifiserte kandidater.

Covered skills:

 • Variable Naming
 • Structures
 • Handling Datatypes
 • Functions
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface C Online test is the most accurate way to shortlist Core C DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

C Online -test er designet og validert av bransjeeksperter for å hjelpe teknologiske rekrutterere og ansettelsesledere med å vurdere C -programmeringsferdighetene til kandidaten. Topp teknologiselskaper bruker vår JavaScript -programmeringstest for å redusere kandidat -screeningtiden med 85%.

Testen er designet for å filtrere ut kandidater for roller som

 • Junior C -utvikler
 • C -utvikler
 • mellomliggende C -utvikler
 • Senior C -utvikler
 • Backend Developer

Testen sikrer at kandidatene har følgende egenskaper:

 • Evne til å skrive gjenbrukbar C -kode
 • Kompetanse i datastrukturer
 • Dyp kunnskap om pekere, strukturer og fagforeninger
 • Utmerket kunnskap om frontend -programmeringsspråk og relaterte rammer
 • Evne til å identifisere områder for modifisering i eksisterende programmer og deretter utvikle disse modifikasjonene
 • Hands-on feilsøkings- og utviklingsferdigheter
 • Opplev integrering av flere datakilder og databaser
 • Evne til å utføre endringer og bryte rettelser med VBA -kode og C -programmer
 • Erfaring med skriveenhet og funksjonelle tester

C Online -test er hovedsakelig designet for å vurdere kandidater som har høy evne innen C -koding, og kunnskap om forskjellige funksjoner. I denne testen må programmereren skrive kode ved hjelp av C -kodingsspråk.

For hver kandidat vil du motta en detaljert rapport for å hjelpe deg med å ta objektive, datadrevne beslutninger og identifisere de beste kandidatene. Testen fokuserer på spørsmål som tester for ferdigheter på jobb C i motsetning til teoretisk kunnskap.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette C Online Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Strings
Strings
Solve
What is the output of the following C code?
 image

Medium

Memory Allocation
Solve
Check the following three C functions:
 image
Which among these will likely cause issues with pointers?

Medium

Pointers and Structs
Solve
What is the output of the following C code?
 image

Easy

Registration Queue
Logic
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
Solve
A startup company E-Motors is building driverless automated cars. The car contains a sensor that checks the road quality for the next N meters to decide the optimal speed at which the cars should move. We are given recorded data by the sensor in the form of an array, where each element of the array is the rating given to 1 meter of the road in sequence. 

The rating given by the sensor is from 1 to 100, where 100 represents the road with the best condition, and any rating above 60 is optimal. Find the longest stretch of road in meters that is categorized as optimal by the sensor.

The input is an array of "strings" which needs to be converted from string to integer/number inside the function.

Medium

Visitors Count
Strings
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Strings
Strings
2 mins
C
Solve

Medium

Memory Allocation
2 mins
C
Solve

Medium

Pointers and Structs
2 mins
C
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
30 mins
Coding
Solve

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
25 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Strings
Strings
C
Medium2 mins
Solve
Memory Allocation
C
Medium2 mins
Solve
Pointers and Structs
C
Medium2 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Coding
Easy30 minsSolve
Longest Road
logic
hashmaps
Coding
Medium25 minsSolve
Visitors Count
Strings
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment C Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the C Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


Om C -utviklerrollen

C er et generelt formål, prosessuell dataprogrammeringsspråk som støtter strukturert programmering, leksikalsk variabelt omfang og rekursjon, mens et statisk type system forhindrer utilsiktet operasjoner.

C-utviklere er generelt ansvarlige for å utvikle kode som integreres i operativsystemer, operativsystemmoduler, innebygde systemer eller biblioteker på lavt nivå for andre språk på høyt nivå som Node.js, Python og Go.

Typisk ansvar for en C -utvikler ville være:

 • Design, bygge og vedlikeholde effektiv, gjenbrukbar og pålitelig C -kode
 • Identifiser prosessflaskehalser og feil
 • Utvikle kjernemoduler, biblioteker og innebygde systemer for andre språk på høyt nivå
 • Oppretthold automatiseringen og kvaliteten på koden

What roles can I use the C Online Test for?

 • Core C Developer
 • Core C Programmer
 • Backend Developer

What topics are covered in the C Online test?

Matriser
Funksjoner og rekursjon
Pekere
Strenger
Algoritmisk tenking
Konstante variabler og datatyper
I/O -operasjoner
Strukturer og union
2D -matrise
Problemløsning
Beslutningstaking og looping
Seksjonstest
Minnehåndtering
Peker til peker
Feilsøking
Filbehandling
Operatører og uttrykk
Bitmanipulasjon
Multithreading
Regex
Variabel navngiving
Håndtering av datatyper
Strukturer
Funksjoner
Pekere
Looping og betingede uttalelser
Filhåndtering
Systemnivåoperasjoner ved hjelp av innebygde overskrifter
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

FAQs

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
Ready to use the Adaface C Online Test?
Ready to use the Adaface C Online Test?
snakk med oss
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️