Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

Analytiske ferdighetstest

The Analytical Skills Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.

Tilpasset basert på:

 • Erfaring/ vanskelighetsnivå
 • Flere ferdigheter i 1 vurdering
 • Jobbbeskrivelse/ rollekrav

Dekket emner:

Ratios
Number Series
Tables & Graphs
Currency & Units Conversion
Percentages
Compound Interest
Data Visualization
Profit & Loss
Work & Time
Abstract Reasoning
Critical Thinking
Se full liste
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


Personalsjef

Singapore -regjeringen

85%
Reduksjon i screeningstid

Sample Analytical Skills Test Questions

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Analytical Skills Test vil være ikke-googlable.

🧐 Spørsmål🔧 Ferdighet💪 Vanskelighet⌛ Tid
Sett sammen trekant
Hvilket av følgende sett med former kan settes sammen for å lage formen som vises:
 image
Romlig resonnementHard2 min
Badminton -spillere
En badminton -trener prøvde å sette sammen et lag på 4 spillere for et vennlig badminton -mesterskap av 7 spillere. R, S, T er de mannlige spillerne, og W, X, Y, Z er de kvinnelige spillerne. Merk at alle spillere har like evne, og laget må ha minst 2 mannlige spillere. Mens vi velger laget, må vi huske på at alle de 4 spillerne skal kunne spille med hverandre. Vi må også huske følgende begrensninger:
- R kan ikke leke med y 
- S kan ikke leke med W
- T kan ikke leke med Z
Hvilket av følgende er sant: 

A: S og Z kan ikke være i teamet sammen.
B: T og Y kan ikke være i teamet sammen.
C: T Og X kan ikke være i teamet sammen.
Logisk resonnementMedium3 min
Merkelig en ut
Nedenfor er en gruppe på 4 objekter, som kan roteres i forskjellige retninger. Et av de 4 objektene er forskjellig fra de andre på noen måte. Kan du finne ut hvilken?
 image
Romlig resonnementLett2 min
Årsak om inngangen II
 image
Diagrammatisk resonnementMedium2 min
Dividends
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image
Line Charts
DatatolkningMedium3 min
Øker månedlig brutto fortjeneste
Administrerende direktør i SNIPR. Inc ønsker å øke månedlig brutto fortjeneste med 4%. Hvis kostnadene forblir de samme, hva må salgsomsetningen være i februar for å oppnå dette målet?
 image
Numerisk resonnementLett2 min
Median
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image
Percentages median
DatatolkningMedium3 min
Positive correlation
Myra is working on her thesis for which she created a scatter plot of the number of teachers and the number of college graduates for cities in Australia. She noticed a positive correlation. Which of these do you think is the probable explanation for this correlation?
A: Teachers encourage people to go to college, so an increase in the number of teachers leads to an increase in the number of college graduates. 

B: Some college graduates choose teaching as a profession after graduating, so an increase in the number of college graduates also leads to an increase in the number of teachers.

C: There are more college graduates and teachers in higher income cities, so income is a confounding variable here, make it difficult to prove causation between number of teachers and number of college graduates.

D: Cities with a higher population have more teachers and more college graduates, so the correlation is due to a third variable (population of city).

E: The provided data is insufficient, so it is extremely difficult to establish the reason for the correlation.

F: Most college students choose non-teaching professions after graduating, which explains the correlation.

G: In Australia, college students are encouraged by their teachers to choose teaching as a profession after graduating.
Logisk resonnementMedium2 min
Stansede posisjoner
Bildene viser et brettet papirark i progresjon. De stiplede linjene representerer hele arket, og hver tegning representerer en påfølgende fold. De svarte rutene representerer der et bestemt hull ble stanset. Hvor vil hullene vises når du utfolder arket?
 image
 image
Romlig resonnementMedium2 min
Ofre og gevinster
Sergei, Larry og Mark var partnere i dypt sinn som delte fortjeneste og tap i forholdet 4: 3: 2. Det er besluttet å dele fremtidig fortjeneste og tap i rasjon 2: 2: 1. Hvordan endrer denne endringsforholdet mellom ofre og gevinster for partnere?
A: Sergei ofrer 2/45, Larry ofrer 1/45, Mark gevinster 3/45 
B: Sergei gevinster 2/45, Larry ofre 3/45, Mark gevinster 1/45
C: Sergei ofre 2/45, Larry Gevinst 3/45, Mark ofre 1/45
D: Sergei Gains 2/45, Larry Gevinst 1/45, Mark ofre 3/45
Numerisk resonnementMedium3 min

How to use the Adaface Analytical Skills Test

Begynn å screene kandidater i løpet av få minutter med klar-til-gå Analytical Skills Test

1. Velg den mest passende testen for din rolle

2. Begynn å invitere kandidater til å fullføre vurderingen

3. Motta varsler i sanntid og shortlist de beste kandidatene

ELLER Tilpass Adaface Analytical Skills Test I henhold til stillingsbeskrivelsen din

1. Få en tilpasset vurdering fra biblioteket vårt med 500+ ferdigheter innen 48 timer

2. Begynn å invitere kandidater til å fullføre assesment

3. Motta varsler i sanntid og shortlist de beste kandidatene

Adaface Analytical Skills Test er klarert av foretak over hele verden

amazon
PayPal
Morgan Stanley
Adidas
SG Government
Neilsen
UCLA
Ernst and Young
Microsoft
WeWork
Bosch
Optimum Solutions
SAP
Doubtnut
Deloitte
HCL
FusionCharts
United Nations
Sokrati
Love Bonito
ZiMetrics
MTM

About the Adaface Analytical Skills Assessment Test

Evaluate Analytical Skills with Adaface skills assessment platform powered by an intelligent chatbot.

Emner:

Ratios
Number Series
Tables & Graphs
Currency & Units Conversion
Percentages
Compound Interest
Data Visualization
Profit & Loss
Work & Time
Abstract Reasoning
Critical Thinking
Diagrammatic Reasoning
Deductive Reasoning
Inductive Reasoning
Problem-Solving
Pattern Matching
Seating Arrangements
Shape Construction
Statement And Assumptions
Statement And Conclusions
Syllogism
Clocks
Coding-Decoding
Critical Path
Cubes And Cuboids
Alphanumeric Series
Reasoning Analogies
Artificial Language
Blood Relations
Calendars
Cause And Effect
Data Sufficiency
Picture Series And Sequences
Paper Folding
Puzzles
Pattern Series And Sequences
Order & Ranking
Decision Making
Deductive Reasoning/Statement Analysis
Dices
Directions
Embedded Images
Figure Matrix
Input-Output
Mirror And Water Images
Odd One Out
Data Requirement
Types Of Charts
Data Collection
Regression Analysis
Data Processing
Predictive And Prescriptive Analysis
Data Analysis
Cohort Analysis

Why You Should Use This Analytical Skills Test

The Analytical Skills Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates.

The insights generated from this assessment can be used by recruiters and hiring managers to identify candidates with strong Analytical Skills. Anti-cheating features enable you to be comfortable with conducting assessments online. The Analytical Skills test is ideal for helping recruiters identify which candidates have the skills to do well on the job.

About Analytical Skills

Analytical skills is the ability to collect and analyze information, problem-solve, and make better decisions. Employees with these skills can help solve an organization's problems and improve its overall productivity and success.

Distribusjon av testresultater

The actual score distribution will vary based on your candidate pipeline quality, but you should typically expect ~20% of the candidates to do well on Adaface assessments.

Poengdistribusjonen for vurderingene våre følger den normale kurven. Dette er en god signaliserte tester som SAT og GRE følger normalfordelingen (Bell Curve).

Status quo -vurderinger har vanligvis det motsatte av klokkekurven (for mange kandidater som kommer nær 0, for mange kandidater som kommer nær 100 og for få kandidater i midten). Dette er vanligvis fordi de fokuserer på teoretiske spørsmål eller lurer spørsmål, som er veldig binære i naturen- enten kjenner du trikset/ teorien eller ikke.

Hvordan adaface er annerledes

Adaface samtalevurderinger gjenspeiler ferdigheter på jobben og ser en fullføringsgrad på 86% sammenlignet med ~ 50% for tradisjonelle vurderingsplattformer.

Gammel måte

Tradisjonelle tester

Teoretiske spørsmål/ gåter

Føles som en test

Evurderinger av en størrelse som passer alle

😞
Ansett i
Uker/måneder

NY MÅTE

Adaface -vurderinger

Spørsmål for ferdigheter på jobben

Muntlig

Tilpasset
vurderinger

😀️
Ansett i
Dager

Vanlige spørsmål

Hva er en tilpasset vurdering?

Hver rolle er forskjellig og krever en tilpasset vurdering for å identifisere toppkandidater effektivt. Adaface emneeksperter forstår din stillingsbeskrivelse/ rollekrav og velger de mest relevante spørsmålene fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål for å lage en teknisk vurdering som hjelper deg å finne de kvalifiserte kandidatene i kandidatrørledningen raskt. Alle tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen, rollekrav, må-ha ferdigheter, erfaringsnivå og lønnsområde innen maksimalt 48 timer, og du vil få en e-postvarsling når den går i live.

Sjekk ut en eksempler på vurdering her (ingen kredittkort kreves).

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Hvordan er Adaface forskjellig fra andre vurderingsverktøy?

Vi tror at status quo tech -vurderingsplattformer ikke er en god måte for selskaper å evaluere ingeniører fordi de fokuserer på triksspørsmål/ gåter/ nisjealgoritmer. Vi startet Adaface for å hjelpe selskaper med å finne gode ingeniører ved å vurdere ferdigheter på jobben som kreves for en rolle. Les mer om hvorfor vi startet adaface.

Her er hva som er annerledes med Adaface:

-Ikke-googlable spørsmål av høy kvalitet som tester for ferdigheter på jobben i motsetning til teoretisk kunnskap.

 • En vennlig samtalevurdering med en chatbot, i stedet for å sende en "test" til en kandidat. Dette betyr en høyere fullføringsgrad. Adaface-vurderinger (86% kandidat fullføringsgrad), i motsetning til tradisjonelle tester (40-50% kandidatens fullføringsgrad)
 • Tilpassede vurderinger for 700+ ferdigheter på forskjellige opplevelsesnivåer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagairisme
 • Ikke-googlable spørsmål
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Plattformen er helt selvbetjent, så her er en måte å fortsette:

 • Du kan registrere deg gratis for å få en følelse av hvordan det fungerer.
 • Den gratis prøveversjonen inkluderer en prøvevurdering (Java/ JavaScript) som du finner i dashbordet når du registrerer deg. Du kan bruke den til å gjennomgå kvaliteten på spørsmål, og kandidatopplevelsen av en samtaleprøve på Adaface.
 • For å gjennomgå kvaliteten på spørsmål, kan du også gjennomgå offentlige spørsmål for 50+ ferdigheter her.
 • Når du er overbevist om at du vil prøve det med reelle vurderinger og kandidater, kan du velge en plan i henhold til dine krav.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

hashtag image heart icon Brandon
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
Har spørsmål om adaface Analytical Skills Test?
Har spørsmål om adaface Analytical Skills Test?
snakk med oss ✨
Vilkår Personvern Trust Guide