Gegevensanalist functiebeschrijving sjabloon/kort

We zijn op zoek naar een gegevensanalist om ons te helpen bij het ontwikkelen van krachtige, responsieve webapplicaties.

Als data -analist fungeert u als poortwachter voor de gegevens van onze organisatie, zodat belanghebbenden deze begrijpen en gebruiken om essentiële zakelijke keuzes te maken.

De mogelijkheid om op detail te letten, goed te communiceren en zeer georganiseerde vereiste talenten te zijn. U helpt ons niet alleen bij het begrijpen van de gegevens, maar u zult ook inzicht en analyse bijdragen via goede visuele, geschreven en gesproken communicatie.

Data Analyst Job Profile

Gegevensanalyse is het proces van het extraheren van inzichten uit gegevens om te helpen bij het maken van betere zakelijke keuzes. Een data -analist verzamelt, reinigt en onderzoekt gegevenssets om problemen op te lossen.

Een data -analist verzamelt, reinigt en evalueert gegevenssets om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Ze kunnen op verschillende gebieden werken, zoals zaken, financiën, strafrecht, wetenschap, geneeskunde en overheid.

Rapporteert aan

 • Algemeen directeur
 • Productmanager
 • Projectleider
 • Marketing team

Verantwoordelijkheden van gegevensanalist

 • Creëer en beheren gegevenssystemen en databases
 • Problemen met coderingsfouten en andere gegevensgerelateerde problemen op
 • Verzamel gegevens uit primaire en secundaire bronnen
 • Creëer en implementeer databases en systemen voor het verzamelen van gegevens
 • interpreteer gegevenssets met behulp van statistische methoden
 • Creëer rapporten voor senior leiderschap die effectief trends, patronen en projecties overbrengen op basis van relevante gegevens
 • Werk nauw samen met het management om essentiële statistieken en KPI's op te zetten, en om prioriteit te geven aan zakelijke behoeften
 • Werk samen met programmeurs, ingenieurs en organisatieleiders om mogelijkheden te vinden voor procesverbeteringen
 • Doe systeemaanbevelingen en maak beleid voor gegevensbeheer
 • Maak geschikte documentatie die belanghebbenden helpt de processen van het data -analyseproces te begrijpen
 • Trends en patronen herkennen, evalueren en begrijpen in grote gegevenssets.
 • Maak en onderhoud dashboards
 • Dupliceer of repliceer de gegevensanalyse indien nodig

Vereisten en vaardigheden voor gegevensanalist

 • Bij voorkeur een diploma of diploma in bedrijfsinformatiesystemen, informatica, economie, informatiebeheer, wiskunde, statistieken of een gerelateerd veld
 • Uitstekende numerieke en analytische vaardigheden
 • Inzicht in tool voor gegevensanalyse
 • Kennis van verschillende relationele databases (bijv. MS Access)
 • Inzicht in gegevensmodellering, schoonmaak- en verrijkingsbenaderingen
 • Open-source data-analyse met Hadoop
 • geschikt voor Google Analytics, SEO, trefwoordanalyse en webanalyses voor functies voor marketinganalisten
 • Mogelijkheid om processen en workflows te maken en te documenteren
 • Inzicht in zorgen over gegevensbescherming en de mogelijkheid om gegevenskwaliteitscontrole, validatie en koppeling uit te voeren
 • Kennis en bewustzijn van branchespecifieke databases en gegevenssets
 • Kennis van statistische methoden en technieken voor gegevensanalyse
 • Mogelijkheid om precieze grafische representaties en datavisualisaties te maken