Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

De VB.NET Online Test maakt gebruik van scenario-gebaseerde multiple-choice vragen om de kennis en vaardigheden van een kandidaat te evalueren met betrekking tot VB.NET-basisprincipes, objectgeoriënteerde programmeerconcepten, gegevenstypen en structuren, besturingsstructuren en stroomcontrole, uitzonderingsbehandeling, Bestand I I /O, database -connectiviteit en integratie, en webservices en API's. De test is bedoeld om het vermogen van de kandidaat om efficiënte en onderhoudbare code te schrijven te beoordelen, veel voorkomende problemen te diagnosticeren en problemen op te lossen en programmeernormen en ontwerppatronen te volgen.

Covered skills:

 • Variabelen en gegevenstypen
 • Controle -verklaringen
 • Functies en procedures
 • Erfenis en polymorfisme
 • Bestandsbehandeling
 • ASP.NET Webformulieren
 • Operators en uitdrukkingen
 • Arrays
 • Klassen en objecten
 • Uitzonderingsbehandeling
 • Database -connectiviteit

9 reasons why
9 reasons why

Adaface VB.NET Test is the most accurate way to shortlist .NET -ontwikkelaarsReason #1

Tests for on-the-job skills

The VB.NET Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Mogelijkheid om de basissyntaxis en concepten van vb.net te begrijpen en te gebruiken
 • In staat om variabelen te maken en te manipuleren, samen met het begrijpen van verschillende gegevenstypen
 • Vermogen om operators en uitdrukkingen effectief te gebruiken
 • Vaardigheid bij het gebruik van besturingsverklaringen om de programmastroom te beheren
 • Vaardigheid in het werken met arrays en het uitvoeren van bewerkingen erop
 • Mogelijkheid om functies en procedures te definiëren en te implementeren
 • Inzicht in klassen en objecten, en hun gebruik in vb.net
 • Kennis van overerving en polymorfisme concepten
 • In staat om uitzonderingen en fouten te verwerken
 • Competentie in bestandsbehandelingsactiviteiten
 • Bekendheid met database -connectiviteit en gerelateerde bewerkingen
 • Vaardigheid bij het maken van ASP.NET -webformulieren en ermee samenwerken
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dit zijn slechts een klein monster uit onze bibliotheek met meer dan 10.000 vragen. De werkelijke vragen hierover Vb.net online test zal niet-googelbaar zijn.

🧐 Question

Medium

AppDomain Resource Scoping
Configuration Management
AppDomain
Resource Scoping
Solve
Consider a scenario where you have a .NET application that needs to load different configurations for different components running in separate AppDomains. You have the following code structure:
 image
The `ConfigManager` class is designed to load and store configurations for different domains. What will be the output of this program, assuming `ConfigA.xml` and `ConfigB.xml` contain distinct settings?
A: Config in DomainA: [Settings from ConfigA.xml], Config in DomainB: [Settings from ConfigB.xml]
B: Config in DomainA: null, Config in DomainB: null
C: Config in DomainA: [Settings from ConfigB.xml], Config in DomainB: [Settings from ConfigA.xml]
D: A runtime exception is thrown due to cross-domain operation.
E: Config in DomainA: [Settings from ConfigA.xml], Config in DomainB: [Settings from ConfigA.xml]
F: The output is unpredictable and depends on the runtime environment.

Medium

IDisposable Pattern
Garbage Collection
IDisposable Pattern
Memory Management
Solve
Consider the following .NET C# code snippet implementing IDisposable pattern:
 image
What is true about the garbage collection and resource management in this code?
A: The finalizer will always be called when the object is garbage collected.
B: The `Dispose` method is only called when explicitly invoked.
C: Managed resources will be freed in the finalizer.
D: Unmanaged resources are only freed if `Dispose` is called with `true`.
E: The `GC.SuppressFinalize` method prevents the finalizer from being called.
F: The `using` statement ensures that unmanaged resources are always freed.

Medium

Remoting and Object Lifetime
.NET Remoting
Object Lifetime
MarshalByRefObject
Solve
In a .NET application, you are using .NET Remoting to communicate between different application domains. You have the following server-side code:
 image
This `RemoteObject` class is hosted in one application domain and accessed from another. Considering the lease settings (InitialLeaseTime, SponsorshipTimeout, RenewOnCallTime), what will happen if a client accesses the `GetData` method every 3 seconds?
A: The object will be disconnected after 5 seconds, regardless of the calls.
B: The lease will be renewed, and the object remains accessible as long as it's called every 3 seconds.
C: The object will be disconnected after 7 seconds, even with the regular calls.
D: An exception will be thrown due to lease timeout.
E: The lease will be renewed indefinitely without disconnection.
F: The object will be disconnected only if there is a call after 5 seconds but within 7 seconds.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

AppDomain Resource Scoping
Configuration Management
AppDomain
Resource Scoping

3 mins

.NET
Solve

Medium

IDisposable Pattern
Garbage Collection
IDisposable Pattern
Memory Management

2 mins

.NET
Solve

Medium

Remoting and Object Lifetime
.NET Remoting
Object Lifetime
MarshalByRefObject

3 mins

.NET
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
AppDomain Resource Scoping
Configuration Management
AppDomain
Resource Scoping
.NET
Medium3 mins
Solve
IDisposable Pattern
Garbage Collection
IDisposable Pattern
Memory Management
.NET
Medium2 mins
Solve
Remoting and Object Lifetime
.NET Remoting
Object Lifetime
MarshalByRefObject
.NET
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Met Adaface konden we ons eerste screeningproces met ruim 75% optimaliseren, waardoor kostbare tijd vrijkwam voor zowel de rekruteringsmanagers als ons talentacquisitieteam!


Brandon Lee, Hoofd Mensen, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Vb.net online test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Vb.net online test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Bekijk Sample Scorecard
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the VB.NET Assessment Test

Why you should use Pre-employment VB.NET Online Test?

The Vb.net online test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Inzicht in en toepassen van de fundamentele concepten van VB.NET -taal
 • Werken met variabelen en gegevenstypen om informatie op te slaan en te manipuleren
 • Gebruikmakend van operators en uitdrukkingen om berekeningen en vergelijkingen uit te voeren
 • Besturingsverklaringen implementeren om de stroom van de uitvoering van het programma te regelen
 • Werken met arrays om meerdere waarden op te slaan en te openen
 • Functies en procedures maken en gebruiken om de code te modulariseren
 • Objectgeoriënteerde programmeerconcepten begrijpen en implementeren in vb.net
 • Over erfenis en polymorfisme verkennen om herbruikbare en uitbreidbare code te creëren
 • Het verwerken van uitzonderingen en fouten om de betrouwbaarheid van het programma te verbeteren
 • Werken met bestanden en bewerkingen van bestanden in vb.net

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the VB.NET Online Test?

 • besturingsverklaringen

  Controle -instructies verwijzen naar de structuren die worden gebruikt om de uitvoeringsstroom te regelen in een VB.NET -programma. Deze vaardigheid omvat concepten zoals lussen (voor, foreach, while) en voorwaardelijke verklaringen (if-else, schakel). Het meten van deze vaardigheid helpt het vermogen van een kandidaat te peilen om logica te implementeren en beslissingen te nemen op basis van verschillende omstandigheden.

 • arrays

  Arrays bieden een manier om meerdere waarden van hetzelfde gegevenstype in VB op te slaan. NETTO. Deze vaardigheid omvat het begrijpen van het verklaren, initialiseren en toegang krijgen tot elementen in een array. Het testen van deze vaardigheid helpt bij het beoordelen van het vermogen van een kandidaat om arrays effectief in hun programma's te gebruiken om gegevens te organiseren en te manipuleren.

 • functies en procedures

  Functies en procedures zijn herbruikbare codeblokken in vb.net dat in vb.net dat specifieke taken uitvoeren. Deze vaardigheid omvat het begrijpen van het definiëren van functies en procedures, het doorgeven van parameters en retourwaarden. Het testen van deze vaardigheid helpt bij het evalueren van het begrip van een kandidaat van modulaire programmering en hun vermogen om herbruikbare code te schrijven.

 • klassen en objecten

  Klassen en objecten zijn de bouwstenen van objectgeoriënteerde programmering in VB in VB .NETTO. Deze vaardigheid omvat concepten zoals klassendefinitie, objectinstantiatie en toegang tot leden van de klas. Het meten van deze vaardigheid helpt bij het beoordelen van het begrip van een kandidaat van objectgeoriënteerde principes en hun vermogen om klassen en objecten te ontwerpen en te implementeren.

 • overerving en polymorfisme

  overerving en polymorfisme zijn belangrijke concepten in object- georiënteerde programmering. Deze vaardigheid omvat het begrijpen van het creëren van afgeleide klassen van basisklassen en hoe te werken met polymorf gedrag. Het testen van deze vaardigheid helpt bij het evalueren van het begrip van een kandidaat van erfenis, herbruikbaarheid van code en hun vermogen om overervinghiërarchieën te ontwerpen en te implementeren.

 • Uitzonderingsbehandeling

  Uitzonderingsbehandeling is een techniek die wordt gebruikt om runtime -fouten aan te kunnen sierlijk in een programma. Deze vaardigheid omvat het begrijpen van het vangen en omgaan met uitzonderingen met try-catch-blokken. Het meten van deze vaardigheid helpt bij het beoordelen van het vermogen van een kandidaat om een ​​robuuste code te schrijven die onverwachte fouten kan verwerken en de stabiliteit van het programma kan behouden.

 • Bestandsbehandeling

  Bestandshandling omvat lezen en schrijven naar bestanden in VB. NETTO. Deze vaardigheid omvat concepten zoals bestandsinvoer/-uitvoer, modi voor bestandstoegang en foutafhandeling. Het testen van deze vaardigheid helpt bij het evalueren van de mogelijkheid van een kandidaat om met externe bestanden te werken, bestandsbewerkingen uit te voeren en potentiële bestandsgerelateerde fouten te verwerken.

 • Database-connectiviteit

  database-connectiviteit omvat verbinden en interactie met databases In vb.net. Deze vaardigheid omvat concepten zoals het opzetten van verbindingen, het uitvoeren van SQL -query's en het ophalen van gegevens uit databases. Het meten van deze vaardigheid helpt bij het beoordelen van het vermogen van een kandidaat om met databases te werken, CRUD -bewerkingen uit te voeren en gegevens op te halen en manipulatie om te gaan. Webontwikkelingskader voor het maken van dynamische websites en webapplicaties met behulp van VB.NET. Deze vaardigheid heeft betrekking op onderwerpen zoals webbesturingselementen, het afhandelen van evenementen en het beheren van status in webformulieren. Het testen van deze vaardigheid helpt bij het evalueren van het begrip van een kandidaat van concepten voor webontwikkeling en hun vermogen om interactieve webtoepassingen te maken met vb.net.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Vb.net online test to be based on.

  Variabelen
  Gegevenstypen
  Operators
  Uitingen
  Controle -verklaringen
  Arrays
  Functie
  Procedures
  Klassen
  Voorwerpen
  Erfenis
  Polymorfisme
  Uitzonderingsbehandeling
  Bestandsbehandeling
  Database -connectiviteit
  ASP.NET Webformulieren
  Variabelen Verklaring
  Variabele reikwijdte
  Constante variabelen
  Conversie van gegevenstypen
  Rekenkundige operators
  Relationele operators
  Logische operators
  Voorwaardelijke stellingen
  Loopverklaringen
  Enkele dimensionale arrays
  Multidimensionale arrays
  Array -functies
  Door de gebruiker gedefinieerde functies
  Ingebouwde functies
  Parameter passeren
  Subroutines
  Overbelasting
  Klassen en objecten
  Constructeurs
  Destructor
  Erfenis typen
  Methode die dwazen
  Methode overbelasting
  Abstracte klassen
  Koppel
  Uitzonderingstypen
  Try-catch-finale
  Aangepaste uitzonderingen
  Bestanden lezen
  Schrijfbestanden schrijven
  Bestandsmanipulatie
  SQL -connectiviteit
  Databasebewerkingen
  Gegevenslezers
  Ado.net
  Webformulieren besturingselementen
  Evenementbehandeling
  Staatsmanagement
  Validaties
  Hoofdpagina's
  Gegevensbeheersing

What roles can I use the VB.NET Online Test for?

 • .NET -ontwikkelaar
 • VB.NET Developer
 • Vb.net stagiair

How is the VB.NET Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Verbinding maken met en databases op zoek gaan met VB.NET
 • Het ontwikkelen van ASP.NET Web Forms -applicaties met VB.NET
 • Best practices toepassen voor codeorganisatie en leesbaarheid
 • Foutafhandelingstechnieken implementeren voor robuuste en stabiele toepassingen
 • Gebruikersvriendelijke en responsieve gebruikersinterfaces ontwerpen en implementeren
 • Invoervalidatie en gegevensinzetting uitvoeren om gegevensintegriteit te waarborgen
 • De prestaties optimaliseren door code te verfijnen en efficiënte algoritmen te gebruiken
 • Het gebruik van foutopsporingshulpmiddelen en technieken om programmafouten te identificeren en op te lossen
 • Implementatie van beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen gemeenschappelijke kwetsbaarheden
 • Samenwerken en effectief werken in een teamomgeving
Singapore government logo

De rekruteringsmanagers waren van mening dat ze door de technische vragen die ze tijdens de panelgesprekken stelden, konden zien welke kandidaten beter scoorden, en onderscheidden ze zich met degenen die niet zo goed scoorden. Zij zijn zeer tevreden met de kwaliteit van de kandidaten op de shortlist van de Adaface-screening.


85%
Vermindering van de screeningstijd

VB.NET Hiring Test Veelgestelde vragen

Kan ik meerdere vaardigheden combineren in één aangepaste beoordeling?

Ja absoluut. Aangepaste beoordelingen zijn opgezet op basis van uw functiebeschrijving en bevatten vragen over alle must-have vaardigheden die u opgeeft.

Heeft u functies tegen latere of proctoring op hun plaats?

We hebben de volgende anti-cheating-functies op zijn plaats:

 • Niet-googelbare vragen
 • IP Proctoring
 • Web Proctoring
 • Webcam Proctoring
 • Plagiaatdetectie
 • Beveilig browser

Lees meer over de Proctoring -functies.

Hoe interpreteer ik testscores?

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat een beoordeling een eliminatietool is, geen selectietool. Een vaardighedenbeoordeling is geoptimaliseerd om u te helpen kandidaten te elimineren die niet technisch gekwalificeerd zijn voor de rol, het is niet geoptimaliseerd om u te helpen de beste kandidaat voor de rol te vinden. Dus de ideale manier om een ​​beoordeling te gebruiken is om een ​​drempelscore te bepalen (meestal 55%, wij helpen u benchmark) en alle kandidaten uit te nodigen die boven de drempel scoren voor de volgende interviewrondes.

Voor welk ervaringsniveau kan ik deze test gebruiken?

Elke ADAFACE -beoordeling is aangepast aan uw functiebeschrijving/ ideale kandidaatpersonage (onze experts van het onderwerp zullen de juiste vragen kiezen voor uw beoordeling uit onze bibliotheek van 10000+ vragen). Deze beoordeling kan worden aangepast voor elk ervaringsniveau.

Krijgt elke kandidaat dezelfde vragen?

Ja, het maakt het veel gemakkelijker voor u om kandidaten te vergelijken. Opties voor MCQ -vragen en de volgorde van vragen worden gerandomiseerd. We hebben anti-cheating/proctoring functies. In ons bedrijfsplan hebben we ook de optie om meerdere versies van dezelfde beoordeling te maken met vragen over vergelijkbare moeilijkheidsniveaus.

Ik ben een kandidaat. Kan ik een oefentest proberen?

Nee. Helaas ondersteunen we op dit moment geen oefentests. U kunt echter onze voorbeeldvragen gebruiken voor praktijk.

Wat zijn de kosten van het gebruik van deze test?

U kunt onze [prijsplannen] bekijken (https://www.adaface.com/pricing/).

Kan ik een gratis proefperiode krijgen?

Ja, u kunt gratis aanmelden en een voorbeeld van deze test.

Ik ben net naar een betaald plan verhuisd. Hoe kan ik een aangepaste beoordeling aanvragen?

Hier is een korte handleiding over hoe een aangepaste beoordeling aanvragen op Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Probeer vandaag de meest kandidaatvriendelijke vaardighedenbeoordelingstool.
g2 badges
Ready to use the Adaface Vb.net online test?
Ready to use the Adaface Vb.net online test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️