Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The SQL online test evaluates a candidate's ability to design and build relational databases and tables from scratch, apply CRUD options, write efficient queries and subqueries to filter data and create efficient indexes for faster SQL queries.

Covered skills:

 • Creating databases
 • CRUD operations on tables
 • Creating and deleting tables
 • Joins & Subqueries
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SQL online test is the most accurate way to shortlist Database AdministratorsReason #1

Tests for on-the-job skills

De SQL online beoordelingstest helpt recruiters en wervingsmanagers gekwalificeerde SQL -experts te identificeren uit een pool van cv's en helpt bij het nemen van objectieve aanwervingsbeslissingen. Het vermindert de administratieve overhead van het interviewen van te veel kandidaten en bespaart dure technische tijd door ongekwalificeerde kandidaten uit te filteren. De ADAFACE SQL online testschermen kandidaten voor de typische vaardigheden die recruiters zoeken in een SQL -ontwikkelaar:

 • Maak een relationele database helemaal opnieuw
 • Maak, wijzigen en verwijderen tabellen uit een database
 • Voeg gegevens uit, update en verwijder van een tabel
 • Ophalen van gegevens uit een database met behulp van geselecteerde query's
 • Filtergegevens met behulp van waar clausules en logische operators
 • Bestel en beperk gegevens opgehaald uit een tabel
 • Gebruik geaggregeerde functies en groepsgegevens om meer betekenisvolle inzichten uit een database te verkrijgen
 • Relateer tabellen samen met databaserelaties
 • Gebruik SQL -join query's om gegevens uit meerdere tabellen op te halen in een enkele query
 • Master Complex SQL Subqueries
 • Pas SQL -stringfuncties toe
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dit zijn slechts een klein monster uit onze bibliotheek met meer dan 10.000 vragen. De werkelijke vragen hierover SQL Online Test zal niet-googelbaar zijn.

🧐 Question

Medium

Multi Select
JOIN
GROUP BY
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many rows does the following SQL query return?
 image

Medium

nth highest sales
Nested queries
User Defined Functions
Solve
Consider the following SQL table:
 image
Which of the following SQL commands will find the ‘nth highest Sales’ if it exists (returns null otherwise)?
 image

Medium

Select & IN
Nested queries
Solve
Consider the following SQL table:
 image
Which of the following SQL queries would return the year when neither a football or cricket winner was chosen?
 image

Medium

Sorting Ubers
Nested queries
Join
Comparison operators
Solve
Consider the following SQL table:
 image
What will be the first two tuples resulting from the following SQL command?
 image

Hard

With, AVG & SUM
MAX() MIN()
Aggregate functions
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many tuples does the following query return?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Multi Select
JOIN
GROUP BY
2 mins
SQL
Solve

Medium

nth highest sales
Nested queries
User Defined Functions
3 mins
SQL
Solve

Medium

Select & IN
Nested queries
3 mins
SQL
Solve

Medium

Sorting Ubers
Nested queries
Join
Comparison operators
3 mins
SQL
Solve

Hard

With, AVG & SUM
MAX() MIN()
Aggregate functions
2 mins
SQL
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Multi Select
JOIN
GROUP BY
SQL
Medium2 mins
Solve
nth highest sales
Nested queries
User Defined Functions
SQL
Medium3 mins
Solve
Select & IN
Nested queries
SQL
Medium3 mins
Solve
Sorting Ubers
Nested queries
Join
Comparison operators
SQL
Medium3 mins
Solve
With, AVG & SUM
MAX() MIN()
Aggregate functions
SQL
Hard2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Met Adaface konden we ons eerste screeningproces optimaliseren met meer dan 75%, waardoor we kostbare tijd vrijmaken voor zowel wervingsmanagers als ons talent -acquisitieteam!


Brandon Lee, Hoofd van mensen, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SQL Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SQL Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Hoe past u deze test aan voor senior SQL -ontwikkelaars aan?

De onderwerpen van vragen variëren op basis van de anciënniteitsniveau/ ervaring van de kandidaten voor uw rol. Hier zijn een paar geavanceerde SQL -onderwerpen vragen gebaseerd op:

 • Schrijven en analyseren van geavanceerde SQL -query's en subquery's
 • Weergaven maken en gebruiken
 • Het maken en gebruiken van sequenties
 • Windowing -functies voor het werken met geordende gegevenssets
 • Het maken en gebruiken van efficiënte indexen
 • Synoniemen maken en gebruiken
 • Weergaven van gegevenswoordenboek
 • SQL -scripts genereren (dynamische)
 • Geavanceerde aggregatietechnieken
 • Het beheren van gebruikersrechten en rollen
 • met behulp van reguliere uitdrukkingen
 • Database -triggers
 • Lokale en globale variabelen
 • opgeslagen routines
 • Scaling -database (sharding, replicatie, back -ups)
 • Verticaal + horizontale schaling
 • Een SQL -database verbinden met een server
 • Gegevensmodellering (ER -diagram en normalisatie)
 • ETL Fundamentals

De exacte onderwerpen worden gekozen op basis van uw functiebeschrijving.

Over SQL -ontwikkelaars -functies

SQL (Structured Query Language) is een standaard databasetaal die wordt gebruikt om relationele databases te maken, te onderhouden en op te halen. SQL zelf is geen programmeertaal, maar de standaard maakt het mogelijk om procedurele extensies ervoor te creëren, waardoor het wordt uitgebreid tot de functionaliteit van een volwassen programmeertaal.

SQL -ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van SQL -databases en het schrijven van applicaties naar interface met SQL -databases. Ontwikkeling bestaat vaak uit het ontwerpen van tabellen, het opslaan van procedures, weergaven en functies.

Typische SQL -ontwikkelaarsverantwoordelijkheden kunnen zijn:

 • Ontwikkeling van hoogwaardige database-oplossingen
 • Bekijk en interpreteer de lopende vereisten voor bedrijfsrapporten
 • Analyseer bestaande SQL -query's voor prestatieverbeteringen
 • Serveronderhoud, waarbij ook databaseprogramma's en -bewerkingen van problemen oplossen,
 • Ontwikkel procedures en scripts voor gegevensmigratie
 • Behandel gemeenschappelijke databaseprocedures zoals upgrade, back -up, herstel, migratie, enz.

What roles can I use the SQL Online Test for?

 • Database Administrator
 • SQL Developer
 • Data Analyst
 • Business Intelligence Developer
 • Software Engineer
 • Data Engineer
 • Data Scientist
 • Data Architect
 • System Analyst
 • Senior SQL Developer
 • Business Analyst (SQL)

What topics are covered in the SQL online test?

Het relationele model
SQL Basics
SQL -functies
Gegevensaanpassingstaal
Gegevensquerytaal
Woed
SQL -filtering / waar instructie
Subqueries
Indexen
3 gewaardeerde logica
SQL voegt zich bij
Vensterfuncties
Datumfiltering en tijdstempels
Geaggregeerde functies
Operator Prioriteit
Bestellen door
Groep door
Top-down ontwerp
Bottom-up ontwerp
Entiteitsrelatie diagram
Normalisatie
Databasetypen
Multi-tafel select
Toestemming
Back -upstrategieën
Transacties
Gegevenstypen
Keer bekeken
Schorsen
Replicatie
Back -ups
Verticaal + horizontale schaling
Gedistribueerde versus gecentraliseerde databases
Databasebeveiliging
SQL -injecties
Toegangscontrole
Singapore government logo

De aanwervingsmanagers vonden dat door de technische vragen die ze tijdens de interviews van het panel stelden, ze konden vertellen welke kandidaten betere scores hadden, en onderscheidden zich met degenen die niet zo goed scoor. Zij zijn zeer tevreden met de kwaliteit van kandidaten genomineerd met de ADAFACE -screening.


85%
Vermindering van de screeningstijd

SQL Online Test FAQs

Kan ik relationele databasebeheersystemen zoals MySQL, PostgreSQL, MS SQL evalueren in plaats van SQL?

Ja. Wij bieden gerichte tests die u kunnen helpen bij het beoordelen van databasebeheersystemen in plaats van querytaal SQL. U kunt onze zelfstandige MySQL-test bekijken, [Postgresql Test](https://www.adaface.com/assessment-test/ Postgresql-test) en MS SQL Test voor diepgaande details over wat voor soort vragen worden gebruikt om die vaardigheden te evalueren.

Kan ik SQL- en coderingsvaardigheden evalueren in dezelfde test?

Ja. We ondersteunen het testen van meerdere vaardigheden in dezelfde test. U kunt een aangepaste test krijgen waarbij MCQ-vragen worden gebruikt om SQL-kennis te evalueren en coderende vragen worden gebruikt om hands-on programmeervaardigheden te evalueren. We kunnen ook de coderingsvragen beperken die alleen moeten worden opgelost met behulp van een bepaalde programmeertaal als uw functiebeschrijving een specifieke taal verwacht.

Kan ik SQL en NoSQL (zoals MongoDB) in dezelfde test evalueren?

Ja. U kunt onze standaard MongoDB -test bekijken om een ​​idee te krijgen van welke vragen worden gesteld om MongoDB -vaardigheden te evalueren. In de uiteindelijke beoordeling heeft u vragen om SQL en MongoDB in dezelfde test te evalueren.

Kan ik andere relevante vaardigheden zoals Python in dezelfde test evalueren?

Ja. We ondersteunen screening meerdere vaardigheden in één test. U kunt onze standaard Python-test bekijken om te begrijpen welk type vragen we gebruiken om Python-vaardigheden te evalueren. Nadat u zich voor elk plan hebt aangemeld, kunt u een aangepaste beoordeling aanvragen die wordt aangepast aan uw functiebeschrijving. De aangepaste beoordeling bevat vragen voor alle must-have vaardigheden die nodig zijn voor uw SQL-rol.

Kan ik meerdere vaardigheden combineren in één aangepaste beoordeling?

Ja absoluut. Aangepaste beoordelingen zijn opgezet op basis van uw functiebeschrijving en bevatten vragen over alle must-have vaardigheden die u opgeeft.

Heeft u functies tegen latere of proctoring op hun plaats?

We hebben de volgende anti-cheating-functies op zijn plaats:

 • Niet-googelbare vragen
 • IP Proctoring
 • Web Proctoring
 • Webcam Proctoring
 • Plagiaatdetectie
 • Beveilig browser

Lees meer over de Proctoring -functies.

Hoe interpreteer ik testscores?

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat een beoordeling een eliminatietool is, geen selectietool. Een vaardighedenbeoordeling is geoptimaliseerd om u te helpen kandidaten te elimineren die niet technisch gekwalificeerd zijn voor de rol, het is niet geoptimaliseerd om u te helpen de beste kandidaat voor de rol te vinden. Dus de ideale manier om een ​​beoordeling te gebruiken is om een ​​drempelscore te bepalen (meestal 55%, wij helpen u benchmark) en alle kandidaten uit te nodigen die boven de drempel scoren voor de volgende interviewrondes.

Voor welk ervaringsniveau kan ik deze test gebruiken?

Elke ADAFACE -beoordeling is aangepast aan uw functiebeschrijving/ ideale kandidaatpersonage (onze experts van het onderwerp zullen de juiste vragen kiezen voor uw beoordeling uit onze bibliotheek van 10000+ vragen). Deze beoordeling kan worden aangepast voor elk ervaringsniveau.

Krijgt elke kandidaat dezelfde vragen?

Ja, het maakt het veel gemakkelijker voor u om kandidaten te vergelijken. Opties voor MCQ -vragen en de volgorde van vragen worden gerandomiseerd. We hebben anti-cheating/proctoring functies. In ons bedrijfsplan hebben we ook de optie om meerdere versies van dezelfde beoordeling te maken met vragen over vergelijkbare moeilijkheidsniveaus.

Ik ben een kandidaat. Kan ik een oefentest proberen?

Nee. Helaas ondersteunen we op dit moment geen oefentests. U kunt echter onze voorbeeldvragen gebruiken voor praktijk.

Wat zijn de kosten van het gebruik van deze test?

U kunt onze [prijsplannen] bekijken (https://www.adaface.com/pricing/).

Kan ik een gratis proefperiode krijgen?

Ja, u kunt gratis aanmelden en een voorbeeld van deze test.

Ik ben net naar een betaald plan verhuisd. Hoe kan ik een aangepaste beoordeling aanvragen?

Hier is een korte handleiding over hoe een aangepaste beoordeling aanvragen op Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Probeer vandaag de meest kandidaatvriendelijke vaardighedenbeoordelingstool.
g2 badges
Ready to use the Adaface SQL Online Test?
Ready to use the Adaface SQL Online Test?
chat met ons
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Voorwaarden Privacy Vertrouwensgids

🌎 Kies uw taal

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️