Search test library by skills or roles
⌘ K

SAP WM Online Test

About the test:

De SAP WM Online -test evalueert de kennis en het begrip van een kandidaat van concepten en processen voor magazijnbeheer binnen het SAP -systeem. De test omvat meerdere keuzevragen die betrekking hebben op onderwerpen zoals voorraadbeheer, goederenbewijs en -probleem, opslagtypen en secties, batchbeheer, putaway- en pickstrategieën, integratie met andere SAP-modules, hoofdgegevensconfiguratie, handlingunits management, WM organisatiestructuur, WM organisatiestructuur , fysieke inventaris en rapportage en analyse.

Covered skills:

 • Magazijnbeheer
 • Goederenontvangst en probleem
 • Batchmanagement
 • Integratie met andere SAP -modules
 • Beheer van eenhedenbeheer
 • Fysieke voorraad
 • Voorraadbeheer
 • Opslagtypen en secties
 • Strategieën voorzitten en plukken
 • Hoofdgegevensconfiguratie
 • WM organisatiestructuur
 • Rapportage en analyse

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP WM Test is the most accurate way to shortlist SAP Warehouse ManagersReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP WM Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • In staat om magazijnprocessen te optimaliseren en de efficiëntie te verbeteren
 • Bekwaam in het beheren en volgen van voorraadniveaus
 • Bekwaam in het uitvoeren van goederenbewijs en het geven van transacties
 • Kennis van het instellen en onderhouden van opslagtypen en secties
 • Ervaren in batchbeheer en -behandeling
 • Bekend met verschillende uitgesproken en plukstrategieën
 • Inzicht in hoe SAP WM integreert met andere SAP -modules
 • Expertise bij het configureren en onderhouden van stamgegevens
 • Competent in het handelen van eenhedenbeheer
 • Mogelijkheid om een ​​goed gestructureerde WM-organisatiestructuur te ontwerpen en te implementeren
 • In staat om fysieke voorraadprocessen uit te voeren
 • Bekwaam in het genereren van rapporten en het uitvoeren van analyse
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Met Adaface konden we ons eerste screeningproces met ruim 75% optimaliseren, waardoor kostbare tijd vrijkwam voor zowel de rekruteringsmanagers als ons talentacquisitieteam!


Brandon Lee, Hoofd Mensen, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP WM in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP WM from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Bekijk Sample Scorecard
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP WM Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP WM Online Test?

The SAP WM makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Inzicht in concepten voor magazijnbeheer
 • Kennis van voorraadbeheerprocessen
 • Vaardigheid in goederenontvangst en uitgifteprocedures
 • Bekendheid met verschillende opslagtypen en secties
 • Ervaring in batchmanagementactiviteiten
 • Begrip van het opbergen en plukken strategieën
 • Mogelijkheid om SAP WM te integreren met andere modules
 • Expertise in de configuratie van de masteregevens voor WM
 • Kennis van het handelen van eenhedenbeheer
 • Inzicht in WM -organisatiestructuur

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP WM Online Test?

 • Inventarisbeheer

  Inventarisbeheer in SAP WM omvat het bewaken en beheersen van de beweging en opslag van goederen in een magazijn. Het bevat taken zoals aandelentelling, aandelenaanpassingen en voorraadwaardering. Deze vaardigheid wordt gemeten om het vermogen van een kandidaat te beoordelen om de inventarisniveaus effectief te beheren en te volgen, waardoor een nauwkeurige en tijdige beschikbaarheid van goederen wordt gewaarborgd. goederen ontvangen in het magazijn en het uitgeven van goederen voor uitgaande levering. Het omvat activiteiten zoals het verifiëren van inkomende zendingen, het opnemen van bonnen en het kiezen van items voor verzending. Het meten van deze vaardigheid helpt bij het evalueren van de vaardigheid van een kandidaat bij het beheer van de goederenstroom in en uit het magazijn.

 • opslagtypen en secties

  opslagtypen en secties in SAP WM verwijzen naar de classificatie en onderverdeling van magazijnruimte op basis van verschillende criteria zoals opslagomstandigheden, materiaalkenmerken en opslagcapaciteit. Deze vaardigheid wordt gemeten om het begrip van een kandidaat te beoordelen in het effectief organiseren en toewijzen van opslagruimte in een magazijn, waardoor efficiënte opslag en het ophalen van goederen mogelijk wordt. WM omvat het volgen en beheer van materialen of producten met specifieke kenmerken, zoals een productielot of een productiedatum. Deze vaardigheid wordt gemeten om het vermogen van een kandidaat te evalueren om batches in de hele magazijnactiviteiten effectief te beheren en te traceren, te waarborgen Het kiezen van strategieën in SAP WM verwijst naar de methoden en regels die worden gebruikt voor het plaatsen van inkomende goederen in opslaglocaties (opgenomen) en het ophalen van goederen uit opslaglocaties voor uitgaande levering (plukken). Het meten van deze vaardigheid helpt bij het bepalen van de kennis van een kandidaat over de verschillende strategieën en hun vermogen om ze te implementeren voor optimale magazijnactiviteiten.

 • Integratie met andere SAP -modules

  Integratie met andere SAP -modules omvat de naadloze Uitwisseling van informatie en gegevens tussen magazijnbeheer en andere modules van het SAP -systeem, zoals verkoop en distributie, materiaalbeheer en productieplanning. Deze vaardigheid wordt gemeten om het begrip van een kandidaat te beoordelen in het integreren en synchroniseren van magazijnactiviteiten met andere bedrijfsprocessen om end-to-end efficiëntie te bereiken.

 • hoofdgegevensconfiguratie

  hoofdgegevensconfiguratie In SAP verwijst WM naar de instelling en onderhoud van belangrijke gegevenselementen zoals opslaglocaties, materialen en maateenheden. Deze vaardigheid wordt gemeten om de vaardigheid van een kandidaat te evalueren bij het configureren en onderhouden van nauwkeurige en up-to-date mastergegevens, wat cruciaal is voor de soepele werking van magazijnbewerkingen.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP WM to be based on.

  Magazijnstructuur
  Opslagbakbeheer
  Strategieën opgenomen
  Strategieën kiezen
  RFID -integratie
  Kruising
  Serienummerbeheer
  Typen met een handelingseenheid
  Opslageenheid management
  Kitting en montage
  Integratie met SAP MM
  Integratie met SAP SD
  Integratie met SAP PP
  Integratie met SAP QM
  Integratie met SAP FI
  Integratie met SAP Co
  Info -records
  Quota -arrangement
  Reservering
  Batchbepaling
  Voorraad overdracht
  Stockoverdracht bestelling
  Foutscenario -handling
  Inventaris tellen
  Fietsen tellen
  Deletie van voorraad
  Overplaatsingsverzoek
  Magazijnorder
  Taak- en resource management
  Master -gegevenstabellen
  Typen met een handelingseenheid
  Bepaling van de opslagafval
  Inkomende levering
  Uitgaande leveringen
  Opslagbesturing
  Capaciteitscontrole
  Inventarisrapportage
  Voorraadoverzicht
  Bewegingstypen
  Opslagbesturingsstrategie
  Fysieke voorraadprocedures
  ABC -analyse
  Bin -status
  Materiële enscenering
  Stock Discrepancy Analysis
  Leveringsvolging
  Zending aandelen
  Kittingsproces
  Werkcentrumintegratie
  Opslagsectie
  WM -interfaces

What roles can I use the SAP WM Online Test for?

 • SAP Warehouse Manager
 • SAP WM Professional

How is the SAP WM Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Vaardigheid in fysieke voorraadprocessen
 • Mogelijkheid om rapporten te genereren en analyse uit te voeren
 • Ervaring met het optimaliseren van magazijnactiviteiten
 • Kennis van RF -technologie en mobiele gegevensinvoer
 • Mogelijkheid om WM -gerelateerde problemen op te lossen
 • Inzicht in de principes van Lean Warehouse
 • Kennis van cross-docking en directe uitspraak
 • Ervaring met golfbeheer en golfplukken
 • Mogelijkheid om transporteenheden te configureren in WM
 • Inzicht in diensten met toegevoegde waarde in WM
Singapore government logo

De rekruteringsmanagers waren van mening dat ze door de technische vragen die ze tijdens de panelgesprekken stelden, konden zien welke kandidaten beter scoorden, en onderscheidden ze zich met degenen die niet zo goed scoorden. Zij zijn zeer tevreden met de kwaliteit van de kandidaten op de shortlist van de Adaface-screening.


85%
Vermindering van de screeningstijd

SAP WM Hiring Test Veelgestelde vragen

Kan ik meerdere vaardigheden combineren in één aangepaste beoordeling?

Ja absoluut. Aangepaste beoordelingen zijn opgezet op basis van uw functiebeschrijving en bevatten vragen over alle must-have vaardigheden die u opgeeft.

Heeft u functies tegen latere of proctoring op hun plaats?

We hebben de volgende anti-cheating-functies op zijn plaats:

 • Niet-googelbare vragen
 • IP Proctoring
 • Web Proctoring
 • Webcam Proctoring
 • Plagiaatdetectie
 • Beveilig browser

Lees meer over de Proctoring -functies.

Hoe interpreteer ik testscores?

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat een beoordeling een eliminatietool is, geen selectietool. Een vaardighedenbeoordeling is geoptimaliseerd om u te helpen kandidaten te elimineren die niet technisch gekwalificeerd zijn voor de rol, het is niet geoptimaliseerd om u te helpen de beste kandidaat voor de rol te vinden. Dus de ideale manier om een ​​beoordeling te gebruiken is om een ​​drempelscore te bepalen (meestal 55%, wij helpen u benchmark) en alle kandidaten uit te nodigen die boven de drempel scoren voor de volgende interviewrondes.

Voor welk ervaringsniveau kan ik deze test gebruiken?

Elke ADAFACE -beoordeling is aangepast aan uw functiebeschrijving/ ideale kandidaatpersonage (onze experts van het onderwerp zullen de juiste vragen kiezen voor uw beoordeling uit onze bibliotheek van 10000+ vragen). Deze beoordeling kan worden aangepast voor elk ervaringsniveau.

Krijgt elke kandidaat dezelfde vragen?

Ja, het maakt het veel gemakkelijker voor u om kandidaten te vergelijken. Opties voor MCQ -vragen en de volgorde van vragen worden gerandomiseerd. We hebben anti-cheating/proctoring functies. In ons bedrijfsplan hebben we ook de optie om meerdere versies van dezelfde beoordeling te maken met vragen over vergelijkbare moeilijkheidsniveaus.

Ik ben een kandidaat. Kan ik een oefentest proberen?

Nee. Helaas ondersteunen we op dit moment geen oefentests. U kunt echter onze voorbeeldvragen gebruiken voor praktijk.

Wat zijn de kosten van het gebruik van deze test?

U kunt onze [prijsplannen] bekijken (https://www.adaface.com/pricing/).

Kan ik een gratis proefperiode krijgen?

Ja, u kunt gratis aanmelden en een voorbeeld van deze test.

Ik ben net naar een betaald plan verhuisd. Hoe kan ik een aangepaste beoordeling aanvragen?

Hier is een korte handleiding over hoe een aangepaste beoordeling aanvragen op Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Probeer vandaag de meest kandidaatvriendelijke vaardighedenbeoordelingstool.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP WM?
Ready to use the Adaface SAP WM?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️