Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

De SAP QM Online Test gebruikt scenario-gebaseerde MCQ's om kandidaten te evalueren op hun kennis en vaardigheden op gebieden zoals kwaliteitsplanning, inspectiebeheer, auditbeheer, non-conformatiebeheer, kwaliteitsbeheer van leveranciers en integratie met andere SAP-modules. Deze test is bedoeld om het begrip van kandidaten van fundamentele concepten te beoordelen en hun vermogen om ze toe te passen op real-world scenario's, evenals hun bekendheid met SAP Quality Management-module en aanverwante technologieën.

Covered skills:

 • Kwaliteitsmanagement
 • Procesverbetering
 • ISO -normen
 • Kwaliteitscontrole
 • Defectbeheer
 • Risicomanagement
 • Testprincipes
 • Statistische procescontrole
 • Kwaliteitsplanning
 • Kwaliteitsverzekering
 • Kwaliteitsdocumentatie
 • Root Oorzaakanalyse

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP Quality Management Assessment Test is the most accurate way to shortlist SAP QM ConsultantsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP Quality Management Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • In staat om kwaliteitsbeheeractiviteiten uit te voeren in overeenstemming met organisatiedoelen
 • Bekwaam in het testen van principes en methoden
 • Bekwaam in procesverbeteringstechnieken
 • Kennis in statistische procescontrole (SPC)
 • Bekend met ISO -normen en hun implementatie
 • In staat om strategieën voor kwaliteitsplanning te ontwikkelen en te implementeren
 • Ervaren in kwaliteitscontrolespraktijken
 • Bedreven in het waarborgen van kwaliteitsborging gedurende de hele levenscyclus van het project
 • Competent in defect management en resolutie
 • Bekwaam in het maken en onderhouden van kwaliteitsdocumentatie
 • Bekwaam in risicobeheer en mitigatie
 • In staat om hoofdoorzaakanalyse uit te voeren voor kwaliteitsproblemen
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Met Adaface konden we ons eerste screeningproces met ruim 75% optimaliseren, waardoor kostbare tijd vrijkwam voor zowel de rekruteringsmanagers als ons talentacquisitieteam!


Brandon Lee, Hoofd Mensen, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP Quality Management Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP Quality Management Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Bekijk Sample Scorecard
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP Quality Management Online Test

Why you should use Pre-employment SAP Quality Management Test?

The SAP Quality Management Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Inzicht en toepassing van kwaliteitsbeheerprincipes
 • Kennis van het testen van principes en methoden
 • Ervaring met procesverbeteringstechnieken
 • Vaardigheid in statistische procescontrole (SPC)
 • Bekendheid met ISO -normen met betrekking tot kwaliteitsbeheer
 • Expertise in kwaliteitsplanning en analyse
 • Mogelijkheid om kwaliteitscontroletaken effectief uit te voeren
 • Inzicht in en implementatie van kwaliteitsborgingsmaatregelen
 • Bekwaam in procedures voor defectbeheer
 • Kennis van kwaliteitsdocumentatie -eisen

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP Quality Management Test?

 • testprincipes

  Testprincipes verwijzen naar de Fundamentele concepten en richtlijnen die het testproces begeleiden. Het meten van deze vaardigheid in de test is belangrijk omdat het helpt bij het evalueren van het begrip van de kandidaat van testtechnieken, best practices en hun vermogen om ze toe te passen in real-world scenario's.

 • procesverbetering

  Procesverbetering omvat het analyseren van bestaande processen en het aanbrengen van wijzigingen om de efficiëntie, productiviteit en kwaliteit te verbeteren. Deze vaardigheid moet in de test worden gemeten om het vermogen van de kandidaat te beoordelen om gebieden voor verbetering te identificeren, effectieve veranderingsstrategieën te implementeren en continue verbetering binnen een organisatie te stimuleren.

 • statistische procescontrole

  statistisch Process Control (SPC) is een methode voor het bewaken en besturen van een proces om ervoor te zorgen dat het binnen vooraf bepaalde limieten werkt. Het meten van deze vaardigheid in de test is belangrijk, omdat recruiters de kennis van de kandidaat van SPC -technieken kunnen evalueren en hun vermogen om statistische hulpmiddelen te gebruiken om de prestaties van het proces te controleren en te beheersen.

 • ISO -normen

  ISO -normen zijn internationaal erkende normen die de criteria voor managementpraktijken van goede kwaliteit hebben uiteengezet. Deze vaardigheid moet in de test worden gemeten om de bekendheid van de kandidaat met ISO -normen, hun begrip van kwaliteitsmanagementprincipes en hun vermogen om deze normen te implementeren en te voldoen, te beoordelen.

 • kwaliteitsplanning </h4> <p > Kwaliteitsplanning omvat het definiëren van de kwaliteitsdoelstellingen, processen en middelen die nodig zijn om aan de eisen van de klant te voldoen. Het meten van deze vaardigheid in de test is belangrijk, omdat recruiters het vermogen van de kandidaat kunnen evalueren om effectieve kwaliteitsplannen te ontwikkelen, doelen van duidelijke kwaliteit vast te stellen en deze plannen af ​​te stemmen op algemene bedrijfsdoelstellingen. </p> <h4> kwaliteitscontrole

  Kwaliteitscontrole is het proces van het monitoren en inspecteren van producten of diensten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan specifieke kwaliteitsnormen. Het meten van deze vaardigheid in de test helpt bij het beoordelen van het vermogen van de kandidaat om kwaliteitscontrolemaatregelen effectief te implementeren, kwaliteitsproblemen te identificeren en aan te pakken en consistent product- of servicekwaliteit te behouden.

 • Kwaliteitsborging

  Kwaliteitsborging omvat een reeks activiteiten die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat kwaliteitsvereisten worden voldaan gedurende het hele project- of productlevenscyclus. Het meten van deze vaardigheid in de test is belangrijk, omdat recruiters het begrip van de kandidaat van kwaliteitsborgingsprincipes, hun vermogen om kwaliteitsborgingsprocessen te implementeren en hun aandacht voor details te evalueren bij het waarborgen van product- of servicekwaliteit.

 • defect Management

  Defectbeheer verwijst naar het proces van het identificeren, documenteren, volgen en oplossen van defecten of problemen in een product of systeem. Het meten van deze vaardigheid in de test helpt bij het beoordelen van het vermogen van de kandidaat om defecten effectief te beheren, hulpmiddelen voor het volgen van defecten te gebruiken en corrigerende acties te implementeren om toekomstige defecten te voorkomen.

 • kwaliteitsdocumentatie

  Kwaliteitsdocumentatie omvat het creëren en het onderhouden van documentatie met betrekking tot kwaliteitsmanagementprocessen, procedures en normen. Het meten van deze vaardigheid in de test is belangrijk, omdat recruiters de aandacht van de kandidaat voor details kunnen evalueren, het vermogen om kwaliteitsgerelateerde informatie nauwkeurig te documenteren en hun begrip van het belang van het handhaven van uitgebreide kwaliteitsdocumentatie.

 • Risicobeheer

  Risicobeheer verwijst naar het proces van het identificeren, analyseren en verminderen van potentiële risico's die de kwaliteit of het succes van een project of product kunnen beïnvloeden. Het meten van deze vaardigheid in de test helpt bij het beoordelen van het vermogen van de kandidaat om risico's te identificeren en te evalueren, strategieën voor risicobeheer te ontwikkelen en geïnformeerde beslissingen te nemen om risicoblootstelling te minimaliseren.

 • Root Cause Analysis

  Root Oorzaak Analyse is een systematische benadering om de onderliggende oorzaken van problemen of problemen te identificeren. Het meten van deze vaardigheid in de test is belangrijk, omdat recruiters het vermogen van de kandidaat kunnen evalueren om complexe problemen te analyseren, de grondoorzaken te bepalen en effectieve oplossingen voor te stellen om recidief te voorkomen.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP Quality Management Test to be based on.

  Kwaliteitsmanagement
  Testprincipes
  Procesverbetering
  Statistische procescontrole
  ISO -normen
  Kwaliteitsplanning
  Kwaliteitscontrole
  Kwaliteitsverzekering
  Defectbeheer
  Kwaliteitsdocumentatie
  Risicomanagement
  Root Oorzaakanalyse
  Kwaliteitsstatistieken
  Procesaudits
  Non-conformance rapportage
  Six Sigma
  PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus
  Continue verbetering
  Pas R & R -onderzoeken in
  Mogelijkheidsanalyse
  Procescapaciteitsindices
  Controle kaarten
  ISO 9001
  ISO 14001
  ISO 27001
  ISO 45001
  Ontwerp van experimenten (DOE)
  FMEA (faalmodi en effectenanalyse)
  Beheersplan
  Preventieve actie
  Corrigerende actie
  Leveranciers management
  Waardestream mapping
  Kaizen
  Poka-yoke
  Standaard operationele procedures (SOPS)
  Meetsystemen analyse
  Kosten van kwaliteit (COQ)
  Benchmarking
  Continue verbeteringscultuur
  Proces in kaart brengen
  Proces optimalisatie
  Defect Pareto -analyse
  Inspectie- en testtechnieken
  Kwaliteitsaudits
  Kwaliteitscontroletools
  Kwaliteitskostenanalyse
  Risicobeoordeling
  Risicobeperkingsstrategieën
  Vissenbeen diagram
  5 Whys -analyse
  Foutanalyse
  Corrigerende en preventieve actie (CAPA)
  Procesmogelijkheden
  Procesvariatie
  Kwaliteitsdoelstellingen
  Kwaliteitsbeleid
  Kwaliteitsverbeteringsprojecten
  Kwaliteitsbeheersysteem
  Compliantie van kwaliteitsnormen
  Meting en analyse
  Kwaliteitsprestatie -indicatoren
  Kwaliteitsteamleiderschap

What roles can I use the SAP Quality Management Test for?

 • SAP QM Consultant
 • SAP QM Kwaliteitsborging
 • SAP QM Senior Consultant
 • SAP QM -specialist
 • SAP QM functionele consultant
 • Developer van SAP Quality Management Toepassing
 • SAP Quality Management (QM) programmamanager
 • SAP QM Project Manager
 • SAP QM Application Lead

How is the SAP Quality Management Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Ervaring met risicobeheerpraktijken
 • Vaardigheid in de analyse van de oorzaak
 • Mogelijkheid om kwaliteitsverbeteringsinitiatieven te ontwikkelen en te implementeren
 • Vaardigheden in gegevensanalyse en interpretatie
 • Kennis van Six Sigma -principes en -methoden
 • Bekendheid met lean productieconcepten
 • Ervaring met leverancierskwaliteitsbeheer
 • Bekwaam in continue verbeteringspraktijken
 • Inzicht in en gebruik van kwaliteitsstatistieken
 • Mogelijkheid om kwaliteitsaudits en -inspecties te leiden
Singapore government logo

De rekruteringsmanagers waren van mening dat ze door de technische vragen die ze tijdens de panelgesprekken stelden, konden zien welke kandidaten beter scoorden, en onderscheidden ze zich met degenen die niet zo goed scoorden. Zij zijn zeer tevreden met de kwaliteit van de kandidaten op de shortlist van de Adaface-screening.


85%
Vermindering van de screeningstijd

SAP Quality Management Hiring Test Veelgestelde vragen

Kan ik meerdere vaardigheden combineren in één aangepaste beoordeling?

Ja absoluut. Aangepaste beoordelingen zijn opgezet op basis van uw functiebeschrijving en bevatten vragen over alle must-have vaardigheden die u opgeeft.

Heeft u functies tegen latere of proctoring op hun plaats?

We hebben de volgende anti-cheating-functies op zijn plaats:

 • Niet-googelbare vragen
 • IP Proctoring
 • Web Proctoring
 • Webcam Proctoring
 • Plagiaatdetectie
 • Beveilig browser

Lees meer over de Proctoring -functies.

Hoe interpreteer ik testscores?

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat een beoordeling een eliminatietool is, geen selectietool. Een vaardighedenbeoordeling is geoptimaliseerd om u te helpen kandidaten te elimineren die niet technisch gekwalificeerd zijn voor de rol, het is niet geoptimaliseerd om u te helpen de beste kandidaat voor de rol te vinden. Dus de ideale manier om een ​​beoordeling te gebruiken is om een ​​drempelscore te bepalen (meestal 55%, wij helpen u benchmark) en alle kandidaten uit te nodigen die boven de drempel scoren voor de volgende interviewrondes.

Voor welk ervaringsniveau kan ik deze test gebruiken?

Elke ADAFACE -beoordeling is aangepast aan uw functiebeschrijving/ ideale kandidaatpersonage (onze experts van het onderwerp zullen de juiste vragen kiezen voor uw beoordeling uit onze bibliotheek van 10000+ vragen). Deze beoordeling kan worden aangepast voor elk ervaringsniveau.

Krijgt elke kandidaat dezelfde vragen?

Ja, het maakt het veel gemakkelijker voor u om kandidaten te vergelijken. Opties voor MCQ -vragen en de volgorde van vragen worden gerandomiseerd. We hebben anti-cheating/proctoring functies. In ons bedrijfsplan hebben we ook de optie om meerdere versies van dezelfde beoordeling te maken met vragen over vergelijkbare moeilijkheidsniveaus.

Ik ben een kandidaat. Kan ik een oefentest proberen?

Nee. Helaas ondersteunen we op dit moment geen oefentests. U kunt echter onze voorbeeldvragen gebruiken voor praktijk.

Wat zijn de kosten van het gebruik van deze test?

U kunt onze [prijsplannen] bekijken (https://www.adaface.com/pricing/).

Kan ik een gratis proefperiode krijgen?

Ja, u kunt gratis aanmelden en een voorbeeld van deze test.

Ik ben net naar een betaald plan verhuisd. Hoe kan ik een aangepaste beoordeling aanvragen?

Hier is een korte handleiding over hoe een aangepaste beoordeling aanvragen op Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Probeer vandaag de meest kandidaatvriendelijke vaardighedenbeoordelingstool.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP Quality Management Test?
Ready to use the Adaface SAP Quality Management Test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️