Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

De SAP GRC -test evalueert de kennis van een kandidaat en begrip van SAP -governance, risico en naleving. Het beoordeelt vaardigheden in de naleving van de regelgeving, interne controles, risicobeheer, auditbeheer, procescontrole, toegangscontrole, segregatie van taken, beleidsmanagement, saneringsbeheer en beveiligingsbeheer.

Covered skills:

 • SAP Governance
 • Naleving van de regelgeving
 • Risicomanagement
 • Procescontrole
 • Segregatie van taken
 • Saneringsbeheer
 • Risico en naleving
 • Interne controles
 • Auditbeheer
 • Toegangscontrole
 • Beleidsbeheer
 • Veiligheidsmanagement

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP GRC Assessment Test is the most accurate way to shortlist SAP GRC -consultantsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP GRC Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Inzicht in SAP Governance, Risk and Compliance (GRC) principes en concepten
 • Kennis van de vereisten voor de naleving van de regelgeving
 • Mogelijkheid om interne bedieningselementen te ontwerpen en te implementeren
 • Inzicht in kaders en methoden voor risicobeheer
 • Vaardigheid in auditbeheerprocessen
 • Kennis van SAP GRC -procescontrole
 • Inzicht in de principes en praktijken van toegangscontrole
 • Vermogen om segregatie van taken (SOD) conflicten te identificeren en te beheren
 • Kennis van beleidsmanagement in SAP GRC
 • Bekendheid met saneringsmanagementprocessen
 • Inzicht in beveiligingsbeheer in SAP GRC
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Met Adaface konden we ons eerste screeningproces met ruim 75% optimaliseren, waardoor kostbare tijd vrijkwam voor zowel de rekruteringsmanagers als ons talentacquisitieteam!


Brandon Lee, Hoofd Mensen, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP GRC -beoordeling in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP GRC -beoordeling from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Bekijk Sample Scorecard
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP GRC Online Test

Why you should use Pre-employment SAP GRC Test?

The SAP GRC -beoordeling makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Implementatie van SAP Governance, Risk and Compliance Solutions
 • Inzicht in en toepassen van regelgevende nalevingsnormen
 • Het ontwerpen en implementeren van interne controlekaders
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën voor risicobeheer
 • Beheer en toezicht op auditactiviteiten
 • Procescontroles opstellen en onderhouden
 • Instellingen voor toegangscontrole configureren en beheren
 • Analyseren en voorkomen van segregatie van takenconflicten
 • Het opstellen en beheren van beleid voor naleving
 • Implementatie van saneringsmanagementprocessen

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP GRC Test?

 • Risico en compliance

  Risico en compliance in de context van SAP verwijst naar De identificatie, beoordeling en het beheer van risico's die verband houden met het gebruik van SAP -systemen, evenals het waarborgen van de naleving van wetten, voorschriften en intern beleid. Door deze vaardigheid te meten, kunnen recruiters het begrip van de kandidaat van het risicobeheerprincipes en hun vermogen om effectieve compliance -maatregelen te implementeren te bepalen.

 • Regulerende compliance

  Regelgevende compliance omvat het waarborgen van de activiteiten van een organisatie, processen, processen, en systemen voldoen aan relevante wetten, normen en voorschriften. In de context van SAP GRC richt deze vaardigheid zich op het evalueren van de kennis van de kandidaat van wettelijke vereisten die specifiek zijn voor hun branche en hun vermogen om nalevingsstrategieën te ontwikkelen en te implementeren in de SAP -omgeving.

 • interne controles </h4> <</h4> < P> Interne controles verwijzen naar het beleid, de procedures en processen die door een organisatie zijn ingesteld om haar activa te beschermen, de nauwkeurigheid van de financiële overzichten te waarborgen en fraude te voorkomen. Het meten van deze vaardigheid helpt recruiters het begrip van een kandidaat van interne controlekaders te beoordelen en hun vermogen om effectieve controles binnen het SAP -ecosysteem te ontwerpen en te implementeren. </p> <h4> Risicobeheer

  Risicobeheer omvat de identificatie, beoordeling, beoordeling en prioritering van risico's om hun potentiële impact op een organisatie te minimaliseren of te beperken. Deze vaardigheid wordt in de test gemeten om het vermogen van een kandidaat te evalueren om risico's binnen de SAP -omgeving te identificeren, strategieën voor risicobeperking te ontwikkelen en passende controles voor risicobeheer te implementeren.

 • Auditbeheer

  Auditbeheer In SAP GRC omvat de planning, uitvoering en monitoring van auditactiviteiten binnen het SAP -systeem. Deze vaardigheid meet de kennis van een kandidaat van interne en externe auditprocessen, hun vermogen om de effectiviteit van de controle te beoordelen en hun vaardigheid bij het documenteren van auditbevindingen en aanbevelingen.

 • Procescontrole

  procescontrole verwijst naar De implementatie en monitoring van controles om ervoor te zorgen dat bedrijfsprocessen binnen het SAP -systeem correct worden uitgevoerd en in overeenstemming met het organisatiebeleid worden uitgevoerd. Door deze vaardigheid te meten, kunnen recruiters het begrip van een kandidaat van procescontrolekaders bepalen, hun vermogen om controleprocedures te ontwerpen en hun vaardigheid in het bewaken en beheren In SAP GRC omvat het beheren van gebruikerstoegang tot verschillende functionaliteiten en gegevens binnen het SAP -systeem. Deze vaardigheid meet het vermogen van de kandidaat om strategieën voor toegangscontrole te ontwerpen en te implementeren, te zorgen voor segregatie van taken en de juiste autorisatieniveaus af te dwingen om het systeem te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en potentiële inbreuken op de beveiliging. <p> Segregatie van taken (SOD) verwijst naar de praktijk van het verspreiden van tegenstrijdige taken en verantwoordelijkheden onder verschillende personen om fraude of fouten te voorkomen. Het meten van deze vaardigheid helpt recruiters het begrip van een kandidaat van SOD -principes te beoordelen, hun vermogen om potentiële conflicten in gebruikersrollen binnen de SAP -omgeving te identificeren, en hun vaardigheid bij het ontwerpen en implementeren van effectieve SOD -controles.

 • beleidsbeheer </h4 > <p> Beleidsmanagement omvat het creëren, communiceren en handhaving van beleid en procedures binnen het SAP -systeem om de naleving van wettelijke vereisten en organisatorische normen te waarborgen. Deze vaardigheid meet het vermogen van de kandidaat om beleid te ontwikkelen en te implementeren, beleidshandhavingsmechanismen vast te stellen en beleidsdocumentatie te onderhouden binnen het SAP GRC -framework. </p> <h4> Remediation Management </H4> <p> Saneringsbeheer in SAP GRC betreft de betrokken Identificatie, prioritering en oplossing van controleficiënties of niet-nalevingsproblemen. Met het meten van deze vaardigheid kunnen recruiters het vermogen van een kandidaat beoordelen om root -oorzaakanalyse uit te voeren, saneringsplannen te ontwikkelen en de voortgang bij te houden en te rapporteren bij het oplossen van geïdentificeerde controle -zwakke punten. </p> <h4> beveiligingsbeheer

  beveiligingsbeheer in SAP GRC omvat het beschermen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van het SAP -systeem en de gegevens ervan door de implementatie van beveiligingscontroles, monitoringmechanismen en incidentresponsprocedures. Deze vaardigheid meet de kennis van de kandidaat van beveiligingsprincipes, hun vermogen om de kwetsbaarheden van het systeem te beoordelen en hun vaardigheid in het ontwikkelen en onderhouden van een veilige SAP -omgeving.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP GRC -beoordeling to be based on.

  SAP Governance
  Risico en naleving
  Naleving van de regelgeving
  Interne controles
  Risicomanagement
  Auditbeheer
  SAP GRC -procesregeling
  Toegangscontrole
  Segregatie van taken
  Beleidsbeheer
  Saneringsbeheer
  Veiligheidsmanagement
  GRC -frameworks
  GRC -rapportage
  GRC -monitoring
  GRC -workflow
  GRC -autorisatie
  GRC -risicobeoordeling
  GRC Compliance Testing
  GRC auditplanning
  GRC Incident Management
  GRC -beveiligingsrollen
  GRC bedrijfsregels
  GRC Workflow Design
  GRC -configuratiebeheer
  GRC Wijzig de controle
  GRC -gegevensprivacy
  GRC -training en bewustzijn
  GRC Continuity Planning
  GRC intern onderzoek
  GRC -bedieningsontwerp
  GRC belangrijke risico -indicatoren
  GRC -segregatie van takenanalyse
  GRC wettelijke en regelgevende vereisten
  GRC -controletesten
  GRC -risico -respons
  GRC -probleembeheer
  GRC -risicobeperking
  GRC Incident Response
  GRC -beveiligingstests
  GRC -voorzieningen voor gebruikersstoegang
  GRC Compliance Monitoring
  GRC -beleidsdocumentatie
  GRC -risico -evaluatie
  GRC -fraude detectie
  GRC Security Incident Handling
  GRC System Access Controls
  GRC Compliance Reporting
  GRC -beleidshandhaving
  GRC -risico -identificatie
  GRC -dreigingsbeoordeling
  GRC -gegevensclassificatie
  GRC -documentatiebeheer
  GRC Incident Escalation
  GRC Security Incident Investigation
  GRC Access Request Management
  GRC Risk -rangorde
  GRC -kwetsbaarheidsbeoordeling

What roles can I use the SAP GRC Test for?

 • SAP GRC -consultant
 • SAP Audit Manager
 • Sap Risk Manager
 • SAP Compliance Officer
 • Sap beveiligingsanalist
 • SAP GRC Governance Specialist

How is the SAP GRC Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Zorgen voor beveiligingsbeheer van SAP -systemen
 • Gebruikmakend van SAP GRC -tools en functionaliteiten
 • Risicobeoordelingen en kloofanalyse uitvoeren
 • Compliance -audits en rapportage uitvoeren
 • Monitoring en beheren van wijzigingscontroleprocessen
 • Implementatie van continue monitoring en analyse
 • Controlekaders ontwerpen en optimaliseren
 • Het analyseren en aanpakken van cybersecurity -bedreigingen
 • Werk samen met interne en externe belanghebbenden
 • Training en mentoring Junior GRC -bronnen
Singapore government logo

De rekruteringsmanagers waren van mening dat ze door de technische vragen die ze tijdens de panelgesprekken stelden, konden zien welke kandidaten beter scoorden, en onderscheidden ze zich met degenen die niet zo goed scoorden. Zij zijn zeer tevreden met de kwaliteit van de kandidaten op de shortlist van de Adaface-screening.


85%
Vermindering van de screeningstijd

SAP GRC Hiring Test Veelgestelde vragen

Kan ik meerdere vaardigheden combineren in één aangepaste beoordeling?

Ja absoluut. Aangepaste beoordelingen zijn opgezet op basis van uw functiebeschrijving en bevatten vragen over alle must-have vaardigheden die u opgeeft.

Heeft u functies tegen latere of proctoring op hun plaats?

We hebben de volgende anti-cheating-functies op zijn plaats:

 • Niet-googelbare vragen
 • IP Proctoring
 • Web Proctoring
 • Webcam Proctoring
 • Plagiaatdetectie
 • Beveilig browser

Lees meer over de Proctoring -functies.

Hoe interpreteer ik testscores?

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat een beoordeling een eliminatietool is, geen selectietool. Een vaardighedenbeoordeling is geoptimaliseerd om u te helpen kandidaten te elimineren die niet technisch gekwalificeerd zijn voor de rol, het is niet geoptimaliseerd om u te helpen de beste kandidaat voor de rol te vinden. Dus de ideale manier om een ​​beoordeling te gebruiken is om een ​​drempelscore te bepalen (meestal 55%, wij helpen u benchmark) en alle kandidaten uit te nodigen die boven de drempel scoren voor de volgende interviewrondes.

Voor welk ervaringsniveau kan ik deze test gebruiken?

Elke ADAFACE -beoordeling is aangepast aan uw functiebeschrijving/ ideale kandidaatpersonage (onze experts van het onderwerp zullen de juiste vragen kiezen voor uw beoordeling uit onze bibliotheek van 10000+ vragen). Deze beoordeling kan worden aangepast voor elk ervaringsniveau.

Krijgt elke kandidaat dezelfde vragen?

Ja, het maakt het veel gemakkelijker voor u om kandidaten te vergelijken. Opties voor MCQ -vragen en de volgorde van vragen worden gerandomiseerd. We hebben anti-cheating/proctoring functies. In ons bedrijfsplan hebben we ook de optie om meerdere versies van dezelfde beoordeling te maken met vragen over vergelijkbare moeilijkheidsniveaus.

Ik ben een kandidaat. Kan ik een oefentest proberen?

Nee. Helaas ondersteunen we op dit moment geen oefentests. U kunt echter onze voorbeeldvragen gebruiken voor praktijk.

Wat zijn de kosten van het gebruik van deze test?

U kunt onze [prijsplannen] bekijken (https://www.adaface.com/pricing/).

Kan ik een gratis proefperiode krijgen?

Ja, u kunt gratis aanmelden en een voorbeeld van deze test.

Ik ben net naar een betaald plan verhuisd. Hoe kan ik een aangepaste beoordeling aanvragen?

Hier is een korte handleiding over hoe een aangepaste beoordeling aanvragen op Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Probeer vandaag de meest kandidaatvriendelijke vaardighedenbeoordelingstool.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP GRC -beoordeling?
Ready to use the Adaface SAP GRC -beoordeling?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️