Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

De online test van SAP BODS (Business Objects Data Services) maakt gebruik van scenario-gebaseerde meerkeuzevragen om kandidaten te evalueren op hun technische kennis en praktische vaardigheden met betrekking tot gegevensintegratie, gegevenskwaliteit, gegevensprofilering, gegevensreiniging, gegevensmapping, gegevenstransformatie en gegevens laden. De test is bedoeld om het vermogen van kandidaten te bepalen om efficiënte en effectieve SAP BODS -oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen die een soepele gegevensstroom over systemen mogelijk maken en de gegevenskwaliteit verbeteren, evenals hun bekendheid met best practices, ontwerppatronen en technieken van SAP BOD's.

Covered skills:

 • Operationele gegevensaanbieder
 • Gegevenstransformatie
 • Data migratie
 • Werkontwerp
 • Data-extractie
 • Gegevens integratie
 • Data kwaliteit
 • Data opslagplaats
 • Workflow management
 • Gegevensverwerking

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP BODS Test is the most accurate way to shortlist SAP BODS -ontwikkelaarsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP BODS Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • In staat om uitzonderingen en fouten efficiënt af te handelen
 • Bekwaam in de instelling en configuratie van operationele gegevensaanbieder
 • Expertise in gegevensintegratie en -mapping
 • Bekwaam in gegevenstransformatie en manipulatie
 • Grondig begrip van principes en praktijken van gegevenskwaliteit
 • Ervaring met gegevensmigratietechnieken en strategieën
 • Kennis van datawarehousing -concepten en best practices
 • Bekwaam in taakontwerp en optimalisatie
 • Expertise in workflowbeheer en planning
 • Bekwaam in data -extractie uit verschillende bronnen
 • Bekwaam in gegevensverwerking en manipulatie
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Met Adaface konden we ons eerste screeningproces optimaliseren met meer dan 75%, waardoor we kostbare tijd vrijmaken voor zowel wervingsmanagers als ons talent -acquisitieteam!


Brandon Lee, Hoofd van mensen, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Sap bods online test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Sap bods online test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP BODS Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP BODS Online Test?

The Sap bods online test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Operationele gegevensaanbieders maken en onderhouden
 • Gegevensintegratietaken uitvoeren met behulp van SAP -bods
 • Gegevens transformeren om aan de zakelijke vereisten te voldoen
 • Zorgen voor gegevenskwaliteit en nauwkeurigheid in SAP -bods
 • Gegevens migreren van verschillende bronnen naar doelsystemen
 • Het ontwerpen en beheren van datamoplossingen voor het warehousing
 • Taakworkflows ontwerpen en implementeren
 • Het extraheren van gegevens uit meerdere bronnen met behulp van SAP -bods
 • Het verwerken en manipuleren van gegevens in SAP -bods
 • Inzicht in en gebruik van de functies van datadienstenontwerper

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP BODS Online Test?

 • Data Integration </h4> te waarborgen. <p> Gegevensintegratie is de vaardigheid om gegevens uit verschillende bronnen te combineren in een uniforme weergave. Het is belangrijk om deze vaardigheid in de test te meten, omdat het de vaardigheid van de kandidaat test bij het integreren van gegevens uit verschillende systemen, waardoor efficiënte en nauwkeurige gegevenstransformatie en -analyse mogelijk wordt. Verwijst naar het proces van het converteren van gegevens van het ene formaat naar het andere, zodat deze zich in de vereiste structuur en kwaliteit bevindt. Het meten van deze vaardigheid in de test is cruciaal omdat het het vermogen van de kandidaat evalueert om gegevens te manipuleren, te reinigen en te transformeren, wat essentieel is voor nauwkeurige en zinvolle gegevensanalyse. </p> <h4> Datakwaliteit

  Het Vaardigheid van datakwaliteit omvat het beoordelen en handhaven van de nauwkeurigheid, volledigheid, consistentie en integriteit van gegevens. Deze vaardigheid wordt in de test gemeten om het vermogen van de kandidaat te evalueren om gegevenskwaliteitscontroles en processen te implementeren, waardoor de gegevens die worden gebruikt in operationele en besluitvormingsprocessen betrouwbaar en betrouwbaar zijn.

 • Data Migration

  Gegevensmigratie is de vaardigheid om gegevens van het ene systeem naar het andere over te dragen, waardoor de integriteit en de bruikbaarheid ervan in het doelsysteem wordt gewaarborgd. Door deze vaardigheid in de test te meten, kunnen recruiters de expertise van de kandidaat beoordelen in het plannen, uitvoeren en valideren van gegevensmigratieprocessen, wat cruciaal is voor soepele systeemovergangen zonder verlies of corruptie van gegevens.

 • Data Warehousing </H4 > <p> De vaardigheid van datawarehousing omvat het ontwerpen en beheren van databases die zijn geoptimaliseerd voor rapportage- en analysedoeleinden. Deze vaardigheid wordt in de test gemeten om het vermogen van de kandidaat te bepalen om datawarehouses te maken en te onderhouden, waardoor efficiënte gegevensopslag, ophalen en analyse voor business intelligence en besluitvorming mogelijk worden gemaakt. </p> <h4> Jobontwerp </h4> < P> Taakontwerp is de vaardigheid om workflows voor gegevensintegratie in SAP -bods te maken en te configureren. Door deze vaardigheid in de test te meten, kunnen recruiters de vaardigheid van de kandidaat evalueren bij het ontwerpen en beheren van complexe data-integratieprocessen, waardoor efficiënte en foutloze gegevensbeweging en transformatie wordt gewaarborgd. </p> <h4> Workflow Management

  Workflow Management verwijst naar de vaardigheid om toezicht te houden op en de uitvoering van gegevensintegratieworkflows te beheersen. Door deze vaardigheid in de test te meten, kunnen recruiters het vermogen van de kandidaat beoordelen om gegevensintegratieprocessen te controleren en te beheren, een soepele uitvoering te waarborgen en eventuele problemen of fouten aan te pakken.

 • data -extractie

  Gegevensextractie is de vaardigheid om specifieke gegevenssubsets uit verschillende bronnen op te halen. Door deze vaardigheid in de test te meten, kunnen recruiters het vermogen van de kandidaat evalueren om gegevens efficiënt te extraheren en te filteren, zodat de vereiste gegevens beschikbaar zijn voor verdere verwerking en analyse.

 • Data Processing

  Gegevens Verwerking omvat het manipuleren, analyseren en transformeren van gegevens om zinvolle inzichten af ​​te leiden en de besluitvorming te ondersteunen. Door deze vaardigheid in de test te meten, kunnen recruiters het vermogen van de kandidaat beoordelen om gegevens te verwerken en te analyseren met behulp van SAP BODS-tools, waardoor een nauwkeurige en efficiënte gegevensgestuurde besluitvorming wordt gewaarborgd.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Sap bods online test to be based on.

  Operationele gegevensaanbieder
  Gegevens integratie
  Gegevenstransformatie
  Data kwaliteit
  Data migratie
  Data opslagplaats
  Werkontwerp
  Workflow management
  Data-extractie
  Gegevensverwerking
  Datamodellering
  Data-opschoning
  Gegevensprofilering
  Gegevensmapping
  ETL (extract, transformeren, laden)
  SQL (gestructureerde querytaal)
  Gegevensvalidatie
  Gegevensreplicatie
  Wijzig gegevensopvang
  Gegevens deduplicatie
  Gegevensaggregatie
  Gegevens enscenering
  Bestandsformaten (CSV, XML, JSON)
  Gegevensreinigingstechnieken
  Strategieën voor het laden van gegevens
  Parallelle verwerking
  Gegevens fuseren
  Foutafhandeling
  Gegevensmaskering
  Data encryptie
  Data -archivering
  Gegevenssynchronisatie
  Gegevensafstemming
  Batchverwerking
  Real-time gegevensintegratie
  Data Governance
  Gegevensmonitoring
  Dimensionale modellering
  Langzaam veranderende dimensies
  Gegevensprofileringstechnieken
  Beoordeling van gegevenskwaliteit
  Gegevenskwaliteitstools
  Metagegevensbeheer
  Gegevens schrobben
  Gegevensmigratiehulpmiddelen
  Data conversie
  Data Mart
  Sterrenschema
  Sneeuwvlokschema
  Jobimplementatie
  Taakplanning
  Afhankelijkheidsbeheer
  Pre- en nabewerking
  Parametrering
  Foutopmelding en monitoring
  Data -extractietechnieken
  Gegevensextractie uit databases
  Data -extractie van API's
  Gegevensextractie uit bestanden
  Deelnemen aan en combineren van gegevens
  Transformatiefuncties
  Gegevens filteren en sorteren
  Gegevens aggregeren
  Data -subseting
  Werken met datum en tijd
  Gegevenstype conversie
  Checkpoints van gegevenskwaliteit
  Gegevensvalidatiemethoden
  Gegevensprofileringstools
  Gegevensmigratiestrategieën
  Data-integriteit
  Data herstel
  Reservekopie van gegevens
  Gegevensladentechnieken

What roles can I use the SAP BODS Online Test for?

 • SAP BODS -ontwikkelaar
 • SAP BODS TECHNISCHE CONSULTANT
 • SAP BODS Data Migration Developer
 • SAP Data Migration Consultant

How is the SAP BODS Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • SQL -query's en gegevensverwerking optimaliseren
 • Het implementeren van gegevensextractielogica met behulp van SAP -bods
 • Werken met gegevensreiniging en verrijkingstechnieken
 • Gegevensmigratieproblemen identificeren en oplossen
 • Het ontwerpen van datawarehouse ontwerpprincipes toepassen
 • Monitoring en probleemoplossing van taakuitvoering
 • Gebruikmakend van transformaties en functies in SAP -bods
 • Foutafhandeling en uitzonderingsbeheer implementeren
 • SAP BODS -workflows configureren en beheren
 • Gebruik van gegevensreplicatie en synchronisatietechnieken
 • Geavanceerde gegevensverwerking en integratietaken uitvoeren
Singapore government logo

De aanwervingsmanagers vonden dat door de technische vragen die ze tijdens de interviews van het panel stelden, ze konden vertellen welke kandidaten betere scores hadden, en onderscheidden zich met degenen die niet zo goed scoor. Zij zijn zeer tevreden met de kwaliteit van kandidaten genomineerd met de ADAFACE -screening.


85%
Vermindering van de screeningstijd

SAP BODS Hiring Test FAQ's

Kan ik meerdere vaardigheden combineren in één aangepaste beoordeling?

Ja absoluut. Aangepaste beoordelingen zijn opgezet op basis van uw functiebeschrijving en bevatten vragen over alle must-have vaardigheden die u opgeeft.

Heeft u functies tegen latere of proctoring op hun plaats?

We hebben de volgende anti-cheating-functies op zijn plaats:

 • Niet-googelbare vragen
 • IP Proctoring
 • Web Proctoring
 • Webcam Proctoring
 • Plagiaatdetectie
 • Beveilig browser

Lees meer over de Proctoring -functies.

Hoe interpreteer ik testscores?

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat een beoordeling een eliminatietool is, geen selectietool. Een vaardighedenbeoordeling is geoptimaliseerd om u te helpen kandidaten te elimineren die niet technisch gekwalificeerd zijn voor de rol, het is niet geoptimaliseerd om u te helpen de beste kandidaat voor de rol te vinden. Dus de ideale manier om een ​​beoordeling te gebruiken is om een ​​drempelscore te bepalen (meestal 55%, wij helpen u benchmark) en alle kandidaten uit te nodigen die boven de drempel scoren voor de volgende interviewrondes.

Voor welk ervaringsniveau kan ik deze test gebruiken?

Elke ADAFACE -beoordeling is aangepast aan uw functiebeschrijving/ ideale kandidaatpersonage (onze experts van het onderwerp zullen de juiste vragen kiezen voor uw beoordeling uit onze bibliotheek van 10000+ vragen). Deze beoordeling kan worden aangepast voor elk ervaringsniveau.

Krijgt elke kandidaat dezelfde vragen?

Ja, het maakt het veel gemakkelijker voor u om kandidaten te vergelijken. Opties voor MCQ -vragen en de volgorde van vragen worden gerandomiseerd. We hebben anti-cheating/proctoring functies. In ons bedrijfsplan hebben we ook de optie om meerdere versies van dezelfde beoordeling te maken met vragen over vergelijkbare moeilijkheidsniveaus.

Ik ben een kandidaat. Kan ik een oefentest proberen?

Nee. Helaas ondersteunen we op dit moment geen oefentests. U kunt echter onze voorbeeldvragen gebruiken voor praktijk.

Wat zijn de kosten van het gebruik van deze test?

U kunt onze [prijsplannen] bekijken (https://www.adaface.com/pricing/).

Kan ik een gratis proefperiode krijgen?

Ja, u kunt gratis aanmelden en een voorbeeld van deze test.

Ik ben net naar een betaald plan verhuisd. Hoe kan ik een aangepaste beoordeling aanvragen?

Hier is een korte handleiding over hoe een aangepaste beoordeling aanvragen op Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Probeer vandaag de meest kandidaatvriendelijke vaardighedenbeoordelingstool.
g2 badges
Ready to use the Adaface Sap bods online test?
Ready to use the Adaface Sap bods online test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Voorwaarden Privacy Vertrouwensgids

🌎 Kies uw taal

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️