Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Java test uses scenario-based and code-tracing questions to evaluate candidates' knowledge of core Java concepts such as OOPs, Classes, Exceptions, Collections and advanced topics such as concurrent programming with threads and handling relational databases. The test uses simple Java Coding questions to assess a candidate's ability to code in Java.

Covered skills:

 • Foundations of the Java syntax and semantics
 • Object-Oriented Programming
 • Basics of Web application programming
 • Working with Databases
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Java online test is the most accurate way to shortlist Java DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

De Java Online -test helpt recruiters en aanwervingsmanagers gekwalificeerde kandidaten te identificeren uit een pool van cv's en objectieve aanwervingsbeslissingen te nemen. Het vermindert de administratieve overhead van het interviewen van te veel kandidaten en bespaart dure technische tijd door ongekwalificeerde kandidaten uit te filteren.

De kandidaten van de Adaface Java -testschermen voor de typische vaardigheden die recruiters zoeken in een Java -ontwikkelaar:

 • Ervaring met basissyntaxis en functies van Java
 • Ervaring met kern Java -concepten zoals strijkers, oeps, klassen en collecties
 • In staat om uitzonderingen en fouten efficiënt af te handelen
 • Werken met relationele databases & JDBC
 • Mogelijkheid om gemeenschappelijke programmeerfouten te detecteren en te corrigeren tijdens compilatietijd en looptijd
 • Hands-on Java Codering Experience
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dit zijn slechts een klein monster uit onze bibliotheek met meer dan 10.000 vragen. De werkelijke vragen hierover Java Online Test zal niet-googelbaar zijn.

🧐 Question

Easy

Custom Exception
Exceptions
Solve
What does the following code output?
 image

Hard

Holding References
Solve
What does the following Java code output?
 image

Medium

Abstract Interface
OOPs
Interfaces
Solve
Given following interface:
 image
Which of these are correct classes?
 image

Medium

Garbage Collection
Garbage Collection
Solve
After which line is "bs" object, created on Line 4, eligible for garbage collection?
 image

Hard

Static Init Blocks
OOPs
Solve
What does the following code output?
 image
1) G A B E D H
2) G B A D E H
3) G B A D E H C F
4) C F G A B E D H
5) C F G B A D E H
6) G C F A B E D H
7) G C F B A D E H

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Easy

Custom Exception
Exceptions
2 mins
Java
Solve

Hard

Holding References
2 mins
Java
Solve

Medium

Abstract Interface
OOPs
Interfaces
2 mins
Java
Solve

Medium

Garbage Collection
Garbage Collection
2 mins
Java
Solve

Hard

Static Init Blocks
OOPs
2 mins
Java
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
30 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Custom Exception
Exceptions
Java
Easy2 mins
Solve
Holding References
Java
Hard2 mins
Solve
Abstract Interface
OOPs
Interfaces
Java
Medium2 mins
Solve
Garbage Collection
Garbage Collection
Java
Medium2 mins
Solve
Static Init Blocks
OOPs
Java
Hard2 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Queues
Coding
Easy30 minsSolve
Visitors Count
Strings
Logic
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Met Adaface konden we ons eerste screeningproces optimaliseren met meer dan 75%, waardoor we kostbare tijd vrijmaken voor zowel wervingsmanagers als ons talent -acquisitieteam!


Brandon Lee, Hoofd van mensen, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Java Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Java Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Hoe wordt de test aangepast voor senior Java -ontwikkelaars?

Voor tussenliggende/ ervaren kandidaten passen we de beoordelingsvragen aan om geavanceerde onderwerpen op te nemen en het moeilijkheidsniveau van de vragen te verhogen. Dit omvat het toevoegen van vragen over onderwerpen als

 • Met behulp van abstracte klassen, inkapseling, polymorfisme en interfaces efficiënt
 • Vergelijking van de efficiëntie van twee programma's in termen van de gebruikte middelen
 • Best practices van het gebruik van collecties in Java
 • Reflectie API
 • Functionele programmering met Lambdas en Streams API
 • Diepgaande kennis van uitzonderingsbehandeling en afvalcollectie in Java
 • Efficiënte gelijktijdige programmeertechnieken
 • Gebeurtenisgestuurd programmeren en webtoepassing programmeren

De coderingsvraag voor ervaren kandidaten zal van een hoger moeilijkheidsniveau zijn om meer hands-on gebruik van Java-collecties te evalueren.

What roles can I use the Java Online Test for?

 • Java Developer
 • Java Programmer
 • Backend Developer
 • Senior Java Eningeer

What topics are covered in the Java online test?

Arrays
Voorwerpen
Strijkers
Data structuren
Reflectie API
Functioneel programmeren
Lambdas
Streams API
Normale uitdrukkingen
JDBC
Werken met databases
Serialisatie en de-serialisatie
Object-georiënteerde programmering (OOP)
Klassen en objecten
Webtoepassing programmeren
Annotaties
Opties
Modules
Java 8 Date/Time API
Lijst, instellen, kaartinterfaces
SOLIDE
Java Collections Framework
Zoeken
Sorteren
Variabelen
Gegevenstypen
JSP
Serletten
Merkloos product
Multi-threading
Uitzonderingsbehandeling
Bestandssysteemafhandeling
Erfenis
Polymorfisme
Debuggen
Matrices
Evenementgestuurde programmering
Singapore government logo

De aanwervingsmanagers vonden dat door de technische vragen die ze tijdens de interviews van het panel stelden, ze konden vertellen welke kandidaten betere scores hadden, en onderscheidden zich met degenen die niet zo goed scoor. Zij zijn zeer tevreden met de kwaliteit van kandidaten genomineerd met de ADAFACE -screening.


85%
Vermindering van de screeningstijd

Java Online Test FAQs

Wat voor soort vragen zal de online test van Java bevatten?

De test heeft MCQ -vragen en coderingsvragen. De coderingsvraag is ontworpen om praktische Java-programmeerervaring te evalueren. De MCQ-vragen zijn op scenario gebaseerd om vaardigheden op het werk te evalueren in tegenstelling tot alleen theoretische concepten.

Hoe kan ik meerdere Java-gerelateerde vaardigheden testen in een enkele pre-dienstbaarheidstest?

Met onze aangepaste beoordelingen kunt u in één test meerdere vaardigheden testen. Stel bijvoorbeeld dat u op zoek bent naar een Java -ontwikkelaar met kennis van Spring en SQL. In dat geval passen we een beoordeling aan om alle drie de vaardigheden in de test te beoordelen.

Welke vaardigheden zijn vereist voor een Java -rol?

Afhankelijk van de rol en de industrie, kan een Java -ontwikkelaar deze vaardigheden vereisen:

 • Inzicht in objectgeoriënteerde programmeerconcepten
 • Inzicht in wanneer ontwerppatronen te gebruiken zoals singleton, fabriek, vlieggewicht, bouwer, objectpool, iterator, strategie, bezoeker, composiet. Deze vaardigheid is vooral belangrijk voor senior Java-ontwikkelaars die moeten werken aan de architectuur van applicaties om oplossingen op lange termijn te ontwerpen
 • Inzicht in het klassenlaadproces en hoe klassenladen werken
 • Diep begrip van de genuanceerde wereld van prestaties, of dat nu geheugenoverhead, berekeningscomplexiteit of snelheid is
 • Kennis van wanneer geheugen wordt toegewezen, uit welke context, en hoe dit de heap -fragmentatie beïnvloedt
 • Bekendheid met de verschillende algoritmen voor het verzamelen van afval en hoe de profilers te gebruiken
 • Ervaring met JSP / Servlets, webframeworks zoals stutten / lente, en servicegerichte architectuur / webservices- Soap / Rest
 • Mogelijkheid om de meest moderne patronen en taalfuncties toe te passen op bestaande systemen
 • Ervaring met het gebruik van technologieën in het Java -ecosysteem: stutten, lente, maven, gradle, mier, junit, spock en hibernate, onder vele anderen
 • Kennis van de ingewikkeldheden van SQL -vragen
 • Mogelijkheid om nieuwe technologieën en bereidheid te leren om uit de comfortzone te stappen om nieuwe vaardigheden te verkennen en te leren

Kan ik meerdere vaardigheden combineren in één aangepaste beoordeling?

Ja absoluut. Aangepaste beoordelingen zijn opgezet op basis van uw functiebeschrijving en bevatten vragen over alle must-have vaardigheden die u opgeeft.

Heeft u functies tegen latere of proctoring op hun plaats?

We hebben de volgende anti-cheating-functies op zijn plaats:

 • Niet-googelbare vragen
 • IP Proctoring
 • Web Proctoring
 • Webcam Proctoring
 • Plagiaatdetectie
 • Beveilig browser

Lees meer over de Proctoring -functies.

Hoe interpreteer ik testscores?

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat een beoordeling een eliminatietool is, geen selectietool. Een vaardighedenbeoordeling is geoptimaliseerd om u te helpen kandidaten te elimineren die niet technisch gekwalificeerd zijn voor de rol, het is niet geoptimaliseerd om u te helpen de beste kandidaat voor de rol te vinden. Dus de ideale manier om een ​​beoordeling te gebruiken is om een ​​drempelscore te bepalen (meestal 55%, wij helpen u benchmark) en alle kandidaten uit te nodigen die boven de drempel scoren voor de volgende interviewrondes.

Voor welk ervaringsniveau kan ik deze test gebruiken?

Elke ADAFACE -beoordeling is aangepast aan uw functiebeschrijving/ ideale kandidaatpersonage (onze experts van het onderwerp zullen de juiste vragen kiezen voor uw beoordeling uit onze bibliotheek van 10000+ vragen). Deze beoordeling kan worden aangepast voor elk ervaringsniveau.

Krijgt elke kandidaat dezelfde vragen?

Ja, het maakt het veel gemakkelijker voor u om kandidaten te vergelijken. Opties voor MCQ -vragen en de volgorde van vragen worden gerandomiseerd. We hebben anti-cheating/proctoring functies. In ons bedrijfsplan hebben we ook de optie om meerdere versies van dezelfde beoordeling te maken met vragen over vergelijkbare moeilijkheidsniveaus.

Ik ben een kandidaat. Kan ik een oefentest proberen?

Nee. Helaas ondersteunen we op dit moment geen oefentests. U kunt echter onze voorbeeldvragen gebruiken voor praktijk.

Wat zijn de kosten van het gebruik van deze test?

U kunt onze [prijsplannen] bekijken (https://www.adaface.com/pricing/).

Kan ik een gratis proefperiode krijgen?

Ja, u kunt gratis aanmelden en een voorbeeld van deze test.

Ik ben net naar een betaald plan verhuisd. Hoe kan ik een aangepaste beoordeling aanvragen?

Hier is een korte handleiding over hoe een aangepaste beoordeling aanvragen op Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Probeer vandaag de meest kandidaatvriendelijke vaardighedenbeoordelingstool.
g2 badges
Ready to use the Adaface Java Online Test?
Ready to use the Adaface Java Online Test?
chat met ons
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Voorwaarden Privacy Vertrouwensgids

🌎 Kies uw taal

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️