Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

De Duitse test (Intermediate/B1) evalueert de vaardigheid van een kandidaat in de Duitse taal op het B1 -niveau van het CRE -kader, met onderwerpen zoals grammatica, vocabulaire, begrijpend lezen, schrijfvaardigheden, luistervaardigheden en spreekvaardigheden. Het beoordeelt ook kennis van de Duitse cultuur, geschiedenis, literatuur, idioom, fonetiek en syntaxis.

Covered skills:

 • Duitse grammatica
 • Begrijpend lezen
 • Luistervaardigheid
 • Duitse cultuur
 • Duitse literatuur
 • Duitse fonetiek
 • Vocabulaire
 • Schrijfvaardigheden
 • Spreekvaardigheid
 • Duitse geschiedenis
 • Duitse idioom
 • Duitse syntaxis

9 reasons why
9 reasons why

Adaface German (Intermediate/B1) Assessment Test is the most accurate way to shortlist AnalistsReason #1

Tests for on-the-job skills

The German (Intermediate/B1) test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Effectief gebruik van Duitse grammatica in geschreven en gesproken communicatie
 • Aantoonbare kennis van een breed scala aan Duitse woordenschat
 • Bekwaam in het begrijpen van geschreven Duitse teksten en het beantwoorden van vragen op basis daarvan
 • Bekwaam in het schrijven in het Duits met een correcte zinsstructuur en passende woordenschat
 • Mogelijkheid om gesproken Duits te begrijpen en vragen te beantwoorden op basis van audio -opnames
 • Competentie in het spreken van Duits met vloeiendheid, nauwkeurigheid en passende uitspraak
 • Kennis van de Duitse cultuur, inclusief gewoonten, tradities en etiquette
 • Bekendheid met de Duitse geschiedenis, inclusief grote gebeurtenissen en historische figuren
 • Inzicht in de Duitse literatuur, inclusief beroemde auteurs en werken
 • Kennis van Duitse idiomen en hun betekenissen
 • Vaardigheid in Duitse fonetiek, inclusief uitspraak en intonatie
 • Vermogen om Duitse zinsstructuren te manipuleren volgens syntactische regels
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Met Adaface konden we ons eerste screeningproces met ruim 75% optimaliseren, waardoor kostbare tijd vrijkwam voor zowel de rekruteringsmanagers als ons talentacquisitieteam!


Brandon Lee, Hoofd Mensen, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Duitse (tussenliggende/B1) test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Duitse (tussenliggende/B1) test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Bekijk Sample Scorecard
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the German (Intermediate/B1) Online Test

Why you should use Pre-employment German (Intermediate/B1) test?

The Duitse (tussenliggende/B1) test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Duitse grammaticaregels toepassen om nauwkeurige zinnen te construeren
 • Het demonstreren van een breed scala aan Duits vocabulaire en het op de juiste manier gebruiken
 • Het begrijpen en interpreteren van geschreven Duitse teksten
 • Schriftelijke reacties produceren in het Duits met de juiste grammatica en vocabulaire
 • Het begrijpen en interpreteren van gesproken Duits in verschillende contexten
 • Ideeën en meningen vloeiend uiten in gesproken Duits
 • Toon kennis van de Duitse cultuur, inclusief gewoonten en tradities
 • Inzicht in de geschiedenis van Duitsland en de betekenis ervan
 • Duitse literatuur analyseren en interpreteren
 • Het herkennen en gebruiken van gemeenschappelijke Duitse idiomen in de juiste contexten

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the German (Intermediate/B1) test?

 • vocabulaire

  Woordenschat in het Duits Verwijst naar de kennis en het begrip van woorden en hun betekenissen in de Duitse taal. Het meten van woordenschatvaardigheden in deze test is cruciaal om het vermogen van de test-taker te evalueren om Duitse teksten effectief te communiceren en te begrijpen met behulp Het vermogen van de test-taker om geschreven Duitse teksten te begrijpen en betekenis aan hen af ​​te leiden. Deze vaardigheid wordt in de test gemeten om de vaardigheid van de test-taker te peilen bij het interpreteren en begrijpen van Duitse passages of artikelen.

 • schrijfvaardigheden

  Schrijfvaardigheden in het Duits evalueren het vermogen van de test-taker om de test-taker te evalueren om het vermogen van de test-taker te evalueren om te evalueren Druk hun gedachten, ideeën of informatie coherent en grammaticaal correct uit in schriftelijke vorm. Het is belangrijk om deze vaardigheid te meten om de bekwaamheid van de test-taker in schriftelijke communicatie in de Duitse taal te beoordelen.

 • Luistervaardigheden

  Luistervaardigheden meten het vermogen van de test-taker om gesproken Duits te begrijpen Taal, inclusief gesprekken, lezingen of opnames. Deze vaardigheid is belangrijk omdat het iemands bevattingsmogelijkheden weerspiegelt in realtime situaties waarin luisteren en begrijpen gesproken Duits cruciaal is.

 • spreekvaardigheden

  Spreekvaardigheden in het Duits beoordelen het vermogen van de test-taker Verbaal en vloeiend communiceren in de Duitse taal. Deze vaardigheid is essentieel om te meten om de vaardigheid van het individu te bepalen om zichzelf uit te drukken, een gesprek te behouden en een correcte uitspraak en intonatie te gebruiken.

 • Duitse cultuur

  Duitse cultuur verwijst naar de tradities, gewoonten, gewoonten , waarden en praktijken van het Duitse volk. Het meten van deze vaardigheid in de test helpt recruiters om het begrip van de test-taker van Duitse culturele aspecten te beoordelen, wat waardevol is in verschillende contexten, zoals interculturele communicatie en integratie.

 • Duitse geschiedenis

  De Duitse geschiedenis omvat de historische gebeurtenissen, periodes en figuren die de ontwikkeling van Duitsland als een natie hebben gevormd. Het evalueren van deze vaardigheid in de test geeft inzicht in de kennis van de test-taker en het begrip van het verleden van Duitsland, de impact ervan op het heden en de culturele betekenis ervan.

 • Duitse literatuur

  Duitse literatuur beoordeelt De bekendheid en het begrip van de test-taker van literaire werken geproduceerd in de Duitse taal. Het meten van deze vaardigheid helpt bij het bepalen van de blootstelling van de test-taker aan Duitse literaire klassiekers, auteurs, thema's en literaire analyse.

 • Duitse idiomen

  Duitse idiomen verwijzen naar uitdrukkingen die een figuurlijke betekenis hebben in plaats van een letterlijke en zijn specifiek voor de Duitse taal. Deze vaardigheid is belangrijk om te meten om de greep van de test-taker van het gebruik van spreektaal en idiomatisch taalgebruik te begrijpen, diepte en nuance toe te voegen aan hun Duitse communicatie. Studie van spraakgeluiden in de Duitse taal, inclusief uitspraak, fonemen en fonetische transcriptie. Met het meten van deze vaardigheid kunnen recruiters het vermogen van de test-taker evalueren om Duitse geluiden nauwkeurig te verwoorden en fonetische patronen te herkennen.

 • Duitse syntaxis

  Duitse syntaxis verwijst naar de opstelling en structuur van woorden en zinnen. in Duitse zinnen. Het beoordelen van deze vaardigheid in de test helpt bij het meten van het begrip en de bekwaamheid van de test-taker bij het construeren van grammaticaal correcte Duitse zinnen met de juiste woordvolgorde en syntactische structuren.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Duitse (tussenliggende/B1) test to be based on.

  Zelfstandige naamwoorden
  Werkwoorden
  Bijvoeglijke naamwoorden
  Voorzetsels
  Conjuncties
  Tijden
  Gevallen
  Woord volgorde
  Negatie
  Modale werkwoorden
  Lidwoord
  Voornaamwoorden
  Relatieve clausules
  Directe en indirecte spraak
  Achtervoegsels
  Voorvoegsels
  Antoniemen
  Synoniemen
  Woordfamilies
  Idioom
  Woordvorming
  Begrijpend lezen
  Tekstanalyse
  E -mails schrijven
  Brief schrijven
  Afbeeldingen beschrijven
  Het beschrijven van mensen
  Vertonende gebeurtenissen
  Meningen geven
  Luisteren naar dialogen
  Luisteren naar lezingen
  Luisteren naar interviews
  Over hobby's gesproken
  Praten over dagelijkse routine
  Reiservaringen bespreken
  Voedsel en recepten beschrijven
  Praten over steden en bezienswaardigheden
  Duitse tradities uitleggen
  Culturen vergelijken
  Duitse geschiedenis begrijpen
  Beroemde Duitse individuen herkennen
  Literaire teksten analyseren
  Literaire apparaten identificeren
  Duitse sprookjes verkennen
  Duitse gedichten interpreteren
  Het herkennen van gemeenschappelijke Duitse idiomen
  Inzicht in fonetieksymbolen
  Duitse geluiden uitspreken
  Duitse intonatie beheersen
  Duitse syntaxis beoefenen

What roles can I use the German (Intermediate/B1) test for?

 • Analist
 • Vertaler
 • Leraar in vreemde taal
 • Reisgids
 • International Business Professional
 • Toerisme -industrie professional
 • Meertalige klantenservice
 • Tolk
 • Taalinhoudsschrijver
 • Culturele uitwisseling facilitator
 • International Relations Officer

How is the German (Intermediate/B1) test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Inzicht in de fonetische aspecten van de Duitse taal
 • Duitse syntaxisregels toepassen om goed gevormde zinnen te construeren
 • Duitse teksten nauwkeurig in het Engels vertalen
 • Engelse teksten nauwkeurig in het Duits vertalen
 • Het identificeren en corrigeren van gemeenschappelijke fouten in het Duitse schrijven
 • Nuances herkennen en begrijpen in gesproken Duits
 • Het aanpassen van de taal en toon van spraak op basis van sociale contexten
 • Duitse culturele praktijken vergelijken en contrasteren met andere culturen
 • Het identificeren en analyseren van de thema's in Duitse literaire werken
 • Het herkennen en reproduceren van de juiste Duitse uitspraak
Singapore government logo

De rekruteringsmanagers waren van mening dat ze door de technische vragen die ze tijdens de panelgesprekken stelden, konden zien welke kandidaten beter scoorden, en onderscheidden ze zich met degenen die niet zo goed scoorden. Zij zijn zeer tevreden met de kwaliteit van de kandidaten op de shortlist van de Adaface-screening.


85%
Vermindering van de screeningstijd

German (Intermediate/B1) Hiring Test Veelgestelde vragen

Kan ik meerdere vaardigheden combineren in één aangepaste beoordeling?

Ja absoluut. Aangepaste beoordelingen zijn opgezet op basis van uw functiebeschrijving en bevatten vragen over alle must-have vaardigheden die u opgeeft.

Heeft u functies tegen latere of proctoring op hun plaats?

We hebben de volgende anti-cheating-functies op zijn plaats:

 • Niet-googelbare vragen
 • IP Proctoring
 • Web Proctoring
 • Webcam Proctoring
 • Plagiaatdetectie
 • Beveilig browser

Lees meer over de Proctoring -functies.

Hoe interpreteer ik testscores?

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat een beoordeling een eliminatietool is, geen selectietool. Een vaardighedenbeoordeling is geoptimaliseerd om u te helpen kandidaten te elimineren die niet technisch gekwalificeerd zijn voor de rol, het is niet geoptimaliseerd om u te helpen de beste kandidaat voor de rol te vinden. Dus de ideale manier om een ​​beoordeling te gebruiken is om een ​​drempelscore te bepalen (meestal 55%, wij helpen u benchmark) en alle kandidaten uit te nodigen die boven de drempel scoren voor de volgende interviewrondes.

Voor welk ervaringsniveau kan ik deze test gebruiken?

Elke ADAFACE -beoordeling is aangepast aan uw functiebeschrijving/ ideale kandidaatpersonage (onze experts van het onderwerp zullen de juiste vragen kiezen voor uw beoordeling uit onze bibliotheek van 10000+ vragen). Deze beoordeling kan worden aangepast voor elk ervaringsniveau.

Krijgt elke kandidaat dezelfde vragen?

Ja, het maakt het veel gemakkelijker voor u om kandidaten te vergelijken. Opties voor MCQ -vragen en de volgorde van vragen worden gerandomiseerd. We hebben anti-cheating/proctoring functies. In ons bedrijfsplan hebben we ook de optie om meerdere versies van dezelfde beoordeling te maken met vragen over vergelijkbare moeilijkheidsniveaus.

Ik ben een kandidaat. Kan ik een oefentest proberen?

Nee. Helaas ondersteunen we op dit moment geen oefentests. U kunt echter onze voorbeeldvragen gebruiken voor praktijk.

Wat zijn de kosten van het gebruik van deze test?

U kunt onze [prijsplannen] bekijken (https://www.adaface.com/pricing/).

Kan ik een gratis proefperiode krijgen?

Ja, u kunt gratis aanmelden en een voorbeeld van deze test.

Ik ben net naar een betaald plan verhuisd. Hoe kan ik een aangepaste beoordeling aanvragen?

Hier is een korte handleiding over hoe een aangepaste beoordeling aanvragen op Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Probeer vandaag de meest kandidaatvriendelijke vaardighedenbeoordelingstool.
g2 badges
Ready to use the Adaface Duitse (tussenliggende/B1) test?
Ready to use the Adaface Duitse (tussenliggende/B1) test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️